Ta upp internationella tullavgifter och importskatter i kassan

Din butik måste uppfylla följande krav för att du ska kunna ta upp tullavgifter och importskatter i din butiks kassa:

Om din butik inte uppfyller kraven för att debitera tullavgifter och importskatter i kassan kan du använda en tredjepartsapp för att beräkna tullavgifter och importskatter.

Prissättning

En transaktionsavgift tillämpas för ordrar som har beräknade tullavgifter och importskatter. Avgiftsbeloppet beror på om du använder Shopify Payments eller en betalningsleverantör från tredje part:

 • En transaktionsavgift på 0,85 % tillämpas för ordrar som har tullavgifter och importskatter beräknade i kassan i butiker som använder Shopify Payments som gateway. Transaktionsavgiften på 0,85 % tillämpas även för ordrar som använder en betalningsleverantör från tredje part, till exempel PayPal, så länge Shopify Payments är den primära gatewayen.
 • En transaktionsavgift på 1,5 % tillämpas för ordrar som har tullavgifter och importskatter beräknade i kassan i butiker som använder andra betalningsleverantörer som deras gateway. Transaktionsavgiften på 1,5 % tillämpas även för butiker som använder Shop Pay som snabbkassa om Shopify Payments inte är den primära gatewayen.

Transaktionsavgiften tillkommer för alla ordrar där tullavgifter och importskatter beräknas i kassan, även om det beräknade beloppet är noll. I följande fall debiteras inga transaktionsavgifter:

 • Ordrar som levereras till samma land eller region som där butiken ligger.
 • Ordrar som levereras mellan EU-medlemsländer.
 • Övergivna kassor.

Ta upp tull och importskatt i kassan

När du aktiverar inhämtning av tullavgifter och importskatter i kassan, debiteras tullavgifter och importskatter på internationella ordrar. Ordrar som läggs från regioner där du har en distributionsplats påverkas inte.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på Konfigurera i avsnittet Tullavgifter och importskatter.
 3. Bekräfta att dina transportföretag och tredjepartsintegrationer stöder betald tull (DDP).
 4. Välj de leveransländer eller -regioner där du vill ta upp tullavgifter och importskatter i kassan.
 5. Granska produkter som har flaggats för att de saknar HS-nummer och ett ursprungsland eller en ursprungsregion och lägg till den saknade informationen för att säkerställa att tullavgifter och importskatter beräknas korrekt.
 6. Bekräfta att du har uppdaterat din butikspolicy och dina meddelanden för internationell försäljning.
 7. Granska regler och villkor för beräkning av tullavgifter och internationella skatter i kassan.
 8. Klicka på Godkänn och aktivera.

När tullavgifterna och importskatterna i kassakonfigureringen har slutförts ska du granska ytterligare uppgifter att slutföra för att ställa in din butik för internationell försäljning.

Lägga till HS-nummer och ursprungsland eller ursprungsregion för produkter

Om du vill visa en uppskattning av tullavgifterna för internationella kunder i din kassa så bör du redigera dina produktuppgifter så att de inkluderar ursprungsland eller ursprungsregion och HS-nummer för högre exakthet. Om en produkt saknar ett HS-nummer baseras beräkningarna istället på produktens beskrivning och produkttyp. Om en produkt inte har ett HS-nummer, en beskrivning eller en kategori så kommer tullavgifter och importskatter inte att beräknas på den ordern, även om du har ställt in inhämtning av tullavgifter och importskatter i kassan för ordrar från ett land eller en region.

Ursprungsland eller ursprungsregion (COO) är den plats där en produkt skapas eller monteras till den form i vilken du säljer den, och där den erhåller sin HS-nummerklassificering. Till exempel; du säljer ett bord. Bordet är tillverkat av trä från Kanada, lim från Mexiko och skruvar från Kina. Bordet är monterat, utifrån dessa material, i USA. I det här fallet är ursprungslandet eller ursprungsregionen USA, eftersom det är där materialen används för att skapa bordet.

HS-koden används i internationell handel för att beskriva vad en produkt är. Vanligtvis är HS-koden sex siffror lång. Läs mer om HS-nummer från Världstullorganisationen.

Välj ett av följande alternativ för att lägga till ett HS-nummer och ett ursprungsland eller en ursprungsregion för produkter:

Lägga till HS-nummer och ursprungsland genom att importera en CSV-fil

Om du har många produkter att uppdatera och du redan känner till dina produkt-HS-nummer, eller om du är osäker på vilka av dina produkter som saknar nummer, kan du använda en CSV-fil för att uppdatera dina produkter.

Steg:

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på Hantera i avsnittet tullavgifter och importskatter.
 3. Exportera en CSV-fil för produkter med information som saknas.

  1. Klicka på Uppdatera med CSV i avsnittet Produktinformation.
  2. Klicka på Exportera.
  3. Välj önskat filformat och klicka på Exportera produkter. En CSV-fil skickas till dig i ett e-postmeddelande.
 4. Redigera din CSV-fil genom att använda ett kalkylarksprogram såsom Google Sheets.

 5. Importera din redigerade CSV-fil.

  1. Klicka på Uppdatera med CSV i avsnittet Produktinformation.
  2. Klicka på Importera.
  3. Lägg till din fil för import, antingen genom att klicka på Lägg till fil eller genom att dra och släppa din fil i importfönstret.
  4. Klicka på Ladda upp.
  5. Klicka på Importera. Ett e-postmeddelande skickas till dig när processen har slutförts.

CSV-filen för tullavgifter och importskatter liknar andra CSV-filer som du använder med Shopify, men har andra kolumner. Följande kolumner används i CSV för tullavgifter och importskatter:

 • Produktnamn - Användarnamn är unika namn för varje produkt. De kan innehålla bokstäver, bindestreck och siffror, men inga mellanslag. Ett användarnamn används i URL:en för varje produkt.
 • Produktnamn – Namnkolumnen är valfri och kan lämnas tom.
 • Variantens lagerhållningsenhet – Lagerhållningsenheten (SKU) för produkten eller varianten. Detta värde används för att spåra lager med lagerspårningstjänster.
 • Namn alternativ1 – Om en produkt har ett alternativ visas namnet i den här kolumnen. Till exempel Färg. För produkter med endast ett alternativ ska detta värde vara Titeln.
 • Alternativ1-värde – Om en produkt har ett alternativ visas dess värde i den här kolumnen. Till exempel, Svart. För produkter med endast ett alternativ ska detta värde vara Standardnamn.
 • Alternativ2-namn – Om en produkt har ett andra alternativ visas dess namn i den här kolumnen. Till exempel, Storlek.
 • Namn alternativ2 – Om en produkt har ett andra alternativ visas dess värde i den här kolumnen. Till exempel Stor.
 • Namn alternativ3 – Om en produkt har ett alternativ visas namnet i den här kolumnen. Till exempel Material.
 • Alternativ3-värde – Om en produkt har ett tredje alternativ visas dess värde i den här kolumnen. Till exempel, Bomull.
 • Ursprungsland – Ursprungslandet är det land där produkten skapades eller sattes samman till den form som den säljs i. Värdet i den här kolumnen används för att beräkna tullavgifter och importskatter för internationella kunder.
 • HS-nummer – HS-numret är ett nummer som klassificerar en produkt för internationell handel. Värdet i den här kolumnen används för att beräkna tullavgifter och importskatter för internationella kunder.

Lägga till HS-nummer och ursprungsland eller ursprungsregion på produktsidan

Om du inte har många produkter att uppdatera och du inte känner till dina produkt-HS-nummer, kan du lägga till HS-nummer och ursprungsland eller ursprungsregion direkt på en produkts sida.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på namnet på den produkt som du vill ändra.

 3. Ändra produktinformationen i avsnittet Tullinformation.

  1. Välj ett ursprungsland eller en ursprungsregion.
  2. Ange ett HS-nummer. Om du inte har ett HS-nummer för din produkt ska du börja ange en beskrivning av din produkt för att söka efter rätt nummer.
 4. Klicka på Spara.

Lägga till HS-nummer och ett ursprungsland eller en ursprungsregion med hjälp av massredigeraren

Om du inte har många produkter att uppdatera och du redan känner till dina produkt-HS-nummer, kan du lägga till HS-nummer och ursprungsland eller ursprungsregion med hjälp av massredigeraren.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Kontrollera produkterna som du vill ändra.

 3. Klicka på Redigera produkter.

 4. Klicka på Lägg till fält.

 5. Klicka på HS-nummer och Ursprungsland i Frakt-avsnittet.

 6. Redigera dina produkter, vid behov, och klicka sedan på Spara.

Sluta ta upp tullavgifter och importskatter i kassan

Du kan avbryta uttagningen av tullavgifter och skatter i din kassa för enskilda länder eller regioner på en gång, eller så kan du helt inaktivera funktionen för att helt stoppa uttagningen av tullavgifter och skatter för alla länder och regioner.

Inaktivera inhämtning av tullavgifter och importskatter för individuella länder eller regioner

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på Hantera i avsnittet tullavgifter och importskatter.
 3. I avsnittet Länder/regioner klickar du på Hantera.
 4. Avmarkera det land eller den region där du vill sluta ta upp tullavgifter och importskatter.
 5. Klicka på Spara.

Inaktivera uttagning av tullavgifter och importskatter för alla länder och regioner

 1. Från Shopify-administratören går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på Hantera i avsnittet tullavgifter och importskatter.
 3. Klicka på Inaktivera.
 4. Bekräfta ditt val och klicka på Inaktivera.

Använd en tredjepartsapp för att beräkna tullavgifter och importskatter i kassan

Om din butik inte uppfyller kraven för att debitera tullavgifter och importskatter i kassan kan du använda en tredjepartsapp från Shopifys appbutik för att visa en uppskattning i kassan för tullavgifter och importskatter för ordern. Dessa appar använder din produktinformation, till exempel ursprungsland eller ursprungsregion och HS-nummer för en produkt, för att beräkna tullavgifter och importskatter. Tredjepartsappar kan debitera dig extra återkommande avgifter eller transaktionsavgifter.

Steg:

 1. Lägg till ursprungsland eller ursprungsregion och HS-nummer för dina produkter.
 2. Installera en app från Shopify App Store som beräknar tullavgifter och importskatter.

Vissa appar kan kräva ytterligare konfigurationssteg. Om du behöver hjälp med att komma igång kan du gå till appens sida i Shopify App Store eller kontakta apputvecklaren för hjälp.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis