บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

เมื่อใช้ Shopify คุณสามารถใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองเพื่อจัดการคำสั่งซื้อโดยให้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณใช้งานสามารถประมวลผลคำสั่งซื้อผ่านทางอีเมลได้ หากบริการจัดการคำสั่งซื้อต้องการมากกว่าอีเมลเพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถว่าจ้าง Shopify Partner เพื่อพัฒนาแอปแบบกำหนดเองได้

เมื่อคุณทำเครื่องหมายสินค้าหรือคำสั่งซื้อเป็นจัดการแล้วในส่วนผู้ดูแล Shopify ระบบจะส่งอีเมลที่มีข้อมูลคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องให้กับบริการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อให้ทางบริการจัดการสินค้าหรือคำสั่งซื้อให้คุณ

เปิดใช้งานบริการจัดการคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

จัดการสินค้าของคุณด้วยบริการที่คุณกำหนดเอง

ขั้นตอน:

  1. จากหน้าสินค้าของร้านค้าของคุณ ให้เลือกสินค้าเพื่อให้บริการที่กำหนดเองจัดการให้เสร็จสิ้น
  2. ในส่วนตัวเลือกสินค้า ให้เลือกบริการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณต้องการใช้จากเมนูดรอปดาวน์สต็อกสินค้าคงคลังใน
  3. คลิกที่บันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ส่งคำขอการจัดการไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

เมื่อคุณพร้อมที่จะให้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองของคุณแล้ว ให้ทำเครื่องหมายที่คำสั่งซื้อว่าจัดการแล้วจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ การดำเนินการนี้จะส่งอีเมลไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณพร้อมรายละเอียดของลูกค้าและคำสั่งซื้อ

คุณสามารถเครื่องหมายว่าจัดการแล้วที่ส่วนหนึ่งของการสั่งซื้อหรือที่คำสั่งซื้อทั้งหมดก็ได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ การดำเนินการนี้จะส่งอีเมลไปยังบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องจัดส่ง

ลบบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

หากคุณไม่ต้องการใช้งานบริการจัดการคำสั่งซื้อใดบริการหนึ่ง คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตรานั้นไม่ได้เสนอให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนการชำระเงิน หากบัญชีผู้ใช้ของคุณที่มีบริการจัดการคำสั่งซื้อมีภาพลักษณ์ที่ดี คุณสามารถเปิดใช้งานบริการดังกล่าวได้อีกครั้งเมื่อใดก็ได้

หากมีการตั้งค่าสินค้าคงคลังใดๆ เป็นจัดการโดยใช้บริการดังกล่าว คุณต้องเลือกบริการใหม่เพื่อรับสินค้าคงคลังที่สต็อกและรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการซึ่งมอบหมายไปยังบริการที่ถูกลบ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อในหน้าสินค้าของคุณ

ขั้นตอน:

หากไม่มีตัวเลือกในการลบบริการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณต้องการลบออกจากส่วนผู้ดูแลของคุณ คุณสามารถพบตัวเลือกดังกล่าวได้ที่หน้าแอป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี