Produkttyper

Genom att ange detaljerad information om dina produkter hjälper du kunderna att hitta det de ska köpa och dig att hålla ordning på dina produkter.

Var och en av dina produkter kan bara ha en standardiserad produkttyp och en anpassad produkttyp. Produkttyper krävs inte, men de är användbara.

Standardiserade och anpassade produkttyper

Standardiserade och anpassade produkttyper används för att märka och kategorisera dina produkter. Standardiserade och anpassade produkttyper är dock inte samma sak.

En standardiserad produkttyp är den fördefinierade kategorin för en produkt. Du behöver inte tillämpa en standardiserad produkttyp, men den kan hjälpa dig att hantera dina produkter bättre på Shopify. Du kan till exempel använda en standardiserad produkttyp som ett villkor för en automatisk produktserie eller för att filtrera din produktlista. Dessutom gör en standardiserad produkttyp det lättare att sälja produkter via andra kanaler som kräver en standardiserad produkttyp, såsom Facebook. För att använda en standardiserad produkttyp måste du välja en från Shopifys produkt-taxonomi.

Ett exempel på en standardiserad produkttyp är Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

En anpassad produkttyp, som tidigare kallades produkttyp, är en märkning som du kan definiera och som beskriver en produktkategori. Den anpassade produkttypen gör det möjligt för dig att använda andra produktkategorier än de som finns tillgängliga i den fördefinierade listan över standardiserade produkttyper.

Ett exempel på en anpassad produkttyp är Colorful linens.

Att tänka på vid användning av standardiserade produkttyper

När du ställer in appar och kanaler, såsom Google, för att synkronisera med dina produkter importeras produktinformationen som du angav i Shopify. Det är viktigt att skicka in högkvalitativa data för dina produkter så att appar och kanaler får den mest exakta informationen.

Gå igenom följande innan du lägger till standardiserade produkttyper:

 • Använd endast en fördefinierad Shopify standardiserad produkttyp, som listas i Shopifys produkt-taxonomi.
 • I en CSV kan du skicka in antingen ID-numret eller sökvägen till produktkategorin, men inte båda. Både ID och sökvägen kan finnas tillgängliga i Shopifys produkttaxonomi.
 • Använd den standardiserade produkttyp som bäst beskriver din produkt. Välj kategori baserat på din produkts huvudfunktion. Om din produkt till exempel är ett väckarur som kan ha andra funktioner, såsom belysning, är dess huvudfunktion ett väckarur. I detta fall använder du kategorin för väckarur. I en CSV-fil, använd formatet Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (eller ID 3097).
 • Använd en så specifik kategori som möjligt. Använd till exempel kategorin "väckarur" för ett väckarur. I en CSV, använd formatet Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (eller ID 3097). Använd inte bara: Clocks (eller ID 3096).
 • Om taxonomin för standardiserade produkttyper inte är tillgänglig på ditt språk använder du de engelska värdena eller ID-numret.
 • Om ingen standardiserad produkttyp matchar din produkt kan du lägga till en anpassad produkttyp.
 • Om du redan har en Google-produktkategori för dina produkter och föredrar att använda den taxonomin kartlägger Shopify den korrekta standardiserade produkttypen till dina produkter. Din Google-produktkategori måste matcha Googles värden på engelska eller ID-numret. Se Googles produktkategori-taxonomi för acceptabla kategorier och ID-nummer.
 • Om dina kunder går till kassan direkt på Instagram eller Facebook måste du tillhandahålla Googles produktkategorier av skatteskäl även om du redan tillhandahåller en vanlig produkttyp från Shopify.

Lägg till en standardiserad produkttyp

Fram till dess att du har tillskrivit en standardiserad produkttyp till varje produkt kan du se ett förslag på möjlig typ för varje produkt, som du kan acceptera eller avvisa. Om förslaget är felaktigt eller om du vill bläddra bland de standardiserade produkttyperna för en mer korrekt typ kan du söka efter produkttypen.

Steg:

Lägg till en anpassad produkttyp

På det stora hela är det bättre att använda standardiserade produkttyper, men du kan lägga till en anpassad produkttyp utöver en standardiserad produkttyp för varje produkt. Du definierar de anpassade produkttyperna. Du behöver inte följa en fördefinierad taxonomi, standardiserade produkttyper fungerar dock bäst. Om din produkt inte har en typ måste du lägga till en anpassad produkttyp via sökfältet för standardiserad produkttyp.

Steg:

Massredigera produkttyper

Du kan massredigera din produkts standardiserade och anpassade produkttyper snarare än att ändra en i taget.

 1. Klicka på Produkter från din Shopify-administratör.
 2. Välj de produkter som du vill ändra genom att göra något av följande:

  • Markera kryssrutan bredvid varje produkt för att endast redigera specifika produkter.
  • Om du bara vill redigera varianterna för en produkt väljer du endast den produkten.
  • Markera kryssrutan högst upp i produktlistan för att välja alla listobjekt på en sida samt varje produkt i din butik.
 3. Klicka på Lägg till fält och välj sedan antingen Standardiserad produkttyp, Anpassad produkttyp eller båda.

 4. Acceptera eller avvisa varje förslag som genereras automatiskt, vid behov.

 5. Klicka på Sök produkttyper för att söka eller navigera genom kategorierna för att hitta den mest exakta typen att välja.

 6. Klicka på Spara.

Hantera produkttyper med hjälp av en CSV-fil

Du kan importera produkttyper med hjälp av en CSV-produktimport. Du kan även lägga till och redigera standardiserade och anpassade produkttyper i CSV-filen.

Se Shopifys produkt-taxonomi för att verifiera att dina standardiserade produkttypvärden överensstämmer med Shopifys fördefinierade lista.

Om du redan har en Google-produktkategori för dina produkter och föredrar att använda den taxonomin mappar Shopify den korrekta standardiserade produkttypen för dina produkter endast om den matchar ett taxonomivärde på engelska exakt eller om UID tillhandahålls.

Du kan göra följande:

 • Hänvisa till den korrekta Google-produktkategorin med fältet google_product_category i din CSV-uppdatering.
 • Ange en kategori som stöds från Googles produkt-taxonomi.
 • Ange antingen kategorisökvägen eller ID-numret, på samma sätt som du kan göra med Shopifys standardiserade produkttyper.

Obs! Du kan ladda ner och visa ett exempel på CSV-fil för att använda som mall.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis