Afhandeling door Amazon

Je kunt Fulfillment by Amazon (afhandeling via Amazon) gebruiken om uw voorraad op te slaan en uw bestellingen af te handelen vanuit een afhandelingslocatie van Amazon.com. Voordat u dit instelt, moet u een Amazon Seller Central-account aanvragen.

Als u Fulfillment by Amazon gebruikt voor een product, kan het product niet ook zijn opgeslagen op de locaties die u zelf beheert.

Fulfillment by Amazon (afhandeling via Amazon) activeren

Stappen:

 1. Nadat je je Amazon Seller Central-account hebt ingesteld, gaat je naar https://www.shopify.com/admin/fulfillment_services/signup_for_mws.
 2. Volg de instructies op de pagina Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) om uw Shopify-winkel te koppelen aan uw account van Fulfillment by Amazon.
 3. Klik op Continue om het proces te voltooien en terug te gaan naar uw Shopify-winkel.

Nadat u Fulfillment by Amazon hebt geactiveerd, moet u verzendtarieven van Amazon toevoegen aan uw eigen verzendinstellingen.

Verzendtarieven instellen voor Fulfillment by Amazon (afhandeling via Amazon)

Nadat u Fulfillment by Amazon hebt geactiveerd, moet u nieuwe Amazon-verzendtarieven definiëren in uw Shopify-beheerder. Deze tarieven worden bij het afrekenen weergegeven aan uw klanten.

Amazon hanteert de volgende verzendtarieven:

 • Standard Shipping
 • Tweedaagse verzending
 • Verzending binnen één dag

Je moet voor elk van je verzendzones afzonderlijke verzendtarieven toevoegen die overeenkomen met de verzendtarieven van Amazon.

Het is een goed idee om bij het instellen van uw verzendtarieven even te kijken naar de afhandelingstarieven van Amazon om u te helpen beslissen wat u in rekening moet brengen.

Zorg ervoor dat je de volgende taken uitvoert:

 • Maak een afzonderlijk tarief voAmazonor elke verzendoptie van Amazon.
 • Kopieer de naam van de Amazon-verzendtarieven (either Standard Shipping, Two-Day Shipping of One-Day Shipping) naar het veld Verzendtarieven.
 • Stel Criteria in op Gebaseerd op bestelgewicht, niet op prijs.

Als je verzendtarieven onjuist zijn ingesteld, krijgt je mogelijk een foutmelding bij het vervullen van een bestelling via Amazon. Als je deze fout ziet, gaat je terug naar je verzendtarieven en zorgt je ervoor dat deze voldoen aan de bovenstaande criteria.

Als u uw verzendtarieven wilt verhogen om de afhandelingskosten van Amazon te dekken, kunt u gewichts- en prijsgegevens toevoegen overeenkomstig de afhandelingskosten voor meerkanaals afhandelingsorders van Amazon.

Producten configureren voor Fulfillment by Amazon

De procedure voor het configureren van uw producten varieert enigszins, afhankelijk van wat u wilt doen:

 • Nieuwe producten configureren voor Fulfillment by Amazon (afhandeling via Amazon)
 • Bestaande producten configureren voor Fulfillment by Amazon

Nieuwe producten configureren voor Fulfillment by Amazon

Stappen:

 1. Wanneer u een nieuw product toevoegt, scrolt u omlaag naar het gedeelte Verzenden van de pagina Een product toevoegen.
 2. Selecteer Amazon Marketplace Web in het vervolgkeuzemenu Afhandelingsservice.
 3. Selecteer in het gedeelte Voorraad de optie Amazon Marketplace Web volgt de voorraad van deze variant in het vervolgkeuzemenu Voorraadbeleid.
 1. Zorg ervoor dat u exacte waarden hebt ingevoerd in de velden Gewicht en SKJe. Deze moeten overeenkomen met de waarden die u hebt gebruikt voor de productlijst voor Fulfillment by Amazon. In Amazon heeft de SKJe de naam Seller SKJe of Merchant SKJe (MSKJe).

 2. Klik op Product opslaan als u klaar bent.

Bestaande producten configureren voor Fulfillment by Amazon

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Alle producten.

 2. Klik op de naam van het product waarvoor u afhandeling wilt inschakelen.

 3. Selecteer in het gedeelte Verzenden Amazon Marketplace Web in het vervolgkeuzemenu Afhandelingsservice.

 4. Selecteer in het gedeelte Voorraad de optie Amazon Marketplace Web volgt de voorraad van deze variant in het vervolgkeuzemenu Voorraadbeleid.

 5. Zorg ervoor dat u de juiste waarden hebt ingevoerd in de velden Gewicht en SKJe. Deze moeten overeenkomen met de waarden die u hebt gebruikt voor de productlijst voor Fulfillment by Amazon. In Amazon heeft de SKJe de naam Seller SKJe of Merchant SKJe (MSKJe).

 6. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Bestellingen vervullen met Fulfillment by Amazon

Nadat je producten zijn geconfigureerd, voert Amazon elk uur een automatische synchronisatie uit met je bestellingen. Nadat je producten zijn gesynchroniseerd, moet u handmatig verzoeken dat Amazon je bestellingen uitvoert.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Bestellingen.

 2. Klik op de pagina Bestellingen op het bestelnummer.

 3. Klik in het gedeelte Bestelgegevens op Beginnen met afhandeling om de pagina Afhandeling van de bestelling te openen. Standaard is elk regelitem ingesteld om te worden vervuld, maar u kunt desgewenst een deel van een bestelling vervullen.

 4. Selecteer Markeren als afgehandeld.

 5. Klik op Items afhandelen om de bestelling als Vervuld te markeren.

Bestelstatus bekijken

Nadat u een bestelling als afgehandeld hebt gemarkeerd in Shopify, moet u wachten tot Amazon de bestelling heeft geaccepteerd of afgewezen. Je kunt de status van een bestelling bekijken op de pagina Bestellingen.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Bestellingen.

 2. Bekijk de afhandelingstatus van de bestelling in de kolom Status uitvoering: - Als de bestelling nog niet is gesynchroniseerd met Amazon, heeft deze de status Open.

  • Als de bestelling door Amazon is geaccepteerd, heeft deze de status Fulfilled.
  • Als de bestelling door Amazon is afgewezen vanwege een fout, heeft deze de status Unfulfilled.

Nadat u een bestelling als vervuld hebt gemarkeerd, kunt u de details van de afhandeling van de bestelling bekijken in het gedeelte Tijdlijn op de pagina van de bestelling.

Fulfillment by Amazon deactiveren

Stappen:

 1. Ga in de Shopify-beheerder naar Instellingen > Verzenden.
 2. Klik in het gedeelte FulFillment by Amazon op Deactiveren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis