Vận chuyển trung hòa cacbon

Khi hãng vận chuyển chở hàng hóa giữa các địa điểm, phương tiện vận tải thải ra khí nhà kính như cacbon điôxít (CO2) vào bầu khí quyển. Mặc dù vận chuyển là một khía cạnh thiết yếu đối với hầu hết doanh nghiệp, khí thải cacbon từ quá trình vận chuyển tác động tiêu cực đến Trái Đất và góp phần làm biến đổi khí hậu.

Bạn có thể giảm hoặc loại bỏ khí thải cacbon điôxít từ quá trình vận chuyển hàng theo nhiều cách:

  • sử dụng bao bì phân hủy hữu cơ
  • các tùy chọn vận chuyển trung hòa cacbon
  • ủng hộ sáng kiến góp phần bù đắp hoặc loại bỏ khí thải cacbon

Bù đắp cacbon làm giảm lượng CO2 trong khí quyển để khí nhà kính tăng lên tại nơi khác có ảnh hưởng thuần bằng 0. Ví dụ: Một chiếc xe tải có thể thải ra 1 kg CO2 sau khi chạy hết một dặm, trong khi các biện pháp bảo vệ rừng loại bỏ 1 kg CO2 khỏi khí quyển. Nếu bạn mua một hành động bù đắp cacbon hỗ trợ bảo vệ rừng đối với mỗi dặm mà một chiếc xe tải chạy, mức CO2 trong bầu khí quyển không thay đổi.

Hệ thống phân cấp sau được dùng để xác định dịch vụ nào có hoạt động bù đắp:

Hệ thống phân cấp bù đắp
Phương thức bù đắp Mô tả Phạm vi chi trả phí
1. Mọi khuyến mãi của Shopify Các khuyến mãi như vận chuyển trung hòa cacbon trong mùa BFCM được ưu tiên hơn tất cả các dịch vụ khác. Chi phí do Shopify trả.
2. Shop Pay Đơn hàng được thanh toán bằng Shop Pay góp phần ủng hộ các sáng kiến bù đắp cacbon qua WeForest. Chi phí do Shopify trả.
3. Ứng dụng Offset Ứng dụng Offset tính toán lượng phát thải cacbon từ từng lô hàng của bạn, sau đó ủng hộ các sáng kiến bù đắp cacbon qua Pachama. Bạn chịu chi phí bù đắp khí thải.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí