ราคาสินค้า

เพิ่มราคาสินค้าของคุณเพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการทำไรและตอบสนองความคาดหวังของตลาดเป้าหมายด้วยราคาที่เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดการกําหนดราคาสินค้าเพิ่มเติมได้ เช่น การกําหนดราคาต่อหน่วย การกําหนดราคาเปรียบเทียบ และต้นทุนต่อรายการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ลูกค้าและต้นทุนดําเนินงานและกําไรของธุรกิจ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี