Tuotteiden tuonti ja vienti CSV-tiedostojen avulla

Voit käyttää CSV-tiedostoa (pilkuin erotellut arvot) tuotteiden tuomiseen Shopify-kauppaasi ja niiden viemiseen kaupastasi. Käyttämällä CSV-tiedostoa voit kerralla tuoda tai viedä suuren määrän tuotteita tietoineen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat siirtää tuotteiden tietoja Shopifyn ja jonkin toisen järjestelmän välillä.

Lue lisää CSV-tiedostojen käyttämisestä kohdassa CSV-tiedoston avaaminen ja muokkaaminen.

CSV-tiedoston mallin lataaminen

Voit ladata CSV-esimerkkitiedoston, tarkastella sitä ja käyttää sitä mallina.

 • Näytetiedostossa on esimerkkituote ja muutama tuoteversio. Tuontitiedostosi sisältää todennäköisesti paljon enemmän tuotteita ja versioita. Jos käytät mallitiedostoa oman tuontitiedostosi luomiseen, varmista, että poistat kaikki esimerkkituotteet.

 • Esimerkkitiedosto sisältää Variant Inventory Qty -sarakkeen, jota käytetään vain kaupoissa, jotka toimivat vain yhdessä sijainnissa. Jos kauppasi toimii useissa sijainneissa ja haluat tuoda tai viedä varastomääriä, käytä varaston CSV-tiedostoa.

Huomioitavaa tuotteen CSV-tiedostoon liittyen

Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin käytät tuotteen CSV-tiedostoa:

Tuotteen CSV-tiedoston muotoilu

Jotta tuotteen CSV-tiedosto toimisi oikein, varmista, että se täyttää seuraavat kriteerit:

 • tuotteen CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä on sarakkeiden otsikot tuotteiden CSV-kuvaustaulukossa määritetyllä tavalla

 • sarakkeet on erotettu toisistaan pilkulla.

Tuotteen CSV-tiedoston pakolliset sarakkeet

Nämä sarakkeet ovat pakollisia seuraavissa tapauksissa:

 • Kun luot tuotteen CSV-tiedoston uusien tuotteiden tuontia varten, ainoa pakollinen sarake on Title. Jos lisäät tuotteelle versioita, myös Handle-sarake on pakollinen.

 • Kun päivität tuotteita CSV-tiedostoa käyttämällä, ainoat pakolliset sarakkeet ovat Handle ja Title.

Tietojen riippuvuudet

Vaikka Title- ja Handle-sarakkeet ovat ainoat pakolliset sarakkeet, kun päivität tuotteita CSV-tiedoston avulla, joidenkin sarakkeiden tietoihin vaikuttavat muiden sarakkeiden tiedot.

Jos esimerkiksi päivität versioihin liittyvän sarakkeen, kuten Variant SKU- tai Variant Grams -sarakkeen, sarakkeita vastaavat versiot vaikuttavat niiden tietoihin. Tässä tapauksessa sinun on lisättävä myös Option1 Name- ja Option1 Value -sarakkeet.

Ennen kuin poistat sarakkeita CSV-tiedostostasi tai jätät ne siitä pois, tarkista, vaikuttavatko poistettavien sarakkeiden tiedot muiden sarakkeiden tietoihin. Jos puuttuvan sarakkeen tiedot vaikuttavat tietoihisi, saat virheilmoituksen, kun yrität tuoda tuotteen CSV-tiedoston.

Shopify Markets -CSV-tiedoston sarakkeet

Jos Shopify Markets on käytössä kaupassasi, CSV-vienti kuvaa luomiasi yksittäisiä markkinoita. Oletusarvoisesti CSV-tiedostossasi on Price / International- ja Compare At Price / International -sarakkeet. Jos kuitenkin korvaan kansainvälisen markkinan omalla markkinallasi, markkinan nimeksi muutetaan International.

Jos esimerkiksi luot markkinan jokaiselle maanosalle ja jonkin markkinasi nimi on South America, sarakkeen Price / International otsikoksi tulee Price / South America ja sarakkeen Compare at price / International otsikosta tulee CSV-vientitiedostossa Compare at price / South America.

Tuotteen CSV-tiedoston sarakkeet, joiden täytyy sisältää arvoja

Title-sarakkeen lisäksi myös joissakin muissa sarakkeissa on oltava arvo. Kun sarake, jossa arvo on pakollinen, on tyhjä, sarakkeeseen luodaan oletusarvo automaattisesti seuraavissa tapauksissa:

 • sarake on olemassa, mutta sarakkeen arvot ovat tyhjiä
 • saraketta ei ole CSV-tiedostossa, mutta arvot eivät voi olla tyhjiä.

Seuraavassa taulukossa näet sarakkeet, joissa arvo on pakollinen, ja oletusarvon, joka luodaan automaattisesti, jos sarake on tyhjä.

Tuotteen CSV-tiedoston sarakkeet, joissa arvo on pakollinen, ja oletusarvot, jotka luodaan automaattisesti, jos arvo puuttuu.
Sarake Oletusarvo, joka luodaan, kun sarake on tyhjä
Handle Tämä arvo luodaan Title-sarakkeen arvon perusteella. Jos esimerkiksi Title-sarakkeen arvo on Black Sun Glasses, tämän sarakkeen arvo on black-sun-glasses.
Vendor Kaupan nimi, kuten olet kirjoittanut sen, kun loit Shopify-tilisi. Esimerkiksi John's Apparel tai johns-apparel. Tämä on sama kaupan nimi, jota käytät, kun kirjaudut sisään Shopifyihin.
Published TRUE, eli tämä tuote julkaistaan ja se on saatavilla verkkokaupan myyntikanavassa.
Option1 Title
Option1 Value Default Title
Variant Inventory Quantity 0
Variant Inventory Policy

deny

Kun arvo on deny, se tarkoittaa, että tuotetta ei voida ostaa sen jälkeen, kun sen varastomäärä laskee nollaan.

Variant Fulfillment Service manual
Variant Price 0.0
Variant Requires Shipping

TRUE

Kun arvo on TRUE, se tarkoittaa, että tuote on fyysinen tuote.

Variant Taxable TRUE
Variant Grams 0.0
Variant Weight Unit kg
Price / International

Jos myyt tuotteita kansainvälisesti, tämä on tuotteen tai tuoteversion hinta. Kirjoita vain hinta. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi 9,99.

Tämän sarakkeen otsikon nimi vaihtelee kaupassasi määritettyjen Shopify Markets -markkinoiden mukaan. Oletusmarkkina on International. Jos muutat oletusmarkkinaa tai lisäät uusia markkinoita, nämä markkinanimet näkyvät sarakkeiden otsikkoina. Saat lisätietoja tutustumalla huomioon otettaviin seikkoihin.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Compare At Price / International

Jos myyt tuotteita kansainvälisesti, tämä on tuotteen tai tuoteversion "vertailuhinta". Sisällytä vain hinta. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi 9,99.

Tämän sarakkeen otsikon nimi vaihtelee kaupassasi määritettyjen Shopify Markets -markkinoiden mukaan. Oletusmarkkina on International. Jos muutat oletusmarkkinaa tai lisäät uusia markkinoita, nämä markkinanimet näkyvät sarakkeiden otsikkoina. Saat lisätietoja tutustumalla huomioon otettaviin seikkoihin.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Status Jos tämä sarake on olemassa, siinä on oltava arvo. Jos saraketta ei ole, tuotteen tilaksi ladataan automaattisesti active.

Saat lisätietoja näistä ja muista sarakkeista tutustumalla tuotteen CSV-tiedoston kuvaustaulukkoon.

Tuotetietojen korvaaminen CSV-tiedoston tuonnin avulla

Kun tuot CSV-tiedoston, voit valita vaihtoehdon Korvaa nykyiset tuotteet, joilla on sama kutsumanimi. Olemassa olevia arvoja käytetään kaikkiin puuttuviin sarakkeisiin. Jos valitset tämän vaihtoehdon, CSV-tiedoston arvot korvaavat olemassa olevan tuoteluettelon vastaavassa sarakkeessa olevat arvot, kun CSV-tuontitiedoston nimitunnus vastaa olemassa olevaa käyttönimeä. Jos korvausvaihtoehtoa ei ole valittu, nykyistä käyttönimeä vastaavat tuotteet ohitetaan CSV-tiedoston tuonnin yhteydessä.

 • Jos CSV-tuontitiedoston pakollinen sarake on tyhjä, tuoteluettelon vastaavat arvot korvataan tyhjällä.

 • Jos tuonnin CSV-tiedostossa vapaaehtoista saraketta, joka sisältyy olemassa olevaan tuoteluetteloon, tuoteluettelon arvo pysyy samana.

-merkkijonon

Tuotteen CSV-tiedoston kuvaus

Saat lisätietoja pakollisista sarakkeista ja sarakkeista, jotka edellyttävät syötettyjä arvoja, tutustumalla tuotteen CSV-tiedostoissa huomioitaviin seikkoihin.

Tuote-CSV-tiedoston sarakkeiden kuvaus.
Sarake Kuvaus
Handle

Nimitunnukset ovat kunkin tuotteen yksilöllisiä nimiä. Ne voivat sisältää kirjaimia, yhdysviivoja ja numeroita, mutta ne eivät voi sisältää välilyöntejä, aksenttimerkkejä tai muita merkkejä, kuten pisteitä. Jokaisen tuotteen URL-osoitteessa käytetään nimitunnusä.

Esimerkiksi "Naisten lumilautojen" nimitunnuksen pitäisi olla naisten-lumilauta, ja tuotteen URL-osoite olisi https://yourstore.myshopify.com/products/naisten-lumilauta.

Jokaista CSV-tiedoston riviä, joka alkaa eri käyttönimellä, käsitellään uutena tuotteena. Jos haluat lisätä tuotteeseen useita kuvia, sinun täytyy lisätä useita rivejä samalla käyttönimellä.

Title

Tuotteen nimi. Esimerkiksi Naisten lumilauta.

Body (HTML)

Tuotteen kuvaus HTML-muodossa.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Vendor

Tuotteen myyjän nimi. Esimerkiksi Jonin muotiliike.

Arvojen on oltava vähintään kaksi merkkiä pitkiä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Product category

Merkintä, joka kuvailee tuotteen tyyppiä ja jota käytetään tuotteen verokannan laskemiseen Yhdysvalloissa. Tämä merkintä otetaan tuoteluokkien ennalta määritetystä, vakiomuotoisesta luettelosta.

Voit syöttää vakioidun tuoteluokan noudattamalla toista alla olevista tavoista:

 • käyttämällä Shopifyn tuoteluokituksen koko polkua, kuten Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets
 • käyttämällä numeerista tunnusta, kuten 371

Lue lisää tuoteluokan lisäämisestä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Custom product type

Mukautettu merkintä, joka kuvaa tuotteen luokkaa. Tämän merkinnän ei tarvitse noudattaa mitään ennalta määritettyä muotoa.

Lue lisää mukautetun tuotetyypin lisäämisestä

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Tags

Pilkulla erotettu tunnisteluettelo, jota käytetään tuotteen merkitsemiseen. Useimmat laskentataulukkosovellukset lisäävät automaattisesti lainausmerkit tunnisteiden ympärille. Jos käytät tavallista tekstieditoria, lainausmerkit on lisättävä manuaalisesti. Esimerkiksi "tag1, tag2, tag3".

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Published

Ilmaisee, onko tuote julkaistu verkkokaupassa. Kelvolliset arvot ovat TRUE, jos tuote on julkaistu verkkokaupassa, tai FALSE jos tuote ei ole saatavilla verkkokaupassa.

Option1 Name

Jos tuotteesta on tuoteversio, kirjoita sen nimi. Esimerkiksi Väri.

Jos tuotteesta on vain yksi vaihtoehto, tämän arvon pitäisi olla Title.

Option1 Value

Varoitus: Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen poistaa olemassa olevien versiotunnusten arvot ja luo uudet versiotunnukset. Versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteet versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on tuoteversio, syötä sen arvo. Esimerkiksi musta.

Jos tuotteesta on vain yksi vaihtoehto, tämän arvon pitäisi olla Default Title.

Vaihtoehto2 Nimi

Jos tuotteesta on toinen tuoteversio, kirjoita sen nimi. Esimerkiksi Koko.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Vaihtoehto2 Arvo

Varoitus: Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen poistaa olemassa olevien versiotunnusten arvot ja luo uudet versiotunnukset. Versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteet versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on toinen tuoteversio, syötä sen arvo. Esimerkiksi Suuri.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Vaihtoehto3 Nimi

Jos tuotteesta on kolmas tuoteversio, syötä sen nimi.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Vaihtoehto3 Arvo

Varoitus: Tämän sarakkeen tietojen muuttaminen poistaa olemassa olevien versiotunnusten arvot ja luo uudet versiotunnukset. Versiotunnuksiin tehtävät muutokset voivat rikkoa kolmannen osapuolen riippuvuussuhteet versiotunnuksilla.

Jos tuotteesta on kolmas tuoteversio, syötä sen nimi.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Version SKU-koodi

Tuotteen tai tuoteversion SKU-koodi. Sitä käytetään varaston seurantaan varaston seurantapalveluja käyttäen.

Jos käytät mukautettua jakelupalvelua, tätä kenttää ei voi jättää tyhjäksi.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Grams

Tuotteen tai tuoteversion paino grammoina. Älä määritä mittayksikköä tai käytä desimaaleja. Jos esimerkiksi paino on 5 525 kg, kirjoita 5125.

Shopify tuo ja vie painon aina grammoina, vaikka määrittäisit toisen yksikön. Sinun on käytettävä tarkkoja painoja, jos aiot tarjota kuljetuspalveluiden laskemia toimitushintoja tai käyttää kolmannen osapuolen jakelupalvelua.

Variant Inventory Tracker

Lisää varaston seuranta tälle tuoteversiolle tai tuotteelle. Kelvollisia arvoja ovat shopify, shipwire, amazon_marketplace_web sekä tyhjä, jos varastoa ei seurata.

Jos olemassa olevat varaston seurantavaihtoehdot poistetaan, varastoa ei enää seurata.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Inventory Qty

Tämän tuotteen tai tuoteversion varastossa olevien tuotteiden määrä. Tätä saraketta käytetään vain Shopify-kaupoissa, jotka toimivat yhdessä sijainnissa.

Huomautus: Tämä sarake on käytettävissä vain kaupoissa, joilla on yksi sijainti. Tätä saraketta ei käytetä, jos kaupallasi on varastoja useissa toimipaikoissa. Jos haluat tuoda tai viedä varastomääriä, käytä varaston CSV-tiedostoa.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Inventory Policy

Tilaustenkäsittely tämän tuotteen tai tuoteversion varastomäärän laskettua nollaan. Versioita, jolla on deny-varastokäytäntö, ei voi ostaa sen jälkeen, kun niiden varastotaso on laskenut nollaan. Versioita, joilla on continue-varastokäytäntö, voidaan ostaa senkin jälkeen, kun niiden varastotaso on nolla, mikä mahdollistaa negatiiviset varastotasot.

Variant Fulfillment Service

Tuotteen tai version jakelupalvelu. Kelvollisia arvoja tässä sarakkeessa ovat:

 • manuaalinen
 • shipwire
 • webgistix
 • amazon_marketplace_web

Jos käytät mukautettua jakelupalvelua, voit lisätä palvelun nimen tähän sarakkeeseen. Käytä mukautetun jakelupalvelun nimessä pelkästään pieniä kirjaimia. Välilyönnit eivät ole sallittuja, korvaa ne yhdysviivalla (-). Poista pisteet ja muut erikoismerkit. Jos jakelupalvelun nimenä on esimerkiksi "Tmi. Jakelupalvelu", kirjoita CSV-tiedostoon tmi-jakelupalvelu.

Mukautetun jakelupalvelun pitää olla määritetty Shopify Adminissa, ennen kuin voit syöttää palvelun nimen tähän sarakkeeseen.

Variant Price

Tuotteen tai tuoteversion hinta. Sisällytä vain hinta. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi: 9,99.

Variant Compare at Price

Tuotteen tai tuoteversion "vertailuhinta". Sisällytä vain hinta. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi: 9,99.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Requires Shipping

Toimitusvaihtoehto, joka edellyttää toimitusta. Kelvolliset arvot ovat TRUE ja FALSE.

Variant Taxable

Peri verot tästä tuoteversiosta. Kelvolliset arvot ovat TRUE ja FALSE.

Variant Barcode

Tuotteen viivakoodi, ISBN tai UPC.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Image Src

Syötä tuotteen kuvan URL-osoite. Shopify lataa kuvat tuonnin yhteydessä ja lataa ne uudelleen kauppaan. Nämä kuvat eivät ole tuoteversiokohtaisia. Tuoteversiokohtaiset kuvat määritetään tuoteversion kuvan sarakkeessa.

Et voi muuttaa kuvan tiedostonimeä sen jälkeen, kun kuva on ladattu kauppaan. Älä lataa kuvia, joiden nimissä on merkki _thumb, _small tai _medium.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Image Position

Syötä numero, joka määrittää järjestyksen, jossa kuvat näkyvät tuotesivulla. Kuvat asetetaan näkyviin pienimmästä suurimpaan alkaen kuvasta, jonka arvo on 1. Jos esimerkiksi haluat, että kuva näkyy ensimmäisenä kyseisen tuotteen sivulla, syötä 1.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Image Alt Text

Alt-teksti (vaihtoehtoinen teksti) kuvailee kuvan sisällön ja se on tärkeä osa tuotekuvausta. Jos kuva ei jostakin syystä lataudu, alt-teksti tulee näkyviin sen sijaan. Sitä käytetään myös kuvan sisällön kuvailuun näkövammaisille asiakkaille. Alt-tekstin lisääminen parantaa sivuston hakukoneoptimointia. Alt-tekstin on hyvä olla lyhyt ja kuvaileva. Sen enimmäispituus on 512 merkkiä, mutta ihanteellinen pituus on korkeintaan 125 merkkiä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Gift Card

Ilmaisee, onko tuote lahjakortti. Kelvolliset arvot ovat TRUE ja FALSE. Lisäämällä tämän sarakkeen voit muokata myös muita lahjakorttitietoja, kuten Body- tai Tags-sarakkeita, ja tuoda nämä muutokset. Lahjakortti voidaan luoda ja aktivoida vain Shopify Adminissa. Et voi aloittaa lahjakortin luomista tuomalla tuotteen CSV-tiedoston.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

SEO Title

Tuotteen hakukoneoptimoitu nimi on tuotteen tiedot-sivulla Hakukoneiden luettelon esikatselu -otsikon Sivun otsikko -kentässä. Tuotteen hakukoneoptimoitu nimi on aakkosnumeerinen ja sen merkkimääräraja on 70. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi tuotetta tuotaessa, sarakkeen Title arvo täytetään tuotetietosivun Sivun otsikko -kenttään.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

SEO Description

Tuotteen hakukoneoptimoinnin kuvaus sijaitsee tuotteen tietosivulla Hakukoneiden luettelon esikatselu -otsikon alla Kuvaus-kohdassa. Tuotteen hakukoneoptimoinnin kuvaus on aakkosnumeerinen ja sen enimmäispituus on 320 merkkiä. Jos jätät tämän sarakkeen tyhjäksi tuotetta tuotaessa, Body (HTML) -sarakkeen arvo lisätään Kuvaus-kenttään tuotteen tietosivulla.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Google Product Category

Jos käytät tällä hetkellä jotakin Googlen tuoteluokkaa, voit käyttää sitä Shopifyn tuoteluokkanasi. Voit käyttää tätä tuoteluokkaa, Googlen tuoteluokkaa tai molempia. Anna jokaiselle tuotteelle mahdollisimman tarkka luokka.

Googlen tuoteluokka (GPC) (google_product_category) käyttää Googlen tuoteluokittelua.

Voit syöttää Googlen tuoteluokan noudattamalla toista alla olevista tavoista:

 • käyttämällä koko luokittelupolku, kuten Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • käyttämällä numeerista tunnusta, kuten 212

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Google Shopping -metakentät

Sovellukset voivat käyttää Google Shopping -sarakkeita tuotteiden synkronointiin Google Merchant Centeriin. Shopifyn Google-kanava ei kuitenkaan käytä näitä metakenttiä. Voit jättää huomiotta niiden sarakkeiden arvot, joiden nimeen sisältyy Google Shopping, ellei sovellus vaadi käyttämään niitä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Image

Tuotekuvien URL-osoite versioita varten. Jos lisäät URL-osoitteen, sen on oltava toimivan kuvan URL-osoite.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Variant Weight Unit

Kelvolliset arvot ovat g, kg, lb ja oz.

Variant Tax Code

Saatavilla: Shopify Plus -sopimuksessa

Avalara-koodi verojen perimistä vasten tästä tuotteesta. Tämä kenttä on käytössä vain, kun tuot tai viet kaupasta, jossa on käytössä Shopify Plus -sopimuksen integrointi Avalara AvaTax -palvelun kanssa.

Kun luot CSV-tiedoston viemällä tuotteita Avalaraa käyttävästä kaupasta, Variant Tax Code -kenttä täytetään. Jos tuot tämän CSV-tiedoston kauppaan, jossa Avalara ei ole käytössä, tuonti epäonnistuu.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Cost per item

Tuotteen tai tuoteversion kustannukset. Sisällytä vain kustannus. Älä kirjoita valuuttamerkkejä. Esimerkiksi: 9,99.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Status

Ilmaisee, onko tuote asiakkaiden käytettävissä. Kelvolliset arvot ovat:

 • active: tuote on aktiivinen ja se on valmis myytäväksi
 • draft: tuote on luonnos, ja se on tehtävä loppuun saakka valmiiksi
 • archived: tuote arkistoitu eikä sitä enää myydä

Collection sarakepoikkeus

Jos haluat järjestää tuotteet kokoelmiin CSV-tiedoston latauksen aikana, voit lisätä minne tahansa CSV-tiedostoosi uuden sarakkeen, jonka otsikkona on Collection.

Kun viet CSV-tiedoston, Collection-saraketta ei sisällytetä.

Collection-sarakkeen kuvaus tuotteen CSV-tuontitiedostossa.
Sarake Kuvaus
Collection

Anna sen kokoelman nimi, johon haluat lisätä tämän tuotteen.

 • Jos kyseessä on olemassa oleva automaattinen kokoelma, tuotteen on täytettävä kokoelman ehdot.
 • Jos kokoelmaa ei vielä ole olemassa, järjestelmä luo manuaalisen kokoelman.

Voit lisätä tuotteen vain yhteen kokoelmaan.

Tämä arvo voi olla tyhjä.

Lisätietoja siitä, miten olemassa olevien tuotteiden korvaaminen vaikuttaa tämän sarakkeen tietoihin.

Tuotteen CSV-tiedoston luominen

Jokaisen tuotteen osalta sinun on päätettävä, onko kyseessä yksinkertainen tuote vai tuote, josta on tuoteversioita:

 • Yksinkertainen tuote: Yksinkertainen tuote ei sisällä versioita. Jos olet lataamassa tuotetta, josta ei ole versioita, syötä ensimmäiselle riville tuotteen kaikki kentät sekä ensimmäisen kuvan URL-osoite. Syötä seuraaville riveille vain kunkin lisäkuvan nimitunnus ja URL-osoite.

 • Tuote, jolla on versioita: Jos lataat tuotteen, jolla on tuoteversioita, syötä ensimmäiselle riville tuotteen kaikki kentät sekä ensimmäisen kuvan URL-osoite. Syötä nimitunnus seuraaville riveille. Ohita sarakkeet Title, Body (HTML), Vendor ja Tags. Lisää muiden tuoteversioiden tiedot ja jokaisen kuvan URL-osoite.

Kun olet lisännyt kaikki tuotteet ja kuvat, tallenna CSV-tiedosto UTF-8-muodossa ja valitse rivinvaihtomerkiksi LF. Jos et tunne tiedostojen tallentamista tietyllä koodauksella, katso ohjetta taulukkolaskenta- tai tekstieditorin dokumentaatiosta.

Voit tarkastella CSV-tiedoston esimerkkiä lataamalla tämän tuotteiden CSV-tiedoston mallin ja avaamalla sen Google Sheets -ohjelmassa tai jossakin muussa taulukkolaskentaohjelmassa.

Kuvien valmisteleminen

CSV-tiedosto voi sisältää vain tekstiä, minkä takia sinun on varmistettava, että kaikki tuotekuvat ovat olemassa olevalla sivustolla. Näitä kuvien URL-osoitteita käytetään vain CSV-tiedoston tuontiprosessin aikana. Voit poistaa URL-osoitteet, kun tuonti on valmis.

 • Jos tiedostot sijaitsevat vain tietokoneellasi, sinun on ladattava ne Shopify-kauppaasi tai muuhun kuvapalveluun, jotta voit luoda linkin niiden URL-osoitteeseen.

 • Jos siirryt toiselta alustalta Shopifyhin, voit kopioida kuvien nykyiset URL-osoitteet ja käyttää niitä CSV-tiedostossa.

 • Jos tuotteen CSV-tiedosto on luotu viemällä tuotteet Shopifysta, sinun ei tarvitse tehdä mitään, koska kuvat ovat jo verkkosivustollasi.

Kun sinulla on jokaisen tuotekuvan URL-osoitteet, voit aloittaa CSV-tiedoston laatimisen.

Useiden tuotekuvien liittäminen CSV-tiedostoon

Voit liittää CSV-tiedostoon lisää tuotekuvia lataamalla lisää kuvia Shopify Adminisivulle. Jos olet rakentamassa Shopify-kauppaasi CSV-tiedostoa käyttäen, prosessi on hieman erilainen. Tarkista seuraavat kohdat:

 • Sinun täytyy voida muokata CSV-tiedostoa. Shopify suosittelee Google Sheets -ohjelman käyttämistä muotoiltujen CSV-tiedostojen tarkasteluun.

 • Voit lisätä tuotteeseen enintään 250 kuvaa.

 • Tuotekuvat on ladattava julkisesti käytettävissä olevaan URL-osoitteeseen. Tämä tarkoittaa, että ne pitää tallentaa https://-protokollaa käyttävään sivustoon ilman salasanasuojausta. Voit tehdä tämän lataamalla kuvat Shopify AdmininTiedostot-sivulle. Järjestelmä luo URL-osoitteet automaattisesti. Kun olet klikannut Lataa tiedostoja, voit valita joukkotoiminnolla ladattavaksi jopa pari sataa kuvaa.

Useiden tuotekuvien liittäminen CSV-tiedostoon

 1. Lisää uusia rivejä. Voit käyttää vain yhtä riviä kuvaa kohti.
 2. Kopioi ja liitä nimitunnus.
 3. Kopioi ja liitä kuvan URL-osoitteet.

Uuden rivin lisääminen

 1. Avaa CSV-tiedosto taulukkolaskentaohjelmassa, kuten Google Sheetsissä.

 2. Etsi tuotteet, joihin haluat lisätä kuvia.

 3. Valitse seuraavalla rivillä useita rivejä klikkaamalla ja vetämällä rivinumeroita. Valitse sama määrä rivejä kuin sinulla on lisättäviä kuvia.

  In a product CSV Google spreadsheet, the third and fourth row are highlighted.

 4. Kun rivit on korostettu, klikkaa hiiren oikealla painikkeella missä tahansa korostetulla alueella ja valitse Lisää X riviä yläpuolelle.

  In a product CSV Google spreadsheet, the Insert 2 above option is selected.

Nimitunnuksen arvon kopioiminen ja liittäminen

 1. Kopioi ja liitä pyydetyn tuotteen nimitunnuksen arvo uusille riveille sarakkeeseen A.
  In a product CSV Google spreadsheet, the text black-shirt is entered under the handle column in the third and fourth rows.

Kopioi ja liitä kuvan URL-osoitteet

 1. Lataa kuvat Shopifyhin Tiedostot-sivulla.

 2. Klikkaa Kopioi linkki ‑kuvaketta yksi kuvan URL-osoite kerrallaan.

  In the Shopify admin Files page, the link button is highlighted in the row of a black t-shirt image.

 3. Vieritä taulukkolaskentasovelluksen CSV-tiedostossa sivuttain CSV-tiedoston viimeisiin sarakkeisiin.

 4. Liitä Image Src -sarakkeessa kuvan URL-osoite kullekin riville.

  In a product CSV Google spreadsheet, the black t-shirt product image URL is entered into a row in the Image Src column.

 5. Toista vaiheet 2–4 kaikille tämän tuotteen kuville

 6. Valinnainen: Jos haluat parantaa hakukoneoptimointia, syötä arvot kaikkiin Image Alt Text -kenttiin. Lue lisää kuvan vaihtoehtoisesta tekstistä.

 7. Tallenna CSV-tiedosto ja tuo se Shopifyhin.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi