Ürün türleri

Ürünleriniz hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak, müşterilerin alışveriş yaparken aradıklarını bulmalarına ve ürünlerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olur.

Ürünlerinizin her biri, yalnızca bir ürün kategorisine ve bir ürün türüne sahip olabilir. Ürün türlerini kullanmak şart değildir ancak faydalıdır.

Ürün kategorisi ve ürün türleri

Ürün kategorileri ve ürün türleri, ürünlerinizi etiketlemek ve kategorilere ayırmak için kullanılır. Bununla birlikte, ürün kategorisi ve ürün türü aynı şey değildir.

Ürün kategorisi, bir ürünün önceden tanımlanmış kategorisidir. Bir ürün kategorisi uygulamanız şart değildir ancak bunu yapmak, ürünlerinizi Shopify içinde daha iyi şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Kategori şunlar için kullanılır:

 • Ürünün vergilendirileceği oranı belirlemek. Ürünleriniz, özel vergi oranlarına veya muafiyetlere tabi olabilir. Bir ürün doğru kategorize edildiğinde, ödeme sayfasında en doğru vergi oranı tahsil edilecektir.
 • Facebook gibi standart ürün türü gerektiren diğer kanallarda ürün satmayı kolaylaştırmak.

Ürün kategorisi kullanmak için Shopify Ürün Taksonomisi'nden bir kategori seçmeniz gerekir.

Ürün kategorisine örnek olarak Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets verilebilir.

Önceden özel ürün türü olarak adlandırılan ürün türü, sizin tanımlayabileceğiniz ve ürünün kategorisini açıklayan bir etikettir. Ürün türü, önceden tanımlanmış ürün kategorisi listesinde mevcut olanlardan farklı ürün kategorilerini kullanabilmenizi sağlar.

Ürün türüne örnek olarak Colorful linens verilebilir.

Ürün kategorisini kullanmayla ilgili önemli hususlar

Google gibi uygulama ve kanalları ürünleriniz ile senkronize etmek için ayarladığınızda Shopify'a girdiğiniz ürün ayrıntıları içe aktarılır. Uygulama ve kanalların en doğru bilgilere sahip olması amacıyla ürünleriniz için yüksek kaliteli veriler gönderin.

Ürün kategorisi eklemeden önce aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

 • Yalnızca Shopify Ürün Taksonomisi'nde listelenen, önceden tanımlanmış bir Shopify ürün kategorisi kullanın.
 • Bir CSV dosyasında kimlik numarasını veya ürün kategorisinin yolunu gönderebilirsiniz, ancak ikisini birden gönderemezsiniz. Shopify Ürün Taksonomisi'nde hem kimlik hem yol kullanılabilir.
 • Ürününüzü en iyi şekilde açıklayan ürün kategorisini kullanın. Kategoriyi, ürününüzün ana işlevine göre seçin. Örneğin, ürününüz ışık gibi diğer işlevlere de sahip bir çalar saatse ana işlevi bir çalar saattir. Bu durumda çalar saat kategorisini kullanın. CSV dosyasında Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks biçimini (veya 3097 kimliğini) kullanın.
 • Mümkün olan en belirli kategoriyi kullanın. Örneğin, bir çalar saat için çalar saat kategorisini kullanın. CSV'de Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks biçimini (veya 3097 kimliğini) kullanın. Yalnızca Clocks (veya kimlik: 3096) kullanmayın.
 • Standart ürün türlerinin taksonomisi dilinizde mevcut değilse İngilizce değerleri veya sayısal kimliği kullanın.
 • Ürünleriniz için zaten bir Google Ürün Kategoriniz varsa ve bu taksonomiyi kullanmayı tercih ederseniz Shopify, ürünleriniz için doğru ürün kategorisini eşler. Google Ürün Kategorinizin, Google'ın İngilizce değerleriyle veya kimlik numarasıyla eşleşmesi gerekir. Kabul edilebilir kategoriler ve kimlikler için Google'ın Ürün Kategorisi taksonomisi'ne bakın.
 • Müşterileriniz doğrudan Instagram veya Facebook üzerinden ödeme yapıyorsa, halihazırda standart bir Shopify ürün kategorisi belirlemiş olsanız bile vergi işlemleri için Google Ürün Kategorileri oluşturmanız gerekir.

Ürün kategorisi ekleme

Siz her ürüne bir ürün kategorisi atayıncaya kadar, her ürüne yönelik bir öneri görünebilir ve bu önerileri kabul veya reddedebilirsiniz. Öneri yanlışsa veya daha doğru bir ürün türü için ürün kategorilerine göz atmak istiyorsanız en iyi ürün kategorisini bulmak için arama yapabilirsiniz.

Basamak

Ürün türü ekleme

Genel olarak, ürün kategorilerini kullanmak daha iyidir ancak her bir ürün için ürün kategorisine ek olarak özel bir ürün türü de ekleyebilirsiniz. Ürün türlerini siz tanımlarsınız. Önceden tanımlanmış bir taksonomiyi takip etmeniz gerekmez, ancak ürün kategorileri en iyi şekilde çalışır ve Shopify genelinde tanınır. Ürününüz, ihtiyaçlarınıza uygun bir kategoriye sahip değilse ürün türü alanında, bir ürün türü oluşturabilirsiniz.

Basamak

Ürün türlerini toplu olarak düzenleme

Ürünlerinizin ürün kategorisini ve özel ürün türünü tek tek değil, toplu olarak düzenleyebilirsiniz.

 1. Shopify yöneticinizde Ürünler'e tıklayın.
 2. Aşağıdakilerden birini yaparak, değiştirmek istediğiniz ürünleri seçin:

  • Yalnızca belirli ürünleri düzenlemek için her bir ürünün yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
  • Yalnızca tek bir ürünün varyasyonlarını düzenlemek için sadece o ürünü seçin.
  • Bir sayfadaki tüm liste öğelerini seçmek için ürün listesinin en üstündeki onay kutusunu işaretleyin.
  • Mağazadaki tüm ürünleri seçmek için ürün listesinin en üstündeki onay kutusunu işaretleyin ve Mağazanızdaki 50+ ürünün tümünü seçin'e tıklayın.
 3. Alan ekle'ye tıklayın, ardından Ürün kategorisi'ni, Ürün türü'nü veya her ikisini seçin.

 4. Gerekirse otomatik olarak oluşturulan her bir öneriyi kabul edin veya reddedin.

 5. Seçeceğiniz en doğru türü bulmak veya kategorilerde gezinmek için Ürün kategorileri'ne tıklayın.

 6. Kayıtyap ' a tıklayın.

CSV dosyası kullanarak ürün türlerini yönetme

CSV ile ürün içe aktarma işlemini kullanarak ürün türlerini içe aktarabilirsiniz. Ayrıca, CSV dosyasında ürün kategorileri ve ürün türleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Ürün kategorisi değerlerinizin Shopify'ın önceden tanımlanmış listesiyle eşleştiğini doğrulamak için Shopify Ürün Taksonomisi'ne başvurabilirsiniz.

Ürünleriniz için zaten bir Google Ürün Kategoriniz varsa ve bu taksonomiyi kullanmayı tercih ederseniz Shopify, ürünleriniz için doğru ürün kategorisini yalnızca bir İngilizce taksonomi değeriyle tam olarak eşleşiyorsa veya UID sağlanmışsa eşler.

Aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

 • CSV güncellemenizdeki google_product_category alanına sahip doğru Google Ürün Kategorisine bakın.
 • Google'ın ürün taksonomisinden desteklenen bir kategori girin.
 • Shopify'ın ürün kategorisinde yapabileceğiniz gibi, kategori yolunu veya kimlik numarasını girin.

Şablon olarak kullanmak üzere örnek bir ürün CSV dosyası indirip görüntüleyebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene