บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

ด้วย Shopify คุณสามารถใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อให้คลังสินค้าที่คุณกำลังใช้งานอยู่สามารถประมวลคำสั่งซื้อผ่านอีเมลได้ หากพวกเขาต้องการรายชื่อผู้ติดต่อเพิ่มเติม คุณสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify เพื่อพัฒนาแอปแบบกำหนดเองได้

เปิดใช้งานบริการจัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนการจัดการการจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง ให้คลิกที่เพิ่มบริการจัดการคำสั่งซื้อ

 2. ในแบบฟอร์ม ให้ป้อน:

- ชื่อของผู้ให้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองของคุณ - อีเมลของผู้ให้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองของคุณ

เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่รายการหรือดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นให้เป็นจัดการแล้วในส่วน Shopify admin บริการจัดการคำสั่งซื้อจะส่งอีเมลพร้อมข้อมูลคำสั่งซื้อเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการสินค้าให้คุณ

 1. คลิกที่บันทึก

จัดการสินค้าของคุณด้วยบริการที่คุณกำหนดเอง

หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากบุคคลภายนอก คุณจะไม่สามารถสต็อกสินค้าไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจัดการได้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าสินค้าของร้านค้าของคุณ ให้เลือกสินค้าเพื่อให้บริการที่กำหนดเองจัดการให้เสร็จสิ้น

 2. ในส่วนสินค้าคงคลัง ให้เลือกบริการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณต้องการใช้งานจากเมนูดรอปดาวน์จัดการสินค้าคงคลังโดย

 3. คลิกที่บันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ส่งคำขอการจัดการไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

เมื่อคุณพร้อมที่จะให้บริการจัดส่งคำสั่งซื้อสำหรับลูกค้าของคุณแล้ว ให้ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วในส่วน Shopify admin ของคุณ

ลบบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

หากคุณไม่ต้องการใช้งานบริการจัดการคำสั่งซื้อใดบริการหนึ่ง คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตรานั้นไม่ได้เสนอให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน หากบัญชีผู้ใช้ของคุณที่มีบริการจัดการคำสั่งซื้อมีภาพลักษณ์ที่ดี คุณสามารถเปิดใช้งานบริการดังกล่าวได้อีกครั้งเมื่อใดก็ได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนบัญชีผู้ใช้และการผสานการทำงาน ให้คลิกที่จัดการการผสานการทำงาน

 2. คลิกที่แก้ไข ซึ่งอยู่ถัดจากบริการจัดการคำสั่งซื้อ

 3. คลิกลบ

 4. หากมีการตั้งค่าสินค้าคงคลังใดๆ สำหรับบริการนั้นๆ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ที่จะใช้เก็บสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการที่กำหนดให้ตำแหน่งที่ตั้งนี้

 5. คลิกลบ

 6. คลิกที่ลบเพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี