CSV-bestanden gebruiken om producten te importeren en te exporteren

Je kunt een CSV-bestand gebruiken (door komma's gescheiden waarden) om producten in je Shopify-winkel te importeren en producten uit je winkel te exporteren. Als je een CSV-bestand gebruikt, kun je grote aantallen producten en hun gegevens tegelijkertijd importeren of exporteren. Dit kan handig zijn als je productgegevens tussen Shopify en een andere platforms wilt uitwisselen.

Raadpleeg Een CSV-bestand openen en bewerken voor meer informatie over het gebruik van CSV-bestanden.

Download een CSV-voorbeeldbestand

Je kunt een voorbeeld-CSV-bestand downloaden en bekijken om als template te gebruiken.

 • Het voorbeeldbestand bevat een voorbeeldproduct en een aantal varianten. Je importbestand bevat waarschijnlijk veel meer producten en varianten. Als je het voorbeeldbestand gebruikt om je eigen importbestand te maken, zorg er dan voor dat je alle voorbeeldproducten verwijdert.

 • Het voorbeeldbestand bevat de kolom Variant Inventory Qty, die alleen wordt gebruikt voor winkels met een enkele locatie. Gebruik het CSV-voorraadbestand als je meerdere locaties gebruikt en voorraadaantallen wilt importeren of exporteren.

Aandachtspunten voor het CSV-bestand van het product

Lees de volgende aandachtspunten voordat je een CSV-bestand van een product gebruikt.

Het CSV-bestand van het product opmaken

Om ervoor te zorgen dat je CSV-bestand correct werkt, controleer je eerst of het aan de volgende criteria voldoet:

Vereiste kolommen in het CSV-bestand van het product

Deze kolommen moeten aanwezig zijn onder de volgende voorwaarden:

 • Wanneer je een CSV-productbestand aanmaakt om nieuwe producten te importeren, dan wordt de enige vereiste kolom Title. Als je varianten voor een product toevoegt, dan is de Handle-kolom ook vereist.

 • Wanneer je producten bijwerkt met behulp van een CSV-bestand, zijn de enige vereiste kolommen Handle en Title.

Gegevensafhankelijkheden

Hoewel alleen de kolommen Title en Handle verplicht zijn wanneer je producten via een CSV-bestand bijwerkt, zijn de gegevens uit sommige kolommen afhankelijk van gegevens uit andere kolommen.

Als je bijvoorbeeld een kolom bijwerkt die gerelateerd is aan varianten zoals Variant SKU of Variant Grams, zijn de gegevens uit die kolommen afhankelijk van de gegevens over de bijbehorende varianten. In dit geval moet je ook de kolommen Option1 Name en Option1 Value in je bestand opnemen.

Voordat je kolommen uit je CSV-bestand verwijdert of uitsluit, moet je controleren of er gegevens uit andere kolommen zijn die afhankelijk zijn van de gegevens uit de kolommen die je wilt verwijderen of uitsluiten. Als je gegevens afhankelijk zijn van een kolom die ontbreekt, ontvang je een foutmelding wanneer je je CSV-productbestand probeert te importeren.

CSV-kolommen van Shopify Markets

Als je Shopify Markets in je winkel hebt ingesteld, weerspiegelt je CSV-export de unieke markten die je hebt aangemaakt. Standaard bevat je CSV de kolommen Price / International en Compare At Price / International. Maar als je je internationale markt vervangt door je eigen markt, verandert in de koptekst International in de naam van de markt.

Als je bijvoorbeeld een markt voor elk continent aanmaakt en een van je marktnamen is South America, dan verandert de kolomkop Price / International in Price / South America en verandert de kolomkop Compare at price / International in het CSV-exportbestand in Compare at price / South America.

Kolommen in het CSV-bestand van het product die waarden moeten bevatten

Naast de kolom Title , moeten sommige andere kolommen een waarde hebben. Wanneer een kolom een waarde vereist, maar leeg is, wordt in de volgende gevallen automatisch een standaardwaarde gemaakt:

 • De kolom is aanwezig, maar de waarden in die kolom zijn leeg.
 • De kolom is niet aanwezig in het CSV-bestand, maar de waarden mogen niet leeg zijn.

In de volgende tabel wordt beschreven welke kolommen een waarde moeten hebben en de standaardwaarde die automatisch wordt gemaakt als de kolom leeg is.

Kolommen in het CSV-bestand van het product die een waarde moeten hebben en de standaardwaarden die automatisch worden gemaakt als er geen waarde is.
Kolom Standaardwaarde gemaakt wanneer de kolom leeg is
Handle Deze waarde wordt gemaakt op basis van de waarde in de kolom Title. Als de waarde in de kolom Title bijvoorbeeld Black Sun Glassesis, wordt de waarde in deze kolom black-sun-glasses.
Vendor De naam van de winkel zoals je deze hebt ingevoerd toen je je Shopify-account hebt aangemaakt. Bijvoorbeeld John's Apparel of johns-apparel. Dit is dezelfde winkelnaam die je gebruikt wanneer je je aanmeldt bij Shopify.
Published TRUE, wat betekent dat dit product wordt gepubliceerd en beschikbaar zal zijn in het verkoopkanaal van de onlinewinkel.
Option1 Title
Option1 Value Default Title
Variant Inventory Quantity 0
Variant Inventory Policy

deny

Wanneer de waarde denyis, geeft dit aan dat het product niet kan worden gekocht nadat het voorraadniveau nul heeft bereikt.

Variant Fulfillment Service manual
Variant Price 0.0
Variant Requires Shipping

TRUE

Wanneer de waarde TRUEis, geeft dit aan dat het product een fysiek product is.

Variant Taxable TRUE
Variant Grams 0.0
Variant Weight Unit kg
Price / International

Als je internationaal verkoopt, is dit de prijs van het product of de variant. Vermeld alleen de prijs. Voeg geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99

De naam van deze kolomkop is afhankelijk van de Shopify Markets die je in je winkel hebt ingesteld. De standaardmarkt is International. Als je de standaardmarkt wijzigt of nieuwe markten toevoegt, worden de kolomkoppen weergegeven met die marktnamen. Zie de sectie Overwegingen voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Compare At Price / International

Als je internationaal verkoopt, dan is dit de 'Vergelijkingsprijs' voor het product of de variant. Vermeld alleen de prijs. Voeg geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.

De naam van deze kolomkop is afhankelijk van de Shopify Markets die je in je winkel hebt ingesteld. De standaardmarkt is International. Als je de standaardmarkt wijzigt of nieuwe markten toevoegt, worden de kolomkoppen weergegeven met die marktnamen. Zie de sectie Overwegingen voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Status Als deze kolom aanwezig is, moet deze een waarde hebben. Als de kolom niet aanwezig is, wordt de productstatus automatisch geüpload als active.

Raadpleeg de CSV-tabel met productbeschrijvingen voor meer informatie over deze en andere kolommen.

Productgegevens overschrijven met een geïmporteerd CSV-bestand

Wanneer je een CSV-bestand importeert, kun je kiezen voor de optie Overschrijf alle huidige producten met dezelfde handle. Bestaande waarden zullen worden gebruikt voor ontbrekende kolommen. Als je deze optie kiest, dan worden, wanneer de handle in het te importeren CSV-bestand overeenkomt met een bestaande handle in je productenlijst, de waarden in het CSV-bestand overschreven door de waarden in de overeenkomende kolommen in de bestaande productenlijst. Als je de overschrijfoptie niet selecteert, dan worden de producten die met een bestaande handle overeenkomen, tijdens de CSV-import genegeerd.

 • Als een vereiste kolom in het geïmporteerde CSV-bestand leeg is, wordt de overeenkomende waarde in de productlijst als leeg overschreven.

 • Als een niet-vereiste kolom niet is opgenomen in het geïmporteerde CSV-bestand, maar wel is opgenomen in de bestaande productlijst, blijft de waarde in de productlijst hetzelfde.

Beschrijving van het CSV-productbestand

Raadpleeg de aandachtspunten voor CSV-productbestanden voor informatie over welke kolommen verplicht zijn en in welke kolommen er waarden moeten worden ingevoerd.

Beschrijving van de kolommen in het CSV-productbestand.
Kolom Beschrijving
Handle

Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties, accenten of andere tekens, inclusief punten. Handles worden gebruikt in de URL van elk product.

De handle voor een 'Snowboard dames' moet bijvoorbeeld snowboard-dames zijn en de URL van het product is dan https://yourstore.myshopify.com/products/snowboard-dames.

Elke regel in het CSV-bestand die begint met een andere handle, wordt behandeld als een nieuw product. Als je meerdere afbeeldingen aan een product wilt toevoegen, moet je meerdere regels toevoegen met dezelfde handle.

Title

De titel van je product. Bijvoorbeeld Snowboard dames.

Body (HTML)

De beschrijving van het product in HTML-indeling.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Vendor

De naam van de producent voor je product. Bijvoorbeeld Wouters Kleding.

Waarden moeten minstens twee tekens lang zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Product category

Een label dat het type product beschrijft en wordt gebruikt om het belastingtarief van een product in de Verenigde Staten te berekenen. Dit label moet uit de vooraf gedefinieerde standaardlijst met productcategorieën komen.

Je kunt de gestandaardiseerde productcategorie op een van de volgende manieren invoeren:

 • het volledige pad gebruiken vanuit de Shopify Product Taxonomy, bijvoorbeeld Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets
 • het numerieke ID gebruiken, bijvoorbeeld 371

Meer informatie over het toevoegen van een productcategorie

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Custom product type

Een aangepast label dat de categorie van een product beschrijft. Dit label hoeft niet te voldoen aan een vooraf gedefinieerde indeling.

Meer informatie over het toevoegen van een aangepast producttype

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Tags

Een door komma's gescheiden lijst met tags die worden gebruikt om het product te taggen. De meeste spreadsheetapplicaties voegen automatisch aanhalingstekens toe rond de tags. Als je een editor voor tekst zonder opmaak gebruikt, moet je handmatig de aanhalingstekens toevoegen. Bijvoorbeeld "tag1, tag2, tag3".

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Published

Geeft aan of een product in je onlinewinkel wordt gepubliceerd. Geldige waarden zijn TRUE als het product in je onlinewinkel is gepubliceerd, of FALSE als het product niet beschikbaar is in je onlinewinkel.

Option1 Name

Als een product een optie heeft, voer de naam in. Bijvoorbeeld: Kleur.

Als een product slechts één optie heeft, moet deze waarde Title zijn.

Option1 Value

Let op: Door gegevens in deze kolom te wijzigen, verwijder je bestaande variant-ID's en maak je nieuwe variant-ID's. Elke wijziging in waarden voor variant-ID's kan externe afhankelijkheden van variant-ID's opsplitsen.

Als een product een optie heeft, voer de waarde in. Bijvoorbeeld: Zwart.

Als een product slechts één optie heeft, moet deze waarde Default Title zijn.

Optie2 Naam

Als een product een tweede optie heeft, voer de naam in. Bijvoorbeeld Maat.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Option2 Waarde

Let op: Door gegevens in deze kolom te wijzigen, verwijder je bestaande variant-ID's en maak je nieuwe variant-ID's. Elke wijziging in waarden voor variant-ID's kan externe afhankelijkheden van variant-ID's opsplitsen.

Als een product een tweede optie heeft, voer de waarde in. Bijvoorbeeld Large.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Optie3 Naam

Als een product een derde optie heeft, voer de naam in.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Option3 Waarde

Let op: Door gegevens in deze kolom te wijzigen, verwijder je bestaande variant-ID's en maak je nieuwe variant-ID's. Elke wijziging in waarden voor variant-ID's kan externe afhankelijkheden van variant-ID's opsplitsen.

Als een product een derde optie heeft, voer de waarde in.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant SKU

De SKU van het product of de variant. Dit wordt gebruikt om middels voorraadtrackingsservices voorraad bij te houden.

Dit veld kan niet leeg worden gelaten als je een aangepaste fulfilmentservice gebruikt.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Grams

Het gewicht van het product of de variant in gram. Geen maateenheid opgeven of decimalen gebruiken. Voer bijvoorbeeld 5125 in voor een gewicht van 5,125 kg.

Shopify importeert en exporteert het gewicht altijd in grammen, zelfs als je een andere eenheid specificeert. Je moet nauwkeurige gewichten gebruiken als je door de bezorger berekende verzendkosten wilt aanbieden of een service van een externe partij wilt gebruiken.

Variant Inventory Tracker

Voeg je voorraadtracking toe voor deze variant of dit product. Geldige waarden zijn shopify, shipwire, amazon_marketplace_web of blanco als de voorraad niet wordt bijgehouden.

Als de bestaande opties voor het traceren van voorraad worden verwijderd, wordt de voorraad niet meer getraceerd.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Inventory Qty

Het aantal artikelen dat je op voorraad hebt voor dit product of deze variant. Deze kolom wordt alleen gebruikt voor Shopify-winkels met één locatie.

Opmerking: Deze kolom is alleen beschikbaar voor winkels met één locatie. Als je winkel voorraad op meerdere locaties beheert, wordt deze kolom niet meegenomen. Gebruik het CSV-voorraadbestand als je voorraadaantallen wilt in- of exporteren.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Inventory Policy

Hoe bestellingen te verwerken wanneer het voorraadniveau voor dit product of deze variant nul heeft bereikt: Varianten met een deny voorraadbeleid kunnen niet worden gekocht nadat hun voorraadniveau nul heeft bereikt. Varianten met een continue voorraadbeleid kunnen worden gekocht nadat hun voorraadniveau nul heeft bereikt, wat negatieve voorraadniveaus mogelijk maakt.

Variant Fulfillment Service

De gebruikte product- of variantfulfilmentservice. Hieronder volgen de geldige waarden voor deze kolom:

 • handmatig
 • shipwire
 • webgistix
 • amazon_marketplace_web

Als je een aangepaste fulfilmentservice gebruikt, dan kun je de naam van de service in deze kolom toevoegen. Gebruik voor de aangepaste naam alleen kleine letters. Spaties zijn niet toegestaan en moeten door een streepje (-) worden vervangen. Punten en andere speciale tekens worden verwijderd. Als de naam van je fulfilmentservice bijvoorbeeld 'Joops Fulfilment' is, dan voer je joops-fulfilment in het CSV-bestand in.

Je moet een aangepaste fulfilmentservice hebben ingesteld in het Shopify-beheercentrum voordat je de naam van de service in deze kolom kunt toevoegen.

Variant Price

De prijs van het product of de variant. Voeg alleen de prijs en geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.

Variant Compare at Price

De 'prijsvergelijking' van het product of de variant. Voeg alleen de prijs en geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Requires Shipping

De optie om verzending te vereisen. Geldige waarden zijn TRUE of FALSE.

Variant Taxable

Pas belastingen toe op deze variant. Geldige waarden zijn TRUE of FALSE.

Variant Barcode

De barcode, ISBN of UPC van het product.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Image Src

Voer de URL in voor de productafbeelding. Shopify downloadt de afbeeldingen tijdens het importeren en uploadt ze opnieuw naar je winkel. Deze afbeeldingen zijn niet variantspecifiek. In de variantafbeeldingenkolom kun je variantafbeeldingen opgeven.

Je kunt de afbeeldingsbestandsnaam niet wijzigen nadat die afbeelding naar je winkel is geüpload. Upload geen afbeeldingen die de achtervoegsels _thumb, _small of _medium in hun naam hebben.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Image Position

Voer het nummer in dat overeenkomt met de volgorde waarin je de afbeelding op de productpagina wilt weergeven. De afbeeldingen verschijnen in de volgorde van klein naar groot, beginnend bij een beeldpositiewaarde van 1. Voer bijvoorbeeld 1 in als je wilt dat de afbeelding als eerste voor dat product wordt weergegeven.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Image Alt Text

Alt-tekst (alternatieve tekst) beschrijft een afbeelding en is een belangrijk onderdeel van een productbeschrijving. Als een afbeelding om welke reden dan ook niet kan worden geladen, wordt de alt-tekst weergegeven. De tekst wordt ook gebruikt door ondersteunende technologie om een afbeelding te beschrijven voor een klant met een visuele beperking. Het opnemen van alt-tekst zal de SEO van je website een boost geven. Houd je alt-tekst kort en beschrijvend. De maximale lengte is 512 tekens, maar de optimale lengte is 125 of minder.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Gift Card

Geeft aan of het product een cadeaubon is. Geldige waarden zijn TRUE of FALSE. Met de toevoeging van deze kolom kun je ook andere cadeaukaartgegevens zoals de kolommen Body of Tags bewerken en deze wijzigingen importeren. Een cadeaubon kan alleen worden gemaakt en geactiveerd in het Shopify-beheercentrum. Je kunt geen cadeaubon maken via een CSV-bestandsimport van een product.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

SEO Title

De SEO-titel is te vinden op de pagina met productgegevens onder de kop Zoekmachinelijstvoorbeeld in het veld Paginatitel. De SEO-titel is alfanumeriek en mag uit maximaal 70 tekens bestaan. Als je deze kolom leeg laat wanneer je een product importeert, dan wordt de waarde uit de kolom Title ingevoerd in het veld Paginatitel op de pagina met productgegevens.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

SEO Description

De SEO-beschrijving is ook te vinden op de pagina met productgegevens onder de koptekst Zoekmachinelijstvoorbeeld in het veld Beschrijving. De SEO-beschrijving is alfanumeriek en mag uit maximaal 320 tekens bestaan. Als je deze kolom leeg laat wanneer je een product importeert, dan wordt de waarde uit de kolom Body (HTML) ingevoerd in het veld Beschrijving op de pagina met productgegevens.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Google Product Category

Als je momenteel een Google-productcategorie gebruikt, kun je deze gebruiken als je Shopify-standaardproducttype. Je kunt het standaard producttype, de productcategorie van Google of beide gebruiken. Geef voor elk artikel een zo specifiek mogelijke categorie op.

De Google Product Category (GPC) (google_product_category) gebruikt de product-taxonomie van Google.

Je kunt de Productcategorie van Google op een van de volgende manieren invoeren:

 • het volledige taxonomypad gebruiken, bijvoorbeeld Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • het numerieke ID gebruiken, bijvoorbeeld 212

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Google Shopping-Metavelden

De Google Shopping-kolommen kunnen door een app worden gebruikt om producten te synchroniseren met het Google Merchant Center. Het Google-kanaal van Shopify gebruikt deze Metavelden echter niet. Je kunt de waarden in de kolommen met Google Shopping in hun naam negeren tenzij je die voor een app moet gebruiken.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Image

De URL voor afbeeldingen van varianten. Als je een URL toevoegt, moet dit een goed werkende afbeeldings-URL zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Weight Unit

Geldige waarden zijn g, kg, lb en oz.

Variant Tax Code

Beschikbaar voor: Shopify Plus-abonnement

De Avalara-code om btw op dit product toe te passen. Dit veld is alleen van toepassing wanneer je importeert naar of exporteert vanuit een winkel die de integratie van het Shopify Plus-abonnement met Avalara AvaTax gebruikt.

Wanneer je een CSV-bestand maakt door producten te exporteren vanuit een winkel die Avalara gebruikt, wordt de kolom Variant Tax Code ingevuld. Als je dit CSV-bestand importeert in een winkel die Avalara niet heeft ingesteld, mislukt je import.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Cost per item

Hoeveel het product of de variant je kost. Voeg alleen de kostprijs toe. Voeg geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Status

Geeft aan of een product beschikbaar is voor je klanten. Geldige waarden zijn:

 • active: het product is actief en klaar om te worden verkocht
 • draft: het product is een concept en moet worden voltooid
 • archived: het product is gearchiveerd en niet langer beschikbaar om te verkopen

Collection kolomuitzondering

Als je je producten in collecties wilt organiseren tijdens de CSV-upload, kun je overal in je CSV-bestand een nieuwe kolom toevoegen met de koptekst Collection.

Wanneer je een CSV-bestand exporteert, wordt de kolom Collection niet toegevoegd.

Beschrijving van de kolom Collection in het importbestand van de product-CSV.
Kolom Beschrijving
Collection

Voer de naam in van de collectie waaraan je dit product wilt toevoegen.

 • Als het een bestaande automatische collectie is, moet het product aan de voorwaarden voor de collectie voldoen.
 • Als de collectie nog niet bestaat, wordt een handmatige collectie gemaakt.

Je kunt een product aan slechts één collectie toevoegen.

Deze waarde mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Een CSV-productbestand maken

Beslis voor elk product of het een eenvoudig product is of een product met varianten.

 • Eenvoudig product: een eenvoudig product heeft geen varianten. Als je een product zonder varianten uploadt, voer je in de eerste rij alle velden voor het product evenals de URL voor de eerste afbeelding in. In de volgende rijen voer je alleen de handle en URL voor elke extra afbeelding in.

 • Product met varianten: als je een product met varianten uploadt, voer je in de eerste rij alle velden voor het product evenals de URL voor de eerste afbeelding in. In de volgende rijen voer je de handle in. Sla vervolgens de kolommen Title, Body (HTML), Vendor en Tags over. Vul de overige gegevens van de varianten en elke afbeeldings-URL in.

Nadat je al je producten en afbeeldingen hebt toegevoegd, slaat je je CSV-bestand op in UTF-8-indeling met LF-linefeeds. Raadpleeg de documentatie van je spreadsheet- of teksteditorprogramma als je niet bekend bent met coderingen.

Om een voorbeeld van een CSV-bestand te bekijken, download je dit voorbeeld van een CSV-bestand en open je het vervolgens in Google Sheets of een ander spreadsheetprogramma.

Je afbeeldingen voorbereiden

Een CSV-bestand kan alleen tekst bevatten. Daarom moet je ervoor zorgen dat alle productafbeeldingen op een bestaande website staan. Die afbeelding-URL's worden alleen gebruikt tijdens het importeren van CSV-bestanden. Je kunt de URL's verwijderen nadat je import is voltooid.

 • Als de bestanden alleen op je computer staan, moet je ze naar je Shopify-winkel of naar een andere hostingservice voor afbeeldingen uploaden om naar hun URL te koppelen.

 • Als je vanaf een ander platform naar Shopify overschakelt, kun je de huidige afbeeldings-URL's kopiëren en deze gebruiken in het CSV-bestand.

 • Als het CSV-productbestand is geproduceerd door je producten vanuit Shopify te exporteren, hoef je niets te doen omdat je afbeeldingen al op je website staan.

Wanneer je URL's voor elke productafbeelding hebt, kun je beginnen met het maken van je CSV-bestand.

Meerdere productafbeeldingen toevoegen in een CSV-bestand

Je kunt meer productafbeeldingen aan je CSV-bestand toevoegen door meer afbeeldingen naar je Shopify-beheercentrum te uploaden. Als je je Shopify-winkel bouwt met een CSV-bestand, is het proces een beetje anders. Neem de volgende aandachtspunten door:

 • Je moet een CSV-bestand kunnen bewerken. Shopify raadt aan Google Sheets te gebruiken om een geformatteerde versie van je CSV-bestanden te bekijken.

 • Je kunt maximaal 250 afbeeldingen aan een product toevoegen.

 • Je productafbeeldingen moeten worden geüpload naar een openbaar toegankelijke URL. Dat wil zeggen dat ze achter een https://-protocol zonder wachtwoordbeveiliging moeten zijn geplaatst. Om dit te doen, kun je afbeeldingen uploaden naar de pagina Bestanden van het Shopify-beheercentrum. De URL's worden automatisch gegenereerd. Nadat je op Bestanden uploaden hebt geklikt, kun je maximaal een paar honderd afbeeldingen selecteren om in bulk te uploaden.

Meerdere productafbeeldingen toevoegen in je CSV-bestand

 1. Voeg nieuwe rijen in. Je mag slechts één rij per afbeelding gebruiken.
 2. Kopieer en plak de handle.
 3. De URL's van de afbeeldingen kopiëren en plakken.

Een nieuwe rij invoegen

 1. Open je CSV-bestand in je spreadsheetprogramma, zoals Google Spreadsheets.

 2. Zoek de producten waaraan je afbeeldingen wilt toevoegen.

 3. Klik en sleep in de volgende rij de rijnummers om meerdere rijen te selecteren. Selecteer hetzelfde aantal rijen als het aantal extra afbeeldingen dat je toevoegt.

  In a product CSV Google spreadsheet, the third and fourth row are highlighted.

 4. Klik met de rechtermuisknop ergens in het gemarkeerde gebied en selecteer dan X rijen hierboven invoegen terwijl deze rijen zijn gemarkeerd.

  In a product CSV Google spreadsheet, the Insert 2 above option is selected.

De handle-waarde kopiëren en plakken

 1. Kopieer en plak de Handle-waarde van het vereiste product in kolom A voor je nieuwe rijen.
  In a product CSV Google spreadsheet, the text black-shirt is entered under the handle column in the third and fourth rows.

De URL's van de afbeeldingen kopiëren en plakken

 1. Upload je afbeeldingen naar Shopify op de pagina Bestanden.

 2. Klik voor één afbeeldings-URL tegelijk op het pictogram Link kopiëren.

  In the Shopify admin Files page, the link button is highlighted in the row of a black t-shirt image.

 3. Blader in het CSV-bestand in je spreadsheettoepassing zijwaarts naar de laatste kolommen van het CSV-bestand.

 4. Plak in de kolom Image Src de afbeeldings-URL in elke regel.

  In a product CSV Google spreadsheet, the black t-shirt product image URL is entered into a row in the Image Src column.

 5. Herhaal stap 2 t/m 4 voor alle afbeeldingen van dit product

 6. Optioneel: om je SEO te verbeteren, voer je waarden in alle Image Alt Text-velden in. Meer informatie over alt-tekst van afbeelding.

 7. Sla het CSV-bestand op en importeer het naar Shopify.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis