Thiết lập Shopify Shipping

Nếu đăng ký tài khoản Shopify tại Hoa Kỳ hoặc Canada, sẽ có một số mức phí Shopify Shipping được mặc định thêm vào cài đặt vận chuyển của bạn. Nếu bạn đăng ký tại Úc, sẽ có một số mức cố định được mặc định thêm vào và bạn có thể thêm phí Sendle tùy theo khả năng đáp ứng điều kiện của bạn.

  • Nếu bạn ở Hoa Kỳ, phí USPS sẽ được thêm vào theo mặc định.
  • Nếu bạn ở Canada, phí Canada Post sẽ được thêm vào theo mặc định.
  • Nếu bạn đang ở Úc, mức cố định được mặc định thêm vào.

Bạn có thể thay đổi phí vận chuyển dành cho khách hàng trong cài đặt vận chuyển. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thiết lập phí vận chuyển.

Đây là các bước để sử dụng nhãn vận chuyển cho đơn hàng của bạn:

Mua nhãn vận chuyển trong trang quản trị Shopify hoặc trên ứng dụng Shopify. Bạn có thể thực hiện điều đó từ trang Thực hiện của đơn hàng.

Tải xuống và in nhãn vận chuyển. Bạn có thể dùng máy in để bàn hoặc máy in nhãn được hỗ trợ.

Dán nhãn vận chuyển bên ngoài gói hàng. Nếu không sử dụng nhãn, bạn có thể dùng băng dính hoặc miếng bọc.

Hẹn lịch lấy hàng hoặc mang gói hàng đến bưu điện.

Tài khoản hãng vận chuyển

Bạn không cần đăng ký thêm bất kỳ tài khoản hãng vận chuyển nào để có thể sử dụng Shopify Shipping.

Nếu bạn muốn kết nối tài khoản Shopify với tài khoản hãng vận chuyển của bạn, hãy tham khảo Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển bên thứ ba.

Máy in nhãn vận chuyển được Shopify hỗ trợ

Trước khi mua nhãn vận chuyển lần đầu, hãy quyết định cách bạn định in nhãn vận chuyển. Bạn có thể sử dụng máy in để bàn hoặc máy in nhãn vận chuyển. Nếu bạn muốn dùng máy in nhãn vận chuyển, sử dụng máy in nhãn được Shopify hỗ trợ:

Máy in nhãn sử dụng nhãn có mặt sau dính để bạn dán trực tiếp vào lô hàng. Nếu bạn in nhãn bằng máy in để bàn, dùng miếng bọc bằng nhựa hoặc băng dính để dán nhãn vào gói hàng.

Sau khi thiết lập máy in, bạn đã sẵn sàng mua nhãn vận chuyển trên trang Thực hiện của đơn hàng. Bạn có thể in thử nhãn vận chuyển để đảm bảo máy in được cài đặt đúng.

Thêm thông tin chi tiết lô hàng chính xác

Hãng vận chuyển sử dụng nhiều thông tin để tính chi phí của nhãn vận chuyển, ví dụ như địa chỉ nơi gửi, địa chỉ nơi nhận, kích thước và trọng lượng gói hàng. Bạn phải thêm thông tin chi tiết chính xác cho sản phẩm để hãng vận chuyển tính đúng phí giao hàng cho gói hàng của bạn. Nếu thông tin chi tiết gói hàng không chính xác, bạn có thể bị tính phí cho việc điều chỉnh giá.

Trọng lượng sản phẩm

Tất cả sản phẩm của bạn phải có trọng lượng chính xác trong phần thông tin chi tiết sản phẩm. Trọng lượng này được cộng với trọng lượng hộp, phong bì hoặc bao bì vận chuyển khác mà bạn sử dụng để vận chuyển sản phẩm. Trọng lượng tổng được sử dụng để tính chi phí vận chuyển gói hàng đến khách hàng của bạn.

Để tìm hiểu cách thêm trọng lượng cho sản phẩm mới hoặc hiện có, tham khảo Mẫu mã.

Kích thước và trọng lượng bao bì

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể thêm kích thước và trọng lượng của bao bì mặc định bạn dùng để gửi sản phẩm. Kích thước và trọng lượng bao bì được sử dụng để tính chi phí vận chuyển khi khách hàng thanh toán. Chỉ sử dụng kích thước của bao bì mặc định trên trang thanh toán.

Nếu sử dụng nhiều loại bao bì khi gửi sản phẩm, bạn có thể điều chỉnh kích thước bao bì khi mua nhãn vận chuyển. Nếu muốn hãng vận chuyển tính chi phí vận chuyển khi thanh toán dựa trên gói hàng khác với gói hàng mặc định, bạn có thể sử dụng ứng dụng vận chuyển.

Địa chỉ nơi gửi

Đảm bảo địa chỉ của địa điểm thực hiện đơn hàng chính xác. Để thay đổi địa chỉ của địa điểm thực hiện đơn hàng, tham khảo Thiết lập địa điểm.

Thêm phí thực tính theo khu vực

Bạn có thể điều chỉnh phí vận chuyển hiển thị khi thanh toán đối với từng vùng bạn gửi hàng đến. Ví dụ: Nếu bạn ở Hoa Kỳ và chỉ muốn cung cấp vận chuyển nhanh trong tiểu bang của mình, bạn có thể điều chỉnh vùng của tiểu bang để thêm vận chuyển nhanh và xóa dịch vụ này trong các vùng khác.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Tạo phí giao hàng thực tính.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí