ประเภทสินค้า

การให้ข้อมูลสินค้าของคุณอย่างละเอียดจะช่วยให้ลูกค้าพบสิ่งที่ต้องการจะซื้อ และช่วยให้คุณจัดระเบียบสินค้าได้

สินค้าแต่ละรายการของคุณสามารถมีหมวดหมู่สินค้าได้เพียงหมวดหมู่เดียวและประเภทสินค้าเดียวเท่านั้น ประเภทสินค้าไม่จำเป็น แต่จะเป็นประโยชน์ในการสร้างประเภทที่ปรับแต่งได้เอง

หมวดหมู่สินค้าและประเภทสินค้า

หมวดหมู่สินค้าและประเภทสินค้าใช้เพื่อติดป้ายและจัดหมวดหมู่สินค้าของคุณ อย่างไรก็ตาม หมวดหมู่สินค้าและประเภทสินค้าไม่เหมือนกัน

หมวดหมู่สินค้าคือหมวดหมู่สินค้าที่กําหนดล่วงหน้าแล้ว คุณไม่ต้องใช้หมวดหมู่สินค้า แต่สามารถช่วยให้คุณจัดการสินค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้นภายใน Shopify

ระบบจะใช้หมวดหมู่นี้ในการ:

 • ระบุอัตราที่จะใช้จัดเก็บภาษีสินค้า สินค้าของคุณอาจอยู่ภายใต้อัตราภาษีพิเศษหรือได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อสินค้าได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้อง ระบบจะจัดเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องที่สุดในขั้นตอนการชำระเงิน
 • ทำให้ขายสินค้าได้ง่ายขึ้นในช่องทางอื่นที่ต้องใช้ประเภทสินค้าตามมาตรฐาน เช่น Facebook หรือ Google

ตัวอย่างของหมวดหมู่สินค้ามี Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets

ประเภทสินค้า หรือที่ก่อนหน้านี้เรียกว่าประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองได้เป็นวิธีกําหนดหมวดหมู่แบบกําหนดเอง ประเภทสินค้าจะช่วยให้คุณสามารถใช้หมวดหมู่สินค้าอื่นนอกเหนือจากหมวดหมู่สินค้ามาตรฐานที่มีใน Shopify ได้

ตัวอย่างประเภทสินค้ามี Colorful linens

เพิ่มประเภทสินค้า

คุณสามารถเพิ่มประเภทสินค้าเฉพาะให้กับสินค้าแต่ละชิ้นได้ ประเภทสินค้าเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างประเภทที่ปรับแต่งได้เอง หากคุณต้องการเพิ่มหมวดหมู่อื่นๆ นอกเหนือจากหมวดหมู่มาตรฐานของ Shopify เราแนะนำให้ใช้หมวดหมู่สินค้ามาตรฐานของ Shopify เนื่องจากหมวดหมู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้รับการยอมรับทั่วทั้งส่วนผู้ดูแลระบบของคุณ หากสินค้าของคุณไม่สอดคล้องกับหมวดหมู่มาตรฐาน ให้สร้างประเภทสินค้าภายในช่องประเภทสินค้า

ขั้นตอน:

การแก้ไขประเภทสินค้าทีละหลายรายการ

คุณสามารถแก้ไขหมวดหมู่สินค้าของสินค้าของคุณและปรับแต่งประเภทสินค้าทีละหลายรายการได้ แทนที่จะดำเนินการทีละรายการ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ "สินค้า"
 2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการแก้ไขสินค้าเฉพาะรายการเท่านั้น ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องเครื่องหมายถัดจากสินค้าแต่ละชิ้น
  • หากต้องการแก้ไขตัวเลือกสินค้าของสินค้าเพียงรายการเดียวเท่านั้น ให้เลือกเฉพาะสินค้านั้น
  • หากต้องการเลือกรายการทั้งหมดบนหน้า ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายด้านบนสุดของรายการสินค้า
  • หากต้องการเลือกสินค้าทั้งหมดในร้านค้าของคุณ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายด้านบนสุดของรายการสินค้า จากนั้นคลิกสินค้าทั้งหมดมากกว่า 50 รายการจากร้านค้าของคุณ
 3. คลิก แก้ไขหลายรายการในหลายรายการ

 4. หากมุมมองของคุณไม่มีคอลัมน์ประเภทสินค้า ให้คลิก “คอลัมน์” แล้วเลือก “ประเภทสินค้า

 5. เพิ่ม ประเภทสินค้า ให้กับสินค้าแต่ละชิ้น หากคุณจะเพิ่มประเภทสินค้าใหม่ ให้คลิกที่ “+ เพิ่ม” เพื่อเพิ่มประเภทสินค้าไปยังร้านค้าของคุณ

 6. คลิกที่บันทึก

การจัดการประเภทสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV

คุณสามารถนําเข้าและแก้ไขประเภทสินค้าในไฟล์ CSV ได้

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไฟล์ CSVเพื่อจัดการประเภทสินค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี