Brug af CSV-filer

Du skal bruge en CSV-fil (kommaseparerede værdier) til at importere produkter til din Shopify-butik og til at eksportere produkter fra din butik. Når du bruger en CSV-fil, kan du importere eller eksportere et stort antal produkter med tilhørende oplysninger samtidigt. Det kan være nyttigt, hvis du vil udveksle produktoplysninger mellem Shopify og et andet system.

Få mere at vide om, hvordan du åbner og redigerer en CSV-fil.

Hent eksempel på en CSV-fil

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til produkter, som du kan bruge som skabelon.

 • Eksempelfilen indeholder et eksempelprodukt og et par varianter. Din importfil indeholder sandsynligvis mange flere produkter og varianter. Hvis du bruger eksempelfilen til at oprette din egen importfil, skal du sørge for at fjerne alle eksempelvarerne.

 • Eksempelfilen indeholder kolonnen Variant Inventory Qty, der udelukkende bruges til butikker med en enkelt lokation. Hvis du bruger flere lokationer og vil importere eller eksportere lagerantal, skal du bruge CSV-filen til lager.

Produkt-CSV-filformat

Den første linje i din CSV-fil med produkter skal være kolonneoverskrifterne, der findes i eksemplet på CSV-filen, og i samme rækkefølge. Hver kolonne skal være adskilt af et komma. De efterfølgende linjer (eller poster) i filen skal indeholde data for dit produkt ved brug af de samme kolonner i nøjagtig samme rækkefølge.

Overskrivning af produktoplysninger med en import-CSV-fil

Når du importerer en CSV-fil, kan du vælge valgmuligheden Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner. Hvis du vælger denne valgmulighed, og handlen i import-CSV-filen matcher en eksisterende handle i din produktliste, overskriver værdierne i CSV-filen værdierne i de matchende kolonner i den eksisterende produktliste. Hvis overskrivningsmuligheden ikke er valgt, vil de produkter, der matcher en eksisterende handle, blive ignoreret under CSV-import.

 • Hvis en påkrævet kolonne i import-CSV-filen er tom, overskrives den matchende værdi i produktlisten som tom.

  Hvis værdien Vendor i din eksisterende produktliste for eksempel er John's Apparel, men kolonnen Vendor er tom i den CSV-fil, du importerer, så overskrives John's Apparel som tom.

 • Hvis en ikke-påkrævet kolonne ikke er inkluderet i import-CSV-filen, men den er inkluderet i den eksisterende produktliste, forbliver værdien i produktlisten den samme.

  Hvis kolonnen Variant Image for eksempel er inkluderet i den eksisterende produktliste, men denne kolonne ikke er inkluderet i import-CSV-filen, forbliver værdien i produktlisten den samme.

Beskrivelse af import-CSV-filen for produkter


Beskrivelse af kolonnerne i import-CSV-filen for produkter.
Kolonne Beskrivelse Datakrav
Handle

Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum, accenttegn eller andre tegn, herunder punktummer. Handles bruges i webadressen for det enkelte produkt.

Handlen til et "Snowboard til kvinder" kunne for eksempel være womens-snowboard, og produktets webadresse kunne være https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Hver linje i CSV-filen, der starter med en anden handle, behandles som et nyt produkt. Vil du føje flere billeder til et produkt, skal du tilføje flere linjer med samme handle.

Påkrævet. Må ikke være tom eller mangle.

Title

Titlen på dit produkt. Eksempel: Snowboard til kvinder.

Påkrævet. Må ikke være tom eller mangle.

Body (HTML)

Beskrivelse af produktet i HTML-format. Dette kan også være almindelig tekst uden formatering.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Vendor

Navnet på leverandøren af dit produkt. For eksempel Johns Tøjbutik.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

De indtastede værdier skal indeholde mindst to tegn.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Standard product type

En label, der beskriver produktets type. Denne label skal tages fra den foruddefinerede liste over standardiserede produkttyper.

Du kan angive standardprodukttypen på én af følgende måder:

 • ved hjælp af den fuldstændige sti fra Shopify Product Taxonomy, f.eks. Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets
 • ved hjælp af det numeriske id, f.eks. 371

Få mere at vide om at tilføje en standardprodukttype.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Custom product type

En tilpasset label, der beskriver produktets kategori. Denne label behøver ikke at følge et foruddefineret format.

Få mere at vide om at tilføje en tilpasset produkttype.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Google Product Category

Hvis du bruger en Google-produktkategori i øjeblikket, kan du bruge den som din standardprodukttype i Shopify. Du kan bruge standardprodukttypen, Google-produktkategorien eller begge dele. Angiv den mest specifikke kategori for hver vare.

Google-produktkategorien (GPC) (google_product_category) bruger Googles produktklassifikation.

Du kan angive Googles produktklassifikation på én af følgende måder:

 • ved hjælp af den fuldstændige klassifikationssti, f.eks. Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • ved hjælp af det numeriske id, f.eks. 212

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Tags

En kommasepareret liste med tags, der bruges til at mærke produktet. De fleste regnearksprogrammer indsætter automatisk anførselstegn omkring hvert tag for dig. Hvis du bruger et almindeligt tekstredigeringsprogram, skal du selv indsætte anførselstegnene. For eksempel "tag1, tag2, tag3".

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Published

Angiver, om et produkt er udgivet i din webshop. Gyldige værdier er TRUE, hvis produktet er udgivet i din webshop, eller FALSE, hvis produktet er skjult for din webshop.

Påkrævet. Hvis feltet ikke udfyldes, udgives produktet.
Option1 Name

Hvis der er en valgmulighed til et produkt, skal du angive navnet på den. For eksempel Farve.

Påkrævet. Må ikke være tom eller mangle.

Produkter, der kun har én valgmulighed, bør angives til Title.
Option1 Value

Advarsel: Hvis du ændrer data i denne kolonne, slettes eksisterende værdier for variant-id'er, og der oprettes nye variant-id'er. Enhver ændring i værdier for variant-id'er kan ødelægge afhængighed af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du angive dens værdi. For eksempel Sort.

Påkrævet. Må ikke være tom eller mangle.

Produkter, der kun har én valgmulighed, bør angives til Default Title.

Navn for Valgmulighed2

Har et produkt endnu en valgmulighed, skal du angive navnet på den. For eksempel Størrelse.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Værdi for Valgmulighed2

Advarsel: Hvis du ændrer data i denne kolonne, slettes eksisterende værdier for variant-id'er, og der oprettes nye variant-id'er. Enhver ændring i værdier for variant-id'er kan ødelægge afhængighed af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har endnu en valgmulighed, skal du angive dens værdi. For eksempel Large.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Navn for Valgmulighed3

Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, skal du angive navnet på den.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Værdi for Valgmulighed3

Advarsel: Hvis du ændrer data i denne kolonne, slettes eksisterende værdier for variant-id'er, og der oprettes nye variant-id'er. Enhver ændring i værdier for variant-id'er kan ødelægge afhængighed af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, skal du angive dens værdi.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant-SKU

SKU'en for produktet eller varianten. Dette bruges til at spore lager med tjenester til lagersporing.

Dette felt skal udfyldes, hvis du bruger en tilpasset distributionstjeneste .

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Grams

Vægten af produktet eller varianten i gram. Angiv ikke en måleenhed, og brug ikke decimaler. Hvis vægten for eksempel er 5,125 kg, skal du skrive 5125.

Shopify importerer og eksporterer altid vægt i gram, også selvom du angiver en anden enhed. Du skal bruge præcise vægtangivelser, hvis du vil tilbyde levering beregnet af et fragtfirma eller en tredjeparts distributionstjeneste.

Påkrævet. Må ikke være tom eller mangle.

Du skal angive en værdi, selvom denne værdi er 0.

Variant Inventory Tracker

Medtag din lagersporing for denne variant eller dette produkt. Gyldige værdier omfatter shopify, shipwire, amazon_marketplace_web eller ingen værdi, hvis der ikke udføres lagersporing.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Hvis de eksisterende muligheder for lagersporing fjernes, spores lagerbeholdningen ikke længere.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Inventory Qty

Det antal, du har på lager, af dette produkt eller denne variant. Kolonnen bruges kun til Shopify-butikker med en enkelt lokation.

Hvis din butik administrerer lager på flere lokationer, er denne kolonne ikke medtaget. Hvis du vil importere eller eksportere lagermængder, skal du bruge CSV-filen til lager.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Inventory Policy

Sådan håndteres ordrer, når lagerniveauet for produktet eller varianten har nået nul. Varianter, hvor lagerpolitikken er angivet til deny, kan ikke købes, når deres lagerniveau har nået nul. Varianter, hvor lagerpolitikken er angivet til continue, kan købes, efter deres lagerniveau har nået nul (dette tillader et negativt lagerniveau).

Påkrævet. Må ikke være tom eller mangle.

Variant Fulfillment Service

Den anvendte distributionstjeneste til produktet eller varianten. Gyldige værdier er: manuel, shipwire, webgistix og amazon_marketplace_web.

Bruger du en tilpasset distributionstjeneste, kan du indsætte navnet på tjenesten i denne kolonne. Brug kun små bogstaver til det tilpassede navn. Mellemrum er ikke tilladt – de skal erstattes med en bindestreg (-). Punktummer og andre specialtegn vil blive fjernet. Hvis navnet på din distributionstjeneste for eksempel er "Joans klargøring", skal du angive joans-klargøring i CSV-filen.

Du skal have opsat en tilpasset distributionstjeneste i din Shopify-administrator, før du kan tilføje navnet på tjenesten i denne kolonne.

Påkrævet. Må ikke være tom eller mangle.

Variant Price

Prisen på produktet eller varianten. Medtag kun prisen uden valutasymboler. For eksempel 9,99.

Påkrævet. Må ikke være tom eller mangle.

Variant Compare at Price

Produktet eller variantens "sammenligningspris". Medtag kun prisen uden valutasymboler. For eksempel 9,99.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Requires Shipping

Muligheden for at kræve levering. Gyldige værdier er TRUE, FALSE eller tom (hvilket er lig med FALSE).

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Variant Taxable

Anvend skatter til denne variant. Gyldige værdier er TRUE, FALSE eller tom (hvilket er lig med FALSE).

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Variant Barcode

Stregkoden, ISBN eller UPC for produktet.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Image Src

Indtast webadressen for produktbilledet. Shopify downloader billederne i forbindelse med import og uploader dem igen til din butik. Disse billeder er ikke variantspecifikke. Du specificerer variantbilleder i kolonnen til variantbilleder.

Du kan ikke ændre billedets filnavn, når billedet er uploadet til din butik. Du må ikke uploade billeder, som har suffikserne _thumb, _small eller _medium i navnet.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Image Position

Indtast tallet, der repræsenterer rækkefølgen, som du vil have vist billedet i på produktsiden. Billederne vises i rækkefølgen fra mindst til størst, og der startes med en værdi for billedplacering på 1. Du kan for eksempel skrive 1, hvis du vil have vist billedet først for dette produkt.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Image Alt Text

Alternativ tekst beskriver et billede og er en vigtig del af en produktbeskrivelse. Hvis et billede af en eller anden grund ikke kan indlæses, vises den alternative tekst i stedet. Den bruges også af teknologiske hjælpemidler til at beskrive et billede for en kunde, som er synshæmmet. Hvis du medtager alternativ tekst, vil det styrke dit websites SEO. Sørg for, at den alternative tekst er kort og beskrivende. Den maksimale længde er 512 tegn, men den optimale længde er højst 125 tegn.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Gift Card

Angiver, om produktet er et gavekort eller ej. Gyldige værdier er TRUE or FALSE. Tilføjelsen af denne kolonne giver dig også mulighed for at redigere andre gavekortoplysninger, f.eks. kolonnerne Brødtekst eller Tags, og at importere disse ændringer. Et gavekort kan kun oprettes og aktiveres i Shopify-administrator. Du kan ikke starte med at oprette et gavekort via import af en CSV-fil med produkter.

Påkrævet, men du kan lade feltet være tomt.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

SEO Title

SEO-titlen findes på siden med produktoplysninger under sidehovedet Eksempel på søgemaskinefortegnelse i feltet Sidetitel. SEO-titlen har en begrænsning på tegn (bogstaver og tal) på 70. Hvis feltet ikke er udfyldt, når et produkt importeres, udfyldes feltet automatisk med produkttitlen.

Valgfri.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

SEO Description

SEO-beskrivelsen findes også på siden med produktoplysninger under sidehovedet Eksempel på søgemaskinefortegnelse i feltet Metabeskrivelse. SEO-beskrivelsen har en begrænsning på tegn (bogstaver og tal) på 320. Hvis feltet ikke er udfyldt, når et produkt importeres, udfyldes feltet automatisk med produktbeskrivelsen.

Valgfri.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Metafelter i Google Shopping

Felterne i Google Shopping kan bruges af en app til at synkronisere produkter med Google Merchant Center. Disse metafelter bruges imidlertid ikke i Shopifys Google-kanal. Du kan ignorere felter i kolonner, der har Google Shopping i navnet, medmindre du i en app bliver bedt om at bruge dem.

Valgfri.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Image

Webadressen til billeder af varianter. Hvis du tilføjer en webadresse, skal det være en fungerende billedwebadresse.

Valgfri.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Weight Unit

Gyldige værdier er g, kg, lb og oz.

Valgfri.

Hvis feltet er tomt, er Variant Weight Unit kg.

Variant Tax Code

Tilgængelig til: Shopify plus-abonnementet

Avalara-koden til at anvende skatter til dette produkt. Feltet anvendes kun, når du importerer til eller eksporterer fra en butik, der bruger Shopify Plus-abonnementets integration med Avalara AvaTax.

Når du opretter en CSV-fil ved at eksportere produkter fra en butik, der bruger Avalara, er feltet Variant Tax Code udfyldt. Hvis du importerer denne CSV-fil til en butik, der ikke har Avalara sat op, mislykkes importen.

Valgfri.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Cost per item

Hvor meget det koster dig for produktet eller varianten. Medtag kun prisen uden valutasymboler. For eksempel 9,99.

Valgfri.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Status Om produktet er tilgængeligt for dine kunder. Gyldige værdier er:
 • active: produktet er aktivt og klar til at blive solgt
 • draft: produktet er en kladde, som skal færdiggøres
 • archived: produktet er arkiveret og ikke længere tilgængeligt for salg

Påkrævet.

Hvis kolonnen mangler, uploades alle produkter som active. Hvis kolonnen findes, vil tomme værdier medføre fejl ved upload. Fejlene kan være: Statussen er ikke gyldig. Angiv statussen som active, , draft eller archived.

Collection kolonne undtagelse

Du kan inddele dine produkter i kollektioner, når du uploader CSV-filen, ved at tilføje en ny kolonne et vilkårligt sted i din CSV-fil med overskriften Collection.

Beskrivelse af kolonnen Collection i CSV-filen til produkter.
Kolonne Beskrivelse Datakrav
Collection Indtast navnet på den kollektion, du vil føje dette produkt til.
 • Hvis det er en eksisterende automatisk kollektion, skal produktet opfylde betingelserne for kollektionen.
 • Hvis kollektionen ikke allerede findes, oprettes der en manuel kollektion.

Du kan kun føje et produkt til én kollektion.

Behøver ikke blive udfyldt.

Opret din CSV-fil til produkter

Du skal for hvert produkt afgøre, om det er et enkelt produkt eller et med varianter:

 • Enkelt produkt (har ikke varianter)

  Hvis du uploader et produkt, der ikke har varianter, skal du udfylde alle felterne (som beskrevet ovenfor) for produktet på den første linje sammen med webadressen for det første billede. På de efterfølgende linjer skal du kun angive handlen og webadressen for hvert ekstra billede.

 • Produkt med varianter

  Hvis du uploader et produkt, der har varianter, skal du udfylde alle felterne (som beskrevet ovenfor) for produktet på den første linje sammen med webadressen for det første billede. På de efterfølgende linjer angives handlen. Spring derefter kolonnerne Titel, Brødtekst (HTML), Forhandler og Tags over. Udfyld resten af oplysningerne om varianten, og skriv webadressen til hvert enkelt billede.

Når du har tilføjet alle dine produkter og billeder, skal du gemme din CSV-fil i UTF-8-format ved hjælp af LF-linjeskift. Hvis du ikke har kendskab til kodning, kan du se dokumentationen til dit regneark eller dit tekstredigeringsprogram.

Du kan se et eksempel på en CSV-fil ved at downloade dette eksempel på en CSV-fil med produkter og derefter åbne det i Google Sheets eller et andet regnearksprogram.

Forbered dine billeder

En CSV-fil må kun indeholde tekst. Derfor skal du sørge for, at alle produktbilleder findes på et eksisterende website. Webadresserne for disse billeder bruges kun i forbindelse med importprocessen for CSV-filer (dvs. du kan slette dem, når importen er færdig).

 • Hvis filerne kun findes på din computer, skal du uploade dem til din Shopify-butik eller til en anden tjeneste til billedhosting for at oprette link til deres webadresse.

 • Hvis du skifter til Shopify fra en anden platform, kan du kopiere de aktuelle webadresser for billederne og bruge dem i CSV-filen.

 • Hvis der blev oprettet en CSV-fil med eksport af dine produkter fra Shopify, behøver du ikke at gøre noget, da dine billeder allerede findes på dit website.

Når du har webadresser til hvert produktbillede, kan du begynde at opbygge din CSV-fil.

Føj flere produktbilleder til en CSV-fil

Du kan føje flere produktbilleder til din CSV-fil ved at uploade flere filer til din Shopify-administrator. Processen er en smule anderledes, hvis du udvikler din Shopify-butik ved hjælp af en CSV-fil. Du har brug for at vide følgende:

 • Du skal kunne redigere en CSV-fil. Shopify anbefaler, at du bruger Google Sheets til at få vist en formateret version af dine CSV-filer.

 • Du kan føje op til 250 billeder til et produkt.

 • Dine produktbilleder skal uploades til en offentligt tilgængelig webadresse. Det vil sige, at de skal være bag en https://-protokol uden adgangskodebeskyttelse. Du kan gøre dette ved at uploade billeder til siden Filer i din Shopify-administrator. Webadresserne genereres automatisk. Når du har klikket på Upload filer, kan du vælge helt op til et par hundrede billeder, du kan uploade samtidigt.

Vil du tilføje flere billeder, skal du:

 1. Indsætte nye rækker (én pr. billede).
 2. Kopiere og indsætte "handlen".
 3. Kopiere og indsætte webadresser til billeder.

Indsæt nye rækker (én pr. billede)

 1. Åbn din CSV-fil i et regnearksprogram, som f.eks. Google Sheets.

 2. Find de produkter, du vil føje billeder til.

 3. I den næste række skal du klikke på og trække i rækkenumrene for at vælge flere rækker. Vælg det samme antal rækker som antallet af yderligere billeder, du tilføjer.

  Tredje og fjerde række er fremhævet i Google-regneark med CSV-filer til produkter.

 4. Mens disse rækker er fremhævet, skal du højreklikke et vilkårligt sted i det fremhævede område og vælge Indsæt X rækker ovenfor

  Den ovenstående indstilling

Derved oprettes der tre tomme rækker under det produkt, du vil føje yderligere billeder til.

Kopiér og indsæt "handlen"

Kopiér og indsæt "handlen" for det ønskede produkt i kolonne A for dine nye rækker.

Teksten

Kopiér og indsæt webadresser for billeder

 1. Upload dine billeder til Shopify på siden Filer

 2. Klik på ikonet Kopiér link én billedwebadresse ad gangen.

  Linkknappen er fremhævet i en række med et billede af en sort T-shirt på siden Filer i Shopify-administratoren.

 3. Returner til regnearksprogrammet, og rul sidelæns til de sidste kolonner i CSV-filen.

 4. Indsæt én billedwebadresse på hver linje i kolonnen "Image Src" (forkortelse for "Image Source" (billedkilde)).

  Webadressen for produktbilledet af den sorte T-shirt er angivet i en række i kolonnen Billed-src i Google-regneark med CSV-filer til produkter.

 5. Gentag trin 2 – 4 for alle billeder i produktet

 6. (Valgfrit): Udfyld felterne under næste kolonne "Alternativ billedtekst" for at styrke din SEO. Få mere at vide om Alternativ billedtekst.

Derefter kan du gemme filen og importere den til Shopify.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis