Thu thuế và thuế nhập khẩu quốc tế khi thanh toán

Nếu bạn muốn thu thuế và thuế nhập khẩu ở bước thanh toán của cửa hàng, cửa hàng cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Nếu cửa hàng không đáp ứng các yêu cầu về thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, bạn có thể sử dụng ứng dụng bên thứ ba để tính thuế và thuế nhập khẩu.

Định giá

Phí giao dịch sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã được tính thuế và thuế nhập khẩu. Khoản phí này phụ thuộc vào việc bạn sử dụng Shopify Payments hay nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba:

 • Phí giao dịch 0,85% áp dụng cho đơn hàng có thuế và thuế nhập khẩu được tính khi thanh toán tại các cửa hàng sử dụng Shopify Payments làm cổng thanh toán. Phí giao dịch 0,85% cũng áp dụng cho đơn hàng sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, ví dụ như PayPal, với điều kiện Shopify Payments là cổng chính.
 • Phí giao dịch 1,5% áp dụng cho đơn hàng có thuế và thuế nhập khẩu được tính khi thanh toán tại các cửa hàng sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác làm cổng thanh toán. Phí giao dịch 1,5% cũng áp dụng cho cửa hàng sử dụng Shop Pay làm phương thức thanh toán nhanh nếu Shopify Payments không phải cổng chính.

Phí giao dịch áp dụng cho mọi đơn hàng đã được tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, ngay cả khi số tiền đã tính bằng 0. Các trường hợp sau không thu phí giao dịch:

 • Đơn hàng được vận chuyển đến cùng một quốc gia hoặc vùng với địa điểm của cửa hàng.
 • Đơn hàng được vận chuyển giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.
 • Giao dịch thanh toán bỏ dở.

Thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Nếu bạn kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, các đơn hàng quốc tế sẽ bị áp thuế và thuế nhập khẩu. Đơn hàng được đặt từ khu vực mà bạn có địa điểm thực hiện đơn hàng sẽ không bị ảnh hưởng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Duties and import taxes (Thuế hải quan và thuế nhập khẩu), nhấp vào Set up (Thiết lập).
 3. Xác nhận rằng hãng vận chuyển và tích hợp bên thứ ba của bạn hỗ trợ Giao hàng đã nộp thuế (DDP).
 4. Chọn quốc gia hoặc vùng vận chuyển bạn muốn thu thuế và thuế nhập khi thanh toán.
 5. Xem lại các sản phẩm bị gắn cờ là thiếu mã HS và quốc gia hoặc vùng xuất xứ và thêm thông tin còn thiếu để đảm bảo thuế và thuế nhập khẩu được tính chính xác.
 6. Xác nhận rằng bạn đã cập nhật chính sách và thông báo của cửa hàng về giao dịch bán hàng quốc tế.
 7. Xem lại các điều khoản và điều kiện để tính thuế và thuế quốc tế khi thanh toán.
 8. Nhấp vào Đồng ý và kích hoạt.

Khi hoàn tất việc thiết lập thuế và thuế nhập khẩu ở trang thanh toán, hãy xem lại các tác vụ bổ sung để hoàn thành để thiết lập cửa hàng để bán hàng quốc tế.

Thêm mã HS và quốc gia hoặc khu vực gửi hàng cho sản phẩm

Để hiển thị ước tính thuế cho khách hàng quốc tế trên trang thanh toán, bạn cần chỉnh sửa chi tiết sản phẩm để thêm thông tin quốc gia hoặc vùng xuất xứ và mã HS để có độ chính xác cao hơn. Nếu sản phẩm thiếu mã HS, thay vào đó, các tính toán sẽ dựa trên mô tả sản phẩm và danh mục sản phẩm. Nếu sản phẩm không có mã HS, mô tả hoặc danh mục sản phẩm, thuế và thuế nhập khẩu sẽ không được tính cho đơn hàng đó ngay cả khi bạn thiết lập đơn hàng từ một quốc gia hoặc vùng để thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán.

Quốc gia hoặc khu vực gửi hàng (COO) là nơi tạo hoặc lắp ráp sản phẩm thành hình thức bạn bán và là nơi sản phẩm được phân loại theo mã HS. Ví dụ: Bạn bán bàn. Bàn được làm bằng gỗ từ Canada, keo dán từ Mexico và ốc vít từ Trung Quốc. Những vật liệu này được lắp ráp thành bàn tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, quốc gia hoặc khu vực gửi hàng là Hoa Kỳ vì đó là nơi chế tạo bàn từ các vật liệu.

Mã HS được sử dụng trong thương mại quốc tế để mô tả sản phẩm. Thông thường, mã HS có độ dài gồm sáu chữ số. Tìm hiểu thêm về mã HS từ Tổ chức Hải quan Thế giới.

Để thêm mã HS và quốc gia hoặc khu vực nơi gửi cho sản phẩm, hãy thực hiện một trong những tùy chọn sau:

Thêm mã HS và quốc gia gửi hàng bằng cách nhập tệp CSV

Nếu bạn có nhiều sản phẩm cần cập nhật và bạn đã biết mã HS của sản phẩm hoặc nếu không chắc chắn sản phẩm nào thiếu mã, bạn có thể sử dụng tệp CSV để cập nhật sản phẩm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Thuế và thuế nhập khẩu, nhấp vào Quản lý.
 3. Xuất tệp CSV của sản phẩm bị thiếu thông tin.

  1. Trong mục Thông tin sản phẩm, nhấp vào Cập nhật bằng CSV.
  2. Nhấp vào Export (Xuất).
  3. Chọn định dạng tệp ưu tiên và nhấp vào Xuất dữ liệu sản phẩm. Bạn sẽ nhận được tệp CSV qua email.
 4. Chỉnh sửa tệp CSV bằng chương trình bảng tính như Google Trang tính.

 5. Nhập tệp CSV đã chỉnh sửa.

  1. Trong mục Thông tin sản phẩm, nhấp vào Cập nhật bằng CSV.
  2. Nhấp vào Import (Nhập).
  3. Thêm tệp để nhập, bằng cách nhấp vào Thêm tệp hoặc kéo và thả tệp vào cửa sổ nhập.
  4. Nhấp vào Upload (Tải lên).
  5. Nhấp vào Nhập. Bạn sẽ nhận được email khi quá trình nhập hoàn tất.

Tệp CSV chứa dữ liệu về thuế và thuế nhập khẩu giống với các tệp CSV khác bạn sử dụng trong Shopify, nhưng có các cột khác. Các cột sau đây được sử dụng trong tệp CSV chứa dữ liệu về thuế và thuế nhập khẩu:

 • Mã điều khiển của sản phẩm - Mã điều khiển là tên duy nhất cho mỗi sản phẩm. Mã điều khiển có thể chứa chữ cái, dấu gạch ngang và số, nhưng không chứa dấu cách. Mã điều khiển được sử dụng trong URL cho mỗi sản phẩm.
 • Tiêu đề sản phẩm - Cột Tiêu đề không bắt buộc và có thể để trống.
 • SKU mẫu mã - Đơn vị lưu kho (SKU) của sản phẩm hoặc mẫu mã. Giá trị này được dùng để theo dõi hàng trong kho bằng dịch vụ theo dõi hàng tồn kho.
 • Option1 Name (Tên tùy chọn 1) - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, tên của tùy chọn đó sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Màu sắc. Đối với những sản phẩm chỉ có một tùy chọn duy nhất, giá trị này phải là Tiêu đề.
 • Option1 Value (Giá trị tùy chọn 1) - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, giá trị của tùy chọn đó sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Đen. Đối với những sản phẩm chỉ có một tùy chọn duy nhất, giá trị này phải là Tiêu đề mặc định.
 • Tên Option2 - Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ hai, tên sản phẩm sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Kích cỡ.
 • Option2 Value (Giá trị tùy chọn 2) - Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ hai, giá trị của tùy chọn đó sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Lớn.
 • Option3 Name (Tên tùy chọn 3) - Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ ba, tên của tùy chọn đó sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Chất liệu.
 • Giá trị Option3 - Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ ba, giá trị của tùy chọn sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Cotton.
 • Quốc gia gửi hàng - Quốc gia gửi hàng là nơi tạo hoặc lắp ráp sản phẩm thành hình thức được bày bán. Giá trị trong cột này được dùng để ước tính thuế và thuế nhập khẩu đối với khách hàng quốc tế.
 • Mã HS - Mã HS là mã số phân loại sản phẩm đối với giao dịch thương mại quốc tế. Giá trị trong cột này được dùng để ước tính thuế và thuế nhập khẩu đối với khách hàng quốc tế.

Thêm mã HS và quốc gia hoặc khu vực gửi hàng trên trang sản phẩm

Nếu bạn không có nhiều sản phẩm cần cập nhật và không biết mã HS của sản phẩm, bạn có thể trực tiếp thêm mã HS và quốc gia hoặc khu vực gửi hàng trên trang sản phẩm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn thay đổi.

 3. Trong phần Thông tin thuế quan , thay đổi thông tin chi tiết của sản phẩm.

  1. Chọn quốc gia hoặc vùng gửi hàng.
  2. Nhập mã HS. Nếu không có mã HS của sản phẩm, hãy bắt đầu nhập mô tả sản phẩm để tìm mã phù hợp.
 4. Nhấp vào Lưu.

Thêm mã HS và quốc gia hoặc khu vực gửi hàng bằng trang chỉnh sửa hàng loạt

Nếu bạn không có nhiều sản phẩm cần cập nhật và đã biết mã HS của sản phẩm, bạn có thể thêm mã HS và quốc gia hoặc khu vực gửi hàng bằng trang chỉnh sửa hàng loạt.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào Chỉnh sửa sản phẩm.

 4. Nhấp vào Thêm trường.

 5. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào mã HSQuốc gia gửi hàng.

 6. Chỉnh sửa sản phẩm nếu cần, rồi nhấp vào Lưu.

Dừng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Bạn có thể dừng việc thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán tại một thời điểm đối với từng quốc gia hoặc khu vực, hoặc bạn có thể hủy kích hoạt hoàn toàn tính năng này để dừng hẳn việc thu thuế và thuế nhập khẩu đối với tất cả quốc gia và khu vực.

Hủy kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu đối với từng quốc gia hoặc khu vực

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Thuế và thuế nhập khẩu, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Quốc gia/khu vực, nhấp vào Quản lý.
 4. Bỏ chọn quốc gia hoặc khu vực bạn muốn dừng thu thuế và thuế nhập khẩu.
 5. Nhấp vào Lưu.

Hủy kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu đối với tất cả quốc gia và khu vực

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Thuế và thuế nhập khẩu, nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt).
 4. Xác nhận lựa chọn của bạn rồi nhấp vào Hủy kích hoạt.

Sử dụng ứng dụng bên thứ ba để tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Nếu cửa hàng của bạn không đáp ứng các yêu cầu về tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, bạn có thể sử dụng ứng dụng bên thứ ba từ Shopify App Store để hiển thị mức ước tính khi thanh toán thuế và thuế nhập khẩu cho đơn hàng. Những ứng dụng này sử dụng chi tiết sản phẩm, ví dụ như quốc gia hoặc vùng gửi hàng và mã HS của sản phẩm, để tính thuế và thuế nhập khẩu. Các ứng dụng bên thứ ba có thể tính thêm phí định kỳ hoặc phí giao dịch cho bạn.

Bước:

 1. Thêm quốc gia hoặc khu vực gửi hàng và mã HS cho sản phẩm.
 2. Cài đặt ứng dụng trong Shopify App Store để tính thuế và thuế nhập khẩu.

Một số ứng dụng có thể yêu cầu các bước thiết lập bổ sung. Nếu bạn cần hỗ trợ để bắt đầu, tham khảo trang của ứng dụng trong Shopify App Store hoặc liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để được hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí