CSV-bestanden gebruiken

Je gebruikt een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) om producten in je Shopify-winkel te importeren en producten uit je winkel te exporteren. Door een CSV-bestand te gebruiken, kun je grote aantallen producten en hun gegevens tegelijkertijd importeren of exporteren. Dit kan handig zijn als je bulkproductgegevens tussen Shopify en een ander systeem wilt uitwisselen.

Zo open en bewerk je een CSV-bestand.

Een voorbeeld CSV-bestand downloaden

Je kunt een voorbeeld-CSV-bestand downloaden en bekijken om als template te gebruiken:

 • Het voorbeeldbestand bevat een voorbeeldproduct en een aantal varianten. Je importbestand bevat waarschijnlijk veel meer producten en varianten. Als je het voorbeeldbestand gebruikt om je eigen importbestand te maken, zorg er dan voor dat je alle voorbeeldproducten verwijdert.

 • Het voorbeeldbestand bevat de kolom Variant Inventory Qty, die alleen wordt gebruikt voor winkels met een enkele locatie. Gebruik als je meerdere locaties gebruikt en voorraadaantallen wilt im- of exporteren het CSV-voorraadbestand.

Indeling CSV-productbestand

De eerste regel van je CSV-productbestand moet de veldkoppen bevatten die in de tabel worden beschreven. Dit in dezelfde volgorde en elk gescheiden door een komma. Latere regels in het bestand moeten gegevens voor je product bevatten met dezelfde velden in exact dezelfde volgorde.

Als een kolom leeg is en je ervoor kiest om producten met dezelfde handle te overschrijven bij het uploaden van het CSV-bestand, kan dit gegevens in je Shopify-winkel verwijderen die verwant is aan de kolom. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie.

Handle

Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties of andere tekens, inclusief punten. Handles worden gebruikt in de URL van elk product.

De handle voor een 'Snowboard dames' moet bijvoorbeeld snowboard-dames zijn en de URL van het product is dan https://yourstore.myshopify.com/products/snowboard-dames.

Elke regel in het CSV-bestand die begint met een andere handle, wordt behandeld als een nieuw product. Als je meerdere afbeeldingen aan een product wilt toevoegen, moet je meerdere regels toevoegen met dezelfde handle.

De kolom Handle mag niet leeg zijn of ontbreken.

Title

De titel van je product. Voorbeeld: Snowboard voor dames

De kolom Titel mag niet leeg zijn of ontbreken.

Body (HTML)

De beschrijving van het product in HTML-indeling. Dit kan ook platte tekst zijn zonder opmaak.

De kolom Body (HTML) mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande beschrijvingen verwijderd.

Vendor (min. 2 tekens)

De naam van de producent voor je product. Bijvoorbeeld Wouters Kleding.

De kolom Leverancier mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande leveranciersnamen verwijderd.

Type

Het producttype. Bijvoorbeeld Snowboard.

De kolom Type mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande producttypen verwijderd.

Tags

Een door komma's gescheiden lijst met tags die worden gebruikt om het product te taggen. De meeste spreadsheetapplicaties voegen automatisch aanhalingstekens toe rond de tags. Als je een editor voor tekst zonder opmaak gebruikt, moet je handmatig de aanhalingstekens toevoegen. Bijvoorbeeld "tag1, tag2, tag3".

De kolom Tags mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande tags verwijderd.

Published

Geeft aan of een product in je onlinewinkel wordt gepubliceerd. Geldige waarden zijn TRUE als het product in je onlinewinkel is gepubliceerd, of FALSE als het product voor je onlinewinkel is verborgen.

De kolom Gepubliceerd mag niet ontbreken. Als je het veld leeg laat, wordt het product gepubliceerd.

Option1 Name

Als een product een optie heeft, voer de naam in. Bijvoorbeeld: Kleur.

De kolom Option1 Naam mag niet leeg zijn of ontbreken. Voor producten met slechts één optie moet deze optie op Title worden ingesteld.

Option1 Value

Als je informatie in deze kolom wijzigt, worden bestaande variant-id's verwijderd en worden nieuwe variant-id's gemaakt. Elke wijziging in variant-id's kan externe afhankelijkheden van variant-id's opsplitsen.

Als een product een optie heeft, voer de waarde in. Bijvoorbeeld: Zwart.

De kolom Option1 Waarde mag niet leeg zijn of ontbreken. Voor producten met slechts één optie moet deze optie op Default Title worden ingesteld.

Option2 Name

Als een product een tweede optie heeft, voer de naam in. Bijvoorbeeld Maat.

De kolom Option2 Naam mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande Option2-namen verwijderd.

Option2 Value

Als je informatie in deze kolom wijzigt, worden bestaande variant-id's verwijderd en worden nieuwe variant-id's gemaakt. Elke wijziging in variant-id's kan externe afhankelijkheden van variant-id's opsplitsen.

Als een product een tweede optie heeft, voer de waarde in. Bijvoorbeeld Large.

De kolom Option2 Waarde mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande Option2-waarden verwijderd.

Option3 Name

Als een product een derde optie heeft, voer de naam in.

De kolom Option3 Naam mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande Option3-namen verwijderd.

Option3 Value

Als je informatie in deze kolom wijzigt, worden bestaande variant-id's verwijderd en worden nieuwe variant-id's gemaakt. Elke wijziging in variant-id's kan externe afhankelijkheden van variant-id's opsplitsen.

Als een product een derde optie heeft, voer de waarde in.

De kolom Option3 Waarde mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande Option3-waarden verwijderd.

Variant SKU

De SKU van het product of de variant. Dit wordt gebruikt om middels voorraadtrackingsservices voorraad bij te houden.

Dit veld kan niet leeg worden gelaten als je een aangepaste fulfillmentservice gebruikt.

De kolom Variant SKU mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande Variant SKU's verwijderd.

Variant Grams

Het gewicht van het product of de variant in gram. Geen maateenheid opgeven of decimalen gebruiken. Voer bijvoorbeeld 5125 in voor een gewicht van 5,125 kg.

Shopify importeert en exporteert het gewicht altijd in grammen, zelfs als je een andere eenheid specificeert. Je moet nauwkeurige gewichten gebruiken als je door de bezorger berekende verzendkosten wilt aanbieden of een service van een externe partij wilt gebruiken.

De kolom Variant Grams mag niet leeg zijn of ontbreken. Er is een waarde nodig, zelfs als die waarde 0 is.

Variant Inventory Tracker

Voeg je voorraadtracking toe voor deze variant of dit product. Geldige waarden zijn shopify, shipwire, amazon_marketplace_web of blanco als de voorraad niet wordt bijgehouden.

De kolom Variant Inventory tracker mag leeg zijn, maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Eventuele huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor ontbrekende kolommen. Wanneer je het CSV-bestand uploadt, worden de bestaande opties voor het traceren van voorraad verwijderd en wordt de voorraad niet meer getraceerd.

Variant Inventory Qty

Het aantal artikelen dat je op voorraad hebt voor dit product of deze variant. Deze kolom wordt alleen gebruikt voor Shopify-winkels met één locatie.

Als je winkel de voorraad op meerdere locaties beheert, wordt deze kolom niet opgenomen. Gebruik het CSV-voorraadbestand als je voorraadaantallen wilt im- of exporteren.

De kolom Variant voorraadaantallen mag leeg zijn, maar mag niet ontbreken als je winkel slechts één locatie heeft. Als je deze kolom leeg laat en controleer Eventuele huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor ontbrekende kolommen. Wanneer je het CSV-bestand uploadt, worden de bestaande voorraadaantallen voor de producten verwijderd.

Variant Inventory Policy

Hoe je bestellingen verwerkt wanneer het voorraadniveau voor dit product of deze variant nul heeft bereikt. Varianten met een afwijzen voorraadbeleid kunnen niet worden gekocht nadat hun voorraadniveau nul heeft bereikt. Varianten met een doorgaan voorraadbeleid kunnen worden gekocht nadat hun voorraadniveau nul heeft bereikt, wat negatieve voorraadniveaus mogelijk maakt.

De kolom Voorraadbeleid variant mag niet leeg zijn of ontbreken.

Variant Fulfillment Service

De fulfillmentservice voor het product of de variant die wordt gebruikt. Geldige waarden zijn: handmatig, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web.

Als je een aangepaste fulfillmentservice gebruikt, dan kun je de naam van de service in deze kolom toevoegen. Gebruik voor de aangepaste naam alleen kleine letters. Spaties zijn niet toegestaan, vervang ze door een streepje (-). Punten en andere speciale tekens worden verwijderd. Als bijvoorbeeld de naam van je fulfillmentservice "Joan's Fulfillment" is, voer dan joans-fulfillment in het CSV-bestand in.

Je moet een aangepaste fulfillmentservice hebben ingesteld in je Shopify-beheercentrum voordat je de naam van de service in deze kolom kunt toevoegen.

De kolom Variant fulfillmentservice mag niet leeg zijn of ontbreken.

Variant Price

De prijs van het product of de variant. Voeg geen valutasymbolen toe, neem alleen de prijs op. Bijvoorbeeld: 9,99.

De kolom Variant prijs mag niet leeg zijn of ontbreken.

Variant Compare at Price

De 'Prijsvergelijking' van het product of de variant. Voeg geen valutasymbolen toe, neem alleen de prijs op. Bijvoorbeeld: 9,99.

De kolom Variant prijsvergelijking mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande "prijsvergelijkingen" voor deze producten uit je Shopify-winkel verwijderd.

Variant Requires Shipping

De optie om verzending te vereisen. Geldige waarden zijn TRUE, FALSEof leeg (dat gelijk is aan FALSE).

De kolom Variant vereist verzending mag kan leeg zijn, maar mag niet ontbreken.

Variant Taxable

Pas belastingen toe op deze variant. Geldige waarden zijn TRUE, FALSE of leeg (dat gelijk is aan FALSE).

De kolom Variant belasybaar mag leeg zijn maar mag niet ontbreken.

Variant Barcode

De streepjescode, ISBN of UPC van het product.

De kolom Variant streepjescode mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande streepjescodes voor deze producten uit je Shopify-winkel verwijderd.

Image Src

Voer de URL in voor de productafbeelding. Shopify downloadt de afbeeldingen tijdens het importeren en uploadt ze opnieuw naar je winkel. Deze afbeeldingen zijn niet variantspecifiek. In de variantafbeeldingenkolom kun je variantafbeeldingen opgeven.

Je kunt de afbeeldingsbestandsnaam niet wijzigen nadat die afbeelding naar je winkel is geüpload. Upload geen afbeeldingen die de achtervoegsels _thumb, _small of _medium in hun naam hebben.

De kolom Afbeelding Src mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande afbeeldingen voor deze producten uit je Shopify-winkel verwijderd.

Image Position

Voer het nummer in dat overeenkomt met de volgorde waarin je de afbeelding op de productpagina wilt weergeven. De afbeeldingen verschijnen in de volgorde van klein naar groot, beginnend bij een beeldpositiewaarde van 1. Voer bijvoorbeeld 1 in als je wilt dat de afbeelding als eerste voor dat product wordt weergegeven.

De kolom Afbeeldingspositie mag leeg zijn of ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande afbeeldingsposities voor de productafbeeldingen uit je Shopify-winkel verwijderd.

Image Alt Text

Alt-tekst (alternatieve tekst) beschrijft een afbeelding en is een belangrijk onderdeel van een productbeschrijving. Als een afbeelding om welke reden dan ook niet kan worden geladen, wordt de alt-tekst weergegeven. De tekst wordt ook gebruikt door ondersteunende technologie om een afbeelding te beschrijven voor een klant met een visuele beperking. Het opnemen van alt-tekst zal de SEO van je website een boost geven. Houd je alt-tekst kort en beschrijvend. De maximale lengte is 512 tekens, maar 125 of minder wordt aanbevolen.

De kolom Afbeelding Alt Text mag leeg zijn maar mag niet ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande afbeeldingen alt text voor deze producten uit je Shopify-winkel verwijderd.

Gift Card

Geeft aan of het product een cadeaubon is of niet. Geldige waarden zijn TRUE of FALSE. Met de toevoeging van deze kolom kun je ook andere cadeaukaartgegevens bewerken, zoals de kolommen Content of Tags en deze wijzigingen importeren. Een cadeaubon kan alleen worden gemaakt en geactiveerd in het Shopify-beheercentrum. Je kunt in eerste instantie geen cadeaubon maken via een CSV-bestandsimport van een product.

De kolom Cadeaubon mag leeg zijn of ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande cadeaubonwaarden voor deze producten uit je Shopify-winkel verwijderd.

SEO Title

De SEO-titel is te vinden op de pagina met productgegevens onder de kop Zoekmachinelijstvoorbeeld in het veld Paginatitel. De SEO-titel heeft een tekenlimiet (letters en cijfers) van 70. Als je dit veld leeg laat bij het importeren van een product, dan wordt het veld automatisch gevuld met de producttitel.

De kolom SEO-titel mag leeg zijn of ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande SEO-titels voor deze producten uit je Shopify-winkel verwijderd.

SEO Description

De SEO-beschrijving is ook te vinden op de pagina met productgegevens onder de koptekst Zoekmachinelijstvoorbeeld in het veld Metaveldbeschrijving. De SEO-beschrijving heeft een tekenlimiet (letters en cijfers) van 320. ls je dit veld leeg laat bij het importeren van een product, dan wordt het veld automatisch gevuld met de productbeschrijving.

De kolom SEO-beschrijving mag leeg zijn of ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande SEO-beschrijvingen voor deze producten uit je Shopify-winkel verwijderd.

Google Shopping-metavelden

De Google Shopping-velden kunnen door een app worden gebruikt om producten te synchroniseren met het Google Merchant Center. Het Google-kanaal van Shopify gebruikt deze metavelden echter niet. Je kunt de velden in de kolommen met Google Shopping in hun naam negeren tenzij je die voor een app moet gebruiken.

De kolom Metavelden van Google Shopping mag leeg zijn of ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande metavelden voor deze producten uit je Shopify-winkel verwijderd.

Variant Image

De URL voor afbeeldingen van varianten. Als je een URL toevoegt, moet dit een goed werkende afbeeldings-URL zijn.

De kolom Variant-afbeelding mag leeg zijn of ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande afbeeldingen voor deze varianten uit je Shopify-winkel verwijderd.

Variant Weight Unit

Geldige waarden zijn g, kg, lb en oz.

De kolom Variant-gewichtseenheid mag leeg zijn of ontbreken. Als dit veld leeg wordt gelaten, dan is de gewichtseenheid voor varianten kg.

Variant Tax Code (Shopify Plus)

De Avalara-code om btw op dit product toe te passen. Dit veld is alleen van toepassing wanneer je importeert naar of exporteert vanuit een winkel die de integratie van Shopify Plus met Avalara AvaTax gebruikt.

Wanneer je een CSV-bestand maakt door producten te exporteren vanuit een winkel die Avalara gebruikt, wordt het veld Variantbelastingcode ingevuld. Als je dit CSV-bestand importeert in een winkel die Avalara niet heeft ingesteld, mislukt je import.

De kolom Variant-belastingtariefgroep mag leeg zijn of ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande belastingtariefgroepen voor deze producten uit je Shopify-winkel verwijderd.

Cost per item

Hoeveel het product of de variant je kost. Voeg geen valutasymbolen toe, alleen de kosten. Bijvoorbeeld: 9,99.

De kolom Kostprijs per artikel mag leeg zijn of ontbreken. Als je deze kolom leeg laat en controleer Alle huidige producten met dezelfde handle overschrijven. Bestaande waarden worden gebruikt voor eventuele ontbrekende kolommen. wanneer je het CSV-bestand uploadt, dan worden de bestaande kostprijzen voor deze producten uit je Shopify-winkel verwijderd.

Kolomuitzondering collectie

Als je je producten in collecties wilt organiseren tijdens de CSV-upload, kun je overal in je CSV-bestand een nieuwe kolom toevoegen met de koptekst Collection. Dit is de enige kolom die je aan het CSV-bestand kunt toevoegen die de indeling niet breekt:

Collection (must create a new column, can be left blank) Voer de naam in van de collectie waaraan je dit product wilt toevoegen. Als het een bestaande automatische collectie is, moet het product aan de voorwaarden voor de collectie voldoen. Als de collectie nog niet bestaat, wordt een handmatige collectie gemaakt. Je kunt een product aan slechts één collectie toevoegen.

Een CSV-productbestand maken

Beslis voor elk product of het een eenvoudig product is of een product met varianten:

 • Eenvoudig product (heeft geen varianten)

  Als je een product uploadt dat geen varianten heeft, voer alle velden (zoals hierboven beschreven) voor het product op de eerste regel in, samen met de URL voor de eerste afbeelding. Voer op de volgende regels alleen de handle en de URL in voor elke extra afbeelding.

 • Product met varianten

  Als je een product uploadt dat varianten heeft, voer alle velden (zoals hierboven beschreven) voor het product op de eerste regel in, samen met de URL voor de eerste afbeelding. Voer de handle in op de volgende regels. Sla vervolgens de kolommen Titel, Content (HTML), Producent en Tags over. Vul de overige gegevens van de varianten en elke afbeeldings-URL in.

Nadat je al je producten en afbeeldingen hebt toegevoegd, slaat je je CSV-bestand op in UTF-8-indeling met LF-linefeeds. Raadpleeg de documentatie van je spreadsheet- of teksteditorprogramma als je niet bekend bent met coderingen.

Om een voorbeeld van een CSV-bestand te bekijken, download je dit voorbeeld van een CSV-bestand en open je het vervolgens in Google Sheets of een ander spreadsheetprogramma.

Je afbeeldingen voorbereiden

Een CSV-bestand kan alleen tekst bevatten. Je moet er dus voor zorgen dat alle productafbeeldingen zich op een bestaande website bevinden. Die afbeelding-URL's worden alleen gebruikt tijdens het importeren van CSV-bestanden (met andere woorden: je kunt ze verwijderen wanneer je import is voltooid).

 • Als de bestanden alleen op je computer staan, moet je ze uploaden naar je Shopify-winkel of naar een andere hostingservice voor afbeeldingen om te koppelen naar hun URL.

 • Als je overschakelt naar Shopify vanaf een ander platform, kun je de huidige afbeeldings-URL's kopiëren en deze gebruiken in het CSV-bestand.

 • Als het CSV-productbestand is geproduceerd door je producten vanuit Shopify te exporteren, hoef je niets te doen omdat je afbeeldingen al op je website staan.

Wanneer je URL's voor elke productafbeelding hebt, kun je beginnen met het maken van je CSV-bestand.

Meerdere productafbeeldingen toevoegen in een CSV-bestand

Je kunt meer productafbeeldingen aan je CSV-bestand toevoegen door meer afbeeldingen naar je Shopify-beheercentrum te uploaden. Als je je Shopify-winkel bouwt met een CSV-bestand, is het proces een beetje anders. Dit is wat je moet weten:

 • Je moet een CSV-bestand kunnen bewerken. Shopify raadt aan Google Sheets te gebruiken om een geformatteerde versie van je CSV-bestanden te bekijken.

 • Je kunt maximaal 250 afbeeldingen aan een product toevoegen.

 • Je productafbeeldingen moeten worden geüpload naar een openbaar toegankelijke URL. Dat wil zeggen dat ze achter een https://-protocol zonder wachtwoordbeveiliging moeten zijn geplaatst. Om dit te doen, kun je afbeeldingen uploaden naar de pagina Bestanden van het Shopify-beheercentrum. De URL's worden automatisch gegenereerd. Nadat je op Bestanden uploaden hebt geklikt, kun je maximaal een paar honderd afbeeldingen selecteren om in bulk te uploaden.

Om meerdere afbeeldingen toe te voegen, moet je:

 1. Nieuwe rijen invoegen (één per afbeelding).
 2. De 'handle' kopiëren en plakken.
 3. De URL's van de afbeeldingen kopiëren en plakken.

Nieuwe rijen invoegen (één per afbeelding).

 1. Open je CSV-bestand in je spreadsheetprogramma, zoals Google Spreadsheets.

 2. Zoek de producten waaraan je afbeeldingen wilt toevoegen.

 3. Klik en sleep in de volgende rij op de rijnummers om meerdere rijen te selecteren. Selecteer hetzelfde aantal rijen als het aantal extra afbeeldingen dat je toevoegt.

 4. Klik met de rechtermuisknop ergens in het gemarkeerde gebied en kies X rijen hierboven invoegen terwijl deze rijen zijn gemarkeerd.

  Hiermee maak je drie lege rijen onder het product waaraan je extra afbeeldingen wilt toevoegen.

De handle kopiëren en plakken.

Kopieer en plak de handle van het gewenste product in kolom A voor je nieuwe rijen.

De URL's van de afbeeldingen kopiëren en plakken.

 1. Upload je afbeeldingen naar Shopify op de pagina Bestanden

 2. Markeer en kopieer vervolgens één afbeeldings-URL per keer.

 3. Keer terug naar je spreadsheet-software en schuif zijwaarts naar de laatste kolommen van het CSV-bestand.

 4. Plak in de kolom "Image Src" (afkorting voor 'afbeeldingsbron') in elke regel één afbeeldings-URL.

 5. Herhaal stap 2 - 4 voor alle afbeeldingen van dit product

 6. (Optioneel): vul de velden in onder de volgende kolom "Image Alt Text" om je SEO te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over alt-tekst van afbeelding.

Je kunt het bestand vervolgens opslaan en importeren in Shopify.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis