ประเภทสินค้า

การให้ข้อมูลสินค้าของคุณอย่างละเอียดจะช่วยให้ลูกค้าพบสิ่งที่พวกเขาต้องการจะซื้อ และช่วยให้คุณจัดระเบียบสินค้าได้

สินค้าของคุณแต่ละชิ้นสามารถมีประเภทสินค้ามาตรฐานได้เพียงประเภทเดียว และมีประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองได้เพียงประเภทเดียว ซึ่งประเภทสินค้านี้ไม่บังคับให้ใช้ แต่ก็มีประโยชน์ทีเดียว

ประเภทสินค้ามาตรฐานและประเภทที่ปรับแต่งเอง

ประเภทสินค้ามาตรฐานและประเภทที่ปรับแต่งเองจะใช้ในการติดป้ายและจัดประเภทสินค้าของคุณ โดยประเภทสินค้ามาตรฐานและประเภทที่ปรับแต่งเองนั้นจะมีความแตกต่างกัน

ประเภทสินค้ามาตรฐานคือประเภทสินค้าที่กำหนดมาแล้วล่วงหน้า คุณไม่จำเป็นต้องใช้ประเภทสินค้าแบบนี้ แต่การจัดประเภทดังกล่าวจะช่วยให้คุณจัดการสินค้าใน Shopify ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ประเภทสินค้ามาตรฐานเป็นเงื่อนไขของคอลเลกชันอัตโนมัติหรือเพื่อช่วยกรองรายการสินค้าได้ นอกจากนี้ประเภทสินค้ามาตรฐานยังช่วยให้การขายสินค้าในช่องทางอื่นที่ต้องใช้ประเภทสินค้ามาตรฐาน เช่น Facebook เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น หากคุณต้องการใช้ประเภทสินค้ามาตรฐาน คุณจะต้องเลือกประเภทจากระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify

ตัวอย่างประเภทสินค้ามาตรฐาน เช่น Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets

ประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเอง (ก่อนหน้านี้เรียกว่า "ประเภทสินค้า") คือป้ายที่คุณสามารถใช้กำหนดและอธิบายประเภทของสินค้าได้ ประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองช่วยให้คุณใช้หมวดหมู่สินค้าอื่นนอกเหนือจากที่มีอยู่ในรายการประเภทสินค้ามาตรฐานซึ่งกำหนดมาแล้วล่วงหน้า

ตัวอย่างประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเอง เช่น Colorful linens

ข้อควรพิจารณาในการใช้ประเภทสินค้ามาตรฐาน

เมื่อคุณตั้งค่าแอปและช่องทางต่างๆ (เช่น Google) ให้ซิงค์กับสินค้าของคุณ ระบบจะนำเข้ารายละเอียดสินค้าที่คุณป้อนลงใน Shopify การส่งข้อมูลสินค้าที่มีคุณภาพสูงนั้นสำคัญมาก เพราะจะทำให้แอปและช่องทางต่างๆ มีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

ก่อนที่จะเพิ่มประเภทสินค้ามาตรฐาน โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • ใช้เฉพาะประเภทสินค้ามาตรฐานของ Shopify ที่กำหนดมาแล้วล่วงหน้า ตามที่ระบุไว้ในระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify เท่านั้น
 • ในไฟล์ CSV คุณใส่ข้อมูลหมายเลข ID หรือเส้นทางของประเภทสินค้าได้ แต่จะใส่สองอย่างพร้อมกันไม่ได้ โดยสามารถดู ID และเส้นทางได้ในระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify
 • ใช้ประเภทสินค้ามาตรฐานที่อธิบายสินค้าของคุณได้ดีที่สุด เลือกประเภทตามการใช้งานหลักของสินค้าคุณ ตัวอย่างเช่น หากสินค้าของคุณเป็นนาฬิกาปลุกที่มีฟังก์ชันเสริม (เช่น มีไฟ) การใช้งานหลักก็จะเป็นนาฬิกาปลุก ในกรณีนี้ให้เลือกหมวดหมู่เป็นนาฬิกาปลุก ในรูปแบบ CSV ให้ใช้รูปแบบ Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (หรือ ID 3097)
 • เลือกหมวดหมู่ให้เจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับนาฬิกาปลุก ให้ใช้หมวดหมู่นาฬิกาปลุก ในรูปแบบ CSV ให้ใช้รูปแบบ Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (หรือ ID 3097) อย่าใช้: Clocks (หรือ ID: 3096)
 • หากการจัดหมวดหมู่ของประเภทสินค้ามาตรฐานไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ ให้ใช้ค่าภาษาอังกฤษหรือใช้ ID ตัวเลข
 • หากไม่มีประเภทสินค้ามาตรฐานที่ตรงกับสินค้าของคุณ คุณก็เพิ่มประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองได้
 • หากคุณมีหมวดหมู่สินค้าของ Google อยู่แล้ว และต้องการใช้หมวดหมู่นี้ Shopify จะแม็ปประเภทสินค้ามาตรฐานให้ตรงกับสินค้าของคุณ หมวดหมู่สินค้า Google ของคุณจะต้องตรงกับค่าภาษาอังกฤษหรือหมายเลข ID ของ Google โดยคุณสามารถดูหมวดหมู่และ ID ที่ยอมรับได้ในระบบการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Google

การเพิ่มประเภทสินค้ามาตรฐาน

หากคุณยังไม่มอบหมายประเภทสินค้ามาตรฐานให้สินค้าแต่ละรายการ คุณอาจเห็นคำแนะนำประเภทที่เป็นไปได้สำหรับสินค้าแต่ละรายการซึ่งคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ หากคำแนะนำนั้นไม่ถูกต้องหรือหากคุณต้องการค้นดูในประเภทสินค้ามาตรฐานเพื่อหาประเภทที่ตรงกับความเป็นจริงมากกว่า คุณก็สามารถค้นหาประเภทสินค้านั้นได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ให้คลิกที่ "สินค้า"

 2. คลิกที่สินค้า

 3. ที่ส่วนประเภทสินค้า ในส่วนประเภทสินค้ามาตรฐาน ให้คลิกค้นหาประเภทสินค้า

 4. ในส่วนประเภทสินค้ามาตรฐานให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ในส่วนประเภทสินค้าที่แนะนำ ให้เลือกประเภท - ป้อนประเภทของสินค้าของคุณ จากนั้นเลือกผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดจากรายการ - คลิก "เรียกดูทั้งหมด" จากนั้นคลิกเข้าไปสำรวจหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยเพื่อค้นหาประเภทสินค้าของคุณ

 1. คลิกที่บันทึก

เพิ่มประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเอง

โดยรวมแล้วคุณควรใช้ประเภทสินค้ามาตรฐาน แต่คุณก็สามารถเพิ่มประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองให้สินค้าแต่ละรายการอีกได้ โดยคุณสามารถเลือกประเภทสินค้าแบบกำหนดเองได้เองและไม่จำเป็นต้องใช้การจัดหมวดหมู่ที่กำหนดมาแล้วล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ประเภทสินค้ามาตรฐานจะใช้งานได้ดีที่สุด หากสินค้าของคุณไม่มีประเภท คุณต้องเพิ่มประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเองผ่านช่องค้นหาประเภทสินค้ามาตรฐาน

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ให้คลิกที่ "สินค้า"

 2. คลิกที่สินค้า

 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณยังไม่มีประเภทสินค้ามาตรฐาน ที่ส่วนประเภทสินค้า ในส่วนประเภทสินค้ามาตรฐาน ให้คลิก "ค้นหาประเภทสินค้า" - หากคุณมีประเภทสินค้ามาตรฐานอยู่แล้ว ให้คลิก "เพิ่มประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเอง"

 1. ป้อนประเภทสินค้าของคุณ แล้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุดในส่วนประเภทสินค้าที่ปรับแต่งเอง - หากคุณจะเพิ่มประเภทสินค้าใหม่ ให้กรอกประเภทสินค้าต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าประเภทจะถูกต้อง

 1. คลิกที่บันทึก

การแก้ไขประเภทสินค้าทีละหลายรายการ

คุณสามารถแก้ไขประเภทสินค้ามาตรฐานและประเภทที่ปรับแต่งเองทีละหลายรายการในคราวเดียวได้ แทนที่จะมาแก้ไขทีละรายการ

 1. จาก Shopify admin ให้คลิกที่ "สินค้า"

 2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

* To only edit specific products, check the check box next to each product.
* To only edit the variants of just one product, select only that product.
* To select [all list items on a page](/manual/shopify-admin/productivity-tools/bulk-actions#all-list) on the page as well as [every product in your store](/manual/shopify-admin/productivity-tools/bulk-actions#50-plus), check the check box at the top of the product list.
 1. คลิก "เพิ่มฟิลด์" จากนั้นเลือกประเภทสินค้ามาตรฐาน ประเภทสินค้าที่กำหนดเอง หรือทั้งสองอย่าง

 2. ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอแนะแต่ละรายการที่ระบบส่งมาให้โดยอัตโนมัติหากจำเป็น

 3. คลิก "ค้นหาประเภทสินค้า" เพื่อค้นหาหรือสำรวจหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อค้นหาประเภทที่ถูกต้องที่สุดที่ควรจะเลือก

 4. คลิกที่บันทึก

การจัดการประเภทสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV

คุณสามารถนำเข้าประเภทสินค้าได้โดยใช้การนำเข้าสินค้าผ่าน CSV นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มและแก้ไขประเภทสินค้ามาตรฐานและประเภทที่กำหนดเองในไฟล์ CSV ได้อีกด้วย

หากต้องการตรวจสอบว่าค่าประเภทสินค้ามาตรฐานของคุณตรงกับรายการที่ Shopify กำหนดไว้แล้ว คุณสามารถดูจากระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify ได้

หากคุณมีหมวดหมู่สินค้าของ Google อยู่แล้ว และต้องการใช้หมวดหมู่นี้ Shopify จะแม็ปประเภทสินค้ามาตรฐานให้ตรงกับสินค้าของคุณเฉพาะในกรณีที่สินค้าดังกล่าวตรงกับค่าการจัดหมวดหมู่ภาษาอังกฤษทุกประการ หรือมีการระบุ UID เท่านั้น

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

 • ตรวจสอบค่าในฟิลด์ google_product_category ในไฟล์ CSV สำหรับอัปเดตของคุณให้ถูกต้องตรงกับการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Google
 • ป้อนหมวดหมู่ที่รองรับจากระบบจัดหมวดหมู่สินค้าของ Google
 • ระบุเส้นทางหรือหมายเลข ID ของหมวดหมู่สินค้า ซึ่งกับประเภทสินค้ามาตรฐานของ Shopify ก็ทำได้เช่นเดียวกัน

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี