Fulfilment by Amazon

Je kunt Fulfilment by Amazon (afhandeling via Amazon) gebruiken om je voorraad op te slaan en je bestellingen af te handelen vanuit een afhandelingslocatie van Amazon.com. Voordat je dit instelt, moet je een Amazon Seller Central-account aanvragen.

Als je Fulfilment by Amazon gebruikt voor een product, kan het product niet ook zijn opgeslagen op de locaties die je zelf beheert.

Fulfilment by Amazon (afhandeling via Amazon) activeren

Verzendtarieven instellen voor Fulfilment by Amazon (afhandeling via Amazon)

Nadat je Fulfillment by Amazon hebt geactiveerd, moet je nieuwe Amazon-verzendtarieven definiëren in je Shopify-beheercentrum. Deze tarieven worden bij de checkout weergegeven aan je klanten.

Amazon hanteert de volgende verzendtarieven:

 • Standaard
 • Versnelde
 • Prioriteit

Je moet voor elk van je verzendzones afzonderlijke verzendtarieven toevoegen die overeenkomen met de verzendtarieven van Amazon.

Het is een goed idee om bij het instellen van je verzendtarieven even te kijken naar de afhandelingstarieven van Amazon om je te helpen beslissen wat je in rekening moet brengen.

Zorg ervoor dat je de volgende taken uitvoert:

 • Maak een afzonderlijk tarief voAmazonor elke verzendoptie van Amazon.
 • Kopieer de naam van de verzendtarieven van Amazon (Standard, Expedited of Priority) in het veld Naam verzendtarief.
 • Stel Criteria in op Gebaseerd op bestelgewicht, niet op prijs.

Als je verzendtarieven onjuist zijn ingesteld, krijg je mogelijk een foutmelding bij de orderverwerking via Amazon. Ga terug naar je verzendtarieven en zorg ervoor dat deze voldoen aan de bovenstaande criteria als je deze fout ziet.

Als je je verzendtarieven wilt verhogen om de afhandelingskosten van Amazon te dekken, kun je gewichts- en prijsgegevens toevoegen overeenkomstig de afhandelingskosten voor meerkanaals fulfilmentopdrachten van Amazon.

Producten configureren voor Fulfilment by Amazon

De procedure voor het configureren van je producten varieert enigszins, afhankelijk van wat je wilt doen:

Nieuwe producten configureren voor Fulfilment by Amazon

Stappen:

 1. Scrol omlaag naar het gedeelte Verzenden van de pagina Een product toevoegen wanneer je een nieuw product toevoegt.
 2. Selecteer Amazon Marketplace Web in de vervolgkeuzelijst Fulfilmentservice.
 3. Selecteer in het gedeelte Voorraad de optie Amazon Marketplace Web volgt de voorraad van deze variant in de vervolgkeuzelijst Voorraadbeleid.

 4. Zorg ervoor dat je exacte waarden hebt ingevoerd in de velden Gewicht en SKU. Deze moeten overeenkomen met de waarden die je hebt gebruikt voor de productlijst voor Fulfilment by Amazon. In Amazon heeft de SKU de naam Seller SKU of Merchant SKU (MSKU).

 5. Klik op Product opslaan.

Bestaande producten configureren voor Fulfilment by Amazon

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op de naam van het product waarvoor je afhandeling wilt inschakelen.

 3. Selecteer in het gedeelte Voorraad de optie Amazon Marketplace Web in de vervolgkeuzelijst Voorraadbeleid.

 4. Zorg ervoor dat je de juiste waarden hebt ingevoerd in de velden Gewicht en SKU. Deze moeten overeenkomen met de waarden die je hebt gebruikt voor de productlijst voor Fulfilment by Amazon. In Amazon heeft de SKU de naam Seller SKU of Merchant SKU (MSKU).

 5. Klik op Opslaan.

Bestellingen afhandelen met Fulfilment by Amazon

Nadat je producten zijn geconfigureerd, voert Amazon elk uur een automatische synchronisatie uit met je bestellingen. Nadat je producten zijn gesynchroniseerd, moet je handmatig verzoeken dat Amazon je bestellingen uitvoert.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op de pagina Bestellingen op het bestelnummer.

 3. Klik in het gedeelte Bestelgegevens op Fulfilment aanvragen om de pagina Fulfilment van de bestelling te openen. Standaard is elk regelitem ingesteld om te worden afgehandeld, maar je kunt desgewenst een deel van een bestelling vervullen.

 4. Selecteer Fulfilment verzenden.

 5. Klik op Artikelen afhandelen om de bestelling als Vervuld te markeren.

Bestelstatus bekijken

Nadat je een bestelling als afgehandeld hebt gemarkeerd in Shopify, moet je wachten tot Amazon de bestelling heeft geaccepteerd of afgewezen. Je kunt de status van een bestelling bekijken op de pagina Bestellingen.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Bekijk de fulfilmentstatus van de bestelling in de kolom Fulfilmentstatus:

  • Als de bestelling nog niet is gesynchroniseerd met Amazon, heeft deze de status Open.
  • Als de bestelling door Amazon is geaccepteerd, heeft deze de status Fulfilled.
  • Als de bestelling door Amazon is afgewezen vanwege een fout, heeft deze de status Unfulfilled.

Nadat je een bestelling als afgehandeld hebt gemarkeerd, kun je de details van de afhandeling van de bestelling bekijken in het gedeelte Tijdlijn op de pagina van de bestelling.

Fulfilment by Amazon deactiveren

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Verzending en bezorging.

 2. Klik in het gedeelte Fulfillment by Amazon op Deactiveren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis