Oppfyllelse av Amazon

Du kan bruke oppfyllelse av Amazon til å oppbevare lagerbeholdningen og oppfylle bestillinger fra et oppfyllelsessenter som tilhører Amazon.com. Før du setter opp dette må du ha en Amazon Seller Central-konto.

Hvis du bruker oppfyllelse av Amazon for et produkt, kan du ikke i tillegg oppbevare produktet på steder som du selv administrerer.

Aktiver oppfyllelse av Amazon

Angi fraktpriser for oppfyllelse av Amazon

Når du har aktivert oppfyllelse av Amazon må du opprette nye Amazon-fraktpriser i Shopify-administratoren. Disse vises til kundene i kassen.

Amazon tilbyr følgende fraktpriser:

 • Standard
 • Expedited
 • Priority

For hver av fraktsonene dine må du legge til separate fraktpriser som samsvarer med hver enkelt av disse Amazon-fraktprisene.

Når du angir fraktpriser kan du se Amazons oppfyllelsespriser for å gjøre det enklere å fastslå hvor mye du skal belaste.

Påse at du utfører følgende oppgaver:

 • Opprett en separat pris for hvert enkelt Amazon-fraktalternativ:
 • Kopier navnet på Amazons fraktpriser (enten Standard, Expedited eller Priority) inn i Navn på fraktpris-feltet.
 • Angi Kriterium til Basert på bestillingsvekt (ikke pris).

Hvis fraktprisene er satt opp feil, får du gjerne en feilmelding når du oppfyller en bestilling via Amazon. Hvis du legger merke til denne feilen, må du gå tilbake til fraktprisene og kontrollere at de samsvarer med kriteriet oppført over.

Hvis du vil forhøye fraktprisene dine for å dekke Amazons oppfyllelsesavgifter, kan du legge til vekt- og prisinformasjon for å gjenspeile Amazons Oppfyllelsesavgifter for bestillingsoppfyllelse på flere kanaler

Konfigurer produkter for oppfyllelse av Amazon

Prosedyren for å konfigurere produktene varierer noe avhengig av hvorvidt du skal:

Konfigurere nye produkter for oppfyllelse av Amazon

Trinn:

 1. Når du legger til et nytt produkt må du rulle ned til Levering-seksjonen på Legg til et produkt-siden.
 2. Velg Amazon Maretplace Web fra rullegardinmenyen Oppfyllelsestjeneste.
 3. I Lagerbeholdning-seksjonen velger du Amazon Marketplace Web sporer denne variantens lagerbeholdning fra rullegardinmenyen Retningslinjer for lagerbeholdning.

 4. Kontroller at du har angitt nøyaktige verdier i feltene Vekt og SKU. Disse må samsvare med verdiene du har brukt for produktlisten for oppfyllelse av Amazon. I Amazon kalles SKU Seller SKU eller Merchant SKU (MSKU).

 5. Klikk på Lagre produkt.

Konfigurer eksisterende produkter for oppfyllelse av Amazon.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på navnet til produktet du vil aktivere oppfyllelse for.

 3. I seksjonen Lagerbeholdning velger du Amazon Marketplace Web fra rullegardinmenyen Retningslinjer for lagerbeholdning.

 4. Kontroller at du har angitt riktige verdier i feltene Vekt og SKU. Disse må samsvare med verdiene du har brukt for produktlisten for oppfyllelse av Amazon. I Amazon kalles SKU Seller SKU eller Merchant SKU (MSKU).

 5. Klikk på Lagre.

Oppfyll bestillinger med oppfyllelse av Amazon

Når produktene dine er konfigurert, synkroniseres Amazon automatisk med bestillingene dine hver time. Når bestillingene er synkronisert, må du manuelt forespørre at Amazon oppfyller bestillingene dine.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på ordrenummeret fra Bestillinger-siden.

 3. I Bestillingsdetaljer-seksjonen klikker du på Forespør oppfyllelse for å åpne bestillingens Oppfyllelse-side. Som standard er alle linjevarer angitt til oppfylt, men du kan oppfylle deler av en bestilling hvis du vil.

 4. Velg Send oppfyllelse.

 5. Klikk på Oppfyll varer for å merke bestillingen som Oppfylt.

Vis bestillingsstatusen

Når du har merket en bestilling som oppfylt i Shopify, må du vente til Amazon godtar eller avviser bestillingen. Du kan vise statusen til en bestilling i Oppfyllelsesstatus-kolonnen:

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Vis bestillingens oppfyllelsesstatus i Oppfyllelsesstatus-kolonnen:

  • Hvis bestillingen ikke er synkronisert med Amazon enda, har den statusen Open.
  • Hvis bestillingen er blitt godtatt av Amazon, har den statusen Fulfilled.
  • Hvis bestillingen er blitt avvist av Amazon på grunn av en feil, har den statusen Unfulfilled.

Når du har merket en bestilling som oppfylt kan du gjennomgå bestillingens oppfyllelsesdetaljer fra Tidslinje-seksjonen på bestillingens side.

Deaktivere oppfyllelse av Amazon

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Frakt og leveranse.

 2. I Oppfyllelse av Amazon-seksjonen klikker du på Deaktiver.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis