Formáty skl. j.

Skl. j. (skladové jednotky) jsou kódy, které můžete používat k internímu sledování skladových zásob a tvorbě prodejních výkazů. Například funkci Výkaz o prodejích dle skl. j. varianty produktu můžete použít k analýze svých prodejů.

Mnoho majitelů podniků používá skl. j. ke sledování a skladování skladových zásob. Řada lidí také popisuje své produkty nálepkami se skl. j. a díky tomu se snáze řeší výměny, vrácení zboží a dotazy zákazníků na konkrétní produkty.

Skl. j. se liší od čárových kódů a kódů UPC. Čárové kódy jsou celosvětově unikátní a vydávají je normovací organizace, formát skl. j. a další kódy si můžete pro své podnikání vymyslet, jak potřebujete.

Formát skl. j.

Přestože můžete používat jakýkoli formát, následující pokyny vám pomohou využít skl. j. v podnikání na maximum:

  • Znaky – Můžete používat jen čísla nebo kombinaci číslic a písmen. Vyhněte se formátům, u kterých by mohlo dojít k záměně čísel 0 a 1 za písmena O a I. Nepoužívejte speciální znaky, symboly ani mezery, protože by mohly způsobit problémy v dalších počítačových programech, například v tabulkových procesorech. Pomlčky nebo podtržítka se však hodí, protože můžou oddělovat skupiny číslic a písmen zastupující vlastnosti produktů, například jejich provedení, barvu, velikost, vzorování nebo třeba skladovací oblast.

  • Délka – Udržujte skl. j. co možná nejkratší, například kratší než 16 znaků. V závislosti na počtu a rozmanitosti prodávaných produktů může být vhodné používat i formát skl. j. o čtyřech až osmi znacích.

  • Jednoduchý a srozumitelný – Používejte formát skl. j., který bude vašim zaměstnancům dávat smysl a který jim pomůže s vyskladněním a balením objednávek. Všechna písmena a číslice ve skl. j. musí mít smysl.

  • Jednoznačný – Každá skl. j. musí být za účelem efektivního sledování a vykazování unikátní.

Příklad formátů skl. j.

  • Jana má obchod s oblečením a všechny její produkty mají svou značku, styl a velikost. Rozhodla se tedy používat numerický formát skl. j. s deseti číslicemi v podobě ####-###-###. Tyto číslice oddělené pomlčkami označují značku, styl a velikost. Její číslo skl. j. 4225-776-3234 například označuje kalhoty značky 4225, stylu nohavice 776 (dole rozšířené) a velikost 32 x 34 (pas a délka).

  • Karel má obchod s dřevěnými propiskami a své produkty třídí podle typu dřeva, barvy inkoustu a velikosti kuličky. Rozhodl se tedy pro alfanumerický formát skl. j. v podobě ###_###_##. Například takové WAL_BLK_25 označuje propisku z ořechového dřeva s černým inkoustem a kuličkou o průměru 2,5 mm.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma