รูปแบบ SKU

SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) คือรหัสที่คุณสามารถใช้ภายในเพื่อติดตามสินค้าคงคลังของคุณ รวมถึงรายงานยอดขายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ยอดขายตามรายงาน SKU ตัวเลือกสินค้าเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ยอดขายของคุณ

เจ้าของธุรกิจหลายรายใช้ SKU ในการติดตามสินค้าคงคลังและการจัดเก็บ นอกจากนั้นยังมีหลายรายที่แปะสติกเกอร์ที่แสดง SKU ลงบนสินค้าของตนเพื่อการแลกเปลี่ยนและส่งคืนที่ง่ายดายยิ่งขึ้น หรือเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าที่เฉพาะเจาะจงจากลูกค้า

SKU แตกต่างจากบาร์โค้ดและรหัส UPC ตัวอย่างเช่น แม้ว่าบาร์โค้ดทั่วโลกนั้นจะไม่ซ้ำกันและออกโดยองค์กรมาตรฐาน แต่คุณสามารถสร้างรูปแบบและรหัส SKU ของคุณเองได้สำหรับธุรกิจของคุณ โดยให้ใช้ SKU ที่ไม่ซ้ำกันกับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการเพื่อให้มีการติดตามและการรายงานสินค้าคงคลังที่แม่นยำ

รูปแบบ SKU

ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถใช้รูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการ แต่แนวทางต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณทำให้ SKU ใช้งานได้เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและธุรกิจของคุณ:

  • อักขระ - คุณสามารถใช้ตัวเลขล้วน หรือใช้ตัวเลขปนกับตัวอักษรก็ได้ หลีกเลี่ยงรูปแบบที่อาจสับสนระหว่างตัวเลข 0 และ 1 กับตัวอักษร O และ I ได้ อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ สัญลักษณ์ หรือการเว้นวรรค เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหาเมื่อต้องการค้นหาสินค้าใน Shopify ด้วย SKU และในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ อย่างเช่นซอฟต์แวร์สเปรดชีตได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายขีดหรือขีดล่างจะมีประโยชน์เนื่องจากจะเป็นการคั่นกลุ่มตัวเลขและตัวอักษรที่แสดงคุณลักษณะของสินค้า อาทิ สไตล์ สี ขนาด ลวดลาย หรือแม้กระทั่งพื้นที่จัดเก็บ

  • ความยาว - กำหนดให้ SKU ของคุณสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ไม่เกิน 16 ตัวอักษร คุณอาจใช้รูปแบบ SKU ที่สั้นเพียง 4 - 8 ตัวอักษรได้ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนและความหลากหลายของสินค้าที่คุณขาย

  • ไม่ยุ่งยากและเข้าใจง่าย - ใช้รูปแบบ SKU ที่พนักงานของคุณสามารถทำความเข้าใจได้ และที่ช่วยเหลือในการคัดและบรรจุคำสั่งซื้อได้ ตัวอักษรและตัวเลขแต่ละตัวใน SKU ต้องมีวัตถุประสงค์

  • ไม่ซ้ำกัน - เพื่อให้การติดตามและการรายงานยอดขายมีประสิทธิภาพ SKU ภายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณไม่ควรซ้ำกันและไม่ควรมีตัวเลือกสินค้าสองรายการที่มี SKU เดียวกันอยู่ในรายละเอียดสินค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณขายเสื้อยืดที่มีสีหลากหลายซึ่งแสดงโดยตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกัน ตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการก็ควรมี SKU ที่ไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่างรูปแบบ SKU

  • ฮวนนิต้ามีร้านค้าเสื้อผ้า และสินค้าของเธอทั้งหมดมีแบรนด์ สไตล์ และขนาด เธอเลือกที่จะใช้รูปแบบ SKU แบบ ####-###-### ที่เป็นตัวเลขสิบหลัก ตัวเลขที่คั่นโดยเครื่องหมายขีดดังกล่าวหมายถึงแบรนด์ สไตล์ และขนาด ตัวอย่างเช่น เธอใช้ SKU 4225-776-3234 สำหรับกางเกงขายาวที่เป็นแบรนด์ 4225, สไตล์ขา 776 (ขาม้า) และขนาด 32x34 (เอวและความยาว)

  • สำหรับธุรกิจปากกาไม้ของเขา คาร์ลต้องการที่จะจัดเรียงและจัดเก็บสินค้าของเขาตามประเภทของไม้ สีหมึก และขนาดหัวปากกา เขาตัดสินใจที่จะใช้รูปแบบ SKU แบบ ###_###_## ที่ใช้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ตัวอย่างเช่น WAL_BLK_25 หมายถึงปากกาที่ทำจากวอลนัต พร้อมหมึกสีดำ และหัวปากกาขนาด 2.5 มม.

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี