Fulfillment by Amazon

คุณสามารถใช้ Fulfillment by Amazon เพื่อตุนสินค้าคงคลังของคุณและจัดการคำสั่งซื้อของคุณที่มาจาก Amazon.com ได้ ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าสิ่งนี้ คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ Amazon Seller Central ก่อน

หมายเหตุ: การจัดการคำสั่งซื้อในตัวของ Shopify ที่มีในการผสานการทำงานของ Amazon เปิดให้บริการเฉพาะผู้ขาย Amazon ที่มีบัญชีผู้ใช้ Amazon Marketplace สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น โดยอิงจากสกุลเงินของร้านค้าของคุณ หากคุณตั้งค่าสกุลเงินของร้านค้าเป็น CAD บัญชีผู้ใช้ของ Amazon Marketplace ของคุณต้องเป็นบัญชีสำหรับแคนาดา มิฉะนั้นบัญชี Amazon Marketplace ของคุณก็จำเป็นต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา หากบัญชีผู้ใช้ของ Amazon Marketplace ของคุณอยู่ในภูมิภาคอื่นคุณจำเป็นต้องใช้การผสานการทำงานของแอปของบุคคลภายนอกเพื่อใช้การจัดส่งสินค้าโดย Amazon

หากคุณใช้งาน Fulfillment by Amazon คุณจะไม่สามารถสต็อกสินค้าไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจัดการได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อใน Shopify ที่มีสินค้าที่จัดการโดย Amazon คุณต้องยกเลิก Fulfillment by Amazon ด้วยตัวคุณเองด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจัดส่งสินค้าดังกล่าว

เปิดใช้งาน Fulfillment by Amazon

ขั้นตอน:

 1. หลังจากคุณได้ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Amazon Seller Central ของคุณแล้ว ให้ไปที่ https://www.shopify.com/admin/fulfillment_services/signup_for_mws
 2. ในหน้า Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อลิงก์ร้านค้า Shopify ของคุณกับบัญชีผู้ใช้ Fulfillment by Amazon ของคุณ
 3. คลิกที่ดำเนินการต่อเพื่อทำกระบวนการนั้นให้เสร็จสิ้นแล้วกลับไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ

หลังจากคุณเปิดใช้งาน Fulfillment by Amazon คุณควรเพิ่มอัตราค่าจัดส่งของ Amazon ไปยังการตั้งค่าการจัดส่งสินค้าของคุณเอง

กำหนดอัตราค่าจัดส่งสำหรับ Fulfillment by Amazon

หลังจากคุณได้เปิดใช้งาน Fulfillment by Amazon คุณต้องสร้างอัตราค่าจัดส่งของ Amazon ใหม่ในส่วน Shopify admin สิ่งเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าการชำระเงินของลูกค้าของคุณ

Amazon เสนออัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้:

 • มาตรฐาน
 • จัดส่งด่วน
 • ลำดับความสำคัญ

ในแต่ละเขตการจัดส่งของคุณ คุณต้องเพิ่มอัตราค่าจัดส่งแยกกันให้ตรงกับอัตราค่าจัดส่งของ Amazon เหล่านี้

เมื่อคุณตั้งค่าอัตราค่าจัดส่ง คุณอาจต้องตรวจดูที่อัตราค่าจัดการสินค้าของ Amazon เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าต้องการเรียกเก็บค่าอะไรบ้าง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการสิ่งต่อไปนี้เสร็จสิ้นแล้ว:

 • สร้างอัตราค่าจัดส่งแยกกันสำหรับแต่ละตัวเลือกการขนส่งของ Amazon
 • คัดลอกชื่อของอัตราค่าจัดส่ง Amazon (ทั้งธรรมดา เร่งด่วน หรือด่วนพิเศษ) ไปยังช่องชื่ออัตราค่าจัดส่ง
 • กำหนดเกณฑ์ให้เป็นอิงตามน้ำหนักคำสั่งซื้อ ไม่ใช่อิงตามราคา

หากการตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจพบข้อผิดพลาดขณะกำลังจัดการคำสั่งซื้อผ่าน Amazon หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้ กลับไปที่อัตราค่าจัดส่งของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราดังกล่าวตรงกับเกณฑ์ด้านบน

หากคุณต้องการเพิ่มราคาอัตราค่าจัดส่งของคุณเพื่อให้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจัดการคำสั่งซื้อของ Amazon คุณสามารถเพิ่มข้อมูลน้ำหนักและราคาเพื่อแสดงค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อ Multi-Channel Fulfillmentของ Amazon

กำหนดค่าสินค้าสำหรับ Fulfillment by Amazon

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งาน Fulfillment by Amazon และเพิ่มอัตราค่าจัดส่งของพวกเขา ก่อนกำหนดค่าสินค้าของคุณ

ขั้นตอนการกำหนดค่าสินค้าของคุณแตกต่างกันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณ:

 • กำลังกำหนดค่าสินค้าใหม่สำหรับ Fulfillment by Amazon
 • กำลังกำหนดค่าสินค้าที่มีอยู่แล้วสำหรับ Fulfillment by Amazon

กำหนดค่าสินค้าใหม่สำหรับ Fulfillment by Amazon

ขั้นตอน:

 1. เมื่อคุณเพิ่มสินค้าใหม่ ให้เลื่อนลงด้านล่างไปที่ส่วนการจัดส่งของหน้าเพิ่มสินค้า
 2. เลือก Amazon Marketplace Web จากเมนูดรอปดาวน์บริการ จัดการคำสั่งซื้อ
 3. ในส่วนสินค้าคงคลัง ให้เลือกติดตามสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้านี้ด้วย Amazon Marketplace Web จากเมนูดรอปดาวน์นโยบายสินค้าคงคลัง

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าให้ Shopify ติดตามสินค้าคงคลังของคุณได้ แต่ขอแนะนำให้คุณเลือก Amazon เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรักษาระดับสินค้าคงคลังที่ถูกต้องสำหรับการจัดการและบริการการดรอปชิปของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนค่าที่ถูกต้องในช่องน้ำหนัก และช่อง SKU ค่าเหล่านี้ต้องตรงกับค่าที่คุณใช้สำหรับรายการสินค้า Fulfillment by Amazon SKU ใน Amazon ใช้คำว่า SKU ผู้ขาย หรือ SKU ผู้ค้า (MSKU)

 2. คลิกบันทึกสินค้า

กำหนดค่าสินค้าที่มีอยู่แล้วสำหรับ Fulfillment by Amazon

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าทั้งหมด

 2. คลิกที่ชื่อสินค้าที่คุณต้องการที่เปิดใช้การจัดการคำสั่งซื้อ

 3. ในส่วนสินค้าคงคลัง ให้เลือก Amazon Marketplace Web จากเมนูดรอปดาวน์นโยบายสินค้าคงคลัง

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนค่าที่ถูกต้องในช่องน้ำหนัก และช่อง SKU ค่าเหล่านี้ต้องตรงกับค่าที่คุณใช้สำหรับรายการสินค้า Fulfillment by Amazon SKU ใน Amazon ใช้คำว่า SKU ผู้ขาย หรือ SKU ผู้ค้า (MSKU)

 5. คลิกที่บันทึก

จัดการคำสั่งซื้อด้วย Fulfillment by Amazon

หลังจากกำหนดค่าสินค้าของคุณแล้ว Amazon จะซิงค์กับคำสั่งซื้อของคุณทุกชั่วโมงโดยอัตโนมัติ หลังจากซิงค์คำสั่งซื้อของคุณแล้ว คุณจะต้องขอให้ Amazon จัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. จากหน้าคำสั่งซื้อ คลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ

 3. ในส่วนรายละเอียดคำสั่งซื้อ คลิกที่ "เริ่มการจัดการ" เพื่อเปิดหน้าการจัดการคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อ ระบบจะกำหนัดค่าของสินค้าเฉพาะรายการทุกรายการให้เป็น "จัดการแล้ว" ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถจัดการส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อได้หากคุณต้องการ

 4. เลือกส่งการจัดการคำสั่งซื้อ

 5. เลือกจัดการรายการเพื่อทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้ว

หมายเหตุ: เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อใน Shopify ที่มีสินค้าที่จัดการโดย Amazon คุณต้องยกเลิก Fulfillment by Amazon ด้วยตัวคุณเองด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจัดส่งสินค้าดังกล่าว

ดูสถานะของคำสั่งซื้อ

หลังจากคุณทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วใน Shopify คุณต้องรอให้ทาง Amazon ยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อดังกล่าว คุณสามารถดูสถานะของคำสั่งซื้อได้จากหน้า คำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. ดูสถานะการจัดการของคำสั่งซื้อได้ในคอลัมน์สถานะการจัดการ: - หากทาง Amazon ยังไม่ได้ซิงค์อยู่กับคำสั่งซื้อดังกล่าว คำสั่งซื้อนั้นจะมีสถานะเป็น Open

  • หากทาง Amazon ยอมรับคำสั่งซื้อดังกล่าวแล้ว คำสั่งซื้อนั้นจะมีสถานะเป็น Fulfilled
  • หากทาง Amazon ปฏิเสธคำสั่งซื้อนั้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาด คำสั่งซื้อนั้นจะมีสถานะเป็น Unfulfilled

หลังจากคุณทำเครื่องหมายว่าจัดการแล้ว คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจัดการของคำสั่งซื้อดังกล่าวได้จากส่วนไทม์ไลน์บนหน้าของคำสั่งซื้อ

ปิดการใช้งาน Fulfillment by Amazon

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
  1. ในส่วนการจัดการคำสั่งซื้อโดย Amazon ให้คลิกที่ปิดการใช้งาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี