CSV-tiedostojen käyttäminen

Voit käyttää CSV-tiedostoa (pilkuin erotellut arvot) tuotteiden tuomiseen Shopify-kauppaasi ja niiden viemiseen kaupasta. Käyttämällä CSV-tiedostoa voit yhdellä kertaa tuoda tai viedä suuren tuotemäärän ja niiden tiedot. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat siirtää tuotteiden tietoja Shopify-palvelun ja jonkin toisen järjestelmän välillä.

Lue lisää siitä, miten voit avata ja muokata CSV-tiedostoa.

CSV-esimerkkitiedoston lataaminen

Voit ladata CSV-esimerkkitiedoston, tarkastella sitä ja käyttää sitä mallina:

 • Näytetiedostossa on esimerkkituote ja muutama tuoteversio. Tuontitiedostosi sisältää todennäköisesti paljon enemmän tuotteita ja versioita. Jos käytät mallitiedostoa oman tuontitiedostosi luomiseen, varmista, että poistat kaikki esimerkkituotteet.

 • Esimerkkitiedosto sisältää Variant Inventory Qty-sarakkeen, jota käytetään vain kaupoissa, jotka toimivat vain yhdessä sijainnissa. Jos kauppasi toimii useissa sijainneissa ja haluat tuoda tai viedä varastomääriä, käytä varaston CSV-tiedostoa.

Tuotteen CSV-tiedostomuoto

Tuotteen CSV-tiedoston ensimmäiselle riville tulee taulukossa kuvatut kenttäotsikot samassa järjestyksessä ja pilkulla erotettuina. Tiedoston jäljempänä tuleville riveille tulee samoja kenttiä käyttäen tuotteen tietoja täsmälleen samassa järjestyksessä.

Jos sarake on tyhjä ja haluat korvata tuotteet, joilla on sama käyttönimi, kun lataat CSV-tiedoston, tämä voi poistaa sarakkeeseen liittyvää dataa Shopify Storesta. Katso lisätietoja alla olevasta taulukoista.

-merkkijonon

Handle

Kutsumanimet ovat kunkin tuotteen yksilöllisiä nimiä. Ne voivat sisältää kirjaimia, yhdysviivoja ja numeroita, mutta ne eivät voi sisältää välilyöntejä tai muita merkkejä, kuten pisteitä. Jokaisen tuotteen URL-osoitteessa käytetään käyttönimiä.

Esimerkiksi "Naisten lumilautojen" kutsumanimenä pitäisi olla naisten-lumilauta, ja tuotteen URL-osoite olisi https://yourstore.myshopify.com/products/naisten-lumilauta.

Jokaista CSV-tiedoston riviä, joka alkaa eri käyttönimellä, käsitellään uutena tuotteena. Jos haluat lisätä tuotteeseen useita kuvia, lisää useita rivejä samalla käyttönimellä.

Käyttönimi-sarake ei voi olla tyhjä tai se ei voi puuttua.

Title

Tuotteen nimi. Esimerkki: Naisten lumilauta

Otsikko-sarake ei voi olla tyhjä tai se ei saa puuttua.

Body (HTML)

Tuotteen kuvaus HTML-muodossa. Se voi olla myös pelkkää tekstiä ilman muotoilua.

The Sisältöosa (HTML)-sarake voi olla tyhjä, mutta se ei saa puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat kuvaukset poistetaan.

Vendor (vähintään 2 merkkiä)

Tuotteen myyjän nimi. Esimerkiksi Jonin muotiliike.

Myyjä-sarake voi olla tyhjä, mutta se ei saa puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat myyjän nimet poistetaan.

Type

Tuotetyyppi. Esimerkiksi lumilauta.

The Tyyppi-sarake voi olla tyhjä, mutta se ei saa puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat tuotetyypit poistetaan.

Tags

Pilkulla erotettu tunnisteluettelo, jota käytetään tuotteen merkitsemiseen. Useimmat laskentataulukkosovellukset lisäävät automaattisesti lainausmerkit tunnisteiden ympärille. Jos käytät tavallista tekstieditoria, lainausmerkit on lisättävä manuaalisesti. Esimerkiksi "tag1, tag2, tag3".

Tunnisteet-sarake voi olla tyhjä, mutta se ei saa puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat tuotetunnisteet poistetaan.

Published

Ilmaisee, onko tuote julkaistu verkkokaupassa. Kelvolliset arvot ovat TRUE, jos tuote on julkaistu verkkokaupassa, tai FALSE jos tuote on piilotettuna verkkokaupassa.

Julkaistu-sarake ei voi puuttua. Jos jätät kentän tyhjäksi, tuote julkaistaan.

Option1 Name

Jos tuotteesta on tuoteversio, kirjoita sen nimi. Esimerkiksi Väri.

Vaihtoehto1 Nimi -sarake ei voi olla tyhjä eikä se saa puuttua. Tuotteille, joista on vain yksi tuoteversio, asetuksena pitää olla Title.

Option1 Value

Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen aiheuttaa sen, että olemassa olevien versioiden tunnukset poistetaan ja uudet tuoteversioiden tunnukset luodaan. Kaikki versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteita versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on tuoteversio, syötä sen arvo. Esimerkiksi musta.

Vaihtoehto1 Nimi -sarake ei voi olla tyhjä eikä se saa puuttua. Tuotteille, joista on vain yksi tuoteversio, asetuksena pitää olla Default Title.

Option2 Name

Jos tuotteesta on toinen tuoteversio, kirjoita sen nimi. Esimerkiksi Koko.

Vaihtoehto2-sarake voi olla tyhjä, mutta se ei voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat Vaihtoehto2-nimet poistetaan.

Option2 Value

Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen aiheuttaa sen, että olemassa olevien versioiden tunnukset poistetaan ja uudet tuoteversioiden tunnukset luodaan. Kaikki versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteita versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on toinen tuoteversio, syötä sen arvo. Esimerkiksi Suuri.

Vaihtoehto2-sarake voi olla tyhjä, mutta se ei voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki voimassa olevat tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään kaikissa puuttuvissa sarakkeissa. Kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat Vaihtoehto2-arvot poistetaan.

Option3 Name

Jos tuotteesta on kolmas tuoteversio, syötä sen nimi.

Vaihtoehto3-sarake voi olla tyhjä, mutta se ei voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat Vaihtoehto3-nimet poistetaan.

Option3 Value

Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen aiheuttaa sen, että olemassa olevien versioiden tunnukset poistetaan ja uudet tuoteversioiden tunnukset luodaan. Kaikki versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteita versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on kolmas tuoteversio, syötä sen nimi.

Vaihtoehto3-sarake voi olla tyhjä, mutta se ei voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat Vaihtoehto3-nimet poistetaan.

Variant SKU

Tuotteen tai tuoteversion SKU-koodi. Sitä käytetään varaston seurantaan varaston seurantapalveluja käyttäen.

Jos käytät mukautettua jakelupalvelua, tätä kenttää ei voi jättää tyhjäksi.

Versio SKU -sarake voi olla tyhjä, mutta se ei saa puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat Versio SKUt poistetaan.

Variant Grams

Tuotteen tai tuoteversion paino grammoina. Älä määritä mittayksikköä tai käytä desimaaleja. Jos esimerkiksi paino on 5 525 kg, kirjoita 5125.

Shopify tuo ja vie painon aina grammoina, vaikka määrittäisit toisen yksikön. Sinun on käytettävä tarkkoja painoja, jos aiot tarjota kuljetusliikkeiden laskemia toimitushintoja tai käyttää kolmannen osapuolen jakelupalvelua.

Versio grammat-sarake ei voi olla tyhjä eikä se saa puuttua. Sarake vaatii arvon, vaikka arvo olisikin 0 .

Variant Inventory Tracker

Lisää varaston seuranta tälle tuoteversiolle tai tuotteelle. Kelvollisia arvoja ovat shopify, shipwire, amazon_marketplace_web sekä tyhjä, jos varastoa ei seurata.

Version varastonseuranta -sarake saa olla tyhjä, mutta se ei saa puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki voimassa olevat tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään kaikissa puuttuvissa sarakkeissa. Kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat varaston seurantavaihtoehdot poistetaan ja varastoa ei enää seurata.

Variant Inventory Qty

Tämän tuotteen tai tuoteversion varastossa olevien tuotteiden määrä. Tätä saraketta käytetään vain Shopify-kaupoissa, jotka toimivat yhdessä sijainnissa.

Tämä sarake ei ole mukana, jos kaupallasi on varastoja useissa toimipaikoissa. Jos haluat tuoda tai viedä varastomääriä, käytä varaston CSV-tiedostoa.

Versioiden varastomäärä -sarake voi olla tyhjä, mutta se ei saa puuttua, jos kaupallasi on vain yksi sijainti. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvata kaikki voimassa olevat tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään kaikissa puuttuvissa sarakkeissa. Kun lataat CSV-tiedoston, olemassa olevat tuotteiden varastomäärät poistetaan.

Variant Inventory Policy

Tilaustenkäsittely tämän tuotteen tai tuoteversion varastomäärän laskettua nollaan. Versioita, jolla on hylkää-varastokäytäntö, ei voi ostaa sen jälkeen, kun niiden varastotaso on laskenut nollaan. Versioita, joilla on jatka varastokäytäntö, voidaan ostaa senkin jälkeen, kun niiden varastotaso on nolla, mikä mahdollistaa negatiiviset varastotasot.

Versioiden varastokäytäntö -sarake ei voi olla tyhjä eikä se voi puuttua.

Variant Fulfillment Service

Käytetty tuote tai jakelupalvelu. Kelvolliset arvot ovat: manual, shipwire, webgistix ja amazon_marketplace_web.

Jos käytät mukautettua jakelupalvelua, voit lisätä palvelun nimen tähän sarakkeeseen. Käytä mukautetun jakelupalvelun nimessä pelkästään pieniä kirjaimia. Välilyönnit eivät ole sallittuja—korvaa ne yhdysviivalla (-). Pisteet ja muut erikoismerkit poistetaan. Jos jakelupalvelun nimenä on esimerkiksi "Tmi. Jakelupalvelu", kirjoita CSV-tiedostoon tmi-jakelupalvelu.

Mukautetun jakelupalvelun pitää olla määritettynä Shopifyn admin-sivulla ennen kuin voit syöttää palvelun nimen tähän sarakkeeseen.

Version jakelupalvelu -sarake ei voi olla tyhjä eikä se voi puuttua.

Variant Price

Tuotteen tai version hinta. Älä sisällytä valuuttamerkkejä, vaan merkitse vain hinta. Esimerkiksi 9,99.

Versioiden hinta -sarake ei voi olla tyhjä eikä se voi puuttua.

Variant Compare at Price

Tuotteen tai tuoteversion "Vertailuhinta". Älä sisällytä valuuttamerkkejä vaan merkitse vain hinta. Esimerkiksi 9,99.

Versio vertaa hintoja -sarake voi olla tyhjä, mutta se ei voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden nykyiset "vertaa hintoja" -kohdat poistetaan Shopify-myymälästäsi.

Variant Requires Shipping

Toimituksen edellyttämä vaihtoehto. Kelvolliset arvot ovat TRUE, FALSE tai tyhjät arvot (jotka ovat yhtä kuinFALSE).

Versio edellyttää, että Lähetyssarake voi olla tyhjä, mutta että se ei voi puuttua.

Variant Taxable

Sovella veroja tähän versioon. Kelvolliset arvot ovat TRUE, FALSE tai tyhjä (joka on yhtä kuin FALSE).

Verotettava versio -sarake voi olla tyhjä, mutta se ei voi puuttua.

Variant Barcode

Tuotteen viivakoodi, ISBN tai UPC.

Version viivakoodi -sarake voi olla tyhjä, mutta se ei voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden nykyiset viivakoodit poistetaan Shopify-myymälästäsi.

Image Src

Syötä tuotteen kuvan URL-osoite. Shopify lataa kuvat tuonnin yhteydessä ja lataa ne uudelleen kauppaan. Nämä kuvat eivät ole tuoteversiokohtaisia. Tuoteversiokohtaiset kuvat määritetään tuoteversion kuvan sarakkeessa.

Et voi muuttaa kuvan tiedostonimeä sen jälkeen, kun kuva on ladattu kauppaan. Älä lataa kuvia, joiden nimissä on merkki _thumb, _small tai _medium.

Kuvan lähde -sarake voi olla tyhjä, mutta se ei voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden nykyiset kuvat poistetaan Shopify-myymälästäsi.

Image Position

Syötä numero, joka määrittää järjestyksen, jossa haluat kuvan näkyvän tuotesivulla. Kuvat asetetaan näkyviin pienimmistä suurimpiin alkaen kuvan sijainnin arvosta 1. Jos esimerkiksi haluat, että kuva näkyy ensimmäisenä kyseisen tuotteen sivulla, syötä 1.

Kuvan paikka -sarake voi olla tyhjä, mutta se ei voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden nykyiset kuvien paikat poistetaan Shopify-myymälästäsi.

Image Alt Text

Vaihtoehtoinen teksti selostaa kuvan sisällön ja on tärkeä osa tuotekuvausta. Jos kuva ei jostakin syystä lataudu, sen sijaan tulee näkyviin vaihtoehtoinen teksti. Sitä käytetään myös kuvan sisällön selostamiseen näkövammaisille asiakkaille. Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen parantaa sivuston hakukoneoptimointia. Pidä vaihtoehtoinen tekstiä lyhyenä ja kuvailevana. Tekstin enimmäispituus on 512 merkkiä, mutta suositus on enintään 125 merkkiä.

Kuvan vaihtoehtoinen teksti -sarake voi olla tyhjä, mutta se ei voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvata kaikki voimassa olevat tuotteet, joilla on sama kutsumanimi. Olemassa olevia arvoja käytetään kaikissa puuttuvissa sarakkeissa. Kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden olemassa olevan kuvan vaihtoehtoinen teksti poistetaan Shopify Storesta.

Gift Card

Ilmaisee, onko tuote lahjakortti. Kelvolliset arvot ovat TRUE ja FALSE. Lisäämällä tämän sarakkeen voit myös muokata muita lahjakorttitietoja, kuten sarakkeet Teksti tai Tunnisteet, ja tuoda näitä muutoksia. Lahjakortti voidaan luoda ja aktivoida vain Shopify-ylläpitäjäsivulla. Et voi alkuaan luoda lahjakorttia tuomalla CSV-tiedoston.

Lahjakortti-sarake voi olla tyhjä tai se voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden nykyiset lahjakorttiarvot poistetaan Shopify-myymälästäsi.

SEO Title

Tuotteen hakukoneoptimoitu nimi on tuotteen tiedot-sivulla Hakukoneiden luettelon esikatselu -otsikon Sivun otsikko -kentässä. Tuotteen hakukoneoptimoidun nimen merkkimääräraja (kirjaimet ja numerot) on 70. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi tuotetta tuotaessa, kenttään täytetään automaattisesti tuotenimi.

Hakukoneoptimoitu nimi -sarake voi olla tyhjä tai se voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden nykyiset hakukoneoptimoidut nimet poistetaan Shopify-myymälästäsi.

SEO Description

Tuotteen hakukoneoptimoitu kuvaus on myös tuotteen tiedot-sivulla Hakukoneiden luettelon esikatselu -otsikon alla Metakuvaus-kentässä. Tuotteen hakukoneoptimoidun kuvauksen merkkimääräraja (kirjaimet ja numerot) on 320. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi tuotetta tuotaessa, kenttään täytetään automaattisesti tuotekuvaus.

Hakukoneoptimoinnin kuvaus -sarake voi olla tyhjä tai se voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden nykyiset hakukoneoptimoidut nimet poistetaan Shopify-myymälästäsi.

Google Shopping -metakentät

Sovellukset voivat käyttää Google Shopping -kenttiä tuotteiden synkronointiin Google Merchant Centeriin. Shopifyn Google-kanava ei kuitenkaan käytä näitä metakenttiä. Voit jättää huomiotta niiden sarakkeiden kentät, joiden nimeen sisältyy Google Shopping, ellei sovellus vaadi käyttämään niitä.

The Google Shopping -metakentät -sarake voi olla tyhjä tai se voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden nykyiset metakentät poistetaan Shopify-myymälästäsi.

Variant Image

Tuotekuvien URL-osoite versioita varten. Jos lisäät URL-osoitteen, sen on oltava toimivan kuvan URL-osoite.

Version kuva -sarake voi olla tyhjä tai se voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden versioiden nykyiset kuvat poistetaan Shopify-myymälästäsi.

Variant Weight Unit

Kelvolliset arvot ovat g, kg, lb ja oz.

Version painoyksikkö -sarake voi olla tyhjä tai se voi puuttua. Jos tämä kenttä jätetään tyhjäksi, Version painoyksikkö on kg.

Variant Tax Code (Shopify Plus)

Avalara-koodi verojen perimiseksi tästä tuotteesta. Tämä kenttä on käytössä vain, kun tuot tai viet kaupasta, jossa on käytössä Shopify Plus -integrointi Avalara AvaTax -palvelun kanssa.

Kun luot CSV-tiedoston viemällä tuotteita Avalaraa käyttävästä kaupasta, Tuoteversion verokoodi -kenttään liitetään arvo. Jos tuot tämän CSV-tiedoston kauppaan, jossa Avalara ei ole käytössä, tuonti epäonnistuu.

Version verokoodi -sarake voi olla tyhjä tai se voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden nykyiset verokoodit poistetaan Shopify-myymälästäsi.

Cost per item

Version hinta sinulle. Älä sisällytä valuuttamerkkejä, vaan ainoastaan kustannukset. Esimerkiksi 9,99 .

Tuotekohtainen kustannus -sarake voi olla tyhjä tai se voi puuttua. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi ja ruksaat kohdan Korvaa kaikki nykyiset tuotteet, joilla on sama käyttönimi. Olemassa olevia arvoja käytetään puuttuviin sarakkeisiin. kun lataat CSV-tiedoston, näiden tuotteiden nykyiset kustannukset poistetaan Shopify-myymälästäsi.

Kokoelma-poikkeussarake

Jos haluat järjestää tuotteet kokoelmiin CSV-tiedoston latauksen aikana, voit lisätä minne tahansa CSV-tiedostoosi uuden sarakkeen, jonka otsikkona on Collection. Tämä on ainoa sarake, jonka voit lisätä CSV-tiedostoon ilman, että sen muoto muuttuu:

Collection (must create a new column, can be left blank) Anna sen kokoelman nimi, johon haluat lisätä tämän tuotteen. Jos kyseessä on olemassa oleva automaattinen kokoelma, tuotteen on täytettävä kokoelman ehdot. Jos kokoelmaa ei vielä ole olemassa, järjestelmä luo manuaalisen kokoelman. Voit lisätä tuotteen vain yhteen kokoelmaan.

Tuotteen CSV-tiedoston luominen

Jokaisen tuotteen osalta sinun on päätettävä, onko kyseessä yksinkertainen tuote vai tuote, josta on tuoteversioita:

 • Yksinkertainen tuote (ei versioita)

  Jos olet lataamassa tuotetta, josta ei ole versioita, syötä ensimmäiselle riville tuotteen kaikki kentät (kuten edellä on kuvattu) sekä ensimmäisen kuvan URL-osoite. Syötä seuraaville riveille pelkästään kunkin lisäkuvan kutsumanimi ja URL-osoite.

 • Tuote, josta on tuoteversioita

  Jos lataat tuotteen, josta on tuoteversioita, syötä ensimmäiselle riville tuotteen kaikki kentät (kuten edellä on kuvattu) sekä ensimmäisen kuvan URL-osoite. Syötä kutsumanimi seuraaville riveille. Ohita sarakkeet Otsikko, Teksti (HTML), Myyjä ja Tunnisteet. Täytä muiden tuoteversioiden tiedot ja jokaisen kuvan URL-osoite.

Kun olet lisännyt kaikki tuotteet ja kuvat, tallenna CSV-tiedosto UTF-8-muodossa ja valitse rivinvaihtomerkiksi LF. Jos et tunne tiedostojen tallentamista tietyllä koodauksella, katso ohjetta taulukkolaskenta- tai tekstieditorin dokumentaatiosta.

Voit tarkastella CSV-tiedoston esimerkkiä lataamalla tämän tuotteiden CSV-tiedoston mallin ja avaamalla sen Google Sheets -ohjelmassa tai jossakin muussa taulukkolaskentaohjelmassa.

Kuvien valmisteleminen

CSV-tiedosto voi sisältää vain tekstiä. Sinun on siis varmistettava, että kaikki tuotekuvat ovat olemassa olevalla sivustolla. Näitä kuvien URL-osoitteita käytetään vain CSV-tiedoston tuontiprosessin aikana (voit toisin sanoen poistaa ne, kun tuonti on valmis).

 • Jos tiedostot ovat vain tietokoneessasi, sinun on lähetettävä ne Shopify-kauppaan tai muuhun kuvapalveluun, jotta voit luoda linkit niiden URL-osoitteisiin.

 • Jos siirryt toiselta alustalta Shopify-palveluun, voit kopioida kuvien nykyiset URL-osoitteet ja käyttää niitä CSV-tiedostossa.

 • Jos tuotteen CSV-tiedosto on luotu viemällä tuotteet Shopifysta, sinun ei tarvitse tehdä mitään, koska kuvat ovat jo verkkosivustollasi.

Kun sinulla on jokaisen tuotekuvan URL-osoitteet, voit aloittaa CSV-tiedoston laatimisen.

Useiden tuotekuvien liittäminen CSV-tiedostoon

Voit liittää CSV-tiedostoon lisää tuotekuvia lataamalla lisää kuvia Shopify-ylläpitäjäsivulle. Jos olet rakentamassa Shopify-kauppaasi CSV-tiedostoa käyttäen, prosessi on hieman erilainen. Nämä asiat kannattaa tietää:

 • Sinun täytyy voida muokata CSV-tiedostoa. Shopify suosittelee Google Sheets -ohjelman käyttämistä muotoiltujen CSV-tiedostojen tarkasteluun.

 • Voit lisätä tuotteeseen enintään 250 kuvaa.

 • Tuotekuvat on ladattava julkisesti käytettävissä olevaan URL-osoitteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, ne pitää tallentaa https://-protokollaa käyttävään sivustoon ilman salasanasuojausta. Voit tehdä tämän lataamalla kuvat Shopify-ylläpitäjän Tiedostot-sivulle. Järjestelmä luo URL-osoitteet automaattisesti. Kun olet klikannut Lataa tiedostoja, voit valita joukkotoiminnolla ladattavaksi jopa useita satoja kuvia.

Voit lisätä useita kuvia seuraavasti:

 1. Lisää uusia rivejä (yksi per kuva).
 2. Kopioi + liitä "kutsumanimi".
 3. Kopioi + liitä kuvan URL-osoitteet.

Lisää uudet rivit (yksi per kuva)

 1. Avaa CSV-tiedosto taulukkolaskentaohjelmassa, kuten Google Sheetsissä.

 2. Etsi tuotteet, joihin haluat lisätä kuvia.

 3. Seuraava rivi -kohdassa klikkaa ja vedä rivinumeroita, jotta voit valita useita rivejä. Valitse sama määrä rivejä kuin sinulla on lisättäviä kuvia.

 4. Kun rivit on korostettu, klikkaa hiiren oikealla painikkeella missä tahansa korostetulla alueella ja valitse Lisää X yläpuolelle

  Tämä luo kolme tyhjää riviä sen tuotteen alle, johon haluat lisätä kuvia.

"Kutsumanimen" kopioiminen + liittäminen

Kopioi ja liitä haluamasi tuotteen "kutsumanimi" uusille riveille sarakkeeseen A.

Kuvien URL-osoitteiden kopioiminen + liittäminen

 1. Lähetä kuvat Tiedostot-sivun kautta Shopify-palveluun

 2. Korosta + kopioi sen jälkeen yksi kuvan URL-osoite kerrallaan.

 3. Palaa taulukkolaskentaohjelmistoon ja vieritä kohdistinta sivusuunnassa CSV-tiedoston viimeisiin sarakkeisiin.

 4. Liitä "Image Src"-sarakkeeseen (lyhenne sanoista "Image Source", kuvan lähde) kullekin riville yksi kuvan URL-osoite.

 5. Toista vaiheet 2–4 kaikille tämän tuotteen kuville

 6. (Valinnainen toimenpide): hakukoneoptimoinnin parantamiseksi täytä seuraavan "Image Alt Text"-sarakkeen (kuvan vaihtoehtoinen teksti) kentät. Napauttamalla tätä saat lisätietoja kuvan vaihtoehtoisesta tekstistä.

Tämän jälkeen voit tallentaa tiedoston ja tuoda sen Shopify-palveluun.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi