Shopify Shipping

Shopify Shipping cho phép bạn kết nối tài khoản Shopify của mình với tài khoản hãng vận chuyển của Shopify, điều này có những lợi ích sau:

 • Hiển thị cho khách hàng khi thanh toán phí giao hàng thực tính, thay vì mức cố định
 • Nhận mức giá chiết khấu cho nhãn vận chuyển
 • In trực tiếp nhãn vận chuyển trong trang quản trị Shopify

Tùy thuộc vào địa điểm thực hiện đơn hàng, Shopify Shipping cho phép bạn mua nhãn của những hãng vận chuyển sau.

Các hãng vận chuyển hoạt động tại từng vùng
Địa điểm thực hiện đơn hàng Hãng vận chuyển
Hoa Kỳ
 • USPS
 • UPS (không hoạt động tại Puerto Rico)
 • DHL Express (chỉ dành cho Hoa Kỳ lục địa)
 • Canada
 • Canada Post
 • Úc
 • Sendle
 • Trong phần này

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí