CSV-tiedostojen käyttäminen

Voit käyttää CSV-tiedostoa (pilkuin erotellut arvot) tuotteiden tuomiseen kauppaan ja niiden viemiseen kaupasta. Käyttämällä CSV-tiedostoa voit yhdellä kertaa tuoda tai viedä suuren tuotemäärän ja niiden tiedot. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat siirtää tuotteiden tietoja Shopify-palvelun ja jonkin toisen järjestelmän välillä.

Lue lisää siitä, miten voit avata ja muokata CSV-tiedostoa.

CSV-esimerkkitiedoston lataaminen

Voit ladata CSV-esimerkkitiedoston, tarkastella sitä ja käyttää sitä mallina:

 • Näytetiedostossa on esimerkkituote ja muutama tuoteversio. Tuontitiedostosi sisältää todennäköisesti paljon enemmän tuotteita ja versioita. Jos käytät mallitiedostoa oman tuontitiedostosi luomiseen, varmista, että poistat kaikki esimerkkituotteet.

 • Esimerkkitiedosto sisältää Variant Inventory Qty-sarakkeen, jota käytetään vain kaupoissa, jotka toimivat vain yhdessä sijainnissa. Jos kauppasi toimii useissa sijainneissa ja haluat tuoda tai viedä varastomääriä, käytä varaston CSV-tiedostoa.

Tuotteen CSV-tiedostomuoto

Tuotteen CSV-tiedoston ensimmäiselle riville tulee taulukossa kuvatut kenttäotsikot samassa järjestyksessä ja pilkulla erotettuina. Tiedoston jäljempänä tuleville riveille laitetaan samoja kenttiä käyttäen tuotteen tiedot täsmälleen samassa järjestyksessä.

Handle Kutsumanimet ovat kunkin tuotteen yksilöllisiä nimiä. Ne voivat sisältää kirjaimia, yhdysviivoja ja numeroita, mutta ne eivät voi sisältää välilyöntejä tai muita merkkejä, kuten pisteitä. Jokaisen tuotteen URL-osoitteessa käytetään kutsumanimeä. Esimerkiksi "Naisten lumilautojen" kutsumanimenä pitäisi olla naisten-lumilauta, ja tuotteen URL-osoite olisi https://yourstore.myshopify.com/products/naisten-lumilauta.

Jokaista CSV-tiedoston riviä, joka alkaa eri kutsumanimellä, käsitellään uutena tuotteena. Jos haluat lisätä tuotteeseen useita kuvia, lisää useita rivejä samalla kutsumanimellä.

Title Tuotteen nimi. Esimerkki: Naisten lumilauta
Body (HTML) Tuotteen kuvaus HTML-muodossa. Se voi olla myös pelkkää tekstiä ilman muotoilua.
Vendor (vähintään 2 merkkiä) Tuotteen myyjän nimi. Esimerkiksi Jonin muotiliike.
Type Tuotetyyppi. Esimerkiksi lumilauta.
Tags (voidaan jättää tyhjäksi) Pilkulla erotettu tunnisteluettelo, jota käytetään tuotteen merkitsemiseen. Useimmat laskentataulukkosovellukset lisäävät automaattisesti lainausmerkit tunnisteiden ympärille. Jos käytät tavallista tekstieditoria, lainausmerkit on lisättävä manuaalisesti. Esimerkiksi "tag1, tag2, tag3".
Published Ilmaisee, onko tuote julkaistu verkkokaupassa. Kelvolliset arvot ovat TRUE, jos tuote on julkaistu verkkokaupassa, tai FALSE jos tuote on piilotettuna verkkokaupassa. Jos kenttä on tyhjä, tuote julkaistaan.
Option1 Name Jos tuotteesta on tuoteversio, kirjoita sen nimi. Esimerkiksi Väri.

Tuotteille, joista on vain yksi tuoteversio, asetuksena pitää olla Title.

Option1 Value

Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen aiheuttaa sen, että olemassa olevien versioiden tunnukset poistetaan ja uudet tuoteversioiden tunnukset luodaan. Kaikki versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteita versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on tuoteversio, syötä sen arvo. Esimerkiksi musta.

Tuotteille, joista on vain yksi tuoteversio, asetuksena pitää olla Default Title.

Option2 Name (voidaan jättää tyhjäksi) Jos tuotteesta on toinen tuoteversio, kirjoita sen nimi. Esimerkiksi Koko.
Option2 Value (voidaan jättää tyhjäksi)

Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen aiheuttaa sen, että olemassa olevien versioiden tunnukset poistetaan ja uudet tuoteversioiden tunnukset luodaan. Kaikki versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteita versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on toinen tuoteversio, syötä sen arvo. Esimerkiksi Suuri.

Option3 Name (voidaan jättää tyhjäksi) Jos tuotteesta on kolmas tuoteversio, syötä sen nimi.
Option3 Value (voidaan jättää tyhjäksi)

Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen aiheuttaa sen, että olemassa olevien versioiden tunnukset poistetaan ja uudet tuoteversioiden tunnukset luodaan. Kaikki versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteita versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on kolmas tuoteversio, syötä sen nimi.

Variant SKU (voidaan jättää tyhjäksi)

Tuotteen tai tuoteversion SKU-koodi. Sitä käytetään varaston seurantaan varaston seurantapalveluja käyttäen.

Jos käytät mukautettua jakelupalvelua, tätä kenttää ei voi jättää tyhjäksi.

Variant Grams

Tuotteen tai tuoteversion paino grammoina. Älä määritä mittayksikköä tai käytä desimaaleja. Jos esimerkiksi paino on 5 525 kg, kirjoita 5125.

Shopify tuo ja vie painon aina grammoina, vaikka määrittäisit toisen yksikön. Sinun on käytettävä tarkkoja painoja, jos aiot tarjota kuljetusliikkeiden laskemia toimitushintoja tai käyttää kolmannen osapuolen jakelupalvelua.

Variant Inventory Tracker (voidaan jättää tyhjäksi) Lisää varaston seuranta tälle tuoteversiolle tai tuotteelle. Kelvollisia arvoja ovat shopify, shipwire, amazon_marketplace_web sekä tyhjä, jos varastoa ei seurata.
Variant Inventory Qty

Tämän tuotteen tai tuoteversion varastossa olevien tuotteiden määrä. Tätä saraketta käytetään vain kaupoissa, jotka toimivat yhdessä sijainnissa.

Tätä saraketta ei ole, jos kaupallasi on varastoja useissa sijainneissa. Jos haluat tuoda tai viedä varastomääriä, käytä varaston CSV-tiedostoa.

Variant Inventory Policy Miten tilauksia käsitellään, kun tämän tuotteen tai tuoteversion varastomäärä on nolla. Kelvolliset arvot ovat deny tai continue.
deny lopettaa myymisen, kun varaston tila on 0, ja continue sallii myynnin jatkumisen negatiiviselle varastotasolle.
Variant Fulfillment Service

Käytetty tuote tai jakelupalvelu. Kelvolliset arvot ovat: manual, shipwire, webgistix ja amazon_marketplace_web. Jos käytät mukautettua jakelupalvelua, voit lisätä palvelun nimen tähän sarakkeeseen. Käytä mukautetun jakelupalvelun nimessä pelkästään pieniä kirjaimia. Välilyönnit eivät ole sallittuja—korvaa ne yhdysviivalla (-). Poista pisteet ja muut erikoismerkit. Jos jakelupalvelun nimenä on esimerkiksi "Tmi. Jakelupalvelu", kirjoita CSV-tiedostoon tmi-jakelupalvelu.

Mukautetun jakelupalvelun pitää olla määritettynä Shopifyn admin-sivulla ennen kuin voit syöttää palvelun nimen tähän sarakkeeseen.

Variant Price Tuotteen tai tuoteversion hinta. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi 9,99.
Variant Compare at Price Tuotteen tai tuoteversion "vertailuhinta". Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi 9.99.
Variant Requires Shipping (blank = FALSE) Toimitusvaihtoehto, joka edellyttää toimitusta Kelvolliset arvot ovat TRUE, FALSE tai tyhjä.
Variant Taxable (blank = FALSE) Peri verot tästä tuoteversiosta. Kelvolliset arvot ovat TRUE, FALSE tai tyhjä.
Variant Barcode (voidaan jättää tyhjäksi) Tuotteen viivakoodi, ISBN tai UPC.
Image Src (can be left blank)

Syötä tuotteen kuvan URL-osoite. Shopify lataa kuvat tuonnin yhteydessä ja lataa ne uudelleen kauppaan. Nämä kuvat eivät ole tuoteversiokohtaisia. Tuoteversiokohtaiset kuvat määritetään tuoteversion kuvan sarakkeessa.

Et voi muuttaa kuvan tiedostonimeä sen jälkeen, kun kuva on ladattu kauppaan. Älä lataa kuvia, joiden nimissä on merkki _thumb, _small tai _medium.

Image Position Syötä numero, joka määrittää järjestyksen, jossa haluat kuvan näkyvän tuotesivulla. Kuvat asetetaan näkyviin pienimmistä suurimpiin alkaen kuvan sijainnin arvosta 1. Jos esimerkiksi haluat, että kuva näkyy ensimmäisenä kyseisen tuotteen sivulla, syötä 1.
Image Alt Text (voidaan jättää tyhjäksi) Vaihtoehtoinen teksti selostaa kuvan sisällön ja on tärkeä osa tuotekuvausta. Jos kuva ei jostakin syystä lataudu, sen sijaan tulee näkyviin vaihtoehtoinen teksti. Sitä käytetään myös kuvan sisällön selostamiseen näkövammaisille asiakkaille. Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen parantaa sivuston hakukoneoptimointia. Pidä vaihtoehtoinen tekstiä lyhyenä ja kuvailevana. Tekstin enimmäispituus on 512 merkkiä, mutta suositus on enintään 125 merkkiä.
Gift Card Ilmaisee, onko tuote lahjakortti. Kelvolliset arvot ovat TRUE ja FALSE. Lisäämällä tämän sarakkeen voit myös muokata muita lahjakorttitietoja, kuten sarakkeet Teksti tai Tunnisteet, ja tuoda näitä muutoksia. Lahjakortti voidaan luoda ja aktivoida vain Shopifyn admin-sivulla. Lahjakorttia ei voida luoda tuomalla tuotteen CSV-tiedostosta.
SEO Title Tuotteen hakukoneoptimoitu nimi on tuotteen tiedot-sivulla Hakukoneiden luettelon esikatselu -otsikon Sivun otsikko -kentässä. Tuotteen hakukoneoptimoidun nimen merkkimääräraja (kirjaimet ja numerot) on 70. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi tuotetta tuotaessa, kenttään täytetään automaattisesti tuotenimi.
SEO Description Tuotteen hakukoneoptimoitu kuvaus on myös tuotteen tiedot-sivulla Hakukoneiden luettelon esikatselu -otsikon alla Metakuvaus-kentässä. Tuotteen hakukoneoptimoidun kuvauksen merkkimääräraja (kirjaimet ja numerot) on 320. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi tuotetta tuotaessa, kenttään täytetään automaattisesti tuotekuvaus.
Google Shopping -metakentät Sovellukset voivat käyttää Google Shopping -kenttiä tuotteiden synkronointiin Google Merchant Centeriin. Shopifyn Google-kanava ei kuitenkaan käytä näitä metakenttiä. Voit jättää huomiotta niiden sarakkeiden kentät, joiden nimeen sisältyy Google Shopping, ellei sovellus vaadi käyttämään niitä.
Variant Image Tuoteversioiden kuvien URL-osoite.
Variant Weight Unit (can be left blank) Kelvolliset arvot ovat g, kg, lb ja oz. Jos tämä kenttä jätetään tyhjäksi, version painoyksikkönä on kg.
Variant Tax Code SHOPIFY PLUS

Avalara-koodi verojen perimiseksi tästä tuotteesta. Tämä kenttä on käytössä vain, kun tuot tai viet kaupasta, jossa on käytössä Shopify Plus -integrointi Avalara AvaTax -palvelun kanssa.

Kun luot CSV-tiedoston viemällä tuotteita Avalaraa käyttävästä kaupasta, Tuoteversion verokoodi -kenttään liitetään arvo. Jos tuot tämän CSV-tiedoston kauppaan, jossa Avalara ei ole käytössä, tuonti epäonnistuu.

Cost per item Kustannukset tuotteesta tai tuoteversiosta. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi 9.99.

Kokoelma-poikkeussarake

Jos haluat järjestää tuotteet kokoelmiin CSV-tiedoston lähetyksen aikana, voit lisätä minne tahansa CSV-tiedostoosi uuden sarakkeen, jonka otsikkona on Collection. Tämä on ainoa sarake, jonka voit lisätä CSV-tiedostoon ilman, että sen muoto muuttuu:

Collection (must create a new column, can be left blank) Anna sen kokoelman nimi, johon haluat lisätä tämän tuotteen. Jos kyseessä on olemassa oleva automaattinen kokoelma, tuotteen on täytettävä kokoelman ehdot. Jos kokoelmaa ei vielä ole olemassa, järjestelmä luo manuaalisen kokoelman. Voit lisätä tuotteen vain yhteen kokoelmaan.

Tuotteen CSV-tiedoston luominen

Jokaisen tuotteen osalta sinun on päätettävä, onko kyseessä yksinkertainen tuote vai tuote, josta on tuoteversioita:

 • Yksinkertainen tuote (ei versioita)

  Jos olet lataamassa tuotetta, josta ei ole versioita, syötä ensimmäiselle riville kaikki kentät (kuten edellä on kuvattu) ja ensimmäisen kuvan URL-osoite. Syötä seuraaville riveille pelkästään kunkin lisäkuvan kutsumanimi ja URL-osoite.

 • Tuote, josta on tuoteversioita

  Jos lataat tuotteen, josta on tuoteversioita, syötä ensimmäiselle riville kaikki kentät (kuten edellä on kuvattu) ja ensimmäisen kuvan URL-osoite. Syötä kutsumanimi seuraaville riveille. Ohita sarakkeet Otsikko, Teksti (HTML), Myyjä ja Tunnisteet. Täytä muiden tuoteversioiden tiedot ja jokaisen kuvan URL-osoite.

Kun olet lisännyt kaikki tuotteet ja kuvat, tallenna CSV-tiedosto UTF-8-muodossa ja valitse rivinvaihtomerkiksi LF. Jos et tunne tiedostojen tallentamista tietyllä koodauksella, katso ohjetta taulukkolaskenta- tai tekstieditorin dokumentaatiosta.

Voit tarkastella esimerkkiä CSV-tiedostosta napauttamalla Tuotteet-sivulla Tuo ja napauttamalla esimerkki CSV-mallista -linkkiä:

Kuvien valmisteleminen

CSV-tiedosto voi sisältää vain tekstiä. Sinun on siis varmistettava, että kaikki tuotekuvat ovat olemassa olevalla sivustolla. Näitä kuvien URL-osoitteita käytetään vain CSV-tiedoston tuontiprosessin aikana (voit toisin sanoen poistaa ne, kun tuonti on valmis).

 • Jos tiedostot ovat vain tietokoneessasi, sinun on lähetettävä ne Shopify-kauppaan tai muuhun kuvapalveluun, jotta voit luoda linkit niiden URL-osoitteisiin.

 • Jos siirryt toiselta alustalta Shopify-palveluun, voit kopioida kuvien nykyiset URL-osoitteet ja käyttää niitä CSV-tiedostossa.

 • Jos tuotteen CSV-tiedosto on tuotettu viemällä tuotteet Shopifysta, sinun ei tarvitse tehdä mitään, koska kuvat ovat jo verkkosivustollasi.

Kun sinulla on jokaisen tuotekuvan URL-osoitteet, voit aloittaa CSV-tiedoston laatimisen.

Useiden tuotekuvien liittäminen CSV-tiedostoon

Voit liittää CSV-tiedostoon lisää tuotekuvia lataamalla lisää kuvia Shopifyn admin-sivulle. Jos olet rakentamassa kauppaasi CSV-tiedostoa käyttäen, prosessi on hieman erilainen. Nämä asiat kannattaa tietää:

 • Sinun täytyy voida muokata CSV-tiedostoa. Shopify suosittelee Google Sheets -ohjelman käyttämistä muotoiltujen CSV-tiedostojen tarkasteluun.

 • Tuotekuvat on ladattava julkisesti käytettävissä olevaan URL-osoitteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, ne pitää tallentaa https://-protokollaa käyttävään sivustoon ilman salasanasuojausta. Paras tapa tehdä tämä on ladata kuvat Shopifyn admin-sivun Tiedostot-sivulle. Järjestelmä luo URL-osoitteet automaattisesti:

Kun olet napauttanut Lähetä tiedostoja, voit valita joukkotoiminnolla jopa useita satoja kuvia. Liian usean tiedoston valitseminen (yleensä yli 300) voi aiheuttaa lähetyksen epäonnistumisen.

Voit lisätä useita kuvia seuraavasti:

 1. Lisää uusia rivejä (yksi per kuva).
 2. Kopioi + liitä "kutsumanimi".
 3. Kopioi + liitä kuvan URL-osoitteet.

Lisää uudet rivit (yksi per kuva)

 1. Avaa CSV-tiedosto käyttämässäsi laskentataulukko-ohjelmassa.. Shopify suosittelee käyttämään Google Sheets -sovellusta:

 2. Etsi tuote tai tuotteita, joihin haluat lisätä kuvia. Tässä esimerkkinä on "Mustavalkoinen rannekorupaketti".

 3. Seuraava rivi -kohdassa klikkaa ja vedä rivinumeroita, jotta voit valita useita rivejä. Valitse sama määrä rivejä kuin sinulla on lisättäviä kuvia.

 4. Kun rivit on korostettu, klikkaa hiiren oikealla painikkeella missä tahansa korostetulla alueella ja valitse Lisää X yläpuolelle

  Tämä luo kolme tyhjää riviä sen tuotteen alle, johon haluat lisätä kuvia.

"Kutsumanimen" kopioiminen + liittäminen

Kopioi ja liitä haluamasi tuotteen "kutsumanimi" uusille riveille sarakkeeseen A.

Kuvien URL-osoitteiden kopioiminen + liittäminen

 1. Lähetä kuvat Tiedostot-sivun kautta Shopify-palveluun

 2. Korosta + kopioi sen jälkeen yksi kuvan URL-osoite kerrallaan.

 3. Palaa taulukkolaskentaohjelmistoon ja vieritä kohdistinta sivusuunnassa CSV-tiedoston viimeisiin sarakkeisiin.

 4. Liitä "Image Src"-sarakkeeseen (lyhenne sanoista "Image Source", kuvan lähde) kullekin riville yksi kuvan URL-osoite.

 5. Toista vaiheet 2–4 kaikille tämän tuotteen kuville

 6. (Valinnainen toimenpide): hakukoneoptimoinnin parantamiseksi täytä seuraavan "Image Alt Text"-sarakkeen (kuvan vaihtoehtoinen teksti) kentät. Napauttamalla tätä saat lisätietoja kuvan vaihtoehtoisesta tekstistä.

Tämän jälkeen voit tallentaa tiedoston ja tuoda sen Shopify-palveluun.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi