Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Bạn có thể dùng Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện) để lưu kho và thực hiện các đơn đặt hàng từ một trung tâm thực hiện của Amazon.com. Trước khi thiết lập tính năng này, bạn cần phải có tài khoản Amazon Seller Central.

Nếu sử dụng Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện) cho một sản phẩm, bạn cũng không thể lưu kho sản phẩm này ở địa điểm mà bạn quản lý.

Kích hoạt dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Đặt phí vận chuyển cho dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Sau khi kích hoạt dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện), bạn cần tạo phí vận chuyển Amazon mới trong trang quản trị Shopify. Khách hàng sẽ nhìn thấy những mức phí này khi thanh toán.

Amazon cung cấp các phí vận chuyển sau:

 • Tiêu chuẩn
 • Expedited
 • Priority

Đối với từng khu vực vận chuyển của mình, bạn cần thêm phí vận chuyển riêng phù hợp với từng phí vận chuyển của Amazon.

Khi đặt phí vận chuyển, có thể bạn muốn tham khảo phí thực hiện của Amazon để quyết định sẽ tính phí bao nhiêu.

Hãy chắc chắn bạn hoàn thành các thao tác sau:

Nếu thiết lập phí vận chuyển không chính xác, bạn có thể gặp lỗi trong khi thực hiện đơn hàng qua Amazon. Nếu bạn nhận thấy lỗi này, hãy quay lại phí vận chuyển và đảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chí liệt kê ở trên.

Nếu muốn tăng phí vận chuyển để trang trải phí thực hiện của Amazon, bạn có thể thêm thông tin về trọng lượng và giá cả để thể hiện Phí thực hiện dành cho các đơn hàng thực hiện đa kênh của Amazon.

Định cấu hình các sản phẩm cho dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Quy trình định cấu hình sản phẩm của bạn thay đổi một chút tùy thuộc vào việc bạn đang:

Định cấu hình sản phẩm mới cho Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Các bước thực hiện:

 1. Khi bạn đang thêm một sản phẩm, cuộn xuống đến phần Vận chuyển của trang Add a product (Thêm một sản phẩm).
 2. Chọn Amazon Marketplace Web trong menu thả xuống Dịch vụ hoàn tất đơn hàng.
 3. Trong mục Kho hàng, chọn Amazon Marketplace Web theo dõi hàng trong kho của mẫu mã này từ menu thả xuống Chính sách kiểm kê.

 4. Đảm bảo bạn đã nhập giá trị chính xác vào trường Weight (Trọng lượng) và SKU. Những giá trị này phải khớp với các giá trị bạn sử dụng cho danh sách sản phẩm Fulfillment by Amazon (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon). Trong Amazon, SKU được gọi là Seller SKU (SKU Người bán) hay Merchant SKU (SKU Thương nhân) (MSKU).

 5. Nhấp vào Save product (Lưu sản phẩm).

Định cấu hình các sản phẩm hiện có dành cho Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn kích hoạt dịch vụ hoàn tất đơn hàng.

 3. Trong mục Hàng trong kho, chọn Amazon Marketplace Web trong menu thả xuống Chính sách kiểm kê.

 4. Đảm bảo bạn đã nhập giá trị chính xác vào trường Weight (Trọng lượng) và SKU. Những giá trị này phải khớp với các giá trị bạn sử dụng cho danh sách sản phẩm Fulfillment by Amazon (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon). Trong Amazon, SKU được gọi là Seller SKU (SKU Người bán) hay Merchant SKU (SKU Thương nhân) (MSKU).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thực hiện đơn hàng với Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Sau khi định cấu hình sản phẩm, Amazon sẽ tự động đồng bộ với các đơn hàng của bạn mỗi giờ. Sau khi đơn hàng được đồng bộ, bạn cần tự yêu cầu Amazon hoàn thành đơn hàng của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã số đơn hàng.

 3. Trong phần Order Details (Chi tiết đơn hàng), nhấp vào Request fulfillment (Yêu cầu thực hiện) để mở trang Thực hiện của đơn hàng. Theo mặc định, mọi mặt hàng sẽ được thực hiện, nhưng bạn có thể thực hiện một phần đơn hàng nếu muốn.

 4. Chọn Gửi thực hiện đơn hàng.

 5. Nhấp vào Fulfill items (Thực hiện đơn hàng) để đánh dấu đơn hàng là Đã thực hiện.

Xem trạng thái đơn hàng

Sau khi đánh dấu một đơn hàng là đã thực hiện trong Shopify, bạn cần đợi Amazon chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng. Bạn có thể xem trạng thái đơn hàng ngay trong trang Đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Xem trạng thái thực hiện đơn hàng trong cột Trạng thái thực hiện:

  • Nếu đơn hàng chưa được đồng bộ với Amazon, đơn hàng sẽ có trạng thái Open.
  • Nếu Amazon đã chấp nhận đơn hàng, đơn hàng sẽ có trạng thái Fulfilled.
  • Nếu bị Amazon từ chối vì lỗi, đơn hàng sẽ có trạng thái Unfulfilled.

Sau khi đánh dấu đơn hàng là đã thực hiện, bạn có thể xem lại chi tiết thực hiện đơn hàng từ phần Timeline (Dòng thời gian) trên trang đơn hàng.

Hủy kích hoạt dịch vụ Fulfillment by Amazon (Do Amazon thực hiện)

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong phần FulFillment by Amazon(Do Amazon thực hiện), nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí