Typy produktów

Podanie szczegółowych informacji o produktach pomaga klientom znaleźć to, czego szukają, a Tobie pomaga utrzymać porządek.

Każdy z Twoich produktów może mieć tylko jedną kategorię i jeden typ produktu. Typy produktów nie są wymagane, ale są przydatne.

Kategoria i typy produktów

Kategorie i typy produktów są używane do etykietowania i kategoryzacji produktów. Kategoria produktu i typ produktu to nie to samo.

Kategoria produktu jest wstępnie zdefiniowaną kategorią, do której należy dany produkt. Nie musisz używać kategorii produktów. Może ona jednak zoptymalizować zarządzanie produktami w Shopify.

Kategoria jest używana do:

 • określania stawki, według której produkt jest opodatkowany. Twoje produkty mogą podlegać specjalnym stawkom lub zwolnieniom. Gdy produkt zostanie prawidłowo skategoryzowany, w momencie płatności zostanie pobrana najdokładniejsza stawka podatku.
 • ułatwia sprzedaż produktów w innych kanałach, które wymagają standaryzowanego typu produktu, np. na Facebooku.

Aby użyć kategorii produktu, należy ją wybrać z Taksonomii produktów Shopify.

Przykład kategorii produktu: Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

Typ produktu, wcześniej określany jako niestandardowy typ produktu, jest etykietą, którą można zdefiniować i która opisuje kategorię produktu. Typ produktu umożliwia korzystanie z kategorii produktów innych niż te, które są dostępne na wstępnie zdefiniowanej liście kategorii produktów.

Przykład typu produktu: Colorful linens.

Informacje dotyczące korzystania z kategorii produktu

Po skonfigurowaniu aplikacji i kanałów, takich jak Google, w celu synchronizacji z produktami dane produktów wprowadzone do Shopify są importowane. Przesyłane dane dotyczące produktów powinny być wysokiej jakości, tak aby w aplikacjach i kanałach znajdowały się jak najdokładniejsze informacje.

Zanim dodasz kategorię produktu, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Używaj tylko wstępnie zdefiniowanej kategorii produktu Shopify figurującej w Taksonomii produktów Shopify.
 • W pliku CSV możesz przesłać numer identyfikacyjny lub ścieżkę kategorii produktu, ale nie obie te informacje. Zarówno ID, jak i ścieżka mogą być dostępne w Taksonomii produktów Shopify.
 • Używaj kategorii produktu, która najlepiej opisuje Twój produkt. Wybierz kategorię w oparciu o główną funkcję Twojego produktu. Na przykład, jeśli Twój produkt to budzik, który ma też inne funkcje, takie jak latarka, jego główną funkcją jest budzik. W takim przypadku użyj kategorii Budzik. W pliku CSV użyj formatu Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (lub ID 3097).
 • Używaj możliwie najbardziej szczegółowej kategorii. Na przykład dla budzika użyj kategorii Budzik. W pliku CSV użyj formatu Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (lub ID 3097). Nie używaj tylko formatu: Clocks (lub ID: 3096).
 • Jeśli taksonomia kategorii produktów nie jest dostępna w Twoim języku, użyj wartości w języku angielskim lub numerycznego ID.
 • Jeśli masz już kategorię produktów Google dla swoich produktów i wolisz korzystać z tej taksonomii, Shopify zamapuje odpowiednią kategorię produktu na Twoje produkty. Twoja kategoria produktów Google musi być zgodna z wartościami Google w języku angielskim lub numerem identyfikacyjnym. Zapoznaj się z taksonomią kategorii produktów Google, aby uzyskać informacje o akceptowanych kategoriach i identyfikatorach.
 • Jeśli Twoi klienci realizują zakupy bezpośrednio na Instagramie lub Facebooku, musisz podać kategorie produktów Google ze względów podatkowych nawet w przypadku wcześniejszego określenia standardowej kategorii produktów Shopify.

Dodaj kategorię produktu

Dopóki nie przypiszesz kategorii produktu do każdego produktu, pojawiać się będzie propozycja, którą możesz zaakceptować lub odrzucić. Jeśli będzie ona nieodpowiednia lub postanowisz przejrzeć kategorie produktów pod kątem bardziej pasującego typu, możesz wyszukać najlepszą kategorię produktu.

Kroki:

Dodaj typ produktu

Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest używać kategorii produktów, ale dodatkowo można podać niestandardowy typ produktu dla każdego produktu. Typy produktów definiuje się samodzielnie. Nie musisz stosować wstępnie zdefiniowanej taksonomii, aczkolwiek kategorie produktów sprawdzają się najlepiej i są rozpoznawane na całej platformie Shopify. Jeśli Twój produkt nie ma kategorii, która odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć typ produktu w polu typu produktu.

Kroki:

Zbiorcze edytowanie typów produktów

Zamiast edycji pojedynczej możesz zbiorczo edytować kategorię produktu i niestandardowy typ produktu.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Wybierz produkty, które chcesz zmodyfikować, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować tylko określone produkty, zaznacz pole wyboru obok każdego produktu.
  • Aby edytować warianty tylko jednego produktu, wybierz tylko ten produkt.
  • Aby wybrać wszystkie pozycje listy na stronie, a także każdy produkt w sklepie, zaznacz pole wyboru na górze listy produktów.
 3. Kliknij opcję Dodaj pola, a następnie wybierz Kategorię produktu, Typ produktu lub oba te pola.

 4. W razie potrzeby zaakceptuj lub odrzuć każdą automatycznie wygenerowaną sugestię.

 5. Kliknij opcję Kategorie produktów, aby przeszukać kategorie w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego typu do wyboru.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie typami produktów za pomocą pliku CSV

Możesz importować typy produktów, używając funkcji importu produktów za pomocą pliku CSV. Ponadto możesz dodawać i edytować kategorie produktów i typy produktów w pliku CSV.

Aby zweryfikować, czy wartości kategorii produktu są zgodne ze wstępnie zdefiniowaną listą Shopify, zapoznaj się z Taksonomią produktów Shopify.

Jeśli masz już kategorię produktów Google dla swoich produktów i wolisz korzystać z tej taksonomii, Shopify zamapuje odpowiednią kategorię produktu na Twoje produkty, jednakże tylko, jeśli będzie ona zgodna z wartością taksonomiczną w języku angielskim lub podany zostanie numer UID.

Możesz wykonać następujące czynności:

 • Zapoznaj się z odpowiednią kategorią produktów Google w polu google_product_category w aktualizacji pliku CSV.
 • Wprowadź obsługiwaną kategorię z taksonomii produktów Google.
 • Podaj ścieżkę kategorii lub numer identyfikacyjny, tak jak w przypadku kategorii produktu Shopify.

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo