Typy produktów

Podanie szczegółowych informacji o produktach pomaga klientom znaleźć to, czego szukają, a Tobie pomaga utrzymać porządek.

Każdy z Twoich produktów może mieć tylko jeden standaryzowany typ produktu i jeden niestandardowy typ produktu. Typy produktów nie są wymagane, ale są przydatne.

Standaryzowane i niestandardowe typy produktów

Standaryzowane typy produktów i niestandardowe typy produktów są używane do etykietowania i kategoryzacji produktów. Jednak standaryzowane typy produktów i niestandardowe typy produktów to nie to samo.

Standaryzowany typ produktu to predefiniowana kategoria produktu. Używanie standaryzowanego typu produktu nie jest wymagane, ale może pomóc w optymalizacji zarządzania produktami w Shopify. Możesz na przykład użyć standaryzowanego typu produktu jako warunku automatycznej kolekcji lub podczas filtrowania listy produktów. Ponadto standaryzowany typ produktu ułatwia sprzedaż produktów w innych kanałach, które wymagają standaryzowanego typu produktu, np. na Facebooku. Aby użyć standaryzowanego typu produktu, musisz go wybrać z Taksonomii produktów Shopify.

Przykładowy standaryzowany typ produktu to Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

Niestandardowy typ produktu, wcześniej określany jako typ produktu, to etykieta, którą można zdefiniować i która opisuje kategorię produktu. Niestandardowy typ produktu umożliwia korzystanie z kategorii produktów innych niż te, które są dostępne na wstępnie zdefiniowanej liście standaryzowanych typów produktów.

Przykładowy niestandardowy typ produktu to Colorful linens.

Uwagi dotyczące używania standaryzowanych typów produktów

Po skonfigurowaniu aplikacji i kanałów, takich jak Google, w celu synchronizacji z produktami dane produktów wprowadzone do Shopify są importowane. Przesyłane dane dotyczące produktów powinny być wysokiej jakości, tak aby w aplikacjach i kanałach znajdowały się jak najdokładniejsze informacje.

Przed dodaniem standaryzowanych typów produktów zapoznaj się z następującymi uwagami:

 • Używaj tylko wstępnie zdefiniowanego standaryzowanego typu produktu Shopify wymienionego w Taksonomii produktów Shopify.
 • W pliku CSV możesz przesłać numer identyfikacyjny lub ścieżkę kategorii produktu, ale nie obie te informacje. Zarówno ID, jak i ścieżka mogą być dostępne w Taksonomii produktów Shopify.
 • Używaj standaryzowanego typu produktu, który najlepiej opisuje Twój produkt. Wybierz kategorię w oparciu o główną funkcję Twojego produktu. Na przykład, jeśli Twój produkt to budzik, który ma też inne funkcje, takie jak latarka, jego główną funkcją jest budzik. W takim przypadku użyj kategorii Budzik. pliku CSV użyj formatu Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (lub ID 3097).
 • Używaj możliwie najbardziej szczegółowej kategorii. Na przykład dla budzika użyj kategorii Budzik. W pliku CSV użyj formatu Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (lub ID 3097). Nie używaj tylko formatu: Clocks (lub ID: 3096).
 • Jeśli taksonomia standaryzowanych typów produktów nie jest dostępna w Twoim języku, użyj wartości w języku angielskim lub numerycznego ID.
 • Jeśli żaden standaryzowany typ produktu nie pasuje do Twojego produktu, możesz dodać niestandardowy typ produktu.
 • Jeśli masz już kategorię produktów Google dla swoich produktów i wolisz korzystać z tej taksonomii, Shopify zamapuje odpowiedni standaryzowany typ produktu na Twoje produkty. Twoja kategoria produktów Google musi być zgodna z wartościami Google w języku angielskim lub numerem identyfikacyjnym. Zapoznaj się z taksonomią kategorii produktów Google, aby uzyskać informacje o akceptowanych kategoriach i identyfikatorach.
 • Jeśli Twoi klienci realizują zakupy bezpośrednio na Instagramie lub Facebooku, musisz podać kategorie produktów Google ze względów podatkowych nawet w przypadku wcześniejszego określenia standardowego typu produktu Shopify.

Dodaj standaryzowany typ produktu

Dopóki nie przypiszesz standaryzowanego typu produktu do każdego produktu, pojawiać się będzie sugerowany możliwy typ, który możesz zaakceptować lub odrzucić. Jeśli sugerowany typ jest nieodpowiedni lub jeśli chcesz przejrzeć standaryzowane typy produktów w celu znalezienia bardziej odpowiedniego typu, możesz wyszukać typ produktu.

Kroki:

Dodaj niestandardowy typ produktu

Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest używać standaryzowanych typów produktów, jednakże dla każdego produktu, dodatkowo oprócz standaryzowanego typu produktu, możesz dodać niestandardowy typ produktu. Niestandardowe typy produktów definiuje się samodzielnie. Nie musisz stosować predefiniowanej taksonomii, aczkolwiek standaryzowane typy produktów sprawdzają się najlepiej. Jeśli Twój produkt nie ma typu, musisz dodać niestandardowy typ produktu za pomocą pola wyszukiwania standaryzowanego typu produktu.

Kroki:

Zbiorcze edytowanie typów produktów

Zamiast edycji pojedynczej możesz zbiorczo edytować standaryzowany i niestandardowy typ produktu.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Wybierz produkty, które chcesz zmodyfikować, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować tylko określone produkty, zaznacz pole wyboru obok każdego produktu.
  • Aby edytować warianty tylko jednego produktu, wybierz tylko ten produkt.
  • Aby wybrać wszystkie pozycje listy na stronie, a także każdy produkt w sklepie, zaznacz pole wyboru na górze listy produktów.
 3. Kliknij opcję Dodaj pola, a następnie wybierz Standaryzowany typ produktu, Niestandardowy typ produktu lub oba typy.

 4. W razie potrzeby zaakceptuj lub odrzuć każdą automatycznie wygenerowaną sugestię.

 5. Kliknij opcję Wyszukaj typy produktów, aby przeszukać kategorie w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego typu do wyboru.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie typami produktów za pomocą pliku CSV

Możesz importować typy produktów, używając funkcji importu produktów za pomocą pliku CSV. Ponadto możesz dodawać i edytować standaryzowane i niestandardowe typy produktów w pliku CSV.

Aby sprawdzić, czy standaryzowane wartości typu produktu są zgodne ze wstępnie zdefiniowaną listą Shopify, zapoznaj się z Taksonomią produktów Shopify.

Jeśli masz już kategorię produktów Google dla swoich produktów i wolisz korzystać z tej taksonomii, Shopify zamapuje odpowiedni standaryzowany typ produktu na Twoje produkty, jednakże tylko w przypadku jego zgodności z wartością taksonomii w języku angielskim lub podania numeru UID.

Możesz wykonać następujące czynności:

 • Zapoznaj się z odpowiednią kategorią produktów Google w polu google_product_category w aktualizacji pliku CSV.
 • Wprowadź obsługiwaną kategorię z taksonomii produktów Google.
 • Podaj ścieżkę kategorii lub numer identyfikacyjny, tak jak w przypadku standaryzowanego typu produktu Shopify.

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo