Informacje dot. produktów

Analizy produktów zapewniają dane dotyczące produktów z ostatnich 90 dni. Dzięki nim możesz ustalić, kto kupuje określone produkty, w jaki sposób klienci trafili do Twojego sklepu oraz jak kształtowała się sprzedaż produktu w określonym czasie.

Wyświetl informacje dot. produktów

Możesz przeglądać analizy produktów na stronie szczegółów produktu.

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

  2. Kliknij nazwę produktu, który chcesz wyświetlić.

  3. Na stronie szczegółów produktu w obszarze Informacje kliknij opcję Wyświetl szczegóły.

Dla każdego produktu wyświetlane są informacje o produktach:

Opis sekcji Informacje
Sekcja Definicja
Sprzedaż netto Cena jednostkowa produktu pomnożona przez całkowitą liczbę sprzedanych jednostek, pomniejszona o rabaty i zwroty; porównanie dotyczy sprzedaży netto z poprzedniego 90-dniowego okresu.
Historia sprzedaży netto Zestawienie wszystkich wartości wpływających na sprzedaż netto; sprzedaż netto oblicza się poprzez odjęcie rabatów i zwrotów ze sprzedaży brutto.
Sprzedaż netto według kanałów Kanały sprzedaży, które wygenerowały największą sprzedaż netto tego produktu.
Sprzedane jednostki netto według źródła ruchu Źródła ruchu, które przyciągnęły klientów do Twojego sklepu online, co zaowocowało największą liczbą sprzedanych sztuk. Wartości ujemne mogą pojawić się, gdy więcej przedmiotów zostało zwróconych niż sprzedanych.
Klienci Liczba klientów, którzy kupili po raz pierwszy w Twoim sklepie w porównaniu do liczby klientów, którzy dokonali w przeszłości co najmniej jednego zakupu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo