Typy produktów

Podanie szczegółowych informacji o produktach pomaga klientom znaleźć to, czego szukają, a Tobie pomaga utrzymać porządek.

Każdy z Twoich produktów może mieć tylko jeden standardowy typ produktu i jeden niestandardowy typ produktu. Typy produktów nie są wymagane, ale są przydatne.

Standardowe i niestandardowe typy produktów

Standardowe typy produktów i niestandardowe typy produktów są używane do etykietowania i kategoryzacji produktów. Jednak standardowe typy produktów i niestandardowe typy produktów to nie to samo.

Standardowy typ produktu to predefiniowana kategoria produktu. Używanie standardowego typu produktu nie jest wymagane, ale może pomóc w optymalizacji zarządzania produktami w Shopify. Możesz na przykład użyć standardowego typu produktu jako warunku automatycznej kolekcji lub podczas filtrowania listy produktów. Ponadto standardowy typ produktu ułatwia sprzedaż produktów w innych kanałach, które wymagają standardowego typu produktu, np. na Facebooku. Aby użyć standardowego typu produktu, musisz go wybrać z Taksonomii produktów Shopify.

Przykładowy standardowy typ produktu to Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

Niestandardowy typ produktu, wcześniej określany jako typ produktu, to etykieta, którą można zdefiniować i która opisuje kategorię produktu. Niestandardowy typ produktu umożliwia korzystanie z kategorii produktów innych niż te, które są dostępne na wstępnie zdefiniowanej liście standardowych typów produktów.

Przykładowy niestandardowy typ produktu to Colorful linens.

Zagadnienia dotyczące używania standardowych typów produktów

Po skonfigurowaniu aplikacji i kanałów, takich jak Google, w celu synchronizacji z produktami dane produktów wprowadzone do Shopify są importowane. Przesyłane dane dotyczące produktów powinny być wysokiej jakości, tak aby w aplikacjach i kanałach znajdowały się jak najdokładniejsze informacje.

Przed dodaniem standardowych typów produktów zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:

 • Używaj tylko wstępnie zdefiniowanego standardowego typu produktu Shopify wymienionego w Taksonomii produktów Shopify.
 • W pliku CSV możesz przesłać numer identyfikacyjny lub ścieżkę kategorii produktu, ale nie obie te informacje. Zarówno ID, jak i ścieżka mogą być dostępne w Taksonomii produktów Shopify.
 • Używaj standardowego typu produktu, który najlepiej opisuje Twój produkt. Wybierz kategorię w oparciu o główną funkcję Twojego produktu. Na przykład, jeśli Twój produkt to budzik, który ma też inne funkcje, takie jak latarka, jego główną funkcją jest budzik. W takim przypadku użyj kategorii Budzik. W pliku CSV użyj formatu Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (lub ID 3097).
 • Używaj możliwie najbardziej szczegółowej kategorii. Na przykład dla budzika użyj kategorii Budzik. W pliku CSV użyj formatu Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (lub ID 3097). Nie używaj tylko formatu: Clocks (lub ID: 3096).
 • Jeśli taksonomia standardowych typów produktów nie jest dostępna w Twoim języku, użyj wartości w języku angielskim lub numerycznego ID.
 • Jeśli żaden standardowy typ produktu nie pasuje do Twojego produktu, możesz dodać niestandardowy typ produktu.
 • Jeśli masz już kategorię produktów Google dla swoich produktów i wolisz korzystać z tej taksonomii, Shopify zamapuje odpowiedni standardowy typ produktu na Twoje produkty. Twoja kategoria produktów Google musi być zgodna z wartościami Google w języku angielskim lub numerem identyfikacyjnym. Zapoznaj się z taksonomią kategorii produktów Google, aby uzyskać informacje o akceptowanych kategoriach i identyfikatorach.

Dodaj standardowy typ produktu

Dopóki nie przypiszesz standardowego typu produktu do każdego produktu, pojawiać się będzie sugerowany możliwy typ, który możesz zaakceptować lub odrzucić. Jeśli sugerowany typ jest nieodpowiedni lub jeśli chcesz przejrzeć standardowe typy produktów w celu znalezienia bardziej odpowiedniego typu, możesz wyszukać typ produktu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.

 2. Kliknij produkt.

 3. W sekcji TYP PRODUKTU w opcji Standardowy typ produktu kliknij opcję Wyszukaj typy produktów.

 4. W obszarze STANDARDOWE TYPY PRODUKTÓW wykonaj jedną z następujących czynności:

- W obszarze SUGEROWANE TYPY PRODUKTÓW wybierz typ. - Wprowadź typ produktu, a następnie wybierz najtrafniejszy wynik z listy. - Kliknij Przeglądaj wszystko, a następnie kliknij każdy poziom kategorii i podkategorii, aby znaleźć typ produktu.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj niestandardowy typ produktu

Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest używać standardowych typów produktów, jednakże dla każdego produktu, dodatkowo oprócz standardowego typu produktu, możesz dodać niestandardowy typ produktu. Niestandardowe typy produktów definiujesz samodzielnie. Nie musisz stosować predefiniowanej taksonomii, aczkolwiek standardowe typy produktów sprawdzają się najlepiej. Jeśli Twój produkt nie ma typu, musisz dodać niestandardowy typ produktu za pomocą pola wyszukiwania standardowego typu produktu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.

 2. Kliknij produkt.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli nie masz jeszcze standardowego typu produktu, w sekcji TYP PRODUKTU w obszarze Standardowy typ produktu kliknij opcję Wyszukaj typy produktów. - Jeśli masz już standardowy typ produktu, kliknij opcję Dodaj niestandardowy typ produktu.

 1. Wprowadź typ produktu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij najtrafniejszy wybór w obszarze NIESTANDARDOWE TYPY PRODUKTÓW. - Jeśli dodajesz nowy typ produktu, kontynuuj wprowadzanie typu produktu, aż podany typ będzie trafny.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Zbiorcze edytowanie typów produktów

Zamiast edycji pojedynczej możesz zbiorczo edytować standardowy i niestandardowy typ produktu.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.

 2. Wybierz produkty, które chcesz zmodyfikować, wykonując jedną z następujących czynności:

* To only edit specific products, check the check box next to each product.
* To only edit the variants of just one product, select only that product.
* To select [all list items on a page](/manual/shopify-admin/productivity-tools/bulk-actions#all-list) on the page as well as [every product in your store](/manual/shopify-admin/productivity-tools/bulk-actions#50-plus), check the check box at the top of the product list.
 1. Kliknij opcję Dodaj pola,, a następnie wybierz Standardowy typ produktu, Niestandardowy typ produktu lub oba typy.

 2. W razie potrzeby zaakceptuj lub odrzuć każdą automatycznie wygenerowaną sugestię.

 3. Kliknij opcję Wyszukaj typy produktów, aby przeszukać kategorie w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego typu do wyboru.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie typami produktów za pomocą pliku CSV

Możesz importować typy produktów, używając funkcji importu produktów za pomocą pliku CSV. Ponadto możesz dodawać i edytować standardowe i niestandardowe typy produktów w pliku CSV.

Aby zweryfikować, czy standardowe wartości typu produktu są zgodne ze wstępnie zdefiniowaną listą Shopify, zapoznaj się z Taksonomią produktów Shopify.

Jeśli masz już kategorię produktów Google dla swoich produktów i wolisz korzystać z tej taksonomii, Shopify zamapuje odpowiedni standardowy typ produktu na Twoje produkty, jednakże tylko w przypadku jego zgodności z wartością taksonomii w języku angielskim lub podania numeru UID.

Możesz wykonać następujące czynności:

 • Zapoznaj się z odpowiednią kategorią produktów Google w polu google_product_category w aktualizacji pliku CSV.
 • Wprowadź obsługiwaną kategorię z taksonomii produktów Google.
 • Podaj ścieżkę kategorii lub numer identyfikacyjny, tak jak w przypadku standardowego typu produktu Shopify.

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo