Typy produktów

Podanie szczegółowych informacji o produktach pomaga klientom znaleźć to, czego szukają, a Tobie pomaga utrzymać porządek.

Każdy z Twoich produktów może mieć tylko jedną kategorię i jeden typ produktu. Typy produktów nie są wymagane, ale są przydatne jako sposób tworzenia niestandardowej kategorii.

Kategoria i typy produktów

Kategorie i typy produktów są używane do etykietowania i kategoryzacji produktów. Kategoria produktu i typ produktu to nie to samo.

Kategoria produktu jest wstępnie zdefiniowaną kategorią, do której należy dany produkt. Nie musisz używać kategorii produktów. Może ona jednak zoptymalizować zarządzanie produktami w Shopify.

Kategoria jest używana do:

 • określania stawki, według której produkt jest opodatkowany. Twoje produkty mogą podlegać specjalnym stawkom lub wyjątkom. Gdy produkt zostanie prawidłowo skategoryzowany, w momencie płatności zostanie pobrana najdokładniejsza stawka podatku.
 • ułatwiania sprzedaży produktów w innych kanałach, które wymagają standaryzowanego typu produktu, jak np. Facebook lub Google.

Przykład kategorii produktu: Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

Typ produktu, wcześniej określany jako niestandardowy typ produktu, jest sposobem definiowania kategorii niestandardowej. Typ produktu umożliwia korzystanie z kategorii produktów innych niż te, które są dostępne w standardowych kategoriach produktów Shopify.

Przykład typu produktu: Colorful linens.

Dodaj typ produktu

Możesz dodać unikalny typ produktu dla każdego produktu. Typ produktu to sposób tworzenia kategorii niestandardowej, jeśli potrzebujesz czegoś oprócz standardowych kategorii Shopify. Zaleca się korzystanie ze standardowych kategorii produktów Shopify, ponieważ są one bardziej uniwersalne i są rozpoznawane w całym panelu administracyjnym. Jeśli produkt nie mieści się w ramach standardowej kategorii, utwórz typ produktu w polu typu produktu.

Kroki:

Zbiorcze edytowanie typów produktów

Zamiast edycji pojedynczej możesz zbiorczo edytować kategorię produktu i niestandardowy typ produktu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Wybierz produkty, które chcesz zmodyfikować, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować tylko określone produkty, zaznacz pole wyboru obok każdego produktu.
  • Aby edytować warianty tylko jednego produktu, wybierz tylko ten produkt.
  • Aby wybrać wszystkie pozycje listy na stronie, zaznacz pole wyboru w górnej części listy produktów.
  • Aby wybrać wszystkie produkty w swoim sklepie, zaznacz pole wyboru na górze listy produktów, a następnie kliknij opcję Wybierz wszystkie 50+ pozycji ze swojego sklepu.
 3. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.

 4. Jeśli nie masz w swoim widoku kolumny Typ produktu, kliknij opcję Kolumny, a następnie wybierz opcję Typ produktu.

 5. Dodaj typ produktu dla każdego produktu. Jeśli dodajesz nowy typ produktu, kliknij opcję + Dodaj, aby dodać typ produktu do swojego sklepu.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie typami produktów za pomocą pliku CSV

Możesz importować i edytować typy produktów w pliku CSV.

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablonu.

Dowiedz się więcej o wykorzystywaniu pliku CSV do zarządzania typami produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo