Brug af CSV-filer

Du skal bruge en CSV-fil (kommaseparerede værdier) til at importere produkter til din butik og til at eksportere produkter fra din butik. Når du bruger en CSV-fil, kan du importere eller eksportere et stort antal produkter med tilhørende oplysninger samtidigt. Det kan være nyttigt, hvis du vil udveksle masseproduktoplysninger mellem Shopify og et andet system.

Få mere at vide om, hvordan du åbner og redigerer en CSV-fil.

Hent eksempel på en CSV-fil

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til produkter, som du kan bruge som skabelon:

 • Eksempelfilen indeholder et eksempelprodukt og et par varianter. Din importfil indeholder sandsynligvis mange flere produkter og varianter. Hvis du bruger eksempelfilen til at oprette din egen importfil, skal du sørge for at fjerne alle eksempelvarerne.

 • Eksempelfilen indeholder kolonnen Variant Inventory Qty, der udelukkende bruges til butikker med en enkelt lokation. Hvis du bruger flere lokationer og vil importere eller eksportere lagermængder, skal du bruge CSV-filen til lager.

Produkt-CSV-filformat

Den første linje i din CSV-fil med produkter skal indeholde de feltoverskrifter, der findes tabellen, i samme rækkefølge og adskilt af komma. Efterfølgende linjer i filen skal indeholde data for dit produkt ved brug af de samme felter i nøjagtig samme rækkefølge.

Handle Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum eller andre tegn, herunder punktummer. En handle bruges i webadressen for det enkelte produkt. Handlen til et "Snowboard til kvinder" kunne for eksempel være womens-snowboard, og produktets webadresse kunne være https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Hver linje i CSV-filen, der starter med en anden handle, behandles som et nyt produkt. Vil du føje flere billeder til et produkt, skal du tilføje flere linjer med samme handle.

Title Titlen på dit produkt. Eksempel :Snowboard til kvinder
Body (HTML) Beskrivelse af produktet i HTML-format. Dette kan også være almindelig tekst uden formatering.
Vendor (minimum 2 tegn) Navnet på leverandøren af dit produkt. For eksempel Johns Tøjbutik.
Type Produkttypen. For eksempel Snowboard.
Tags (behøver ikke blive udfyldt) En kommasepareret liste med tags, der bruges til at mærke produktet. De fleste regnearksprogrammer indsætter automatisk anførselstegn omkring hvert tag for dig. Bruger du et almindeligt tekstredigeringsprogram, skal du selv indsætte anførselstegnene. For eksempel "tag1, tag2, tag3".
Published Angiver, om et produkt er udgivet i din webshop. Gyldige værdier er TRUE, hvis produktet er udgivet i din webshop, eller FALSE, hvis produktet er skjult for din webshop. Hvis feltet ikke udfyldes, udgives produktet.
Option1 Name Hvis der er en valgmulighed til et produkt, skal du angive navnet på den. For eksempel Farve.

Produkter, der kun har en enkelt valgmulighed, bør angives til Title.

Option1 Value

Hvis du ændrer oplysningerne i denne kolonne, slettes de eksisterende variant-id'er og der oprettes nye variant-id'er. Alle ændringer af variant-id'er kan ødelægge afhængigheder af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du angive dens værdi. For eksempel Sort.

Produkter, der kun har en enkelt valgmulighed, bør angives til Default Title.

Option2 Name (behøver ikke blive udfyldt) Har et produkt endnu en valgmulighed, skal du angive navnet på den. For eksempel Størrelse.
Option2 Value (behøver ikke blive udfyldt)

Hvis du ændrer oplysningerne i denne kolonne, slettes de eksisterende variant-id'er og der oprettes nye variant-id'er. Alle ændringer af variant-id'er kan ødelægge afhængigheder af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har endnu en valgmulighed, skal du angive dens værdi. For eksempel Large.

Option3 Name (behøver ikke blive udfyldt) Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, skal du angive navnet på den.
Option3 Value (behøver ikke blive udfyldt)

Hvis du ændrer oplysningerne i denne kolonne, slettes de eksisterende variant-id'er og der oprettes nye variant-id'er. Alle ændringer af variant-id'er kan ødelægge afhængigheder af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, skal du angive dens værdi.

Variant SKU (behøver ikke blive udfyldt)

SKU'en for produktet eller varianten. Dette bruges til at spore lager med tjenester til lagersporing.

Dette felt skal udfyldes, hvis du bruger en tilpasset distributionstjeneste.

Variant Grams

Vægten af produktet eller varianten i gram. Angiv ikke en måleenhed, og brug ikke decimaler. Hvis vægten for eksempel er 5,125 kg, skal du skrive 5125.

Shopify importerer og eksporterer altid vægt i gram, også selvom du angiver en anden enhed. Du skal bruge præcise vægtangivelser, hvis du vil tilbyde levering beregnet af et transportfirma eller en tredjeparts distributionstjeneste.

Variant Inventory Tracker (behøver ikke blive udfyldt) Medtag din lagersporing for denne variant eller dette produkt. Gyldige værdier omfatter shopify, shipwire, amazon_marketplace_web eller ingen værdi, hvis der ikke udføres lagersporing.
Variant Inventory Qty

Det antal, du har på lager, af dette produkt eller denne variant. Kolonnen bruges kun til butikker med en enkelt lokation.

Hvis din butik administrerer lager på flere lokationer, er denne kolonne ikke medtaget. Hvis du vil importere eller eksportere lagermængder, skal du bruge CSV-filen til lager.

Variant Inventory Policy Sådan håndteres ordrer, når lagerniveauet for produktet eller varianten har nået nul. Gyldige værdier er deny eller continue.
deny stopper salg, når lageret når 0, og continue tillade fortsat salg, når lagerniveauet bliver negativt.
Variant Fulfillment Service

Den anvendte distributionstjeneste til produktet eller varianten. Gyldige værdier er: manuel, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web. Bruger du en tilpasset distributionstjeneste, kan du indsætte navnet på tjenesten i denne kolonne. Brug kun små bogstaver til det tilpassede navn. Mellemrum er ikke tilladt – de skal erstattes med en bindestreg (-). Punktummer og andre specialtegn fjernes. Hvis navnet på din distributionstjeneste for eksempel er "Behandler" er navnet på din distributionstjeneste. Skriv mr-fulfiller i CSV-filen.

Du skal have konfigureret en tilpasset distributionstjeneste i din Shopify-administrator, før du kan tilføje navnet på tjenesten i denne kolonne.

Variant Price Prisen på produktet eller varianten. Medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.
Variant Compare at Price "Sammenligningspris" for produktet eller varianten. Medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.
Variant Requires Shipping (blank = FALSE) Muligheden for at kræve levering. Gyldige værdier er TRUE, FALSE eller tom.
Variant Taxable (blank = FALSE) Anvend skatter til denne variant. Gyldige værdier er TRUE, FALSE eller tom.
Variant Barcode (behøver ikke blive udfyldt) Stregkoden, ISBN eller UPC for produktet.
Image Src (can be left blank)

Indtast webadressen for produktbilledet. Shopify downloader billederne i forbindelse med import og uploader dem igen til din butik. Disse billeder er ikke variantspecifikke. Du specificerer variantbilleder i kolonnen til variantbilleder.

Du kan ikke ændre billedets filnavn, når billedet er uploadet til din butik. Du må ikke uploade billeder, som har suffikserne _thumb, _small eller _medium i navnet.

Image Position Indtast tallet, der repræsenterer rækkefølgen, som du vil have vist billedet i på produktsiden. Billederne vises i rækkefølgen fra mindst til størst, og der startes med en værdi for billedplacering på 1. Du kan for eksempel skrive 1, hvis du vil have vist billedet først for produktet.
Image Alt Text (behøver ikke blive udfyldt) Alternativ tekst beskriver et billede og er en vigtig del af en produktbeskrivelse. Hvis et billede af en eller anden grund ikke kan indlæses, vises den alternative tekst i stedet. Den bruges også af hjælpeteknologi til at beskrive et billede for en kunde, som er synshæmmet. Hvis du medtager alternativ tekst, vil det styrke dit websites SEO. Sørg for, at den alternative tekst er kort og beskrivende. Den maksimale længde er 512 tegn, men det anbefales, at du højst bruger 125 tegn.
Gift Card Angiver, om produktet er et gavekort eller ej. Gyldige værdier er TRUE eller FALSE. Tilføjelsen af denne kolonne giver dig også mulighed for at redigere andre gavekortoplysninger, f.eks. kolonnerne Brødtekst eller Tags, og at importere disse ændringer. Et gavekort kan kun oprettes og aktiveres i Shopify-administrator. Du kan ikke starte med at oprette et gavekort via import af en CSV-fil med produkter.
SEO Title SEO-titlen findes på siden med produktoplysninger under sidehovedet Eksempel på søgemaskinefortegnelse i feltet Sidetitel. SEO-titlen har en begrænsning på tegn (bogstaver og tal) på 70. Hvis feltet ikke er udfyldt, når et produkt importeres, udfyldes feltet automatisk med produkttitlen.
SEO Description SEO-beskrivelsen findes også på siden med produktoplysninger under sidehovedet Eksempel på søgemaskinefortegnelse i feltet Metabeskrivelse. SEO-beskrivelsen har en begrænsning på tegn (bogstaver og tal) på 320. Hvis feltet ikke er udfyldt, når et produkt importeres, udfyldes feltet automatisk med produktbeskrivelsen.
Metafelter i Google Shopping Felterne i Google Shopping kan bruges af en app til at synkronisere produkter med Google Merchant Center. Disse metafelter bruges imidlertid ikke i Shopifys Google-kanal. Du kan ignorere felter i kolonner, der har Google Shopping i navnet, medmindre du i en app bliver bedt om at bruge dem.
Variant Image Webadressen til billeder af varianter.
Variant Weight Unit (can be left blank) Gyldige værdier er g, kg, oz og lb. Hvis feltet efterlades tomt, er Variantens vægtenhed kg.
Variant Tax Code SHOPIFY PLUS

Avalara-koden til at anvende skatter til dette produkt. Feltet anvendes kun, når du importerer til eller eksporterer fra en butik, der bruger Shopify Plus-integration sammen med Avalara AvaTax.

Når du opretter en CSV-fil ved at eksportere produkter fra en butik, der bruger Avalara, er feltet Skattekode for variant udfyldt. Hvis du importerer denne CSV-fil til en butik, der ikke har Avalara konfigureret, mislykkes importen.

Cost per item Hvor meget det koster dig for produktet eller varianten. Medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Kolonnen Kollektion som undtagelse

Du kan inddele dine produkter i kollektioner, når du uploader CSV-filen, ved at tilføje en ny kolonne et vilkårligt sted i din CSV-fil med overskriften Collection. Dette er den eneste kolonne, som du kan føje til CSV-filen uden at ødelægge formatet:

Collection (must create a new column, can be left blank) Indtast navnet på den kollektion, du vil føje dette produkt til. Hvis det er en eksisterende automatisk kollektion, skal produktet opfylde betingelserne for kollektionen. Hvis kollektionen ikke allerede findes, oprettes der en manuel kollektion. Du kan kun føje et produkt til én kollektion.

Opret din CSV-fil til produkter

Du skal for hvert produkt afgøre, om det er et enkelt produkt eller et med varianter:

 • Enkelt produkt (har ikke varianter)

  Hvis du uploader et produkt, der ikke har varianter, skal du udfylde alle felterne (som beskrevet ovenfor) for produktet på den første linje sammen med webadressen for det første billede. På de efterfølgende linjer skal du kun angive handlen og webadressen for hvert ekstra billede.

 • Produkt med varianter

  Hvis du uploader et produkt, der har varianter, skal du udfylde alle felterne (som beskrevet ovenfor) for produktet på den første linje sammen med webadressen for det første billede. På de efterfølgende linjer angives handlen. Spring derefter kolonnerne Titel, Brødtekst (HTML), Leverandør og Tags over. Udfyld resten af oplysningerne om varianten, og skriv webadressen til hvert enkelt billede.

Når du har tilføjet alle dine produkter og billeder, skal du gemme din CSV-fil i UTF-8-format ved hjælp af LF-linjeskift. Hvis du ikke har kendskab til kodning, kan du se dokumentationen til dit regneark eller dit tekstredigeringsprogram.

Klik på Importér på siden Produkter, og klik på linket eksempel på CSV-skabelon for at se et eksempel på en CSV-skabelon:

Forbered dine billeder

En CSV-fil må kun indeholde tekst. Derfor skal du sørge for, at alle produktbilleder findes på et eksisterende website. Webadresserne for disse billeder bruges kun i forbindelse med CSV-importprocessen (dvs. du kan slette dem, når importen er færdig).

 • Hvis filerne kun findes på din computer, skal du uploade dem til din Shopify-butik eller til en anden tjeneste til billedhosting for at oprette link til deres webadresse.

 • Skifter du til Shopify fra en anden platform, kan du kopiere webadresserne for de aktuelle billeder og bruge dem i CSV-filen.

 • Hvis der blev oprettet en CSV-fil med eksport af dine produkter fra Shopify, behøver du ikke at gøre noget, da dine billeder allerede findes på dit website.

Når du har webadresser til hvert produktbillede, kan du begynde at opbygge din CSV-fil.

Føj flere produktbilleder til en CSV-fil

Du kan føje flere produktbilleder til din CSV-fil ved at uploade flere filer til din Shopify-administrator. Bruger du en CSV-fil til at opbygge din butik, er processen en smule anderledes. Du har brug for at vide følgende:

 • Du skal kunne redigere en CSV-fil. Shopify anbefaler, at du bruger Google Sheets til at få vist en formateret version af dine CSV-filer.

 • Dine produktbilleder skal uploades til en offentligt tilgængelig webadresse. Det vil sige, at de skal være bag en https://-protokol uden beskyttelse med adgangskode. Den bedste måde at undgå dette på, er at uploade billeder til siden Filer i Shopify-administrator. Vi genererer automatisk webadresserne for dig:

Når du har klikket på Upload filer, kan du vælge helt op til et par hundrede billeder, du kan uploade samtidigt. Vælger du for mange filer (som regel over ~ 300), kan det betyde, at din upload mislykkes.

Vil du tilføje flere billeder, skal du:

 1. Indsætte nye rækker (én pr. billede).
 2. Kopiere + indsætte "handlen".
 3. Kopiere + indsætte webadresser til billeder.

Indsæt nye rækker (én pr. billede)

 1. Åbn din CSV-fil i et regnearksprogram efter eget valg. Shopify anbefaler brug af Google Sheets:

 2. Find det eller de produkter, du vil føje billeder til. I dette eksempel er det "Pakke med sorte og hvide armbånd".

 3. I den næste række skal du klikke på og trække i rækkenumrene for at markere flere rækker. Vælg det samme antal rækker som antallet af yderligere billeder, du tilføjer.

 4. Mens disse rækker er fremhævet, skal du højreklikke et vilkårligt sted i det fremhævede område og vælge Indsæt X rækker ovenfor

  Derved oprettes der tre tomme rækker under det produkt, du vil føje yderligere billeder til.

Kopiér + indsæt "handlen"

Kopiér og indsæt "handlen" for det ønskede produkt i kolonne A for dine nye rækker.

Kopiér og indsæt webadresser for billederne

 1. Upload dine billeder til Shopify på siden Filer

 2. Fremhæv + kopiér derefter én billedwebadresse ad gangen.

 3. Returner til regnearksprogrammet, og rul sidelæns til de sidste kolonner i CSV-filen.

 4. Indsæt én billedwebadresse på hver linje i kolonnen "Image Src" (forkortelse for "Image Source" (billedkilde)).

 5. Gentag trin 2 – 4 for alle billeder i produktet

 6. (Valgfrit): Udfyld felterne under næste kolonne "Alternativ billedtekst" for at styrke din SEO. Klik her for at få mere at vide om Alternativ billedtekst.

Derefter kan du gemme filen og importere den til Shopify.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis