Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Shopify không còn hỗ trợ tích hợp Do Amazon thực hiện (FBA) tích hợp sẵn kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023. Nếu muốn tiếp tục hoặc bắt đầu quản lý đơn hàng Thực hiện đa kênh của Amazon trực tiếp từ Shopify, bạn cần cài đặt một ứng dụng trong Shopify App Store.

Ứng dụng Multi-Channel Fulfillment (MCF) của Amazon cho Shopify - Ứng dụng miễn phí của Amazon

Ứng dụng Multi-Channel Fulfillment (MCF) của Amazon cho phép bạn nhập và thực hiện đơn hàng Shopify một cách đáng tin cậy với dịch vụ lấy hàng, đóng gói và vận chuyển hàng đầu của Amazon. Dịch vụ này dành cho thương nhân thực hiện đơn hàng tại Hoa Kỳ, người mua có địa chỉ tại Hoa Kỳ. Bạn có thể cài đặt ứng dụng MCF trong Shopify App Store.

Để hoàn tất thiết lập ứng dụng Amazon Multi-Channel Fulfillment (MCF), bạn sẽ cần:

  • Kết nối một tài khoản người bán trên Amazon
  • Quản lý hàng trong kho
  • Định cấu hình cài đặt trên ứng dụng MCF

Để xem lại quy trình cài đặt, xem hướng dẫn sử dụng của Amazon. Tìm hiểu thêm về lợi ích của việc sử dụng ứng dụng MCF.

Ứng dụng có trình kết nối bên thứ ba khác

Nếu cần thực hiện đơn hàng bằng MCF bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có thể cài đặt một ứng dụng khác có tính năng tích hợp với các dịch vụ MCF tại Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản, Pháp, Ý, Đức, Mexico, Úc, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ.

Câu hỏi thường gặp

Tính năng tích hợp FBA có tiếp tục được cài đặt trong cửa hàng sau ngày 31 tháng 3 năm 2023 không? Có. Bạn có thể hủy kích hoạt theo cách thủ công. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng. Nhấp vào nút Hủy kích hoạt trong mục Do Amazon thực hiện.

Vì tích hợp FBA đã lỗi thời, điều gì sẽ xảy ra với đơn hàng của tôi? Đơn hàng sẽ vẫn hiển thị trên trang Đơn hàng của cửa hàng và duy trì trạng thái chưa thực hiện. Bạn cần di chuyển các đơn hàng đó đến dịch vụ hoàn tất đơn hàng MCF mới theo cách thủ công bằng cách cài đặt ứng dụng MCF và chuyển sản phẩm sang địa điểm thực hiện mới hoặc chuyển sang bất kỳ dịch vụ hoàn tất đơn hàng nào bạn muốn sử dụng.

Quy trình sau khi cài đặt ứng dụng MCF là gì? Trước tiên, bạn cần cập nhật tất cả hàng trong kho của sản phẩm/mẫu mã sản phẩm từ FBA sang MCF. Bạn có thể nhân bản mọi đơn hàng chưa thực hiện có sản phẩm do Amazon thực hiện để cập nhật các đơn hàng đó, qua đó liên kết dịch vụ hoàn tất đơn hàng MCF với đơn hàng. Trong phần chi tiết đơn hàng, nhấp vào Thao tác khác rồi chọn Nhân bản. Sau khi nhân bản đơn hàng, địa điểm của đơn hàng sẽ hiển thị là MCF thay vì FBA đối với các sản phẩm liên quan.

Điều gì sẽ xảy ra với hàng trong kho của sản phẩm không được chỉ định cho địa điểm dịch vụ hoàn tất đơn hàng mới? Sản phẩm chưa được chỉ định cho địa điểm dịch vụ hoàn tất đơn hàng mới sẽ được chỉ định cho địa điểm mặc định của cửa hàng. Bạn có thể chỉ định thủ công hàng trong kho cho địa điểm mới của ứng dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí