Koldioxidneutral leverans

När budföretag transporterar varor mellan platser genererar transportmetoderna växthusgasutsläpp, såsom koldioxidutsläpp (CO2) i atmosfären. Frakt är ett krav för hur de flesta företag skickar och tar emot varor, men koldioxidutsläpp från frakt påverkar planeten negativt och bidrar till klimatförändringar.

Du kan minska eller ta bort koldioxidutsläpp från paket som du levererar på flera olika sätt:

  • genom att använda komposterbara förpackningar
  • genom att använda koldioxidneutrala fraktalternativ
  • genom att stödja initiativ som bidrar till koldioxidkompensation eller borttagning

En klimatkompensation sänker mängden CO₂ i atmosfären så att ökade växthusgaser på annan plats får en nettoeffekt på 0. En lastbil kanske till exempel släpper ut 1 kg CO₂ per mil medan åtgärder för att bevara en skog tar bort 1 kg CO₂ från atmosfären. Om du köper en klimatkompensation som stöder bevarandet av skog för varje mil som en lastbil färdas så förblir nivåerna av CO₂ i atmosfären desamma.

En koldioxidborttagningsprocess fångar upp koldioxid från atmosfären och lagrar den sedan. Om en lastbil eller en transportbil som levererar din försändelse släpper ut 1 kg koldioxid i atmosfären (CO2) och du är prenumerant på Planet-appen, säkerställer Shopify att 1 kg CO2 också sugs bort från atmosfären och lagras bort med hjälp av lösningar och tekniker i Shopifys hållbarhetsfond.

Följande hierarki används för att bestämma vilken tjänst som tillhandahåller kompensation eller borttagning:

Kompensationshierarki
Kompensations- eller borttagningsmetod Beskrivning Kostnadstäckning
1. Alla Shopify-kampanjer Kampanjer, såsom koldioxidneutral frakt under BFCM, prioriteras framför alla andra tjänster. Kostnaden täcks av Shopify.
3. Planet-app Planet-appen beräknar koldioxidutsläpp för var och en av dina leveranser och tar sedan bort koldioxid från atmosfären. Du debiteras kostnaden för att ta bort utsläpp.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis