Sådan bruger du CSV-filer til at importere og eksportere produkter

Du kan bruge en CSV-fil (kommaseparerede værdier) til at importere produkter til din Shopify-butik og til at eksportere produkter fra din butik. Når du bruger en CSV-fil, kan du importere eller eksportere et stort antal produkter med tilhørende oplysninger samtidigt. Det kan være nyttigt, hvis du vil udveksle produktoplysninger mellem Shopify og andre platforme.

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger CSV-filer, i Åbn og rediger en CSV-fil.

Download et eksempel på en CSV-fil

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil til produkter, som du kan bruge som skabelon.

 • Eksempelfilen indeholder et eksempelprodukt og et par varianter. Din importfil indeholder sandsynligvis mange flere produkter og varianter. Hvis du bruger eksempelfilen til at oprette din egen importfil, skal du sørge for at fjerne alle eksempelvarerne.

 • Eksempelfilen indeholder kolonnen Variant Inventory Qty, der udelukkende bruges til butikker med en enkelt lokation. Hvis du bruger flere lokationer og vil importere eller eksportere lagerantal, skal du bruge CSV-filen til lager.

Overvejelser i forbindelse med CSV-filen til produkter

Gennemgå følgende overvejelser, før du bruger en CSV-fil til produkter.

Formatering af CSV-filen til produkter

Hvis din CSV-fil til produkter skal virke korrekt, skal du bekræfte, at den opfylder følgende kriterier:

Obligatoriske kolonner i CSV-filen til produkter

Disse kolonner skal være til stede under følgende betingelser:

 • Når du opretter en CSV-fil med produkter for at importere nye produkter, er den eneste påkrævede kolonne Title. Hvis du føjer varianter til et produkt, er kolonne Handle også påkrævet.

 • Når du opdaterer produkter ved hjælp af en CSV-fil, er det kun kolonnerne Handle og Title, der er obligatoriske.

Dataafhængigheder

Selvom det kun er kolonnerne Title og Handle, der er obligatoriske, når du opdaterer dine produkter ved hjælp af en CSV-fil, afhænger dataene i nogle kolonner af dataene i andre kolonner.

Hvis du f.eks. opdaterer en kolonne, der er relateret til varianter som f.eks. Variant SKU eller Variant Grams, afhænger dataene i disse kolonner af dataene omkring de tilsvarende varianter. I dette tilfælde skal du også inkludere kolonnerne Option1 Name og Option1 Value.

Inden du fjerner eller ekskluderer kolonner fra din CSV-fil, skal du bekræfte, om dataene i andre kolonner afhænger af dataene i de kolonner, du vil fjerne eller ekskludere. Hvis dine data afhænger af en kolonne, der mangler, vil du se en fejlmeddelelse, når du prøver at importere CSV-filen til produkter.

CSV-kolonner for Shopify Markets

Hvis du har opsat Shopify Markets i din butik, vil dine eksporterede CSV-filer afspejle de unikke markeder, som du har oprettet. Din CSV-fil indeholder som standard kolonnerne Price / International og Compare At Price / International. Hvis du erstatter det internationale marked med dit eget marked, vil International dog ændre sig til navnet på markedet i overskriften.

Hvis du f.eks. opretter et marked til alle kontinenter, og navnet på et af dine markeder er South America, bliver overskriften Price / International til Price / South America og overskriften Compare at price / International bliver til Compare at price / South America i din eksporterede CSV-fil.

Kolonnerne i CSV-filen til produkter skal indeholde værdier

Udover kolonnen Title skal andre værdier have en værdi. Når en kolonne kræver en værdi, men er tom, vil den automatisk få tilføjet en standardværdi i følgende tilfælde:

 • Kolonnen findes, men værdierne i den er tomme.
 • Kolonnen findes ikke i CSV-filen, men værdierne må ikke være tomme.

Nedenstående tabel beskriver de kolonner, der skal have en værdi, og den standardværdi, der oprettes automatisk, hvis kolonnen er tom.

Kolonner i CSV-filen til produkter skal have en værdi og de standardværdier, der oprettes automatisk, hvis der ikke er angivet en værdi.
Kolonne Den standardværdi, der oprettes, når kolonnen er tom
Handle Denne værdi oprettes ud fra værdien i kolonnen Title. Hvis værdien i kolonnen Title f.eks. er Black Sun Glasses, vil værdien i denne kolonne være black-sun-glasses.
Vendor Navnet på butikken, som du angav det ved oprettelsen af din Shopify-konto. For eksempel John's Apparel eller johns-apparel. Dette er det samme butiksnavn, som du bruger til at logge ind på Shopify.
Published TRUE, hvilket betyder, at dette produkt vil blive udgivet og gjort tilgængeligt i salgskanalen Webshop.
Option1 Title
Option1 Value Default Title
Variant Inventory Quantity 0
Variant Inventory Policy

deny

Når værdien er deny, angiver dette, at produktet ikke kan købes, når dets lagerniveau når nul.

Variant Fulfillment Service manual
Variant Price 0.0
Variant Requires Shipping

TRUE

Når værdien er TRUE, angiver dette, at produktet er et fysisk produkt.

Variant Taxable TRUE
Variant Grams 0.0
Variant Weight Unit kg
Price / International

Hvis du sælger internationalt, er dette prisen for produktet eller varianten. Medtag kun prisen. Medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Navnet på denne overskrift varierer afhængigt af det Shopify Markets, som du sat op for din butik. Standardmarkedet er International. Hvis du ændrer standardmarkedet eller tilføjer nye markeder, vises overskriften med navnene på disse markeder. Få mere at vide i afsnittet med overvejelser.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Compare At Price / International

Hvis du sælger internationalt, er dette “sammenligningsprisen” for produktet eller varianten. Medtag kun prisen. Medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Navnet på denne overskrift varierer afhængigt af det Shopify Markets, som du sat op for din butik. Standardmarkedet er International. Hvis du ændrer standardmarkedet eller tilføjer nye markeder, vises overskriften med navnene på disse markeder. Få mere at vide i afsnittet med overvejelser.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Status Hvis denne kolonne findes, skal den have en værdi. Hvis kolonnen ikke findes, overføres produktstatussen automatisk som active.

Få mere at vide om denne og andre kolonner i tabellen med beskrivelser for CSV-filer til produkter.

Overskrivning af produktoplysninger ved hjælp af en import-CSV-fil

Når du importerer en CSV-fil, kan du vælge valgmuligheden Overskriv alle eksisterende produkter, der har samme produkthandle. Eksisterende værdier vil blive brugt til eventuelle manglende kolonner. Hvis du vælger denne valgmulighed, og handlen i import-CSV-filen matcher en eksisterende handle i din produktliste, overskriver værdierne i CSV-filen værdierne i de matchende kolonner i den eksisterende produktliste. Hvis overskrivningsmuligheden ikke er valgt, vil de produkter, der matcher en eksisterende handle, blive ignoreret under CSV-import.

 • Hvis en påkrævet kolonne i import-CSV-filen er tom, overskrives den matchende værdi i produktlisten som tom.

 • Hvis en ikke-påkrævet kolonne ikke er inkluderet i import-CSV-filen, men den er inkluderet i den eksisterende produktliste, forbliver værdien i produktlisten den samme.

Beskrivelser af CSV-filer til produkter

Du kan få mere at vide om, hvilke kolonner der skal angives, og hvilke kolonner der skal have angivet værdier under Overvejelser i forbindelse med brug af CSV-filer til produkter.

Beskrive af kolonnerne i CSV-filen for produkter.
Kolonne Beskrivelse
Handle

Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum, accenttegn eller andre tegn, herunder punktummer. Handles bruges i webadressen for det enkelte produkt.

Handlen til et "Snowboard til kvinder" kunne for eksempel være womens-snowboard, og produktets webadresse kunne være https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Hver linje i CSV-filen, der starter med en anden handle, behandles som et nyt produkt. Vil du føje flere billeder til et produkt, skal du tilføje flere linjer med samme handle.

Title

Titlen på dit produkt. Eksempel: Snowboard til kvinder.

Body (HTML)

Beskrivelse af produktet i HTML-format.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Vendor

Navnet på leverandøren af dit produkt. For eksempel Johns Tøjbutik.

Værdier skal indeholde mindst to tegn.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Product category

En label, der beskriver produkttypen og bruges til at beregne et produkts skatteprocent i USA. Denne label skal tages fra den foruddefinerede standardiserede liste over produktkategorier.

Du kan angive den standardiserede produktkategori på én af følgende måder:

 • ved hjælp af den fuldstændige sti fra Shopify Product Taxonomy, f.eks. Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets
 • ved hjælp af det numeriske id, f.eks. 371

Få mere at vide om at tilføje en produktkategori

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Custom product type

En tilpasset label, der beskriver produktets kategori. Denne label behøver ikke at følge et foruddefineret format.

Få mere at vide om at tilføje en tilpasset produkttype

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Tags

En kommasepareret liste med tags, der bruges til at mærke produktet. De fleste regnearksprogrammer indsætter automatisk anførselstegn omkring hvert tag for dig. Hvis du bruger et almindeligt tekstredigeringsprogram, skal du selv indsætte anførselstegnene. For eksempel "tag1, tag2, tag3".

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Published

Angiver, om et produkt er udgivet i din webshop. Gyldige værdier er TRUE, hvis produktet er udgivet i din webshop, eller FALSE, hvis produktet ikke er tilgængeligt i din webshop.

Option1 Name

Hvis der er en valgmulighed til et produkt, skal du angive navnet på den. For eksempel Farve.

Hvis et produkt kun har én valgmulighed, bør denne værdi være Title.

Option1 Value

Advarsel: Hvis du ændrer data i denne kolonne, slettes eksisterende værdier for variant-id'er, og der oprettes nye variant-id'er. Enhver ændring i værdier for variant-id'er kan ødelægge afhængighed af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du angive dens værdi. For eksempel Sort.

Hvis et produkt kun har én valgmulighed, bør denne værdi være Default Title.

Navn for Valgmulighed2

Har et produkt endnu en valgmulighed, skal du angive navnet på den. For eksempel Størrelse.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Værdi for Valgmulighed2

Advarsel: Hvis du ændrer data i denne kolonne, slettes eksisterende værdier for variant-id'er, og der oprettes nye variant-id'er. Enhver ændring i værdier for variant-id'er kan ødelægge afhængighed af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har endnu en valgmulighed, skal du angive dens værdi. For eksempel Large.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Navn for Valgmulighed3

Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, skal du angive navnet på den.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Værdi for Valgmulighed3

Advarsel: Hvis du ændrer data i denne kolonne, slettes eksisterende værdier for variant-id'er, og der oprettes nye variant-id'er. Enhver ændring i værdier for variant-id'er kan ødelægge afhængighed af variant-id'er for tredjeparter.

Hvis et produkt har en tredje valgmulighed, skal du angive dens værdi.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant-SKU

SKU'en for produktet eller varianten. Dette bruges til at spore lager med tjenester til lagersporing.

Dette felt skal udfyldes, hvis du bruger en tilpasset distributionstjeneste.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Grams

Vægten af produktet eller varianten i gram. Angiv ikke en måleenhed, og brug ikke decimaler. Hvis vægten for eksempel er 5,125 kg, skal du skrive 5125.

Shopify importerer og eksporterer altid vægt i gram, også selvom du angiver en anden enhed. Du skal bruge præcise vægtangivelser, hvis du vil tilbyde levering beregnet af et fragtfirma eller en tredjeparts distributionstjeneste.

Variant Inventory Tracker

Medtag din lagersporing for denne variant eller dette produkt. Gyldige værdier omfatter shopify, shipwire, amazon_marketplace_web eller ingen værdi, hvis der ikke udføres lagersporing.

Hvis de eksisterende muligheder for lagersporing fjernes, spores lagerbeholdningen ikke længere.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Inventory Qty

Det antal, du har på lager, af dette produkt eller denne variant. Denne kolonne bruges kun til Shopify-butikker med en enkelt lokation.

Bemærk: Denne kolonne er kun tilgængelig for butikker med en enkelt lokation. Hvis din butik administrerer lager på flere lokationer, er denne kolonne ikke medtaget. Hvis du vil importere eller eksportere lagermængder, skal du bruge CSV-filen til lager.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Inventory Policy

Sådan håndteres ordrer, når lagerniveauet for produktet eller varianten har nået nul. Varianter, hvor lagerpolitikken er angivet til deny, kan ikke købes, når deres lagerniveau har nået nul. Varianter, hvor lagerpolitikken er angivet til continue, kan købes, efter deres lagerniveau har nået nul (dette tillader et negativt lagerniveau).

Variant Fulfillment Service

Den anvendte distributionstjeneste til produktet eller varianten. Følgende værdier er gyldige for denne kolonne:

 • manuel
 • shipwire
 • webgistix
 • amazon_marketplace_web

Bruger du en tilpasset distributionstjeneste, kan du indsætte navnet på tjenesten i denne kolonne. Brug kun små bogstaver til det tilpassede navn. Mellemrum er ikke tilladt, og du skal erstatte dem med en bindestreg (-). Punktummer og andre specialtegn fjernes. Hvis navnet på din distributionstjeneste for eksempel er "Joans klargøring", skal du angive joans-klargøring i CSV-filen.

Du skal have opsat en tilpasset distributionstjeneste i din Shopify-administrator, før du kan tilføje navnet på tjenesten i denne kolonne.

Variant Price

Prisen på produktet eller varianten. Medtag kun prisen, og medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Variant Compare at Price

“Sammenligningsprisen” for produktet eller varianten. Medtag kun prisen, og medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Requires Shipping

Muligheden for at kræve levering. Gyldige værdier er TRUE or FALSE.

Variant Taxable

Anvend skatter til denne variant. Gyldige værdier er TRUE or FALSE.

Variant Barcode

Stregkoden, ISBN eller UPC for produktet.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Image Src

Indtast webadressen for produktbilledet. Shopify downloader billederne i forbindelse med import og uploader dem igen til din butik. Disse billeder er ikke variantspecifikke. Du specificerer variantbilleder i kolonnen til variantbilleder.

Du kan ikke ændre billedets filnavn, når billedet er uploadet til din butik. Du må ikke uploade billeder, som har suffikserne _thumb, _small eller _medium i navnet.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Image Position

Indtast tallet, der repræsenterer rækkefølgen, som du vil have vist billedet i på produktsiden. Billederne vises i rækkefølgen fra mindst til størst, og der startes med en værdi for billedplacering på 1. Du kan f.eks. skrive 1, hvis du vil have vist billedet først for produktet.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Image Alt Text

Alternativ tekst beskriver et billede og er en vigtig del af en produktbeskrivelse. Hvis et billede af en eller anden grund ikke kan indlæses, vises den alternative tekst i stedet. Den bruges også af teknologiske hjælpemidler til at beskrive et billede for en kunde, som er synshæmmet. Hvis du medtager alternativ tekst, vil det styrke dit websites SEO. Sørg for, at den alternative tekst er kort og beskrivende. Den maksimale længde er 512 tegn, men den optimale længde er højst 125 tegn.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Gift Card

Angiver, om produktet er et gavekort. Gyldige værdier er TRUE or FALSE. Tilføjelsen af denne kolonne giver dig også mulighed for at redigere andre gavekortoplysninger, f.eks. kolonnerne Body eller Tags, og derefter importere disse ændringer. Et gavekort kan kun oprettes og aktiveres i Shopify-administrator. Du kan ikke oprette et gavekort via import af en CSV-fil med produkter.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

SEO Title

SEO-titlen findes på siden med produktoplysninger under sidehovedet Eksempel på søgemaskinefortegnelse i feltet Sidetitel. SEO-titlen er alfanumerisk og må indeholde op til 70 tegn. Hvis denne kolonne ikke er udfyldt, når du importerer et produkt, angives værdien i kolonnen Title i feltet Sidetitel på siden med produktets oplysninger.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

SEO Description

SEO-beskrivelsen findes også på siden med produktoplysninger under sidehovedet Eksempel på søgemaskinefortegnelse i feltet Beskrivelse. SEO-beskrivelsen er alfanumerisk og må indeholde op til 320 tegn. Hvis denne kolonne ikke er udfyldt, når du importerer et produkt, angives værdien i kolonnen Body (HTML) i feltet Beskrivelse på siden med produktets oplysninger.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Google Product Category

Hvis du bruger en Google-produktkategori i øjeblikket, kan du bruge den som din Shopify-produktkategori. Du kan bruge produktkategorien, Google-produktkategorien eller begge dele. Angiv den mest specifikke kategori for hver vare.

Google-produktkategorien (GPC) (google_product_category) bruger Googles produktklassifikation.

Du kan angive Googles produktklassifikation på én af følgende måder:

 • ved hjælp af den fuldstændige klassifikationssti, f.eks. Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • ved hjælp af det numeriske id, f.eks. 212

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Metafelter i Google Shopping

Kolonnerne i Google Shopping kan bruges af en app til at synkronisere produkter med Google Merchant Center. Disse metafelter bruges imidlertid ikke i Shopifys Google-kanal. Du kan ignorere værdier i kolonner, der har Google Shopping i navnet, medmindre du i en app bliver bedt om at bruge dem.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Image

Webadressen til billeder af varianter. Hvis du tilføjer en webadresse, skal det være en fungerende billedwebadresse.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Variant Weight Unit

Gyldige værdier er g, kg, lb og oz.

Variant Tax Code

Tilgængelig til: Shopify plus-abonnementet

Avalara-koden til at anvende skatter til dette produkt. Feltet anvendes kun, når du importerer til eller eksporterer fra en butik, der bruger Shopify Plus-abonnementets integration med Avalara AvaTax.

Når du opretter en CSV-fil ved at eksportere produkter fra en butik, der bruger Avalara, er kolonnen Variant Tax Code udfyldt. Hvis du importerer denne CSV-fil til en butik, der ikke har opsat Avalara, mislykkes importen.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Cost per item

Hvor meget det koster dig for produktet eller varianten. Medtag kun prisen. Medtag ikke valutasymboler. For eksempel 9,99.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Status

Angiver, om et produkt er tilgængeligt for dine kunder. Gyldige værdier er:

 • active: produktet er aktivt og klar til at blive solgt
 • draft: produktet er en kladde, som skal færdiggøres
 • archived: produktet er arkiveret og ikke længere tilgængeligt for salg

Collection kolonne undtagelse

Du kan inddele dine produkter i kollektioner, når du uploader CSV-filen, ved at tilføje en ny kolonne et vilkårligt sted i din CSV-fil med overskriften Collection.

Kolonnen Collection er ikke inkluderet, når du eksporterer en CSV-fil.

Beskrivelse af kolonnen Collection i CSV-filen til produkter.
Kolonne Beskrivelse
Collection

Indtast navnet på den kollektion, du vil føje dette produkt til.

 • Hvis det er en eksisterende automatisk kollektion, skal produktet opfylde betingelserne for kollektionen.
 • Hvis kollektionen ikke allerede findes, oprettes der en manuel kollektion.

Du kan kun føje et produkt til én kollektion.

Denne værdi må ikke være tom.

Få mere at vide om, hvordan overskrivning af eksisterende produkter påvirker dataene i denne kolonne.

Opret din CSV-fil til produkter

Du skal for hvert produkt afgøre, om det er et enkelt produkt eller et med varianter.

 • Enkelt produkt: Et enkelt produkt indeholder ikke varianter. Hvis du uploader et produkt, der ikke har varianter, skal du udfylde alle felterne for produktet i den første række sammen med webadressen på det første billede. Du skal kun angive handlen og webadressen for hvert ekstra billede i de følgende rækker.

 • Produkt med varianter: Hvis du uploader et produkt, der har varianter, skal du udfylde alle felterne for produktet i den første række sammen med webadressen på det første billede. Angiv handlen i de følgende rækker. Spring derefter over kolonnerne Title, Body (HTML), Vendor og Tags. Udfyld resten af varianternes oplysninger og webadressen for hvert billede.

Når du har tilføjet alle dine produkter og billeder, skal du gemme din CSV-fil i UTF-8-format ved hjælp af LF-linjeskift. Hvis du ikke har kendskab til kodning, kan du se dokumentationen til dit regneark eller dit tekstredigeringsprogram.

Du kan se et eksempel på en CSV-fil ved at downloade dette eksempel på en CSV-fil med produkter og derefter åbne det i Google Sheets eller et andet regnearksprogram.

Forbered dine billeder

En CSV-fil må kun indeholde tekst. Derfor skal du sikre dig, at alle produktbilleder findes på et eksisterende website. Webadresserne for disse billeder bruges kun i forbindelse med importprocessen for CSV-filer. Du kan slette webadresserne, når importen er færdig.

 • Hvis filerne kun findes på din computer, skal du uploade dem til din Shopify-butik eller til en anden tjeneste til billedhosting for at oprette links til deres webadresser.

 • Hvis du skifter til Shopify fra en anden platform, kan du kopiere de aktuelle webadresser for billederne og bruge dem i CSV-filen.

 • Hvis der blev oprettet en CSV-fil med eksport af dine produkter fra Shopify, behøver du ikke at gøre noget, da dine billeder allerede findes på dit website.

Når du har webadresser til hvert produktbillede, kan du begynde at opbygge din CSV-fil.

Tilføjelse af flere produktbilleder i en CSV-fil

Du kan føje flere produktbilleder til din CSV-fil ved at uploade flere filer til din Shopify-administrator. Processen er en smule anderledes, hvis du udvikler din Shopify-butik ved hjælp af en CSV-fil. Gennemgå følgende overvejelser:

 • Du skal kunne redigere en CSV-fil. Shopify anbefaler, at du bruger Google Sheets til at få vist en formateret version af dine CSV-filer.

 • Du kan føje op til 250 billeder til et produkt.

 • Dine produktbilleder skal uploades til en offentligt tilgængelig webadresse. Det vil sige, at de skal være bag en https://-protokol uden adgangskodebeskyttelse. Du kan gøre dette ved at uploade billeder til siden Filer i din Shopify-administrator. Webadresserne genereres automatisk. Når du har klikket på Upload filer, kan du vælge helt op til et par hundrede billeder, du kan uploade samtidigt.

Føj flere produktbilleder til din CSV-fil

 1. Indsæt nye rækker. Du må kun bruge én række pr. billede.
 2. Kopiér og indsæt handlen.
 3. Kopiér og indsæt webadresser til billeder.

Indsæt en ny række

 1. Åbn din CSV-fil i et regnearksprogram, som f.eks. Google Sheets.

 2. Find de produkter, du vil føje billeder til.

 3. I den næste række skal du klikke på og trække i rækkenumrene for at vælge flere rækker. Vælg det samme antal rækker som antallet af yderligere billeder, du tilføjer.

  In a product CSV Google spreadsheet, the third and fourth row are highlighted.

 4. Mens disse rækker er fremhævet, skal du højreklikke et vilkårligt sted i det fremhævede område og derefter vælge Indsæt X rækker ovenfor.

  In a product CSV Google spreadsheet, the Insert 2 above option is selected.

Kopiér og indsæt handlens værdi

 1. Kopiér og indsæt handlens værdi for det påkrævede produkt i kolonne A for dine nye rækker.
  In a product CSV Google spreadsheet, the text black-shirt is entered under the handle column in the third and fourth rows.

Kopiér og indsæt webadresser for billeder

 1. Upload dine billeder til Shopify på siden Filer.

 2. Klik på ikonet Kopiér link for én billedwebadresse ad gangen.

  In the Shopify admin Files page, the link button is highlighted in the row of a black t-shirt image.

 3. Åbn CSV-filen i dit regnearksprogram, og rul sidelæns til de sidste kolonner i CSV-filen.

 4. Indsæt billedernes webadresse på hver linje i kolonnen Image Src.

  In a product CSV Google spreadsheet, the black t-shirt product image URL is entered into a row in the Image Src column.

 5. Gentag trin 2-4 for alle billeder for produktet

 6. Valgfrit: Du kan forbedre din SEO ved at udfylde værdierne i alle Image Alt Text-felterne. Få mere at vide om Alternativ billedtekst.

 7. Gem CSV-filen, og importér den til Shopify.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis