Sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng và bán hàng trung gian

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng là một nhà kho bên thứ ba sẽ chuẩn bị và vận chuyển đơn hàng giúp bạn. Sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn không muốn tự mình thực hiện và vận chuyển đơn hàng, hoặc nếu đã vượt quá khả năng lưu kho hiện có đến mức bạn không thể gửi các mặt hàng theo cách thủ công được nữa.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí