Vận chuyển trung hòa carbon bằng Planet

Nếu muốn trung hòa carbon cho lô hàng, bạn có thể cài đặt ứng dụng Planet. Với Planet, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

  • Vận chuyển trung hòa carbon các lô hàng bằng cách tài trợ cho các công ty tân tiến rút khí carbon dioxide (CO2) khỏi bầu khí quyển và lưu giữ.
  • Cho khách hàng cơ hội chọn vận chuyển trung hòa carbon bằng cách trả 0,25 USD.
  • Thể hiện cam kết vận chuyển trung hòa carbon của bạn bằng cách thêm huy hiệu Planet và tài sản tiếp thị có thể tùy chỉnh vào cửa hàng trực tuyến.
  • Tiếp cận dữ liệu phân tích cung cấp thông tin chuyên sâu về các lô hàng trung hòa carbon và lượng carbon bạn đã loại bỏ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí