การกำหนดราคาสินค้าของคุณ

ราคาสินค้าของคุณเป็นตัวกำหนดกำไรที่คุณได้จากการขาย แต่ยังส่งผลต่อความตั้งใจของกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าของคุณด้วย

หากคุณตั้งราคาสินค้าของคุณสูง คุณอาจทำกำไรได้มากขึ้นจากการขายแต่ละครั้ง แต่ลูกค้าอาจคิดว่าสินค้าของคุณมีราคาที่สูงเกินไปและไม่สั่งซื้อ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้คู่แข่งสามารถเสนอราคาที่ต่ำกว่าและดึงดูดลูกค้าของคุณมาที่ธุรกิจของพวกเขาได้

หากคุณตั้งราคาสินค้าของคุณต่ำ คุณอาจทำยอดขายได้มากขึ้น แต่คุณอาจสูญเสียกำไรเพิ่มเติม และลูกค้าอาจคิดว่าสินค้าของคุณมีคุณภาพที่ต่ำ ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดขายลดลงได้

เมื่อคุณตั้งราคาสินค้า คุณต้องหาจุดสมดุลระหว่างการทำกำไรและตอบสนองความคาดหวังของตลาดเป้าหมายด้วยราคาที่เหมาะสม ตรวจสอบขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดวิธีการตั้งราคาสินค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมตรวจสอบราคาของคุณอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงทำกำไรได้

ขั้นตอนที่ 1: ระบุค่าใช้จ่ายของคุณ

ก่อนที่คุณจะกำหนดราคาสำหรับสินค้าของคุณ คุณต้องรู้ว่าต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นมีราคาเท่าใด ซึ่งรวมถึงค่าวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสินค้าของคุณ หลังจากที่คุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับต้นทุนของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดราคาที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของคุณและทำให้มั่นใจว่าคุณจะทำกำไรได้

ขั้นตอนที่ 2: วิจัยตลาดของคุณ

การหาข้อมูลว่าคู่แข่งของคุณคิดราคาสินค้าประเภทใดที่คล้ายคลึงกันจะช่วยให้คุณพบช่วงราคาทั่วไปที่ลูกค้าของคุณยินดีจ่าย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณจะวางตำแหน่งสินค้าของคุณในตลาดได้อย่างไร ศึกษาวิธีการวางตลาดสินค้าเมื่อมีราคาสูงหรือต่ำกว่าช่วงราคาเฉลี่ย และอ่านบทวิจารณ์เกี่ยวกับสินค้าเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรู้ราคาสินค้าของลูกค้าจากสินค้าเหล่านั้น

ขั้นตอนที่ 3: ระบุข้อความแสดงมูลค่าของคุณ

ข้อความแสดงมูลค่าของคุณคือสิ่งที่ทำให้สินค้าของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง คุณต้องเข้าใจว่าอะไรทำให้สินค้าของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเหตุใดลูกค้าจึงควรเลือกสินค้าเหล่านี้มากกว่าตัวเลือกอื่นๆ ตัวอย่างของปัจจัยที่อาจทำให้ราคาสูงขึ้น ได้แก่ การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ วัสดุที่มีคุณภาพ หรือการจัดหาโดยการค้าที่เป็นธรรม ในทางกลับกัน ราคาต่ำสามารถมีมูลค่าในตัวของมันเองได้ และหากคุณกำลังขายสินค้าที่สามารถขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่คู่แข่งของคุณเสนอ ให้ตั้งราคาของคุณตามนั้น หลังจากที่คุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อความแสดงมูลค่าของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดราคาที่สะท้อนถึงมูลค่าที่คุณนำเสนอได้

ตัวอย่างเช่น Gustav หวังว่าจะขายของเล่นเด็กชิ้นใหม่ หลังจากสำรวจตลาดแล้ว Gustav พบว่าต้นทุนเฉลี่ยสำหรับสินค้าที่คล้ายกันคือ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะตรวจสอบรายละเอียดสินค้า Gustav สังเกตเห็นว่าคู่แข่งใช้พลาสติกสำหรับส่วนประกอบหลักบางอย่าง ในขณะที่สินค้าของเขาใช้โลหะ ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานและอายุการใช้งานของของเล่นมากขึ้น Gustav จึงตัดสินใจตั้งราคาสินค้าของเขาให้สูงกว่าค่าเฉลี่ย พร้อมกับเน้นคุณภาพที่ดีกว่าของสินค้าในการตลาดของเขา

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งราคา

เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับต้นทุน ตลาด และมูลค่าของคุณแล้ว ก็ถึงเวลากำหนดราคา คุณสามารถใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณในการคำนวณราคา รวมถึงการตั้งราคาบวกจากต้นทุน การกำหนดราคาตามมูลค่า และการกำหนดราคาตามคู่แข่ง:

  • การตั้งราคาบวกจากต้นทุนเป็นกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ธุรกิจคำนวณต้นทุนทั้งหมดในการผลิตสินค้า แล้วเพิ่มมาร์กอัปหรือส่วนต่างของกำไรเพื่อกำหนดราคาขายขั้นสุดท้าย มาร์กอัปมักจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด และจะเพิ่มเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจทำกำไรจากการขายแต่ละครั้งได้ กลยุทธ์การกำหนดราคานี้มักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปลีก ซึ่งต้นทุนในการผลิตสินค้าค่อนข้างคงที่และสามารถคาดการณ์ได้
  • การกำหนดราคาตามมูลค่าเป็นกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ธุรกิจกำหนดราคาของสินค้าหรือบริการตามมูลค่าที่ลูกค้ารับรู้ กลยุทธ์การกำหนดราคานี้คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าหรือบริการ มากกว่าเพียงแค่ต้นทุนในการผลิต เป้าหมายของการกำหนดราคาตามมูลค่าคือการจับมูลค่าสูงสุดที่ลูกค้ายินดีจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการ ในขณะที่ยังคงทำให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้ กลยุทธ์การกำหนดราคานี้ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์หรือสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งมูลค่าของสินค้าหรือบริการเป็นเรื่องแล้วแต่บุคคลและแตกต่างกันไปในลูกค้าแต่ละราย
  • การกำหนดราคาตามคู่แข่งเป็นกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ธุรกิจกำหนดราคาของสินค้าหรือบริการตามราคาที่เรียกเก็บโดยคู่แข่ง กลยุทธ์การกำหนดราคานี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ราคาของสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันที่เสนอโดยคู่แข่ง และตั้งราคาที่ต่ำกว่า เท่ากัน หรือสูงกว่าราคาของคู่แข่ง เป้าหมายของการกำหนดราคาตามคู่แข่งคือการคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดและดึงดูดลูกค้าโดยนำเสนอสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันในราคาที่ต่ำกว่าหรือนำเสนอมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในราคาที่สูงกว่า กลยุทธ์การกำหนดราคานี้มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การค้าปลีก ซึ่งลูกค้าสามารถเห็นและเปรียบเทียบราคาของสินค้าได้

ไม่ว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำตามการกำหนดราคาที่คล้ายคลึงกันสำหรับสินค้าที่คล้ายคลึงกันในร้านค้าของคุณ เพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถเข้าใจราคาของคุณได้ เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุดและตั้งราคาให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและปรับราคาของคุณ

การกําหนดราคาไม่ใช่การตัดสินใจแบบครั้งเดียวจบ ตรวจสอบราคาของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับตามความต้องการ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบต้นทุน คู่แข่ง และตลาดของคุณ หากคุณสังเกตเห็นว่าราคาของคุณสูงหรือต่ำเกินไป ให้ปรับเปลี่ยนราคาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่นและสร้างกำไรได้ตลอด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี