CSV-bestanden gebruiken om producten te importeren en te exporteren

Je kunt een CSV-bestand gebruiken (door komma's gescheiden waarden) om producten in je Shopify-winkel te importeren en producten uit je winkel te exporteren. Als je een CSV-bestand gebruikt, kun je grote aantallen producten en hun gegevens tegelijkertijd importeren of exporteren. Dit kan handig zijn als je productgegevens tussen Shopify en een andere platforms wilt uitwisselen.

Raadpleeg Een CSV-bestand openen en bewerken voor meer informatie over het gebruik van CSV-bestanden.

Een CSV-voorbeeldbestand downloaden

Je kunt een voorbeeld-CSV-bestand downloaden en bekijken om als template te gebruiken. Als je het voorbeeldbestand gebruikt, houd dan rekening met het volgende:

 • Het voorbeeldbestand bevat een voorbeeldproduct en een aantal varianten. Je importbestand bevat waarschijnlijk veel meer producten en varianten. Als je het voorbeeldbestand gebruikt om je eigen importbestand te maken, zorg er dan voor dat je alle voorbeeldproducten verwijdert.
 • Het voorbeeldbestand bevat de kolom Variant Inventory Qty, die alleen wordt gebruikt voor winkels met een enkele locatie. Gebruik het CSV-voorraadbestand als je meerdere locaties gebruikt en voorraadaantallen wilt importeren of exporteren.
 • Het voorbeeldbestand bevat de kolommen Price / International en Compare At Price / International, maar beide worden leeg gelaten, omdat er geen unieke prijsvereisten voor deze producten zijn wanneer ze internationaal worden verkocht. Lees meer over CSV-kolommen van Shopify Markets.

Aandachtspunten voor het CSV-bestand van het product

Lees de volgende aandachtspunten voordat je een CSV-bestand van een product gebruikt.

Het CSV-bestand van het product opmaken

Om ervoor te zorgen dat je CSV-bestand correct werkt, controleer je eerst of het aan de volgende criteria voldoet:

Vereiste kolommen in het CSV-bestand van het product

Deze kolommen moeten aanwezig zijn onder de volgende voorwaarden:

 • Wanneer je een CSV-productbestand aanmaakt om nieuwe producten te importeren, dan wordt de enige vereiste kolom Title. Als je varianten voor een product toevoegt, dan is de Handle-kolom ook vereist.
 • Wanneer je producten bijwerkt met behulp van een CSV-bestand, zijn de enige vereiste kolommen Handle en Title.

Gegevensafhankelijkheden

Hoewel alleen de kolommen Title en Handle verplicht zijn wanneer je producten via een CSV-bestand bijwerkt, zijn de gegevens uit sommige kolommen afhankelijk van gegevens uit andere kolommen.

Als je bijvoorbeeld een kolom bijwerkt die gerelateerd is aan varianten zoals Variant SKU of Variant Grams, zijn de gegevens uit die kolommen afhankelijk van de gegevens over de bijbehorende varianten. In dit geval moet je ook de kolommen Option1 Name en Option1 Value in je bestand opnemen.

Voordat je kolommen uit je CSV-bestand verwijdert of uitsluit, moet je controleren of er gegevens uit andere kolommen zijn die afhankelijk zijn van de gegevens uit de kolommen die je wilt verwijderen of uitsluiten. Als je gegevens afhankelijk zijn van een kolom die ontbreekt, ontvang je een foutmelding wanneer je je CSV-productbestand probeert te importeren.

CSV-kolommen van Shopify Markets

Als je Shopify Markets in je winkel hebt ingesteld, weerspiegelt de CSV-export de unieke markten die je hebt aangemaakt. De CSV heeft standaard de volgende kolommen:

 • Included / [Primary] waarbij [Primary] wordt vervangen door de naam van je primaire markt;
 • Included / International
 • Price / International
 • Compare At Price / International

Vervang je je internationale markt door je eigen markt, dan wordt in de koptekst International gewijzigd naar de naam van de markt.

Als je bijvoorbeeld een markt voor elk continent aanmaakt en een van de marktnamen is South America, dan worden de kolomkoppen als volgt aangepast in het CSV-exportbestand:

 • Included / International wordt Included / South America
 • Price / International wordt Price / South America
 • Compare At Price / International wordt Compare At Price / South America

Metavelden in CSV-kolommen

Productmetavelden worden ondersteund bij het importeren/exporteren van producten in bulk met behulp van CSV-bestanden. Nadat een productmetaveld is gedefinieerd, komt het in het CSV-productbestand voor de export. De indeling van de kolomkoptekst is: <name> (product.metafields.<namespace>.<key>). Je kunt ook product.metafields gebruiken.<namespace>.<key>. De indeling voor een Stof-metaveld ziet er bijvoorbeeld zo uit: Fabric (product.metafields.shopify.fabric) of product.metafields.shopify.fabric, exclusief de naam en haakjes. Je kunt de naamruimte en sleutel van een metaveld vinden in Instellingen > Aangepaste gegevens > Producten > Metaveld. Hier vind je meer informatie over productmetavelden.

Optiewaarden worden ook ondersteund voor het importeren/exporteren van CSV-productbestanden. Gebruik de kolommen Option LinkedTo om een optie aan een metaveld te koppelen. Vervolgens kun je metaobjectwaarden gebruiken in de desbetreffende kolom Option Values.

Beschrijving van de kolommen in het CSV-productbestand

In de volgende tabel worden alle potentiële kolommen in de product-CSV beschreven.

Naast de kolom Title moeten sommige andere kolommen ook een waarde hebben. Verplichte kolommen worden weergegeven in de onderstaande tabel. Voor deze kolommen wordt een standaardwaarde aangemaakt als ze leeg worden gelaten of anderszins uit het CSV-bestand worden weggelaten.

Kolommen in het CSV-bestand van het product die een waarde moeten hebben en de standaardwaarden die automatisch worden gemaakt als er geen waarde is.
Kolom Standaardwaarde gemaakt wanneer de kolom leeg is
Handle (required) Deze waarde wordt gemaakt op basis van de waarde in de kolom Title. Als de waarde in de kolom Title bijvoorbeeld Black Sun Glassesis, wordt de waarde in deze kolom black-sun-glasses.
Vendor (required) De naam van de winkel zoals je deze hebt ingevoerd toen je je Shopify-account hebt aangemaakt. Bijvoorbeeld John's Apparel of johns-apparel. Dit is dezelfde winkelnaam die je gebruikt wanneer je je aanmeldt bij Shopify.
Published (required)

De standaardwaarde is true, wat betekent dat dit product wordt gepubliceerd en beschikbaar is in het verkoopkanaal van de webshop. Gepubliceerd kan ook op false worden ingesteld, wat betekent dat het geüploade product niet wordt gepubliceerd.

Option1 Name (required)

De standaardwaarde is Title als er geen waarde is ingesteld.

Als een product een optie heeft, voer je de naam daarvan in. Bijvoorbeeld Kleur.

Als een product slechts één optie heeft, moet deze waarde Title zijn.

Option1 Value (required)

Als een product een optie heeft, voer de waarde in. Bijvoorbeeld: Zwart.

Als een product slechts één optie heeft, moet deze waarde Default Title zijn.

De standaardwaarde is Default Title als er geen waarde is ingesteld.

Als je een categorie-metaveld koppelt aan de kolom linkedTo, kan Optiewaarde een metaobject-handle of GID zijn (geen weergavenaam).

Let op: Als je gegevens in deze kolom wijzigt, worden bestaande variant-ID-waarden verwijderd en nieuwe variant-ID's aangemaakt. Veranderingen in variant-ID-waarden kunnen de afhankelijkheid van derden van variant-ID's verbreken. Meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

Option1 LinkedTo

Als een productoptie aan een categoriemetaveld is gekoppeld, moet deze waarde het volgende zijn: product.metafields.shopify.{taxonomy_attribute}

Variant Grams (required)

De standaardwaarde is 0.0 als er geen waarde is ingesteld.

Het gewicht van het product of de variant in gram. Geef geen maateenheid op en gebruik ook geen decimalen. Voer bijvoorbeeld 5125 in voor een gewicht van 5,125 kg.

Shopify importeert en exporteert het gewicht altijd in grammen, zelfs als je een andere eenheid specificeert. Je moet nauwkeurige gewichten gebruiken als je door de bezorger berekende verzendkosten wilt aanbieden of een service van een externe partij wilt gebruiken.

Variant Inventory Qty (required)

De standaardwaarde is 0 als er geen waarde is ingesteld.

Het aantal artikelen dat je op voorraad hebt voor dit product of deze variant. Deze kolom wordt alleen gebruikt voor Shopify-winkels met één locatie.

Opmerking: Deze kolom is alleen beschikbaar voor winkels met één locatie. Als je winkel voorraad op meerdere locaties beheert, wordt deze kolom niet meegenomen. Gebruik het CSV-voorraadbestand als je voorraadaantallen wilt in- of exporteren.

Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

Variant Inventory Policy (required)

De standaardwaarde is deny als er geen waarde is ingesteld.

Wanneer de waarde denyis, geeft dit aan dat het product niet kan worden gekocht nadat het voorraadniveau nul heeft bereikt.

Hoe bestellingen te verwerken wanneer het voorraadniveau voor dit product of deze variant nul heeft bereikt: Varianten met een deny voorraadbeleid kunnen niet worden gekocht nadat hun voorraadniveau nul heeft bereikt. Varianten met een continue voorraadbeleid kunnen worden gekocht nadat hun voorraadniveau nul heeft bereikt, wat negatieve voorraadniveaus mogelijk maakt.

Variant Fulfillment Service (required)

De standaardwaarde is manual als er geen waarde is ingesteld.

De gebruikte product- of variantfulfilmentservice. Hieronder volgen de geldige waarden voor deze kolom:

 • handmatig
 • shipwire
 • webgistix
 • amazon_marketplace_web

Als je een aangepaste fulfilmentservice gebruikt, kun je de naam van de service in deze kolom toevoegen. Gebruik voor de aangepaste naam alleen kleine letters. Spaties zijn niet toegestaan en moeten door een streepje (-) worden vervangen. Punten en andere speciale tekens worden verwijderd. Als de naam van je fulfilmentservice bijvoorbeeld 'Joops Fulfilment' is, dan voer je joops-fulfilment in het CSV-bestand in.

Je moet een aangepaste fulfilmentservice hebben ingesteld in het Shopify-beheercentrum voordat je de naam van de service in deze kolom kunt toevoegen.

Variant Price (required)

De standaardwaarde is 0.0 als er geen waarde is ingesteld.

De prijs van het product of de variant. Voeg alleen de prijs en geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.

Variant Requires Shipping (required)

De standaardwaarde is true als er geen waarde is ingesteld.

Wanneer de waarde trueis, geeft dit aan dat het product een fysiek product is.

De optie om verzending te vereisen. Geldige waarden zijn true of false.

Variant Taxable (required)

De standaardwaarde is true als er geen waarde is ingesteld. Past belastingen toe op deze variant.

Geldige waarden zijn true of false.

Gift Card (required)

De standaardwaarde is false als er geen waarde is ingesteld.

Wanneer de waarde false is, geeft dit aan dat het product geen cadeaubon is.

Geeft aan of het product een cadeaubon is. Geldige waarden zijn true of false. Met de toevoeging van deze kolom kun je ook andere cadeaukaartgegevens bewerken, zoals de kolommen Content of Tags, en vervolgens deze wijzigingen importeren. Een cadeaubon kan alleen worden aangemaakt en geactiveerd in het Shopify-beheercentrum. Je kunt geen cadeaubon maken via een CSV-bestandsimport van een product.

Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

Variant Weight Unit (required) De standaardwaarde is kg als er geen waarde is ingesteld.

Geldige waarden zijn g, kg, lb en oz.

Included / [Primary] (required)

Deze kolom geeft aan of het product al dan niet te koop is in je primaire markt. De standaardwaarde is true.

De naam van deze kolomkop is afhankelijk van het land of de regio die je hebt vastgesteld als je primaire markt in Shopify Markets. Als je de standaard primaire markt wijzigt, worden de kopteksten van de kolommen weergegeven met de nieuwe marktnaam. Zie de sectie Overwegingen voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

Included / International (required)

Als je internationaal verkoopt, geeft deze kolom aan of het product al dan niet voor verkoop op die markt is inbegrepen. De standaardwaarde is true.

De naam van deze kolomkop is afhankelijk van de Shopify Markets die je in je winkel hebt ingesteld. De standaardmarkt is International. Als je de standaardmarkt wijzigt of nieuwe markten toevoegt, worden de kolomkoppen weergegeven met die marktnamen. Zie de sectie Overwegingen voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

Status (required) Als deze kolom aanwezig is, moet deze een waarde hebben. Als de kolom niet aanwezig is, wordt de productstatus automatisch geüpload als active.

Geeft aan of een product beschikbaar is voor je klanten. Geldige waarden zijn:

 • actief: het product is actief en klaar om te worden verkocht
 • concept: het product is een concept en moet worden voltooid
 • gearchiveerd: het product is gearchiveerd en niet langer beschikbaar om te verkopen
 • Title

  De titel van je product. Bijvoorbeeld Snowboard dames.

  Body (HTML)

  De beschrijving van het product in HTML-indeling.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Product Category

  Een label dat het type product beschrijft en wordt gebruikt om het belastingtarief van een product in de Verenigde Staten te berekenen. Dit label moet uit de vooraf gedefinieerde standaardlijst met productcategorieën komen.

  Je kunt de gestandaardiseerde productcategorie op een van de volgende manieren invoeren:

  • gebruik het volledige pad vanuit de Shopify-standaardproducttaxonomie, bijvoorbeeld Huis en tuin > Linnengoed > Beddengoed > Lakens
  • gebruik de numerieke ID, bijvoorbeeld 371

  Meer informatie over het toevoegen van een productcategorie

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Type

  Een label dat de categorie van een product beschrijft. Dit label hoeft niet te voldoen aan een vooraf gedefinieerde indeling.

  Hier vind je meer informatie over het toevoegen van een type.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Tags

  Een door komma's gescheiden lijst met tags die worden gebruikt om het product te taggen. De meeste spreadsheetapplicaties voegen automatisch aanhalingstekens toe rond de tags. Als je een editor voor tekst zonder opmaak gebruikt, moet je handmatig de aanhalingstekens toevoegen. Bijvoorbeeld tag1, tag2, tag3.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Optie2 Naam

  Als een product een tweede optie heeft, voer de naam in. Bijvoorbeeld Maat.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Option2 Waarde

  Als een product een tweede optie heeft, voer de waarde in. Bijvoorbeeld Large.

  Optiewaarde kan een metaobject-handle of GID zijn (geen weergavenaam).

  Let op: Als je gegevens in deze kolom wijzigt, worden bestaande variant-ID-waarden verwijderd en nieuwe variant-ID's aangemaakt. Veranderingen in variant-ID-waarden kunnen de afhankelijkheid van derden van variant-ID's verbreken. Meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Option2 LinkedTo

  Als een productoptie aan een categoriemetaveld is gekoppeld, moet deze waarde het volgende zijn: product.metafields.shopify.{taxonomy_attribute}

  Optie3 Naam

  Als een product een derde optie heeft, voer de naam in.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Option3 Waarde

  Als een product een tweede optie heeft, voer de waarde in. Bijvoorbeeld Large.

  Optiewaarde kan een metaobject-handle of GID zijn (geen weergavenaam).

  Let op: Als je gegevens in deze kolom wijzigt, worden bestaande variant-ID-waarden verwijderd en nieuwe variant-ID's aangemaakt. Veranderingen in variant-ID-waarden kunnen de afhankelijkheid van derden van variant-ID's verbreken. Meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Option3 LinkedTo

  Als een productoptie aan een categoriemetaveld is gekoppeld, moet deze waarde het volgende zijn: product.metafields.shopify.{taxonomy_attribute}

  Variant SKU

  De SKU van het product of de variant. Dit wordt gebruikt om middels voorraadtrackingsservices voorraad bij te houden.

  Dit veld kan niet leeg worden gelaten als je een aangepaste fulfillmentservice gebruikt.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Variant Inventory Tracker

  Voeg je voorraadtracking toe voor deze variant of dit product. Geldige waarden zijn shopify, shipwire, amazon_marketplace_web of blanco als de voorraad niet wordt bijgehouden.

  Als de bestaande opties voor het traceren van voorraad worden verwijderd, wordt de voorraad niet meer getraceerd.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Variant Compare At Price

  De 'prijsvergelijking' van het product of de variant. Vermeld hier alleen de prijs en geen valutasymbolen. Bijvoorbeeld 9,99.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Variant Taxable

  Pas belastingen toe op deze variant. Geldige waarden zijn true of false.

  Variant Barcode

  De barcode, ISBN of UPC van het product.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Image Src

  Voer de URL in voor de productafbeelding. Shopify downloadt de afbeeldingen tijdens het importeren en uploadt ze opnieuw naar je winkel. Deze afbeeldingen zijn niet variantspecifiek. In de variantafbeeldingenkolom kun je variantafbeeldingen opgeven.

  Je kunt de afbeeldingsbestandsnaam niet wijzigen nadat die afbeelding naar je winkel is geüpload. Upload geen afbeeldingen die de achtervoegsels _thumb, _small of _medium in hun naam hebben.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Image Position

  Voer het nummer in dat overeenkomt met de volgorde waarin je de afbeelding op de productpagina wilt weergeven. De afbeeldingen verschijnen in de volgorde van klein naar groot, beginnend bij een beeldpositiewaarde van 1. Voer bijvoorbeeld 1 in als je wilt dat de afbeelding als eerste voor dat product wordt weergegeven.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Image Alt Text

  Met alt-tekst (alternatieve tekst) wordt een afbeelding beschreven. Deze vormt een belangrijk onderdeel van een productbeschrijving. Als een afbeelding om welke reden dan ook niet kan worden geladen, wordt de alt-tekst weergegeven. Deze tekst wordt ook gebruikt door ondersteunende technologie om een afbeelding te beschrijven voor een klant met een visuele beperking. Het opnemen van alt-tekst geeft de SEO van je website een boost. Houd je alt-tekst kort en beschrijvend. De maximale lengte is 512 tekens, maar de optimale lengte is 125 tekens of minder.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  SEO Title

  De SEO-titel is te vinden op de pagina met productgegevens onder de kop Zoekmachinelijstvoorbeeld in het veld Paginatitel. De SEO-titel is alfanumeriek en mag uit maximaal 70 tekens bestaan. Als je deze kolom leeg laat wanneer je een product importeert, dan wordt de waarde uit de kolom Title ingevoerd in het veld Paginatitel op de pagina met productgegevens.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  SEO Description

  De SEO-beschrijving is ook te vinden op de pagina met productgegevens onder de koptekst Zoekmachinelijstvoorbeeld in het veld Beschrijving. De SEO-beschrijving is alfanumeriek en mag uit maximaal 320 tekens bestaan. Als je deze kolom leeg laat wanneer je een product importeert, dan wordt de waarde uit de kolom Body (HTML) ingevoerd in het veld Beschrijving op de pagina met productgegevens.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Google Shopping / Google Product Category

  Als je momenteel een Google-productcategorie gebruikt, kun je deze gebruiken als je Shopify-standaardproducttype. Je kunt het standaardproducttype, de productcategorie van Google of beide gebruiken. Geef voor elk artikel een zo specifiek mogelijke categorie op.

  De Google Product Category (GPC) (google_product_category) gebruikt de product-taxonomie van Google.

  Je kunt de Productcategorie van Google op een van de volgende manieren invoeren:

  • gebruik het volledige taxonomiepad, bijvoorbeeld Kleding en accessoires > Kleding > Overhemden, shirts en tops
  • gebruik de numerieke ID, bijvoorbeeld212

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Google Shopping (Unstructured metafield)

  De kopteksten van de kolommen variëren op basis van het Google Shopping-metaveld waar de opgenomen waarde voor staat en worden voorafgegaan door Google Shopping / . De opgenomen metavelden in de kopteksten van de CSV-productkolommen zijn:

 • Gender
 • Age Group
 • MPN
 • Condition
 • Custom Product
 • Custom Label 0
 • Custom Label 1
 • Custom Label 2
 • Custom Label 3
 • Custom Label 4
 • Met de Google Shopping-kolommen in een app synchroniseer je producten met het Google Merchant Center. In het Google- en YouTube-kanaal worden deze metavelden echter niet gebruikt. Je kunt de waarden in de kolommen met metavelden met 'Google Shopping' in de naam negeren, tenzij je die nodig hebt voor een app.

  Hier vind je meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolommen.

  Variant Image

  De URL voor afbeeldingen van varianten. Als je een URL toevoegt, moet dit een goed werkende afbeeldings-URL zijn.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Variant Tax Code

  Beschikbaar voor: Shopify Plus-abonnement

  De Avalara-code om btw op dit product toe te passen. Dit veld is alleen van toepassing wanneer je importeert naar of exporteert vanuit een winkel die de integratie van het Shopify Plus-abonnement met Avalara AvaTax gebruikt.

  Wanneer je een CSV-bestand maakt door producten te exporteren vanuit een winkel die Avalara gebruikt, wordt de kolom Variant Tax Code ingevuld. Als je dit CSV-bestand importeert in een winkel die Avalara niet heeft ingesteld, mislukt je import.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Cost per item

  Hoeveel het product of de variant je kost. Voeg alleen de kostprijs toe. Voeg geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Price / International

  Een vaste prijs voor dat product op de markt met dezelfde naam en in de valuta van die markt.

  Hier vind je meer informatie over CSV-kolommen voor Shopify Markets.

  Compare At Price / International

  Stelt een vaste prijsvergelijking in voor dat product op de markt met dezelfde naam en in de valuta van die markt. Een vaste prijs voor een product op een markt is vereist als je een vaste vergelijkingsprijs wilt gebruiken.

  Hier vind je meer informatie over CSV-kolommen voor Shopify Markets.

  Metafields

  Productmetavelden die in je winkel zijn aangemaakt. De productmetavelddefinitie wordt in de kolomkoptekst weergegeven als <name> (product.metafields.custom.<key>). De volgende metaveldtypen worden ondersteund binnen het in bulk importeren/exporteren van CSV-bestanden:

  • boolean
  • kleur (voorbeeld: #ff00cc)
  • date
  • date_time
  • afmeting (voorbeeld: 25.0cm)
  • list.color (voorbeeld: #ff00cc; #cc0000)
  • list.date (voorbeeld: 2023-12-02; 2023-12-03)
  • list.date_time (voorbeeld: 2023-12-02T09:30:00; 2023-12-03T10:00:00)
  • list.dimension (voorbeeld: 10.0cm; 3.0m)
  • list.metaobject_reference (voorbeeld: gid://shopify/Metaobject/123; gid://shopify/Metaobject/456 of de metaobject-handles, zoals blue; red)
  • list.number_decimal (voorbeeld: 1.0; 2.1)
  • list.number_integer (voorbeeld: 3; 4)
  • list.product_reference (voorbeeld: gid://shopify/Product/123; gid://shopify/Product/456 of de product-handles, zoals boots; skis)
  • list.url (voorbeeld: http://www.google.com; http://shopify.com)
  • list.volume (voorbeeld: 10.0ml; 2.0l)
  • list.weight (voorbeeld: 1g; 2.0lb; 3.0 kg)
  • money (voorbeeld: 5.99 CAD)
  • multi_line_text_field (voorbeeld: "Ingredients
   Flour
   Water
   Milk
   Eggs"
   )
  • number_decimal (voorbeeld: 1.0)
  • number_integer (voorbeeld: 1)
  • product_reference (voorbeeld: gid://shopify/Product/123 of product-handle, zoals boots)
  • single_line_text_field (voorbeeld: single line)
  • url (voorbeeld: http://shopify.com)
  • volume (voorbeeld: 10.0ml)
  • gewicht (voorbeeld: 10.0g)

  Productgegevens overschrijven met een geïmporteerd CSV-bestand

  Wanneer je een CSV-bestand importeert, kun je de optie Overschrijf producten met overeenkomende handles. selecteren. Als je deze optie selecteert, dan worden, wanneer de handle in het te importeren CSV-bestand overeenkomt met een bestaande handle in de productlijst, de waarden in het CSV-bestand overschreven door de waarden in de overeenkomende kolommen in de bestaande productlijst. Als je de overschrijfoptie niet selecteert, dan worden de producten die met een bestaande handle overeenkomen, tijdens de CSV-import genegeerd.

  • Als een niet-vereiste kolom in het geïmporteerde CSV-bestand leeg is, wordt de overeenkomende waarde in de productlijst als leeg overschreven.

   • De waarde van Vendor in je bestaande productlijst is bijvoorbeeld John's Apparel, maar de kolom Vendor leeg is in het CSV-bestand dat je importeert, wordt de John's Apparel als leeg overschreven.
  • Als een niet-vereiste kolom niet is opgenomen in het geïmporteerde CSV-bestand, maar wel is opgenomen in de bestaande productlijst, blijft de waarde in de productlijst hetzelfde.

   • Als de kolom Variant Image bijvoorbeeld is opgenomen in de bestaande productlijst, maar die kolom niet in het geïmporteerde CSV-bestand staat, blijft de waarde in de productlijst hetzelfde.
  • Als in het import-CSV-bestand een niet-verplichte kolom is opgenomen die afhankelijk is van andere kolomgegevens die niet in het bestand zijn opgenomen, dan worden bestaande gegevens verwijderd of gewist.

   • Als de kolom Variant-SKU bijvoorbeeld is opgenomen in het geïmporteerde CSV-bestand, maar niet de kolommen Option1 Waarde en Option1 Naam, wordt de productvariantoptie verwijderd.

  Kolomuitzondering collectie

  Als je je producten in collecties wilt organiseren tijdens de CSV-upload, kun je overal in je CSV-bestand een nieuwe kolom toevoegen met de koptekst Collection.

  Wanneer je een CSV-bestand exporteert, wordt de kolom Collection niet toegevoegd.

  Beschrijving van de kolom Collection in het importbestand van de product-CSV.
  Kolom Beschrijving
  Collection

  Voer de naam in van de collectie waaraan je dit product wilt toevoegen.

  • Als het een bestaande automatische collectie is, moet het product aan de voorwaarden voor de collectie voldoen.
  • Als de collectie nog niet bestaat, wordt een handmatige collectie gemaakt.

  Je kunt een product aan slechts één collectie toevoegen.

  Deze waarde mag leeg zijn.

  Klik hier voor meer informatie over hoe het overschrijven van bestaande producten van invloed is op de gegevens in deze kolom.

  Een CSV-productbestand maken

  Beslis voor elk product of het een eenvoudig product is of een product met varianten:

  • Eenvoudig product: een eenvoudig product heeft geen varianten. Als je een product zonder varianten uploadt, voer je in de eerste rij alle velden voor het product evenals de URL voor de eerste afbeelding in. In de volgende rijen voer je alleen de handle en URL voor elke extra afbeelding in.
  • Product met varianten: als je een product met varianten uploadt, voer je in de eerste rij alle velden voor het product evenals de URL voor de eerste afbeelding in. In de volgende rijen voer je de handle in. Sla vervolgens de kolommen Title, Body (HTML), Vendor en Tags over. Vul de overige gegevens van de varianten en elke afbeeldings-URL in.

  Nadat je al je producten en afbeeldingen hebt toegevoegd, sla je je CSV-bestand op in UTF-8-indeling met LF-linefeeds. Raadpleeg de documentatie van je spreadsheet- of teksteditorprogramma als je niet bekend bent met coderingen.

  Om een voorbeeld van een CSV-bestand te bekijken, download je dit voorbeeld van een CSV-bestand en open je het vervolgens in Google Sheets of een ander spreadsheetprogramma.

  Afbeeldingen voorbereiden

  Een CSV-bestand kan alleen tekst bevatten. Daarom moet je ervoor zorgen dat alle productafbeeldingen op een bestaande website staan. Die afbeelding-URL's worden alleen gebruikt tijdens het importeren van CSV-bestanden. Je kunt de URL's verwijderen nadat je import is voltooid.

  Voer een van de volgende acties uit, afhankelijk van de locatie van je afbeeldingsbestand:

  • Als de bestanden alleen op je computer staan, upload je ze naar je Shopify-winkel of naar een andere hostingservice en verkrijg je vervolgens de URL.
  • Als je vanaf een ander platform naar Shopify overschakelt, kun je de huidige afbeeldings-URL's kopiëren en deze gebruiken in het CSV-bestand.
  • Als het CSV-productbestand is geproduceerd door je producten vanuit Shopify te exporteren, hoef je niets te doen omdat je afbeeldingen al op je website staan.

  Wanneer je URL's voor elke productafbeelding hebt, kun je beginnen met het maken van je CSV-bestand.

  Meerdere productafbeeldingen toevoegen in een CSV-bestand

  Je kunt meer productafbeeldingen aan je CSV-bestand toevoegen door meer afbeeldingen naar je Shopify-beheercentrum te uploaden. Als je je Shopify-winkel bouwt met een CSV-bestand, is het proces een beetje anders. Neem de volgende aandachtspunten door:

  • Je moet een CSV-bestand kunnen bewerken. Shopify raadt aan Google Sheets te gebruiken om een geformatteerde versie van je CSV-bestanden te bekijken.
  • Je kunt maximaal 250 afbeeldingen aan een product toevoegen.
  • Upload je productafbeeldingen naar een openbaar toegankelijke URL. Dat wil zeggen dat ze achter een https://-protocol zonder wachtwoordbeveiliging moeten worden geplaatst. Je kunt hiervoor afbeeldingen uploaden naar de pagina Bestanden van het Shopify-beheercentrum. De URL's worden automatisch gegenereerd. Nadat je op Bestanden uploaden hebt geklikt, kun je maximaal een paar honderd afbeeldingen selecteren om in bulk te uploaden.

  Meerdere productafbeeldingen toevoegen in je CSV-bestand

  1. Voeg nieuwe rijen in. Je mag slechts één rij per afbeelding gebruiken.
  2. Kopieer en plak de handle.
  3. De URL's van de afbeeldingen kopiëren en plakken.

  Een nieuwe rij invoegen

  1. Open je CSV-bestand in je spreadsheetprogramma, zoals Google Spreadsheets.
  2. Zoek de producten waaraan je afbeeldingen wilt toevoegen.
  3. Klik en sleep in de volgende rij de rijnummers om meerdere rijen te selecteren. Selecteer hetzelfde aantal rijen als het aantal extra afbeeldingen dat je toevoegt.
   In a product CSV Google spreadsheet, the third and fourth row are highlighted.
  4. Klik met de rechtermuisknop ergens in het gemarkeerde gebied en selecteer X rijen hierboven invoegen terwijl deze rijen zijn gemarkeerd.
   In a product CSV Google spreadsheet, the Insert 2 above option is selected.

  De handle-waarde kopiëren en plakken

  Kopieer en plak de Handle-waarde van het vereiste product in kolom A voor je nieuwe rijen.

  In a product CSV Google spreadsheet, the text black-shirt is entered under the handle column in the third and fourth rows.

  De URL's van de afbeeldingen kopiëren en plakken

  1. Upload je afbeeldingen naar Shopify op de pagina Bestanden.
  2. Klik voor één afbeeldings-URL tegelijk op het pictogram Link kopiëren.
   In the Shopify admin Files page, the link button is highlighted in the row of a black t-shirt image.
  3. Blader in het CSV-bestand in je spreadsheettoepassing zijwaarts naar de laatste kolommen van het CSV-bestand.
  4. Plak in de kolom Image Src de afbeeldings-URL in elke regel.
   In a product CSV Google spreadsheet, the black t-shirt product image URL is entered into a row in the Image Src column.
  5. Herhaal stap 2 t/m 4 voor alle afbeeldingen van dit product
  6. Optioneel: om je SEO te verbeteren, voer je waarden in alle Image Alt Text-velden in. Meer informatie over alt-tekst van afbeelding.
  7. Sla het CSV-bestand op en importeer het naar Shopify.

  Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

  Probeer het gratis