Vận chuyển trung hòa cacbon

Khi hãng vận chuyển chở hàng hóa giữa các địa điểm, phương tiện vận tải thải ra khí nhà kính như cacbon đioxit (CO2) vào bầu khí quyển. Mặc dù vận chuyển là cách gửi và nhận hàng hóa cần thiết đối với hầu hết doanh nghiệp, khí thải cacbon từ quá trình vận chuyển lại tác động tiêu cực đến Trái Đất và góp phần làm biến đổi khí hậu.

Bạn có thể giảm hoặc loại bỏ khí thải cacbon điôxít từ quá trình vận chuyển hàng theo nhiều cách:

  • sử dụng bao bì phân hủy hữu cơ
  • các tùy chọn vận chuyển trung hòa cacbon
  • ủng hộ sáng kiến góp phần bù đắp hoặc loại bỏ khí thải cacbon

Bù đắp cacbon làm giảm lượng CO2 trong khí quyển để khí nhà kính tăng lên tại nơi khác có ảnh hưởng thuần bằng 0. Ví dụ: Một chiếc xe tải có thể thải ra 1 kg CO2 sau khi chạy hết một dặm, trong khi các biện pháp bảo vệ rừng loại bỏ 1 kg CO2 khỏi khí quyển. Nếu bạn mua một hành động bù đắp cacbon hỗ trợ bảo vệ rừng đối với mỗi dặm mà một chiếc xe tải chạy, mức CO2 trong bầu khí quyển không thay đổi.

Loại bỏ cacbon là quá trình thu gom khí cacbon điôxít từ bầu khí quyển rồi lưu trữ. Ví dụ: Nếu xe tải hoặc máy bay giao lô hàng của bạn thải ra 1 kg cacbon điôxít (CO2) vào bầu khí quyển và bạn đăng ký ứng dụng Planet, Shopify sẽ đảm bảo hút lại 1 kg khí CO2 khỏi bầu khí quyển và lưu trữ nhờ áp dụng các giải pháp và công nghệ trong Quỹ phát triển bền vững của Shopify.

Hệ thống phân cấp sau được dùng để xác định dịch vụ nào có hoạt động bù đắp hoặc loại bỏ:

Hệ thống phân cấp bù đắp
Phương thức bù đắp hoặc loại bỏ Mô tả Phạm vi chi trả phí
1. Mọi khuyến mãi của Shopify Các khuyến mãi như vận chuyển trung hòa cacbon trong mùa BFCM được ưu tiên hơn tất cả các dịch vụ khác. Chi phí do Shopify trả.
3. Ứng dụng Planet Ứng dụng Planet tính lượng khí thải cacbon cho từng lô hàng của bạn rồi loại bỏ lượng cacbon điôxít trong bầu khí quyển. Bạn chịu chi phí loại bỏ khí thải.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí