CSV-tiedostojen käyttäminen

Voit käyttää CSV-tiedostoa (pilkuin erotellut arvot) tuotteiden tuomiseen Shopify-kauppaasi ja niiden viemiseen kaupastasi. Käyttämällä CSV-tiedostoa voit kerralla tuoda tai viedä suuren määrän tuotteita tietoineen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat siirtää tuotteiden tietoja Shopifyn ja jonkin toisen järjestelmän välillä.

Lue lisää siitä, miten voit avata ja muokata CSV-tiedostoa.

CSV-esimerkkitiedoston lataaminen

Voit ladata CSV-esimerkkitiedoston, tarkastella sitä ja käyttää sitä mallina.

 • Näytetiedostossa on esimerkkituote ja muutama tuoteversio. Tuontitiedostosi sisältää todennäköisesti paljon enemmän tuotteita ja versioita. Jos käytät mallitiedostoa oman tuontitiedostosi luomiseen, varmista, että poistat kaikki esimerkkituotteet.

 • Esimerkkitiedosto sisältää Variant Inventory Qty -sarakkeen, jota käytetään vain kaupoissa, jotka toimivat vain yhdessä sijainnissa. Jos kauppasi toimii useissa sijainneissa ja haluat tuoda tai viedä varastomääriä, käytä varaston CSV-tiedostoa.

Tuotteen CSV-tiedostomuoto

Tuotteen CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä on oltava sarakkeiden otsikot, jotka sisältyvät CSV-esimerkkitiedostoon ja ovat samassa järjestyksessä. Sarakkeet erotetaan toisistaan pilkulla. Tiedoston seuraavilla riveillä (tai tietueissa) on oltava tuotetietojasi samoja sarakkeita käyttäen ja täsmälleen samassa järjestyksessä.

Tuotetietojen korvaaminen CSV-tiedoston tuonnin avulla

Kun tuot CSV-tiedoston, voit valita vaihtoehdon Korvaa nykyiset tuotteet, joilla on sama kutsumanimi. Olemassa olevia arvoja käytetään kaikkiin puuttuviin sarakkeisiin. Jos valitset tämän vaihtoehdon, CSV-tiedoston arvot korvaavat olemassa olevan tuoteluettelon vastaavassa sarakkeessa olevat arvot, kun CSV-tuontitiedoston käyttönimi vastaa olemassa olevaa käyttönimeä. Jos korvausvaihtoehtoa ei ole valittu, nykyistä käyttönimeä vastaavat tuotteet ohitetaan CSV-tiedoston tuonnin yhteydessä.

 • Jos CSV-tuontitiedoston pakollinen sarake on tyhjä, tuoteluettelon vastaavat arvot korvataan tyhjällä.

  Olemassa olevan tuoteluettelon Vendor-arvo on esimerkiksi John's Apparel, mutta tuomasi CSV-tiedoston Vendor-sarake on tyhjä. Tässä tapauksessa John's Apparel korvataan tyhjällä.

 • Jos tuonnin CSV-tiedostossa vapaaehtoista saraketta, joka sisältyy olemassa olevaan tuoteluetteloon, tuoteluettelon arvo pysyy samana.

  Jos esimerkiksi Variant Image -sarake sisältyy olemassa olevaan tuoteluetteloon, mutta kyseinen sarake ei sisälly tuonnin CSV-tiedostoon, tuoteluettelon arvo pysyy samana.

-merkkijonon

Tuotteen tuonnin CSV-tiedoston kuvaus


Tuotteen CSV-tuontitiedoston sarakkeiden kuvaukset.
Sarake Kuvaus Tietojen vaatimukset
Handle

Käyttönimet ovat kunkin tuotteen yksilöllisiä nimiä. Ne voivat sisältää kirjaimia, yhdysviivoja ja numeroita, mutta ne eivät voi sisältää välilyöntejä, aksenttimerkkejä tai muita merkkejä, kuten pisteitä. Jokaisen tuotteen URL-osoitteessa käytetään käyttönimiä.

Esimerkiksi "Naisten lumilautojen" käyttönimen pitäisi olla naisten-lumilauta, ja tuotteen URL-osoite olisi https://yourstore.myshopify.com/products/naisten-lumilauta.

Jokaista CSV-tiedoston riviä, joka alkaa eri käyttönimellä, käsitellään uutena tuotteena. Jos haluat lisätä tuotteeseen useita kuvia, sinun täytyy lisätä useita rivejä samalla käyttönimellä.

Pakollinen. Ei saa olla tyhjä tai puuttua.

Title

Tuotteen nimi. Esimerkiksi Naisten lumilauta.

Pakollinen. Ei saa olla tyhjä tai puuttua.

Body (HTML)

Tuotteen kuvaus HTML-muodossa. Se voi olla myös pelkkää tekstiä ilman muotoilua.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Vendor

Tuotteen myyjän nimi. Esimerkiksi Jonin muotiliike.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Syötettyjen arvojen on oltava vähintään kaksi merkkiä pitkiä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Standard product type

Merkintä, joka kuvailee tuotteen tyyppiä. Nämä vakiomuotoiset merkinnät valitaan ennalta määritettyjen tuotetyyppien luettelosta.

Voit syöttää vakiotuotetyypin noudattamalla toista alla olevista tavoista:

 • käyttämällä Shopifyn tuoteluokituksen koko polkua, kuten Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets
 • käyttämällä numeerista tunnusta, kuten 371

Lue lisää vakiotuotetyypin lisäämisestä.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Custom product type

Mukautettu merkintä, joka kuvaa tuotteen luokkaa. Tämän merkinnän ei tarvitse noudattaa mitään ennalta määritettyä muotoa.

Lue lisää mukautetun tuotetyypin lisäämisestä.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Google Product Category

Jos käytät tällä hetkellä jotakin Googlen tuoteluokkaa, voit käyttää sitä Shopifyn vakiotuotetyyppinä. Voit käyttää vakiotuotetyyppiä, Googlen tuoteluokkaa tai molempia. Anna jokaiselle tuotteelle mahdollisimman tarkka luokka.

Googlen tuoteluokka (GPC) (google_product_category) käyttää Googlen tuoteluokittelua.

Voit syöttää Googlen tuoteluokan noudattamalla toista alla olevista tavoista:

 • käyttämällä koko luokittelupolku, kuten Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • käyttämällä numeerista tunnusta, kuten 212

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Tags

Pilkulla erotettu tunnisteluettelo, jota käytetään tuotteen merkitsemiseen. Useimmat laskentataulukkosovellukset lisäävät automaattisesti lainausmerkit tunnisteiden ympärille. Jos käytät tavallista tekstieditoria, lainausmerkit on lisättävä manuaalisesti. Esimerkiksi "tag1, tag2, tag3".

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Published

Ilmaisee, onko tuote julkaistu verkkokaupassa. Kelvolliset arvot ovat TRUE, jos tuote on julkaistu verkkokaupassa, tai FALSE jos tuote on piilotettuna verkkokaupassa.

Pakollinen. Jos jätät kentän tyhjäksi, tuote julkaistaan.
Option1 Name

Jos tuotteesta on tuoteversio, kirjoita sen nimi. Esimerkiksi Väri.

Pakollinen. Ei saa olla tyhjä tai puuttua.

Tuotteissa, joilla on vain yksi tuoteversio, asetuksen pitää olla Title.
Option1 Value

Varoitus: Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen poistaa olemassa olevien versiotunnusten arvot ja luo uudet versiotunnukset. Versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteet versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on tuoteversio, syötä sen arvo. Esimerkiksi musta.

Pakollinen. Ei saa olla tyhjä tai puuttua.

Tuotteissa, joilla on vain yksi tuoteversio, asetuksen pitää olla Default Title.

Vaihtoehto2 Nimi

Jos tuotteesta on toinen tuoteversio, kirjoita sen nimi. Esimerkiksi Koko.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Vaihtoehto2 Arvo

Varoitus: Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen poistaa olemassa olevien versiotunnusten arvot ja luo uudet versiotunnukset. Versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteet versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on toinen tuoteversio, syötä sen arvo. Esimerkiksi Suuri.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Vaihtoehto3 Nimi

Jos tuotteesta on kolmas tuoteversio, syötä sen nimi.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Vaihtoehto3 Arvo

Varoitus: Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen poistaa olemassa olevien versiotunnusten arvot ja luo uudet versiotunnukset. Versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteet versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on kolmas tuoteversio, syötä sen nimi.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Version SKU-koodi

Tuotteen tai tuoteversion SKU-koodi. Sitä käytetään varaston seurantaan varaston seurantapalveluja käyttäen.

Jos käytät mukautettua jakelupalvelua, tätä kenttää ei voi jättää tyhjäksi.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Grams

Tuotteen tai tuoteversion paino grammoina. Älä määritä mittayksikköä tai käytä desimaaleja. Jos esimerkiksi paino on 5 525 kg, kirjoita 5125.

Shopify tuo ja vie painon aina grammoina, vaikka määrittäisit toisen yksikön. Sinun on käytettävä tarkkoja painoja, jos aiot tarjota kuljetusliikkeiden laskemia toimitushintoja tai käyttää kolmannen osapuolen jakelupalvelua.

Pakollinen. Ei saa olla tyhjä tai puuttua.

Sinun on annettava arvo, vaikka arvo olisikin 0.

Variant Inventory Tracker

Lisää varaston seuranta tälle tuoteversiolle tai tuotteelle. Kelvollisia arvoja ovat shopify, shipwire, amazon_marketplace_web sekä tyhjä, jos varastoa ei seurata.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Jos olemassa olevat varaston seurantavaihtoehdot poistetaan, varastoa ei enää seurata.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Inventory Qty

Tämän tuotteen tai tuoteversion varastossa olevien tuotteiden määrä. Tätä saraketta käytetään vain Shopify-kaupoissa, jotka toimivat yhdessä sijainnissa.

Tämä sarake ei ole mukana, jos kaupallasi on varastoja useissa toimipaikoissa. Jos haluat tuoda tai viedä varastomääriä, käytä varaston CSV-tiedostoa.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Inventory Policy

Tilaustenkäsittely tämän tuotteen tai tuoteversion varastomäärän laskettua nollaan. Versioita, jolla on deny-varastokäytäntö, ei voi ostaa sen jälkeen, kun niiden varastotaso on laskenut nollaan. Versioita, joilla on continue-varastokäytäntö, voidaan ostaa senkin jälkeen, kun niiden varastotaso on nolla, mikä mahdollistaa negatiiviset varastotasot.

Pakollinen. Ei saa olla tyhjä tai puuttua.

Variant Fulfillment Service

Käytetty tuote tai jakelupalvelu. Kelvolliset arvot ovat: manual, shipwire, webgistix ja amazon_marketplace_web.

Jos käytät mukautettua jakelupalvelua, voit lisätä palvelun nimen tähän sarakkeeseen. Käytä mukautetun jakelupalvelun nimessä pelkästään pieniä kirjaimia. Välilyönnit eivät ole sallittuja—korvaa ne yhdysviivalla (-). Pisteet ja muut erikoismerkit poistetaan. Jos jakelupalvelun nimenä on esimerkiksi "Tmi. Jakelupalvelu", kirjoita CSV-tiedostoon tmi-jakelupalvelu.

Mukautetun jakelupalvelun pitää olla määritetty Shopify-ylläpitäjässä, ennen kuin voit syöttää palvelun nimen tähän sarakkeeseen.

Pakollinen. Ei saa olla tyhjä tai puuttua.

Variant Price

Tuotteen tai version hinta. Älä sisällytä valuuttamerkkejä, vaan merkitse vain hinta. Esimerkiksi 9,99.

Pakollinen. Ei saa olla tyhjä tai puuttua.

Variant Compare at Price

Tuotteen tai tuoteversion "Vertailuhinta". Älä sisällytä valuuttamerkkejä vaan merkitse vain hinta. Esimerkiksi 9,99.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Requires Shipping

Toimitusvaihtoehto, joka edellyttää toimitusta. Kelvolliset arvot ovat TRUE, FALSE tai tyhjä (joka on yhtä kuin FALSE).

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Variant Taxable

Peri verot tästä tuoteversiosta. Kelvolliset arvot ovat TRUE, FALSE tai tyhjä (joka on yhtä kuin FALSE).

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Variant Barcode

Tuotteen viivakoodi, ISBN tai UPC.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Image Src

Syötä tuotteen kuvan URL-osoite. Shopify lataa kuvat tuonnin yhteydessä ja lataa ne uudelleen kauppaan. Nämä kuvat eivät ole tuoteversiokohtaisia. Tuoteversiokohtaiset kuvat määritetään tuoteversion kuvan sarakkeessa.

Et voi muuttaa kuvan tiedostonimeä sen jälkeen, kun kuva on ladattu kauppaan. Älä lataa kuvia, joiden nimissä on merkki _thumb, _small tai _medium.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Image Position

Syötä numero, joka määrittää järjestyksen, jossa kuvat näkyvät tuotesivulla. Kuvat asetetaan näkyviin pienimmästä suurimpaan alkaen kuvasta, jonka arvo on 1. Syötä esimerkiksi 1, jos haluat, että kuva näkyy tuotteen ensimmäisenä kuvana.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Image Alt Text

Alt-teksti (vaihtoehtoinen teksti) kuvailee kuvan sisällön ja se on tärkeä osa tuotekuvausta. Jos kuva ei jostakin syystä lataudu, alt-teksti tulee näkyviin sen sijaan. Sitä käytetään myös kuvan sisällön kuvailuun näkövammaisille asiakkaille. Alt-tekstin lisääminen parantaa sivuston hakukoneoptimointia. Alt-tekstin on hyvä olla lyhyt ja kuvaileva. Sen enimmäispituus on 512 merkkiä, mutta ihanteellinen pituus on korkeintaan 125 merkkiä.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Gift Card

Ilmaisee, onko tuote lahjakortti. Kelvolliset arvot ovat TRUE ja FALSE. Lisäämällä tämän sarakkeen voit muokata myös muita lahjakorttitietoja, kuten Teksti- tai Tunnisteet-sarakkeita, ja tuoda nämä muutokset. Lahjakortti voidaan luoda ja aktivoida vain Shopify-ylläpitäjässä. Et voi aloittaa lahjakortin luomista tuomalla CSV-tiedoston.

Pakollinen, mutta voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

SEO Title

Tuotteen hakukoneoptimoitu nimi on tuotteen tiedot-sivulla Hakukoneiden luettelon esikatselu -otsikon Sivun otsikko -kentässä. Tuotteen hakukoneoptimoidun nimen merkkimääräraja (kirjaimet ja numerot) on 70. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi tuotetta tuotaessa, kenttään täytetään automaattisesti tuotenimi.

Valinnainen.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

SEO Description

Tuotteen hakukoneoptimoitu kuvaus on myös tuotteen tiedot-sivulla Hakukoneiden luettelon esikatselu -otsikon alla Metakuvaus-kentässä. Tuotteen hakukoneoptimoidun kuvauksen merkkimääräraja (kirjaimet ja numerot) on 320. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi tuotetta tuotaessa, kenttään täytetään automaattisesti tuotekuvaus.

Valinnainen.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Google Shopping -metakentät

Sovellukset voivat käyttää Google Shopping -kenttiä tuotteiden synkronointiin Google Merchant Centeriin. Shopifyn Google-kanava ei kuitenkaan käytä näitä metakenttiä. Voit jättää huomiotta niiden sarakkeiden kentät, joiden nimeen sisältyy Google Shopping, ellei sovellus vaadi käyttämään niitä.

Valinnainen.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Image

Tuotekuvien URL-osoite versioita varten. Jos lisäät URL-osoitteen, sen on oltava toimivan kuvan URL-osoite.

Valinnainen.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Weight Unit

Kelvolliset arvot ovat g, kg, lb ja oz.

Valinnainen.

Jos tämä kenttä jätetään tyhjäksi, Variant Weight Unit on kg.

Variant Tax Code

Saatavilla: Shopify Plus -sopimuksessa

Avalara-koodi verojen perimistä vasten tästä tuotteesta. Tämä kenttä on käytössä vain, kun tuot tai viet kaupasta, jossa on käytössä Shopify Plus -sopimuksen integrointi Avalara AvaTax -palvelun kanssa.

Kun luot CSV-tiedoston viemällä tuotteita Avalaraa käyttävästä kaupasta, Variant Tax Code -kenttään lisätään arvo. Jos tuot tämän CSV-tiedoston kauppaan, jossa Avalara ei ole käytössä, tuonti epäonnistuu.

Valinnainen.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Cost per item

Version hinta sinulle. Älä sisällytä valuuttamerkkejä, vaan ainoastaan kustannukset. Esimerkiksi 9,99 .

Valinnainen.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Status Onko tuote asiakkaiden käytettävissä. Kelvolliset arvot ovat:
 • active: tuote on aktiivinen ja se on valmis myytäväksi
 • draft: tuote on luonnos, ja se on tehtävä loppuun saakka valmiiksi
 • archived: tuote arkistoitu eikä sitä enää myydä

Pakollinen.

Jos sarake puuttuu, kaikki tuotteet ladataan muodossa active. Jos sarake on olemassa, tyhjät arvot aiheuttavat latauksen epäonnistumisesta kertovan virheen: Tila ei ole kelvollinen. Aseta tilaksiactive, , draft tai archived.

Collection sarakepoikkeus

Jos haluat järjestää tuotteet kokoelmiin CSV-tiedoston latauksen aikana, voit lisätä minne tahansa CSV-tiedostoosi uuden sarakkeen, jonka otsikkona on Collection.

Collection-sarakkeen kuvaus tuotteen CSV-tuontitiedostossa.
Sarake Kuvaus Tietojen vaatimukset
Collection Anna sen kokoelman nimi, johon haluat lisätä tämän tuotteen.
 • Jos kyseessä on olemassa oleva automaattinen kokoelma, tuotteen on täytettävä kokoelman ehdot.
 • Jos kokoelmaa ei vielä ole olemassa, järjestelmä luo manuaalisen kokoelman.

Voit lisätä tuotteen vain yhteen kokoelmaan.

Voidaan jättää tyhjäksi.

Tuotteen CSV-tiedoston luominen

Jokaisen tuotteen osalta sinun on päätettävä, onko kyseessä yksinkertainen tuote vai tuote, josta on tuoteversioita:

 • Yksinkertainen tuote (ei versioita)

  Jos olet lataamassa tuotetta, josta ei ole versioita, syötä ensimmäiselle riville tuotteen kaikki kentät (kuten edellä on kuvattu) sekä ensimmäisen kuvan URL-osoite. Syötä seuraaville riveille pelkästään kunkin lisäkuvan kutsumanimi ja URL-osoite.

 • Tuote, josta on tuoteversioita

  Jos lataat tuotteen, josta on tuoteversioita, syötä ensimmäiselle riville tuotteen kaikki kentät (kuten edellä on kuvattu) sekä ensimmäisen kuvan URL-osoite. Syötä kutsumanimi seuraaville riveille. Ohita sarakkeet Otsikko, Teksti (HTML), Myyjä ja Tunnisteet. Täytä muiden tuoteversioiden tiedot ja jokaisen kuvan URL-osoite.

Kun olet lisännyt kaikki tuotteet ja kuvat, tallenna CSV-tiedosto UTF-8-muodossa ja valitse rivinvaihtomerkiksi LF. Jos et tunne tiedostojen tallentamista tietyllä koodauksella, katso ohjetta taulukkolaskenta- tai tekstieditorin dokumentaatiosta.

Voit tarkastella CSV-tiedoston esimerkkiä lataamalla tämän tuotteiden CSV-tiedoston mallin ja avaamalla sen Google Sheets -ohjelmassa tai jossakin muussa taulukkolaskentaohjelmassa.

Kuvien valmisteleminen

CSV-tiedosto voi sisältää vain tekstiä. Sinun on siis varmistettava, että kaikki tuotekuvat ovat olemassa olevalla sivustolla. Näitä kuvien URL-osoitteita käytetään vain CSV-tiedoston tuontiprosessin aikana (voit toisin sanoen poistaa ne, kun tuonti on valmis).

 • Jos tiedostot ovat vain tietokoneessasi, sinun on lähetettävä ne Shopify-kauppaan tai muuhun kuvapalveluun, jotta voit luoda linkit niiden URL-osoitteisiin.

 • Jos siirryt toiselta alustalta Shopifyhin, voit kopioida kuvien nykyiset URL-osoitteet ja käyttää niitä CSV-tiedostossa.

 • Jos tuotteen CSV-tiedosto on luotu viemällä tuotteet Shopifysta, sinun ei tarvitse tehdä mitään, koska kuvat ovat jo verkkosivustollasi.

Kun sinulla on jokaisen tuotekuvan URL-osoitteet, voit aloittaa CSV-tiedoston laatimisen.

Useiden tuotekuvien liittäminen CSV-tiedostoon

Voit liittää CSV-tiedostoon lisää tuotekuvia lataamalla lisää kuvia Shopify-ylläpitäjäsivulle. Jos olet rakentamassa Shopify-kauppaasi CSV-tiedostoa käyttäen, prosessi on hieman erilainen. Nämä asiat kannattaa tietää:

 • Sinun täytyy voida muokata CSV-tiedostoa. Shopify suosittelee Google Sheets -ohjelman käyttämistä muotoiltujen CSV-tiedostojen tarkasteluun.

 • Voit lisätä tuotteeseen enintään 250 kuvaa.

 • Tuotekuvat on ladattava julkisesti käytettävissä olevaan URL-osoitteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, ne pitää tallentaa https://-protokollaa käyttävään sivustoon ilman salasanasuojausta. Voit tehdä tämän lataamalla kuvat Shopify-ylläpitäjän Tiedostot-sivulle. Järjestelmä luo URL-osoitteet automaattisesti. Kun olet klikannut Lataa tiedostoja, voit valita joukkotoiminnolla ladattavaksi jopa useita satoja kuvia.

Voit lisätä useita kuvia seuraavasti:

 1. Lisää uusia rivejä (yksi per kuva).
 2. Kopioi ja liitä "käyttönimi".
 3. Kopioi ja liitä kuvan URL-osoitteet.

Lisää uudet rivit (yksi per kuva)

 1. Avaa CSV-tiedosto taulukkolaskentaohjelmassa, kuten Google Sheetsissä.

 2. Etsi tuotteet, joihin haluat lisätä kuvia.

 3. Valitse seuraavalla rivillä useita rivejä klikkaamalla ja vetämällä rivinumeroita. Valitse sama määrä rivejä kuin sinulla on lisättäviä kuvia.

  Tuotteen CSV Google ‑laskentataulukossa kolmas ja neljäs rivi on korostettu.

 4. Kun rivit on korostettu, klikkaa hiiren oikealla painikkeella missä tahansa korostetulla alueella ja valitse Lisää X riviä yläpuolelle

  Tuotteen CSV Google ‑laskentataulukossa on valittuna Insert 2 above (Lisää 2 yltä) ‑vaihtoehto.

Tämä luo kolme tyhjää riviä sen tuotteen alle, johon haluat lisätä kuvia.

Kopioi ja liitä "käyttönimi"

Kopioi ja liitä haluamasi tuotteen "kutsumanimi" uusille riveille sarakkeeseen A.

Tuotteen CSV Google ‑laskentataulukossa teksti black-shirt (musta paita) syötetään kolmannen ja neljännen rivin käyttönimisarakkeen alle.

Kopioi ja liitä kuvan URL-osoitteet

 1. Lataa kuvat Tiedostot-sivun kautta Shopifyhin

 2. Klikkaa Kopioi linkki ‑kuvaketta yksi kuvan URL-osoite kerrallaan.

  Shopify-ylläpitäjän Tiedostot-sivulla linkkipainike on korostettuna mustan T-paidan kuvan rivillä.

 3. Palaa taulukkolaskentaohjelmistoon ja vieritä kohdistinta sivusuunnassa CSV-tiedoston viimeisiin sarakkeisiin.

 4. Liitä "Image Src" -sarakkeeseen (lyhenne sanoista "Image Source", kuvan lähde) kullekin riville yksi kuvan URL-osoite.

  Tuotteen CSV Google ‑laskentataulukossa mustan T-paidan tuotekuvan URL-osoite syötetään Image Src (Kuvan lähde) ‑sarakkeen yhdelle riville.

 5. Toista vaiheet 2–4 kaikille tämän tuotteen kuville

 6. (Valinnainen): hakukoneoptimoinnin parantamiseksi täytä "Image Alt Text" -sarakkeen (kuvan vaihtoehtoinen teksti) kentät. Lue lisää kuvan vaihtoehtoisesta tekstistä.

Tämän jälkeen voit tallentaa tiedoston ja tuoda sen Shopifyhin.

Valmiina aloittamaan myynti Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi