Tìm hiểu các dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng có thể giúp tiết kiệm thời gian bằng cách quản lý các tác vụ thực hiện đơn hàng và vận chuyển. Dịch vụ hoàn tất đơn hàng giúp lưu kho sản phẩm tại địa điểm của riêng bạn. Một số dịch vụ còn hợp tác với các hãng vận chuyển, giúp bạn giảm phí giao hàng.

Xem lại các liên kết sau để tìm hiểu dịch vụ hoàn tất đơn hàng có thể giúp gì cho bạn và những điều cần biết khi làm việc với họ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí