ประเภทสินค้า

การให้ข้อมูลสินค้าของคุณอย่างละเอียดจะช่วยให้ลูกค้าพบสิ่งที่พวกเขาต้องการจะซื้อ และช่วยให้คุณจัดระเบียบสินค้าได้

สินค้าแต่ละรายการของคุณสามารถมีหมวดหมู่สินค้าได้เพียงหมวดหมู่เดียวและประเภทสินค้าเดียวเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องระบุประเภทสินค้าก็ได้ แต่จะช่วยให้สะดวกขึ้นหากระบุไว้

หมวดหมู่สินค้าและประเภทสินค้า

หมวดหมู่สินค้าและประเภทสินค้าใช้เพื่อติดป้ายและจัดหมวดหมู่สินค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม หมวดหมู่สินค้าและประเภทสินค้าไม่เหมือนกัน

หมวดหมู่สินค้าคือหมวดหมู่สินค้าที่กําหนดล่วงหน้าแล้ว คุณไม่ต้องใช้หมวดหมู่สินค้า แต่สามารถช่วยให้คุณจัดการสินค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้นภายใน Shopify

ระบบจะใช้หมวดหมู่นี้ในการ:

 • ระบุอัตราภาษีสินค้า สินค้าของคุณอาจได้รับอัตราภาษีพิเศษหรือได้รับการยกเว้น เมื่อสินค้าได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้อง อัตราภาษีที่ถูกต้องที่สุดจะถูกเก็บที่จุดชำระเงิน
 • ทำให้การขายสินค้าง่ายขึ้นในช่องทางอื่นที่ต้องใช้สินค้าที่มีมาตรฐาน เช่น Facebook

หากต้องการใช้หมวดหมู่สินค้า คุณต้องเลือกหมวดหมู่จากระบบภาษีสินค้าของ Shopify

ตัวอย่างของหมวดหมู่สินค้ามี Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets

ประเภทสินค้าซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่าประเภทสินค้าที่กําหนดเองคือป้ายที่คุณสามารถกําหนดและอธิบายหมวดหมู่ของสินค้าได้ ประเภทสินค้าช่วยให้คุณสามารถใช้หมวดหมู่สินค้าอื่นนอกเหนือจากประเภทสินค้าที่พร้อมให้ใช้งานในรายการประเภทสินค้าที่กําหนดล่วงหน้าแล้ว

ตัวอย่างประเภทสินค้ามี Colorful linens

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้หมวดหมู่สินค้า

เมื่อคุณตั้งค่าแอปและช่องทางต่างๆ (เช่น Google) ให้ซิงค์กับสินค้าของคุณ ระบบจะนำเข้ารายละเอียดสินค้าที่คุณป้อนลงใน Shopify โดยการส่งข้อมูลสินค้าที่มีคุณภาพสูงจะทำให้แอปและช่องทางต่างๆ มีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

ก่อนที่คุณจะเพิ่มหมวดหมู่สินค้า โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • ใช้เฉพาะหมวดหมู่สินค้าที่กําหนดล่วงหน้าแล้วของ Shopify ที่ระบุไว้ในหมวดหมู่สินค้าของ Shopify
 • ในไฟล์ CSV คุณสามารถใส่หมายเลข ID หรือไม่ก็เส้นทางของหมวดหมู่สินค้าได้ แต่จะใส่ข้อมูลทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ โดยคุณสามารถดู ID และเส้นทางได้ในระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify
 • ใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายสินค้าของคุณได้ดีที่สุด เลือกหมวดหมู่ตามการใช้งานหลักของสินค้าคุณ ตัวอย่างเช่น หากสินค้าของคุณเป็นนาฬิกาปลุกที่มีฟังก์ชันเสริม (เช่น มีไฟ) การใช้งานหลักก็จะเป็นนาฬิกาปลุก ในกรณีนี้ให้เลือกหมวดหมู่เป็นนาฬิกาปลุก ในรูปแบบ CSV ให้ใช้รูปแบบ Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (หรือ ID 3097)
 • เลือกหมวดหมู่ให้เจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับนาฬิกาปลุก ให้ใช้หมวดหมู่นาฬิกาปลุก ในรูปแบบ CSV ให้ใช้รูปแบบ Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (หรือ ID 3097) อย่าใช้: Clocks (หรือ ID: 3096)
 • หากการจัดหมวดหมู่ของหมวดหมู่สินค้าไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ ให้ใช้ค่าภาษาอังกฤษหรือใช้ ID ตัวเลข
 • หากคุณมีหมวดหมู่สินค้าบน Google สำหรับสินค้าของคุณอยู่แล้วและต้องการใช้การจัดหมวดหมู่นี้ Shopify จะจับคู่หมวดหมู่สินค้าที่ถูกต้องกับสินค้าของคุณ หมวดหมู่สินค้า Google ของคุณจะต้องตรงกับค่าภาษาอังกฤษหรือหมายเลข ID ของ Google โดยคุณสามารถดูหมวดหมู่และ ID ที่ยอมรับได้ในระบบการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Google
 • หากลูกค้าของคุณชำระเงิน ผ่าน Instagram หรือ Facebook โดยตรง คุณจะต้องระบุหมวดหมู่สินค้า Google ด้วยเหตุผลด้านภาษี แม้ว่าคุณจะระบุหมวดหมู่สินค้า Shopify มาตรฐานไว้อยู่แล้ว

เพิ่มหมวดหมู่สินค้า

จนกว่าคุณจะกำหนดหมวดหมู่สินค้าให้กับแต่ละสินค้า ข้อเสนอแนะสำหรับแต่ละสินค้าอาจปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้ หากข้อเสนอแนะไม่ถูกต้องหรือหากคุณต้องการเรียกดูหมวดหมู่สินค้าให้ถูกต้องมากขึ้น คุณสามารถค้นหาหมวดหมู่สินค้าที่ดีที่สุดได้

ขั้นตอน:

เพิ่มประเภทสินค้า

โดยรวมแล้ว จะดีกว่าถ้าใช้หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ แต่คุณสามารถเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองนอกเหนือจากหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ คุณกําหนดประเภทของสินค้า คุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามการจัดหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หมวดหมู่สินค้าทำงานได้ดีที่สุดและเป็นที่รู้จักทั่วทั้ง Shopify หากสินค้าของคุณไม่มีหมวดหมู่ที่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างประเภทสินค้าภายในช่องประเภทสินค้าได้

ขั้นตอน:

การแก้ไขประเภทสินค้าทีละหลายรายการ

คุณสามารถแก้ไขหมวดหมู่สินค้าของสินค้าของคุณและปรับแต่งประเภทสินค้าทีละหลายรายการได้ แทนที่จะดำเนินการทีละรายการ

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ "สินค้า"
 2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการแก้ไขสินค้าเฉพาะรายการเท่านั้น ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องเครื่องหมายถัดจากสินค้าแต่ละชิ้น
  • หากต้องการแก้ไขตัวเลือกสินค้าของสินค้าเพียงรายการเดียวเท่านั้น ให้เลือกเฉพาะสินค้านั้น
  • หากต้องการเลือกรายการทั้งหมดบนหน้า ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายด้านบนสุดของรายการสินค้า
  • หากต้องการเลือกสินค้าทั้งหมดในร้านค้าของคุณ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายด้านบนสุดของรายการสินค้า จากนั้นคลิกสินค้าทั้งหมดมากกว่า 50 รายการจากร้านค้าของคุณ
 3. คลิก “เพิ่มช่อง” จากนั้นเลือกหมวดหมู่สินค้า ประเภทสินค้า หรือทั้งสองอย่าง

 4. ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอแนะแต่ละรายการที่ระบบส่งมาให้โดยอัตโนมัติหากจำเป็น

 5. คลิก หมวดหมู่สินค้า เพื่อค้นหาหรือสำรวจหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อค้นหาประเภทที่ถูกต้องที่สุดที่ควรจะเลือก

 6. คลิกที่บันทึก

การจัดการประเภทสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV

คุณสามารถนําเข้าประเภทสินค้าได้โดยใช้การนําเข้าสินค้า CSV นอกจากนี้ คุณสามารถ เพิ่มและแก้ไข หมวดหมู่สินค้าและประเภทสินค้าในไฟล์ CSV ได้

หากต้องการตรวจสอบว่าค่าหมวดหมู่สินค้าตรงกับรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Shopify คุณสามารถดูการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify

หากคุณมีหมวดหมู่สินค้าของ Google อยู่แล้ว และต้องการใช้หมวดหมู่นี้ Shopify จะแม็ปหมวดหมู่สินค้าให้ตรงกับสินค้าของคุณเฉพาะในกรณีที่สินค้าดังกล่าวตรงกับค่าการจัดหมวดหมู่ภาษาอังกฤษทุกประการ หรือมีการระบุ UID เท่านั้น

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

 • ตรวจสอบค่าในฟิลด์ google_product_category ในไฟล์ CSV สำหรับอัปเดตของคุณให้ถูกต้องตรงกับการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Google
 • ป้อนหมวดหมู่ที่รองรับจากระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Google
 • ระบุเส้นทางหมวดหมู่หรือหมายเลข ID ให้มากที่สุด ด้วยหมวดหมู่สินค้าของ Shopify

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี