Produkttyper

Hvis du angiver detaljerede oplysninger om dine produkter, kan det hjælpe dine kunder med at finde det, de leder efter. Det kan også hjælpe med at holde dine produkter organiserede.

Hvert af dine produkter kan kun have én produktkategori og én produkttype. Produkttyper er ikke obligatoriske, men de er nyttige.

Produktkategori og produkttyper

Produktkategorier og produkttyper bruges til at mærke og kategorisere dine produkter. Produktkategori og produkttype er dog ikke det samme.

En produktkategori er den foruddefinerede kategori for et produkt. Du behøver ikke at anvende en produktkategori, men den kan hjælpe dig med at administrere dine produkter bedre i Shopify.

Kategorien bruges til:

 • bestem den procent, til hvilken produktet beskattes. Dine produkter kan være underlagt særlige procenter eller dispensationer. Når et produkt kategoriseres korrekt, vil den mest nøjagtige skatteprocent blive opkrævet ved betaling.
 • gør det nemmere at sælge produkter gennem andre kanaler, der kræver en standardiseret produkttype, som Facebook.

Hvis du vil bruge en produktkategori, skal du vælge en i Shopify Produkttaksonomi.

Et eksempel på en produktkategori kunne være Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets.

En produkttype, tidligere omtalt som tilpasset produkttype, er en label, som du kan definere, og som beskriver kategorien af et produkt. Produkttypen giver dig mulighed for at bruge andre produktkategorier end dem, der er tilgængelige på den foruddefinerede produktkategoriliste.

Et eksempel på en produkttype kunne være Colorful linens.

Overvejelser i forbindelse med brug af produktkategori

Når du opsætter apps og kanaler som f.eks. Google til at synkronisere med dine produkter, importeres de produktoplysninger, du har angivet i Shopify. Det er vigtigt, at du de data, du sender om dine produkter, er af høj kvalitet, så dine apps og kanaler får de mest nøjagtige oplysninger som muligt.

Gennemgå følgende overvejelser, før du tilføjer en produktkategori:

 • Brug kun en foruddefineret Shopify-produktkategori, der er angivet i Shopify Product Taxonomy.
 • Du kan angive id-nummeret eller stien for produktkategorien i CSV-filer, men du kan ikke angive begge dele. Id-nummeret og stien er begge tilgængelige i Shopify Product Taxonomy.
 • Anvend den produktkategori, der beskriver produktet bedst. Vælg kategorien ud fra dit produkts primære funktion. Hvis dit produkt f.eks. er et vækkeur, der kan have andre funktioner (såsom et lys), vil dets primære funktion være som et vækkeur. I dette tilfælde skal du bruge kategorien for vækkeur. Brug formatet Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (eller id'et 3097) i en CSV-fil.
 • Anvend den mest specifikke kategori som muligt. Brug f.eks. kategorien for vækkeur til et vækkeur. Du skal anvende formatet Home & Garden > Decor > Clocks > Alarm Clocks (eller id'et 3097) i en CSV-fil. Du må ikke bare anvende Clocks (eller id'et 3096).
 • Hvis klassifikationen for produktkategorier ikke er tilgængelig på dit sprog, skal du anvende engelske værdier eller numeriske id'er.
 • Hvis du allerede har en Google produktkategori til dine produkter og foretrækker at bruge denne taksonomi, når Shopify kortlægger den nøjagtige produktkategori til dine produkter. Din Google-produktkategori skal matche Googles værdier på engelsk eller id-nummeret. Få mere at vide om klassifikation for accepterede kategorier og id'er under Googles produktkategori.
 • Hvis dine kunder går direkte til betaling på Instagram eller Facebook, skal du angive Google-produktkategorier af skattemæssige hensyn. Dette gælder også, selvom du allerede angiver en standard-Shopify-kategori.

Tilføj en produktkategori

Indtil du tildeler hvert produkt en produktkategori, vises der muligvis et forslag for hvert produkt, som du kan acceptere eller afvise. Hvis forslaget er unøjagtigt, eller hvis du vil gennemse produktkategorierne for at få en mere nøjagtig type, kan du søge efter den bedste produktkategori.

Fremgangsmåde:

Tilføj en produkttype

Generelt er det bedre at bruge produktkategorier, men du kan tilføje en tilpasset produkttype ud over en produktkategori for hvert produkt. Du definerer produkttyperne. Du behøver ikke at følge en foruddefineret klassifikation. Produktkategorier fungerer dog bedst og genkendes i hele Shopify. Hvis dit produkt ikke har en kategori, der passer til dine behov, kan du oprette en produkttype i feltet produkttype.

Fremgangsmåde:

Masseredigering af produkttyper

Du kan redigere dit produkts produktkategorier og tilpasse produkttype løst i stedet for en ad gangen.

 1. Klik på Produkter i Shopify-administrator.
 2. Vælg de produkter, du vil redigere ved at gøre ét af følgende:

  • Hvis du kun vil redigere specifikke produkter, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hvert produkt.
  • Hvis du kun vil redigere varianterne for et enkelt produkt, skal du kun vælge dette produkt.
  • Hvis du vil vælge alle listevarer på en side, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst på produktlisten.
  • Hvis du vil vælge alle produkter i din butik, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst på produktlisten og derefter klikke på Vælg alle mere end 50 varer fra din butik.
 3. Klik på Tilføj felter, og vælg derefter enten Produktkategori, Produkttype eller begge dele.

 4. Acceptér eller afvist alle automatisk genererede forslag om nødvendigt.

 5. Klik på Produktkategorier for at søge i eller navigere gennem kategorierne for at finde og vælge den mest nøjagtige type.

 6. Klik på Gem.

Administration af produkttyper ved hjælp af en CSV-fil

Du kan importere produkttyper ved at importere en CSV-fil med produkter. Du kan også tilføje og redigere produktkategorier og produkttyper i CSV-filen.

For at bekræfte, at dine produktkategorier passer med Shopifys prædefinerede liste, kan du henvise til Shopifys produkttaksonomi.

Hvis du allerede har en Google-produktkategori for dine produkter og foretrækker at bruge denne klassifikation, vil Shopify knytte den mest nøjagtige produktkategori til dine produkter. Dette sker dog kun, hvis den matcher en klassifikationsværdi på engelsk helt præcist, eller hvis UID er angivet.

Du kan gøre følgende:

 • Find den passende Google-produktkategori med google_product_category-feltet i din CSV-opdatering.
 • Angiv en understøttet kategori fra Googles produktklassifikation.
 • Angiv enten kategoristien eller id-nummeret ved hjælp af Shopifys produktkategori.

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til produkter, som du kan bruge som skabelon.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis