ประเภทสินค้า

การให้ข้อมูลสินค้าของคุณอย่างละเอียดจะช่วยให้ลูกค้าพบสิ่งที่พวกเขาต้องการจะซื้อ และช่วยให้คุณจัดระเบียบสินค้าได้

สินค้าของคุณแต่ละชิ้นสามารถมีประเภทสินค้าตามมาตรฐานและประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองได้เพียงอย่างละหนึ่งประเภทเท่านั้น ซึ่งประเภทสินค้านี้ไม่บังคับให้ใช้ แต่ก็มีประโยชน์

ประเภทสินค้าตามมาตรฐานและประเภทที่ปรับแต่งเอง

ประเภทสินค้าตามมาตรฐานและประเภทที่ปรับแต่งเองจะใช้ในการติดป้ายและจัดประเภทสินค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม ประเภทสินค้าตามมาตรฐานและประเภทที่ปรับแต่งเองนั้นถือเป็นคนละอย่างกัน

ประเภทสินค้าตามมาตรฐานคือประเภทสินค้าที่กำหนดมาแล้วล่วงหน้า คุณไม่จำเป็นต้องใช้ประเภทสินค้าแบบนี้ แต่การจัดประเภทดังกล่าวจะช่วยให้คุณจัดการสินค้าใน Shopify ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ประเภทสินค้าตามมาตรฐานเป็นเงื่อนไขของคอลเลกชันอัตโนมัติหรือเพื่อช่วยกรองรายการสินค้าได้ นอกจากนี้ประเภทสินค้าตามมาตรฐานยังช่วยให้การขายสินค้าในช่องทางอื่นที่ต้องใช้ประเภทสินค้าตามมาตรฐาน เช่น Facebook เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น หากคุณต้องการใช้ประเภทสินค้าตามมาตรฐาน คุณจะต้องเลือกประเภทจากระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify

ตัวอย่างประเภทสินค้าตามมาตรฐาน เช่น Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets

ประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเอง (ก่อนหน้านี้เรียกว่า “ประเภทสินค้า”) คือป้ายที่คุณสามารถใช้กำหนดและอธิบายประเภทของสินค้าได้ ประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองช่วยให้คุณใช้หมวดหมู่สินค้าอื่นนอกเหนือจากที่มีอยู่ในรายการประเภทสินค้าตามมาตรฐานซึ่งกำหนดมาแล้วล่วงหน้า

ตัวอย่างประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเอง เช่น Colorful linens

ข้อควรพิจารณาในการใช้ประเภทสินค้าตามมาตรฐาน

เมื่อคุณตั้งค่าแอปและช่องทางต่างๆ (เช่น Google) ให้ซิงค์กับสินค้าของคุณ ระบบจะนำเข้ารายละเอียดสินค้าที่คุณป้อนลงใน Shopify การส่งข้อมูลสินค้าที่มีคุณภาพสูงนั้นสำคัญมาก เพราะจะทำให้แอปและช่องทางต่างๆ มีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

ก่อนที่จะเพิ่มประเภทสินค้าตามมาตรฐาน โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • ใช้เฉพาะประเภทสินค้าตามมาตรฐานของ Shopify ที่กำหนดมาแล้วล่วงหน้า ตามที่ระบุไว้ในระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify เท่านั้น
 • ในไฟล์ CSV คุณสามารถใส่หมายเลข ID หรือไม่ก็เส้นทางของหมวดหมู่สินค้าได้ แต่จะใส่ข้อมูลทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ โดยคุณสามารถดู ID และเส้นทางได้ในระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify
 • ใช้ประเภทสินค้าตามมาตรฐานที่อธิบายสินค้าของคุณได้ดีที่สุด เลือกประเภทตามการใช้งานหลักของสินค้าคุณ ตัวอย่างเช่น หากสินค้าของคุณเป็นนาฬิกาปลุกที่มีฟังก์ชันเสริม (เช่น มีไฟ) การใช้งานหลักก็จะเป็นนาฬิกาปลุก ในกรณีนี้ให้เลือกหมวดหมู่เป็นนาฬิกาปลุก ในรูปแบบ CSV ให้ใช้รูปแบบ Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (หรือ ID 3097)
 • เลือกหมวดหมู่ให้เจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับนาฬิกาปลุก ให้ใช้หมวดหมู่นาฬิกาปลุก ในรูปแบบ CSV ให้ใช้รูปแบบ Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (หรือ ID 3097) อย่าใช้: Clocks (หรือ ID: 3096)
 • หากการจัดหมวดหมู่ของประเภทสินค้าตามมาตรฐานไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ ให้ใช้ค่าภาษาอังกฤษหรือใช้ ID ตัวเลข
 • หากไม่มีประเภทสินค้าตามมาตรฐานที่ตรงกับสินค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองได้
 • หากคุณมีหมวดหมู่สินค้าของ Google อยู่แล้ว และต้องการใช้หมวดหมู่นี้ Shopify จะเชื่อมโยงประเภทสินค้าตามมาตรฐานให้ตรงกับสินค้าของคุณ หมวดหมู่สินค้า Google ของคุณจะต้องตรงกับค่าภาษาอังกฤษหรือหมายเลข ID ของ Google โดยคุณสามารถดูหมวดหมู่และ ID ที่ยอมรับได้ในระบบการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Google
 • หากลูกค้าของคุณชำระเงิน ผ่าน Instagram หรือ Facebook โดยตรง คุณจะต้องระบุหมวดหมู่สินค้า Google ด้วยเหตุผลด้านภาษี แม้ว่าคุณจะระบุประเภทสินค้า Shopify มาตรฐานไว้อยู่แล้ว

การเพิ่มประเภทสินค้าตามมาตรฐาน

หากคุณยังไม่มอบหมายประเภทสินค้าตามมาตรฐานให้สินค้าแต่ละรายการ คุณอาจเห็นคำแนะนำประเภทที่เป็นไปได้สำหรับสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ หากคำแนะนำนั้นไม่ถูกต้องหรือหากคุณต้องการค้นดูในประเภทสินค้ามาตรฐานเพื่อหาประเภทที่ตรงกับความเป็นจริงมากกว่า คุณก็สามารถค้นหาประเภทสินค้านั้นได้

ขั้นตอน:

เพิ่มประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเอง

โดยรวมแล้วคุณควรใช้ประเภทสินค้าตามมาตรฐาน แต่คุณก็สามารถเพิ่มประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองให้สินค้าแต่ละรายการอีกได้ โดยคุณสามารถเลือกประเภทสินค้าแบบกำหนดเองได้เอง และไม่จำเป็นต้องใช้การจัดหมวดหมู่ที่กำหนดมาแล้วล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ประเภทสินค้าตามมาตรฐานจะใช้งานได้ดีที่สุด หากสินค้าของคุณไม่มีประเภท คุณต้องเพิ่มประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองผ่านช่องค้นหาประเภทสินค้าตามมาตรฐาน

ขั้นตอน:

การแก้ไขประเภทสินค้าทีละหลายรายการ

คุณสามารถแก้ไขประเภทสินค้าตามมาตรฐานและประเภทที่ปรับแต่งเองทีละหลายรายการในคราวเดียวได้ แทนที่จะมาแก้ไขทีละรายการ

 1. จาก Shopify admin ให้คลิกที่ “สินค้า
 2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการแก้ไขสินค้าเฉพาะรายการเท่านั้น ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องเครื่องหมายถัดจากสินค้าแต่ละชิ้น
  • หากต้องการแก้ไขตัวเลือกสินค้าของสินค้าเพียงรายการเดียวเท่านั้น ให้เลือกเฉพาะสินค้านั้น
  • หากต้องการเลือกรายการสินค้าทั้งหมดในหน้ารวมถึงสินค้าทุกชิ้นในร้านค้าของคุณ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องเครื่องหมายด้านบนสุดของรายการสินค้า
 3. คลิก “เพิ่มฟิลด์” จากนั้นเลือกประเภทสินค้าตามมาตรฐาน, ประเภทสินค้าที่กำหนดเอง หรือทั้งสองอย่าง

 4. ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอแนะแต่ละรายการที่ระบบส่งมาให้โดยอัตโนมัติหากจำเป็น

 5. คลิก “ค้นหาประเภทสินค้า” เพื่อค้นหาหรือสำรวจหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อค้นหาประเภทที่ถูกต้องที่สุดที่ควรจะเลือก

 6. คลิกที่บันทึก

การจัดการประเภทสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV

คุณสามารถนำเข้าประเภทสินค้าได้โดยใช้การนำเข้าสินค้าผ่าน CSV นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มและแก้ไขประเภทสินค้าตามมาตรฐานและประเภทที่กำหนดเองในไฟล์ CSV ได้อีกด้วย

หากต้องการตรวจสอบว่าค่าประเภทสินค้าตามมาตรฐานของคุณนั้นตรงกับรายการที่ Shopify กำหนดไว้หรือไม่ คุณสามารถดูได้จากระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify

หากคุณมีหมวดหมู่สินค้าของ Google อยู่แล้ว และต้องการใช้หมวดหมู่นี้ Shopify จะแม็ปประเภทสินค้าตามมาตรฐานให้ตรงกับสินค้าของคุณเฉพาะในกรณีที่สินค้าดังกล่าวตรงกับค่าการจัดหมวดหมู่ภาษาอังกฤษทุกประการ หรือมีการระบุ UID เท่านั้น

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

 • ตรวจสอบค่าในฟิลด์ google_product_category ในไฟล์ CSV สำหรับอัปเดตของคุณให้ถูกต้องตรงกับการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Google
 • ป้อนหมวดหมู่ที่รองรับจากระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Google
 • ระบุเส้นทางหรือหมายเลข ID ของหมวดหมู่สินค้า ซึ่งกับประเภทสินค้าตามมาตรฐานของ Shopify ก็ทำได้เช่นเดียวกัน

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี