ข้อมูลเชิงลึกของสินค้า

ข้อมูลเชิงลึกของสินค้าจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของสินค้าในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าใครเป็นผู้ซื้อสินค้าแต่ละอย่าง วิธีที่ลูกค้าเหล่านั้นมาเข้ามายังร้านค้าของคุณ รวมทั้งข้อมูลที่แสดงว่าสินค้าดังกล่าวมียอดขายเป็นอย่างไรบ้างตามช่วงเวลา

ดูข้อมูลเชิงลึกของสินค้า

คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกของสินค้าได้จากหน้ารายละเอียดของสินค้า

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

  2. คลิกชื่อของสินค้าที่คุณต้องการดู

  3. ในหน้ารายละเอียดสินค้าที่อยู่ใต้ “ข้อมูลเชิงลึก” ให้คลิกที่ “ดูรายละเอียด

สำหรับสินค้าแต่ละตัว ข้อมูลเชิงลึกของสินค้าจะแสดง:

คำอธิบายส่วนข้อมูลเชิงลึก
ส่วน ความหมาย
ยอดขายสุทธิ ราคาต่อหน่วยสินค้าคูณด้วยจำนวนหน่วยของสินค้าทั้งหมดที่ขาย ลบด้วยส่วนลดและการคืนสินค้า โดยจะนำมาเปรียบเทียบกับยอดขายสุทธิของช่วง 90 วันก่อนหน้า
ยอดขายสุทธิตามช่วงเวลา การแจกแจงมูลค่าทั้งหมดที่มีผลต่อยอดขายสุทธิ โดยสามารถคำนวณยอดขายสุทธิได้ด้วยการลบส่วนลดและการคืนสินค้าออกจากยอดขายรวม
ยอดขายสุทธิตามช่องทางการขาย ช่องทางการขายที่สร้างยอดขายสุทธิสูงสุดของสินค้านี้
จำนวนหน่วยที่ขายได้สุทธิโดยแบ่งตามแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม แหล่งที่มาที่นำลูกค้ามายังร้านค้าออนไลน์ของคุณซึ่งทำให้เกิดยอดขายจำนวนสูงสุด โดยค่าอาจเป็นลบได้หากมีการคืนสินค้ามากกว่าการขายสินค้า
ลูกค้า จำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณเป็นครั้งแรกเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี