Ürün türleri

Ürünleriniz hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak, müşterilerin alışveriş yaparken aradıklarını bulmalarına ve ürünlerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olur.

Ürünlerinizin her biri yalnızca bir standartlandırılmış ürün türü ve bir özel ürün türüne sahip olabilir. Ürün türleri gerekli değildir ancak faydalıdır.

Standartlandırılmış ve özel ürün türleri

Ürünlerinizi etiketlemek ve kategorilere ayırmak için standartlandırılmış ürün türleri ve özel ürün türleri kullanılır. Ancak standartlandırılmış ürün türleri ve özel ürün türleri aynı şey değildir.

Standartlandırılmış ürün türü, bir ürünün önceden tanımlanmış kategorisidir. Standartlandırılmış bir ürün türü uygulamanıza gerek yoktur. Ancak bu, ürünlerinizi Shopify içinde daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Örneğin, bir otomatik koleksiyonun koşulu olarak ürünlerinizi Shopify içinde daha iyi yönetmenize veya ürün listenizi filtrelemenize yardımcı olması için standartlandırılmış ürün türünü kullanabilirsiniz. Ayrıca, standartlandırılmış ürün türleri, Facebook gibi standartlandırılmış ürün türü gerektiren diğer kanallarda ürün satmayı kolaylaştırır. Standartlandırılmış ürün türü kullanmak için Shopify Ürün Taksonomisi'nden bir ürün seçmeniz gerekir.

Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets standartlandırılmış ürün türüne örnek olarak verilebilir.

Önceden ürün türü olarak adlandırılan özel ürün türü, tanımlayabileceğiniz ve bir ürün kategorisini tanımlayan bir etikettir. Özel ürün türü, önceden tanımlanmış standartlandırılmış ürün türü listesinde bulunanlar dışında ürün kategorileri kullanmanızı sağlar.

Colorful linens özel ürün türüne örnek olarak verilebilir.

Standartlandırılmış ürün türleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Google gibi uygulama ve kanalları ürünleriniz ile senkronize etmek için ayarladığınızda Shopify'a girdiğiniz ürün ayrıntıları içe aktarılır. Uygulama ve kanalların en doğru bilgilere sahip olması için ürünleriniz için yüksek kaliteli veriler göndermeniz önemlidir.

Standartlandırılmış ürün türleri eklemeden önce aşağıdaki konuları inceleyin:

 • Yalnızca Shopify Ürün Taksonomisi'nde listelenen önceden tanımlanmış bir Shopify standartlandırılmış ürün türü kullanın.
 • Bir CSV dosyasında kimlik numarasını veya ürün kategorisinin yolunu gönderebilirsiniz, ancak ikisini birden gönderemezsiniz. Shopify Ürün Taksonomisi'nde hem kimlik hem yol kullanılabilir.
 • Ürününüzü en iyi şekilde açıklayan standartlandırılmış ürün türünü kullanın. Kategoriyi, ürününüzün ana işlevine göre seçin. Örneğin, ürününüz ışık gibi diğer işlevlere sahip bir çalar saatse ana işlevi bir çalar saattir. Bu durumda çalar saat kategorisini kullanın. CSV'de Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks biçimini (veya 3097 kimliğini) kullanın.
 • Mümkün olan en belirli kategoriyi kullanın. Örneğin, bir çalar saat için çalar saat kategorisini kullanın. CSV'de Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks biçimini (veya 3097 kimliğini) kullanın. Yalnızca Clocks (veya kimlik: 3096) kullanmayın.
 • Standartlandırılmış ürün türlerinin taksonomisi dilinizde kullanılamıyorsa İngilizce değerleri veya sayısal kimliği kullanın.
 • Ürününüzle eşleşen standartlandırılmış bir ürün türü yoksa bir özel ürün türü ekleyin.
 • Ürünleriniz için zaten bir Google Ürün Kategoriniz varsa ve bu taksonomiyi kullanmayı tercih ederseniz Shopify, ürünleriniz için doğru standartlandırılmış ürün türünü eşler. Google Ürün Kategorinizin, Google'ın İngilizce değerleriyle veya kimlik numarasıyla eşleşmesi gerekir. Kabul edilebilir kategoriler ve kimlikler için Google'ın Ürün Kategorisi taksonomisi'ne bakın.
 • Müşterileriniz doğrudan Instagram veya Facebook üzerinden ödeme yapıyorsa hâlihazırda standart bir Shopify ürün türü sunuyor olsanız bile vergi işlemleri için Google Ürün Kategorileri oluşturmanız gerekir.

Standartlandırılmış ürün türü ekleme

Siz her bir ürüne standartlandırılmış ürün türü atayana kadar, her bir ürün için kabul edebileceğiniz veya reddedebileceğiniz bir tür önerisi görebilirsiniz. Öneri yanlışsa veya daha doğru bir tür için standartlandırılmış ürün türlerine göz atmak isterseniz ürün türü arayabilirsiniz.

Basamak

Özel ürün türü ekleme

Genel olarak, standartlandırılmış ürün türlerini kullanmak daha iyidir ancak her bir ürün için standartlandırılmış ürün türüne ek olarak özel bir ürün türü eklemeniz gerekir. Özel ürün türlerini siz tanımlarsınız. Önceden tanımlanmış bir taksonomiye uymanız gerekmez ancak standartlandırılmış ürün türleri en iyi şekilde çalışır. Ürününüzde tür yoksa standartlandırılmış ürün türü arama alanı üzerinden özel bir ürün türü eklemeniz gerekir.

Basamak

Ürün türlerini toplu olarak düzenleme

Ürünlerinizin standartlandırılmış ve özel ürün türünü tek tek değil, toplu olarak düzenleyebilirsiniz.

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e tıklayın.
 2. Aşağıdakilerden birini yaparak, değiştirmek istediğiniz ürünleri seçin:

  • Yalnızca belirli ürünleri düzenlemek için her bir ürünün yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
  • Yalnızca tek bir ürünün varyasyonlarını düzenlemek için sadece o ürünü seçin.
  • Sayfadaki tüm liste öğelerini ve mağazanızdaki her bir ürünü seçmek için ürün listesinin en üstündeki onay kutusunu işaretleyin.
 3. Alan ekle'ye tıklayın ve ardından Standartlandırılmış ürün türü, Özel ürün türü veya her ikisini seçin.

 4. Gerekirse otomatik olarak oluşturulan her bir öneriyi kabul edin veya reddedin.

 5. Seçecek en doğru türü bulmak veya kategorilerde gezinmek için Ürün türleri ara seçeneğine tıklayın.

 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

CSV dosyası kullanarak ürün türlerini yönetme

CSV ürün içe aktarma kullanarak ürün türlerini içe aktarabilirsiniz. Ayrıca, CSV dosyasında standartlandırılmış ve özel ürün türleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Standartlandırılmış ürün türü değerlerinizin Shopify'ın önceden tanımlanmış listesiyle eşleştiğini doğrulamak için Shopify Ürün Taksonomisi'ne başvurabilirsiniz.

Ürünlerinize yönelik zaten bir Google Ürün Kategoriniz varsa ve bu taksonomiyi kullanmayı tercih ederseniz Shopify, ürünleriniz için doğru standartlandırılmış ürün türünü yalnızca bir İngilizce taksonomi değeriyle tam olarak eşleşiyorsa veya UID sağlanmışsa eşler.

Aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

 • CSV güncellemenizdeki google_product_category alanına sahip doğru Google Ürün Kategorisine bakın.
 • Google'ın ürün taksonomisinden desteklenen bir kategori girin.
 • Shopify'ın standartlandırılmış ürün türündeki gibi, kategori yolunu veya kimlik numarasını sağlayın.

Şablon olarak kullanmak üzere örnek bir ürün CSV dosyası indirip görüntüleyebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene