Brug af CSV-filer

Du skal bruge en CSV-fil (kommaseparerede værdier) til at importere produkter til din Shopify-butik og til at eksportere produkter fra din butik. Når du bruger en CSV-fil, kan du importere eller eksportere et stort antal produkter med tilhørende oplysninger samtidigt. Det kan være nyttigt, hvis du vil udveksle masseproduktoplysninger mellem Shopify og et andet system.

Få mere at vide om, hvordan du åbner og redigerer en CSV-fil.

Hent eksempel på en CSV-fil

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til produkter, som du kan bruge som skabelon:

 • Eksempelfilen indeholder et eksempelprodukt og et par varianter. Din importfil indeholder sandsynligvis mange flere produkter og varianter. Hvis du bruger eksempelfilen til at oprette din egen importfil, skal du sørge for at fjerne alle eksempelvarerne.

 • Eksempelfilen indeholder kolonnen Variant Inventory Qty, der udelukkende bruges til butikker med en enkelt lokation. Hvis du bruger flere lokationer og vil importere eller eksportere lagermængder, skal du bruge CSV-filen til lager.

Produkt-CSV-filformat

Den første linje i din CSV-fil med produkter skal indeholde de feltoverskrifter, der findes tabellen, i samme rækkefølge og adskilt af komma. Efterfølgende linjer i filen skal indeholde data for dit produkt ved brug af de samme felter i nøjagtig samme rækkefølge.

Hvis en kolonne er tom, og du vælger at overskrive produkter med den samme handle, når du uploader CSV-filen, kan dette slette de data i din Shopify-butik, der er relateret til kolonnen. Du kan få mere at vide i tabellen nedenfor.

Handle

Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum eller andre tegn, herunder punktummer. Handles bruges i webadressen for det enkelte produkt.

Handlen til et "Snowboard til kvinder" kunne for eksempel være womens-snowboard, og produktets webadresse kunne være https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Hver linje i CSV-filen, der starter med en anden handle, behandles som et nyt produkt. Vil du føje flere billeder til et produkt, skal du tilføje flere linjer med samme handle.

Kolonnen Handle må ikke være tom eller mangle.

Title

Titlen på dit produkt. Eksempel :Snowboard til kvinder

Kolonnen Titel må ikke være tom eller mangle.

Body (HTML)

Beskrivelse af produktet i HTML-format. Dette kan også være almindelig tekst uden formatering.

Kolonnen Brødtekst (HTML) må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende beskrivelser blive slettet.

Vendor (minimum 2 tegn)

Navnet på leverandøren af dit produkt. For eksempel Johns Tøjbutik.

Kolonnen Forhandler må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende navne på forhandlere blive slettet.

Type

Produkttypen. For eksempel Snowboard.

Kolonnen Type må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende produkttyper blive slettet.

Tags

En kommasepareret liste med tags, der bruges til at mærke produktet. De fleste regnearksprogrammer indsætter automatisk anførselstegn omkring hvert tag for dig. Hvis du bruger et almindeligt tekstredigeringsprogram, skal du selv indsætte anførselstegnene. For eksempel "tag1, tag2, tag3".

Kolonnen Tags må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende produkttags blive slettet.

Published

Angiver, om et produkt er udgivet i din webshop. Gyldige værdier er TRUE, hvis produktet er udgivet i din webshop, eller FALSE, hvis produktet er skjult for din webshop.

Kolonnen Udgivet må ikke mangle. Hvis feltet ikke udfyldes, udgives produktet.

Option1 Name

Hvis der er en valgmulighed til et produkt, skal du angive navnet på den. For eksempel Farve.

Kolonnen Navn for valgmulighed1 må ikke være tom eller mangle. Produkter, der kun har en enkelt valgmulighed, bør angives til Title.

Option1 Value

Hvis du ændrer oplysningerne i denne kolonne, slettes de eksisterende variant-id'er og der oprettes nye variant-id'er. Alle ændringer af variant-id'er kan ødelægge afhængigheder af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du angive dens værdi. For eksempel Sort.

Kolonnen Værdi for valgmulighed1 må ikke være tom eller mangle. Produkter, der kun har en enkelt valgmulighed, bør angives til Default Title.

Option2 Name

Har et produkt endnu en valgmulighed, skal du angive navnet på den. For eksempel Størrelse.

Kolonnen Navn for valgmulighed2 må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende navne for valgmulighed2 blive slettet.

Option2 Value

Hvis du ændrer oplysningerne i denne kolonne, slettes de eksisterende variant-id'er og der oprettes nye variant-id'er. Alle ændringer af variant-id'er kan ødelægge afhængigheder af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har endnu en valgmulighed, skal du angive dens værdi. For eksempel Large.

Kolonnen Værdi for valgmulighed3 må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende værdier for valgmulighed3 blive slettet.

Option3 Name

Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, skal du angive navnet på den.

Kolonnen Navn for valgmulighed3 må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende navne for valgmulighed3 blive slettet.

Option3 Value

Hvis du ændrer oplysningerne i denne kolonne, slettes de eksisterende variant-id'er og der oprettes nye variant-id'er. Alle ændringer af variant-id'er kan ødelægge afhængigheder af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, skal du angive dens værdi.

Kolonnen Værdi for valgmulighed3 må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende værdier for valgmulighed3 blive slettet.

Variant SKU

SKU'en for produktet eller varianten. Dette bruges til at spore lager med tjenester til lagersporing.

Dette felt skal udfyldes, hvis du bruger en tilpasset distributionstjeneste.

Kolonnen Variant-SKU må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende Variant-SKU'er blive slettet.

Variant Grams

Vægten af produktet eller varianten i gram. Angiv ikke en måleenhed, og brug ikke decimaler. Hvis vægten for eksempel er 5,125 kg, skal du skrive 5125.

Shopify importerer og eksporterer altid vægt i gram, også selvom du angiver en anden enhed. Du skal bruge præcise vægtangivelser, hvis du vil tilbyde levering beregnet af et transportfirma eller en tredjeparts distributionstjeneste.

Kolonnen Varantgram må ikke være tom eller mangle. Den skal have en værdi, selv hvis denne værdi er 0.

Variant Inventory Tracker

Medtag din lagersporing for denne variant eller dette produkt. Gyldige værdier omfatter shopify, shipwire, amazon_marketplace_web eller ingen værdi, hvis der ikke udføres lagersporing.

Kolonnen Sporing af variantlager må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende indstillinger for lagersporing blive slettet, og din lagerbeholdning vil ikke længere blive sporet.

Variant Inventory Qty

Det antal, du har på lager, af dette produkt eller denne variant. Kolonnen bruges kun til Shopify-butikker med en enkelt lokation.

Hvis din butik administrerer lager på flere lokationer, er denne kolonne ikke medtaget. Hvis du vil importere eller eksportere lagermængder, skal du bruge CSV-filen til lager.

Kolonnen Lagerantal for varianter må godt være tom, men den må ikke mangle, hvis din butik kun har én lokation. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende lagerantal for produkterne blive slettet.

Variant Inventory Policy

Sådan håndteres ordrer, når lagerniveauet for produktet eller varianten har nået nul. Varianter, hvor lagerpolitikken er angivet til afvis, kan ikke købes, når deres lagerniveau har nået nul. Varianter, hvor lagerpolitikken er angivet til fortsæt, kan købes, efter deres lagerniveau har nået nul (dette tillader et negativt lagerniveau).

Kolonnen Lagerpolitik for varianter må ikke være tom eller mangle.

Variant Fulfillment Service

Den anvendte distributionstjeneste til produktet eller varianten. Gyldige værdier er: manuel, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web.

Bruger du en tilpasset distributionstjeneste, kan du indsætte navnet på tjenesten i denne kolonne. Brug kun små bogstaver til det tilpassede navn. Mellemrum er ikke tilladt – de skal erstattes med en bindestreg (-). Punktummer og andre specialtegn vil blive fjernet. Hvis navnet på din distributionstjeneste for eksempel er "Joans behandling", skal du angive joans-behandling i CSV-filen.

Du skal have konfigureret en tilpasset distributionstjeneste i din Shopify-administrator, før du kan tilføje navnet på tjenesten i denne kolonne.

Kolonnen Distributionstjeneste for varianter må ikke være tom eller mangle.

Variant Price

Prisen på produktet eller varianten. Medtag kun prisen uden valutasymboler. For eksempel 9,99.

Kolonnen Variantpris må ikke være tom eller mangle.

Variant Compare at Price

Produktet eller variantens "sammenligningspris". Medtag kun prisen uden valutasymboler. For eksempel 9,99.

Kolonnen Sammenligningspris for variant må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende "sammenligningspriser" for disse produkter i din Shopify-butik blive slettet.

Variant Requires Shipping

Muligheden for at kræve levering. Gyldige værdier er TRUE, FALSE eller tom (hvilket er lig med FALSE).

Kolonnen Variant kræver levering må godt være tom, men den må ikke mangle.

Variant Taxable

Anvend skatter til denne variant. Gyldige værdier er TRUE FALSE eller tom (hvilket er lig med FALSE).

Kolonnen Varianten er afgiftspligtig må godt være tom, men den må ikke mangle.

Variant Barcode

Stregkoden, ISBN eller UPC for produktet.

Kolonnen Variantstregkode må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende stregkoder for disse produkter i din Shopify-butik blive slettet.

Image Src

Indtast webadressen for produktbilledet. Shopify downloader billederne i forbindelse med import og uploader dem igen til din butik. Disse billeder er ikke variantspecifikke. Du specificerer variantbilleder i kolonnen til variantbilleder.

Du kan ikke ændre billedets filnavn, når billedet er uploadet til din butik. Du må ikke uploade billeder, som har suffikserne _thumb, _small eller _medium i navnet.

Kolonnen Billed-src må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende billeder for disse produkter i din Shopify-butik blive slettet.

Image Position

Indtast tallet, der repræsenterer rækkefølgen, som du vil have vist billedet i på produktsiden. Billederne vises i rækkefølgen fra mindst til størst, og der startes med en værdi for billedplacering på 1. Du kan for eksempel skrive 1, hvis du vil have vist billedet først for produktet.

Kolonnen Billedplacering må godt være tom eller mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende billedplaceringer for produktets billeder i din Shopify-butik blive slettet.

Image Alt Text

Alternativ tekst beskriver et billede og er en vigtig del af en produktbeskrivelse. Hvis et billede af en eller anden grund ikke kan indlæses, vises den alternative tekst i stedet. Den bruges også af hjælpeteknologi til at beskrive et billede for en kunde, som er synshæmmet. Hvis du medtager alternativ tekst, vil det styrke dit websites SEO. Sørg for, at den alternative tekst er kort og beskrivende. Den maksimale længde er 512 tegn, men det anbefales, at du højst bruger 125 tegn.

Kolonnen Alternativ billedtekst må godt være tom, men den må ikke mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil den alternative billedtekst for disse produkter i din Shopify-butik blive slettet.

Gift Card

Angiver, om produktet er et gavekort eller ej. Gyldige værdier er TRUE eller FALSE. Tilføjelsen af denne kolonne giver dig også mulighed for at redigere andre gavekortoplysninger, f.eks. kolonnerne Brødtekst eller Tags, og at importere disse ændringer. Et gavekort kan kun oprettes og aktiveres i Shopify-administrator. Du kan ikke starte med at oprette et gavekort via import af en CSV-fil med produkter.

Kolonnen Gavekort må godt være tom eller mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende gavekortværdier for disse produkter i din Shopify-butik blive slettet.

SEO Title

SEO-titlen findes på siden med produktoplysninger under sidehovedet Eksempel på søgemaskinefortegnelse i feltet Sidetitel. SEO-titlen har en begrænsning på tegn (bogstaver og tal) på 70. Hvis feltet ikke er udfyldt, når et produkt importeres, udfyldes feltet automatisk med produkttitlen.

Kolonnen SEO-titel må godt være tom eller mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende SEO-titler for disse produkter i din Shopify-butik blive slettet.

SEO Description

SEO-beskrivelsen findes også på siden med produktoplysninger under sidehovedet Eksempel på søgemaskinefortegnelse i feltet Metabeskrivelse. SEO-beskrivelsen har en begrænsning på tegn (bogstaver og tal) på 320. Hvis feltet ikke er udfyldt, når et produkt importeres, udfyldes feltet automatisk med produktbeskrivelsen.

Kolonnen SEO-beskrivelse må godt være tom eller mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende SEO-beskrivelser for disse produkter i din Shopify-butik blive slettet.

Metafelter i Google Shopping

Felterne i Google Shopping kan bruges af en app til at synkronisere produkter med Google Merchant Center. Disse metafelter bruges imidlertid ikke i Shopifys Google-kanal. Du kan ignorere felter i kolonner, der har Google Shopping i navnet, medmindre du i en app bliver bedt om at bruge dem.

Kolonnen Metafelter i Google Shopping må godt være tom eller mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende metafelter for disse produkter i din Shopify-butik blive slettet.

Variant Image

Webadressen til billeder af varianter. Hvis du tilføjer en webadresse, skal det være en fungerende billedwebadresse.

Kolonnen Variantbillede må godt være tom eller mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende billeder for disse varianter i din Shopify-butik blive slettet.

Variant Weight Unit

Gyldige værdier er g, kg, lb og oz.

Kolonnen Variantens vægtenhed må godt være tom eller mangle. Hvis feltet efterlades tomt, er Variantens vægtenhed kg.

Variant Tax Code (Shopify Plus)

Avalara-koden til at anvende skatter til dette produkt. Feltet anvendes kun, når du importerer til eller eksporterer fra en butik, der bruger Shopify Plus-integrationen sammen med Avalara AvaTax.

Når du opretter en CSV-fil ved at eksportere produkter fra en butik, der bruger Avalara, er feltet Skattekode for variant udfyldt. Hvis du importerer denne CSV-fil til en butik, der ikke har Avalara konfigureret, mislykkes importen.

Kolonnen Skattekode for variant må godt være tom eller mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende skattekoder for disse produkter i din Shopify-butik blive slettet.

Cost per item

Hvor meget det koster dig for produktet eller varianten. Medtag kun prisen uden valutasymboler. For eksempel 9,99.

Kolonnen Pris pr. vare må godt være tom eller mangle. Hvis du lader denne kolonne være tom og markerer Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner., når du uploader CSV-filen, vil de eksisterende priser for disse produkter i din Shopify-butik blive slettet.

Kolonnen Kollektion som undtagelse

Du kan inddele dine produkter i kollektioner, når du uploader CSV-filen, ved at tilføje en ny kolonne et vilkårligt sted i din CSV-fil med overskriften Collection. Dette er den eneste kolonne, som du kan føje til CSV-filen uden at ødelægge formatet:

Collection (must create a new column, can be left blank) Indtast navnet på den kollektion, du vil føje dette produkt til. Hvis det er en eksisterende automatisk kollektion, skal produktet opfylde betingelserne for kollektionen. Hvis kollektionen ikke allerede findes, oprettes der en manuel kollektion. Du kan kun føje et produkt til én kollektion.

Opret din CSV-fil til produkter

Du skal for hvert produkt afgøre, om det er et enkelt produkt eller et med varianter:

 • Enkelt produkt (har ikke varianter)

  Hvis du uploader et produkt, der ikke har varianter, skal du udfylde alle felterne (som beskrevet ovenfor) for produktet på den første linje sammen med webadressen for det første billede. På de efterfølgende linjer skal du kun angive handlen og webadressen for hvert ekstra billede.

 • Produkt med varianter

  Hvis du uploader et produkt, der har varianter, skal du udfylde alle felterne (som beskrevet ovenfor) for produktet på den første linje sammen med webadressen for det første billede. På de efterfølgende linjer angives handlen. Spring derefter kolonnerne Titel, Brødtekst (HTML), Forhandler og Tags over. Udfyld resten af oplysningerne om varianten, og skriv webadressen til hvert enkelt billede.

Når du har tilføjet alle dine produkter og billeder, skal du gemme din CSV-fil i UTF-8-format ved hjælp af LF-linjeskift. Hvis du ikke har kendskab til kodning, kan du se dokumentationen til dit regneark eller dit tekstredigeringsprogram.

Du kan se et eksempel på en CSV-fil ved at downloade dette eksempel på en CSV-fil med produkter og derefter åbne det i Google Sheets eller et andet regnearksprogram.

Forbered dine billeder

En CSV-fil må kun indeholde tekst. Derfor skal du sørge for, at alle produktbilleder findes på et eksisterende website. Webadresserne for disse billeder bruges kun i forbindelse med importprocessen for CSV-filer (dvs. du kan slette dem, når importen er færdig).

 • Hvis filerne kun findes på din computer, skal du uploade dem til din Shopify-butik eller til en anden tjeneste til billedhosting for at oprette link til deres webadresse.

 • Hvis du skifter til Shopify fra en anden platform, kan du kopiere de aktuelle webadresser for billederne og bruge dem i CSV-filen.

 • Hvis der blev oprettet en CSV-fil med eksport af dine produkter fra Shopify, behøver du ikke at gøre noget, da dine billeder allerede findes på dit website.

Når du har webadresser til hvert produktbillede, kan du begynde at opbygge din CSV-fil.

Føj flere produktbilleder til en CSV-fil

Du kan føje flere produktbilleder til din CSV-fil ved at uploade flere filer til din Shopify-administrator. Processen er en smule anderledes, hvis du udvikler din Shopify-butik ved hjælp af en CSV-fil. Du har brug for at vide følgende:

 • Du skal kunne redigere en CSV-fil. Shopify anbefaler, at du bruger Google Sheets til at få vist en formateret version af dine CSV-filer.

 • Du kan føje op til 250 billeder til et produkt.

 • Dine produktbilleder skal uploades til en offentligt tilgængelig webadresse. Det vil sige, at de skal være bag en https://-protokol uden adgangskodebeskyttelse. Du kan gøre dette ved at uploade billeder til siden Filer i din Shopify-administrator. Webadresserne genereres automatisk. Når du har klikket på Upload filer, kan du vælge helt op til et par hundrede billeder, du kan uploade samtidigt.

Vil du tilføje flere billeder, skal du:

 1. Indsætte nye rækker (én pr. billede).
 2. Kopiere + indsætte "handlen".
 3. Kopiere + indsætte webadresser til billeder.

Indsæt nye rækker (én pr. billede)

 1. Åbn din CSV-fil i et regnearksprogram, som f.eks. Google Sheets.

 2. Find de produkter, du vil føje billeder til.

 3. I den næste række skal du klikke på og trække i rækkenumrene for at markere flere rækker. Vælg det samme antal rækker som antallet af yderligere billeder, du tilføjer.

 4. Mens disse rækker er fremhævet, skal du højreklikke et vilkårligt sted i det fremhævede område og vælge Indsæt X rækker ovenfor

  Derved oprettes der tre tomme rækker under det produkt, du vil føje yderligere billeder til.

Kopiér + indsæt "handlen"

Kopiér og indsæt "handlen" for det ønskede produkt i kolonne A for dine nye rækker.

Kopiér og indsæt webadresser for billederne

 1. Upload dine billeder til Shopify på siden Filer

 2. Fremhæv + kopiér derefter én billedwebadresse ad gangen.

 3. Returner til regnearksprogrammet, og rul sidelæns til de sidste kolonner i CSV-filen.

 4. Indsæt én billedwebadresse på hver linje i kolonnen "Image Src" (forkortelse for "Image Source" (billedkilde)).

 5. Gentag trin 2 – 4 for alle billeder i produktet

 6. (Valgfrit): Udfyld felterne under næste kolonne "Alternativ billedtekst" for at styrke din SEO. Klik her for at få mere at vide om Alternativ billedtekst.

Derefter kan du gemme filen og importere den til Shopify.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis