Distribution av Amazon

Du kan välja Fulfillment by Amazon för att få ha ditt lager vid och distribuera dina order från ett Amazon.com-distributionscenter. Du måste ha ett Amazon Seller Central-konto innan du konfigurerar detta.

Obs! Shopifys inbyggda integration för distribution genom Amazon är endast tillgänglig för Amazon-försäljare med Amazon Marketplace-konton för USA och Kanada, baserat på din butiks valuta. Om din butiks valuta är inställd på CAD måste ditt konto hos Amazon Marketplace-konto vara registrerat för Kanada. Annars måste ditt konto hos Amazon Marketplace vara registrerat för USA. Om ditt Amazon Marketplace-konto är registrerat för en annan region måste du använda en integration från en tredjepartsapp för distribution med Amazon.

Om du använder Fulfillment by Amazon för en produkt så kan du inte samtidigt lagra den produkten på de platser som du själv hanterar.

Observera! När du i Shopify avbryter en order som inkluderar en produkt som Amazon distribuerar måste du även manuellt avbryta distributionen i Amazon för att förhindra att produkten skickas.

Aktivera Fulfillment by Amazon

Steg:

 1. När du har ställt in ditt Amazon Seller Central-konto så går du till https://www.shopify.com/admin/fulfillment_services/signup_for_mws.
 2. På sidan Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) följer du anvisningarna för att länka din Shopify-butik med ditt Fulfillment by Amazon-konto.
 3. Klicka på Fortsätt för att slutföra processen och återgå till din Shopify-butik.

Efter att du har aktiverat Fulfillment by Amazon måste du lägga till Amazons fraktkostnader till dina egna leveransinställningar.

Ange fraktkostnader för Fulfillment by Amazon

Efter att du har aktiverat Fulfillment by Amazon så måste du skapa nya Amazon-fraktkostnader via ditt Shopify-administratörskonto. Dina kunder kommer sedan att se dessa i utcheckningskassan.

Amazon erbjuder följande fraktkostnader:

 • Standard
 • Expedierat
 • Prioritet

För var och en av dina fraktzoner måste du lägga till separata fraktkostnader som överensstämmer med var och en av dessa fraktkostnader från Amazon.

När du ställer in dina fraktkostnader kan det vara en bra idé att se över Amazons distributionskostnader för att få en uppfattning om vilken avgift du kan tillämpa.

Se till att du slutför följande uppgifter:

 • Skapa ett separat pris för varje Amazon-fraktalternativ.
 • Kopiera namnet på Amazons fraktkostnader (antingen Standard, Expedierad eller Prioriterad) i fältet Namn på fraktkostnad.
 • Ställ in kriterierna baserat på ordervikt, inte pris.

Om du har angivit felaktiga fraktkostnader kan du få ett felmeddelande när du försöker distribuera en order genom Amazon. I det här fallet ska du gå tillbaka till inställningssidan för dina fraktkostnader och säkerställa att de överensstämmer med kriterierna ovan.

Om du vill höja dina fraktkostnader för att täcka Amazonas distributionsavgifter, kan du lägga till vikt- och prisinformation för att återspegla Amazons Distributionsavgifter för distributionsorder över flera kanaler.

Konfigurera produkter för Fulfillment by Amazon

Observera! Se till att du har aktiverat Fulfillment by Amazon och lagt till deras fraktkostnader innan du konfigurerar dina produkter.

Förfarandet för hur du konfigurerar dina produkter varierar något beroende på om du:

 • Konfigurerar nya produkter för Fulfillment by Amazon
 • Konfigurerar befintliga produkter för Fulfillment by Amazon

Konfigurera nya produkter för Fulfillment by Amazon

Steg:

 1. Bläddra ned till Leverans-avsnittet på Lägg till en produkt-sidan när du lägger till en ny produkt.
 2. Välj Amazon Marketplace Web från rullgardinsmenyn Distributionstjänst.
 3. Gå till Lager-avsnittet och välj Amazon Marketplace Web spårar lagret för denna variant från rullgardinsmenyn Lagerpolicy.

Obs! Du kan ställa in ditt lager så att det spåras av Shopify, men vi rekommenderar att du väljer Amazon för att se till att du upprätthåller korrekta lagernivåer för din distributions- och dropshipping-tjänst.

 1. Se till att du har angett exakta värden i Vikt- och SKU-fälten. Dessa måste matcha de värden du använde för din Fulfillment by Amazon-produktlista. I Amazon kallas SKU Seller SKU eller Merchant SKU (MSKU).

 2. Klicka på Spara produkt.

Konfigurera befintliga produkter för Fulfillment by Amazon

Steg:

 1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

 2. Klicka på namnet på den produkt du vill aktivera distribution för.

 3. I Lager-avsnittet väljer du Amazon Marketplace Web från rullgardinsmenyn Lagerpolicy.

 4. Se till att du har angett korrekta värden i Vikt och SKU-fälten. Dessa måste matcha de värden du använde för din Fulfillment by Amazon-produktlista. I Amazon kallas SKU Seller SKU eller Merchant SKU (MSKU).

 5. Klicka på Spara.

Tips! Om du har många produkter att redigera, kan det vara en bra idé att använda bulkredigeraren eller exportera dina produkter som en .csv-fil.

Distribuera order med Fulfillment by Amazon

Efter att dina produkter har konfigurerats synkroniseras Amazon automatiskt med dina order varje timme. När dina order har synkroniserats måste du manuellt begära att Amazon distribuerar dina order.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Order-sidan klickar du på ordernumret.

 3. Klicka på Begär distribution för att öppna Distributionssidan för ordern i avsnittet Orderinformation. Som standard är varje post inställd så att den distribueras, men du kan distribuera delar av en order om du vill.

 4. Välj Skicka distribution.

 5. Klicka på Distribuera artiklar för att markera ordern som Distribuerad.

Observera! När du i Shopify avbryter en order som inkluderar en produkt som Amazon distribuerar måste du även manuellt avbryta distributionen i Amazon för att förhindra att produkten skickas.

Visa orderstatusen

Efter att du har markerat en order som distribuerad i Shopify måste du invänta att Amazon godkänner eller avvisar ordern. Du kan visa en orderstatus från sidan Order.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Visa orderns distributionsstatus i kolumnen Distributionsstatus: - Om ordern inte har synkroniserats med Amazon ännu har den en Open-status.

  • Om ordern godkändes av Amazon har den en Fulfilled-status.
  • Om ordern avvisades av Amazon på grund av ett fel har den en Unfulfilled-status.

Efter att du har markerat en order som distribuerad kan du granska orderns distributionsdetaljer från Tidslinje-avsnittet på ordersidan.

Inaktivera Fullfilment by Amazon

Steg:

 1. Gå till Inställningar >Frakt och leverans från din Shopify-administratör.
  1. Klicka på Inaktivera i avsnittet Fulfillment by Amazon.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis