Produkttyper

Genom att ange detaljerad information om dina produkter hjälper du kunderna att hitta det de ska köpa och dig att hålla ordning på dina produkter.

Var och en av dina produkter kan endast ha en produktkategori och en produkttyp. Produkttyper krävs inte, men de är användbara.

Produktkategori och produkttyper

Produktkategorier och produkttyper används för att märka och kategorisera dina produkter. Produktkategori och produkttyp är dock inte samma sak.

En produktkategori är den fördefinierade kategorin för en produkt. Du behöver inte tillämpa en produktkategori, men det kan hjälpa dig att hantera dina produkter bättre inom Shopify.

Kategorin används för att:

 • bestämma produktens skattebelopp. Dina produkter kan omfattas av särskilda kostnader eller undantag. Om en produkt kategoriseras korrekt kommer den mest korrekta skattesatsen att hämtas in i kassan.
 • göra det lättare att sälja produkter i andra kanaler som kräver en standardiserad produkttyp, såsom Facebook.

För att använda en produktkategori måste du välja en från Shopifys produkt-taxonomi.

Ett exempel på en produktkategori är Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

En produkttyp, som tidigare kallades anpassad produkttyp, är en etikett som du kan definiera och som beskriver produktkategorin. Produkttypen låter dig använda andra produktkategorier än de som finns tillgängliga i den fördefinierade produktkategorilistan.

Ett exempel på en produkttyp är Colorful linens.

Att tänka på vid användning av produktkategori

När du ställer in appar och kanaler, som Google, till att synkroniseras med dina produkter importeras produktuppgifter som du angett i Shopify. Skicka uppgifter av hög kvalitet för dina produkter så att apparna och kanalerna har den mest korrekta informationen.

Granska följande innan du lägger till en produktkategori:

 • Använd endast en fördefinierad Shopify-produktkategori som listas i Shopifys produkt-taxonomi.
 • I en CSV kan du skicka in antingen ID-numret eller sökvägen till produktkategorin, men inte båda. Både ID och sökvägen kan finnas tillgängliga i Shopifys produkttaxonomi.
 • Använd den produktkategori som bäst beskriver din produkt. Välj kategori baserat på din produkts huvudfunktion. Om din produkt till exempel är ett väckarur som kan ha andra funktioner, såsom belysning, är dess huvudfunktion ett väckarur. I detta fall använder du kategorin för väckarur. I en CSV-fil, använd formatet Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (eller ID 3097).
 • Använd en så specifik kategori som möjligt. Använd till exempel kategorin "väckarur" för ett väckarur. I en CSV, använd formatet Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (eller ID 3097). Använd inte bara: Clocks (eller ID 3096).
 • Om taxonomin för produktkategorier inte finns på ditt språk använder du engelska värden eller numeriskt ID.
 • Om du redan har en Google-produktkategori för dina produkter och föredrar att använda den taxonomin kartlägger Shopify den korrekta produktkategorin till dina produkter. Din Google-produktkategori måste matcha Googles värden på engelska eller ID-numret. Se Googles produktkategori-taxonomi för acceptabla kategorier och ID-nummer.
 • Om dina kunder går till kassan direkt på Instagram eller Facebook måste du tillhandahålla Googles produktkategorier av skatteskäl även om du redan tillhandahåller en vanlig produktkategori från Shopify.

Lägg till en produktkategori

Tills dess att du har tillskrivet varje produkt en produktkategori kan det hända att du får ett förslag för varje produkt, som du kan acceptera eller avvisa. Om förslaget är felaktigt eller om du vill leta bland produktkategorierna efter en mer korrekt typ kan du söka efter den bästa produktkategorin.

Steg:

Lägg till en produkttyp

På det stora hela är det bättre att använda produktkategorier, men du kan lägga till en anpassad produkttyp utöver en produktkategori för varje produkt. Du definierar produkttyperna. Du behöver inte följa en fördefinierad taxonomi. Produktkategorierna fungerar dock bäst och känns igen i Shopify. Om din produkt inte har en kategori som passar dina behov kan du skapa en produkttyp i fältet produkttyp.

Steg:

Massredigera produkttyper

Du kan massredigera din produkts produktkategori och anpassade produkttyp snarare än att ändra en i taget.

 1. Klicka på Produkter från din Shopify admin.
 2. Välj de produkter som du vill ändra genom att göra något av följande:

  • Markera kryssrutan bredvid varje produkt för att endast redigera specifika produkter.
  • Om du bara vill redigera varianterna för en produkt väljer du endast den produkten.
  • Markera kryssrutan högst upp i produktlistan för att välja alla listobjekt på en sida.
  • Markera kryssrutan högst upp i produktlistan och klicka sedan på Välj alla 50+ artiklar från din butik för att välja alla produkter i din butik.
 3. Klicka på Lägg till fält och välj sedan antingen Produktkategori, Produkttyp eller båda.

 4. Acceptera eller avvisa varje förslag som genereras automatiskt, vid behov.

 5. Klicka på Produktkategorier för att söka eller navigera genom kategorierna för att hitta den mest exakta typen att välja.

 6. Klicka på Spara.

Hantera produkttyper med hjälp av en CSV-fil

Du kan importera produkttyper med hjälp av en CSV-produktimport. Du kan även lägga till och redigera produktkategorier och produkttyper i CSV-filen.

För att säkerställa att dina värden för produktkategori matchar Shopifys fördefinierade lista kan du hänvisa till Shopifys produkttaxonomi.

Om du redan har en Produktkategori för Google för dina produkter och föredrar att använda den taxonomin kartlägger Shopify den korrekta produktkategorin för dina produkter endast om den matchar ett taxonomivärde på engelska exakt eller om UID tillhandahålls.

Du kan göra följande:

 • Hänvisa till den korrekta Google-produktkategorin med fältet google_product_category i din CSV-uppdatering.
 • Ange en kategori som stöds från Googles produkt-taxonomi.
 • Ange antingen kategorisökvägen eller ID-numret, som du kan med Shopifys produktkategori.

Obs! Du kan ladda ner och visa ett exempel på CSV-fil för att använda som mall.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis