CSV-bestanden gebruiken

Je gebruikt een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) om producten in je Shopify-winkel te importeren en producten uit je winkel te exporteren. Door een CSV-bestand te gebruiken, kun je grote aantallen producten en hun gegevens tegelijkertijd importeren of exporteren. Dit kan handig zijn als je productgegevens tussen Shopify en een ander systeem wilt uitwisselen.

Zo open en bewerk je een CSV-bestand.

Een voorbeeld CSV-bestand downloaden

Je kunt een voorbeeld-CSV-bestand downloaden en bekijken om als template te gebruiken.

 • Het voorbeeldbestand bevat een voorbeeldproduct en een aantal varianten. Je importbestand bevat waarschijnlijk veel meer producten en varianten. Als je het voorbeeldbestand gebruikt om je eigen importbestand te maken, zorg er dan voor dat je alle voorbeeldproducten verwijdert.

 • Het voorbeeldbestand bevat de kolom Variant Inventory Qty, die alleen wordt gebruikt voor winkels met een enkele locatie. Gebruik als je meerdere locaties gebruikt en voorraadaantallen wilt importeren of exporteren het CSV-voorraadbestand.

Indeling CSV-productbestand

De eerste regel van je CSV-productbestand moet de kolomkoppen bevatten die in het CSV-bestand uit het voorbeeld en in dezelfde volgorde zijn opgenomen. Elke kolom moet worden gescheiden door een komma. De volgende regels (of records) in het bestand moeten gegevens voor je product bevatten met dezelfde kolommen in exact dezelfde volgorde.

Productgegevens overschrijven met een geïmporteerd CSV-bestand

Wanneer je een CSV-bestand importeert, kun je de optie Overschrijf alle huidige producten met dezelfde handle. Bestaande waarden zullen worden gebruikt voor ontbrekende kolommen. Als je deze optie selecteert, dan overschrijven de waarden in het CSV-bestand de waarden in de overeenkomende kolommen in de bestaande productlijst als de handle in het geïmporteerde CSV-bestand overeenkomt met een bestaande handle in je lijst met producten. Als de overschrijvingsoptie niet is geselecteerd, dan worden de producten die overeenkomen met een bestaand handle genegeerd tijdens de CSV-import.

 • Als een vereiste kolom in het geïmporteerde CSV-bestand leeg is, wordt de overeenkomende waarde in de productlijst als leeg overschreven.

  De waarde van Vendor in je bestaande productlijst is bijvoorbeeld John's Apparel, maar de kolom Vendor leeg is in het CSV-bestand dat je importeert, wordt de John's Apparel als leeg overschreven.

 • Als een niet-vereiste kolom niet is opgenomen in het geïmporteerde CSV-bestand, maar wel is opgenomen in de bestaande productlijst, blijft de waarde in de productlijst hetzelfde.

  Als de kolom Variant Image bijvoorbeeld is opgenomen in de bestaande productlijst, maar die kolom niet in het geïmporteerde CSV-bestand staat, blijft de waarde in de productlijst hetzelfde.

Beschrijving van het CSV-bestand van de productimport


Beschrijving van de kolommen in het importbestand van het CSV-product.
Kolom Beschrijving Gegevensvereisten
Handle

Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties, accenten of andere tekens, inclusief punten. Handles worden gebruikt in de URL van elk product.

De handle voor een 'Snowboard dames' moet bijvoorbeeld snowboard-dames zijn en de URL van het product is dan https://yourstore.myshopify.com/products/snowboard-dames.

Elke regel in het CSV-bestand die begint met een andere handle, wordt behandeld als een nieuw product. Als je meerdere afbeeldingen aan een product wilt toevoegen, moet je meerdere regels toevoegen met dezelfde handle.

Vereist. Mag niet leeg zijn of ontbreken.

Title

De titel van je product. Bijvoorbeeld Snowboard dames.

Vereist. Mag niet leeg zijn of ontbreken.

Body (HTML)

De beschrijving van het product in HTML-indeling. Dit kan ook platte tekst zijn zonder opmaak.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Vendor

De naam van de producent voor je product. Bijvoorbeeld Wouters Kleding.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Ingevoerde waarden moeten minstens twee tekens lang zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Standard product type

Een label dat het type product beschrijft. Dit label moet worden gekozen uit de vooraf gedefinieerde standaardlijst van producttypen.

Je kunt het standaard producttype op een van de volgende manieren invoeren:

 • het volledige pad gebruiken vanuit de Shopify Product Taxonomy, bijvoorbeeld Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets
 • het numerieke ID gebruiken, bijvoorbeeld 371

Meer informatie over het toevoegen van een standaard producttype.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Custom product type

Een aangepast label dat de categorie van een product beschrijft. Dit label hoeft niet te voldoen aan een vooraf gedefinieerde indeling.

Meer informatie over het toevoegen van een aangepast producttype.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Google Product Category

Als je momenteel een Google-productcategorie gebruikt, kun je deze gebruiken als je Shopify-standaardproducttype. Je kunt het standaard producttype, de productcategorie van Google of beide gebruiken. Geef voor elk artikel de meest specifieke categorie die mogelijk is.

De Google Product Category (GPC) (google_product_category) gebruikt de product-taxonomie van Google.

Je kunt de Productcategorie van Google op een van de volgende manieren invoeren:

 • het volledige taxonomypad gebruiken, bijvoorbeeld Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • het numerieke ID gebruiken, bijvoorbeeld 212

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Tags

Een door komma's gescheiden lijst met tags die worden gebruikt om het product te taggen. De meeste spreadsheetapplicaties voegen automatisch aanhalingstekens toe rond de tags. Als je een editor voor tekst zonder opmaak gebruikt, moet je handmatig de aanhalingstekens toevoegen. Bijvoorbeeld "tag1, tag2, tag3".

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Published

Geeft aan of een product in je onlinewinkel wordt gepubliceerd. Geldige waarden zijn TRUE als het product in je onlinewinkel is gepubliceerd, of FALSE als het product voor je onlinewinkel is verborgen.

Vereist. Als je het veld leeg laat, wordt het product gepubliceerd.
Option1 Name

Als een product een optie heeft, voer de naam in. Bijvoorbeeld: Kleur.

Vereist. Mag niet leeg zijn of ontbreken.

Voor producten met slechts één optie moet deze optie op Title worden ingesteld.
Option1 Value

Let op: Door gegevens in deze kolom te wijzigen, verwijder je bestaande variant-ID's en maak je nieuwe variant-ID's. Elke wijziging in waarden voor variant-ID's kan externe afhankelijkheden van variant-ID's opsplitsen.

Als een product een optie heeft, voer de waarde in. Bijvoorbeeld: Zwart.

Vereist. Mag niet leeg zijn of ontbreken.

Voor producten met slechts één optie moet deze optie op Default Title worden ingesteld.

Optie2 Naam

Als een product een tweede optie heeft, voer de naam in. Bijvoorbeeld Maat.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Option2 Waarde

Let op: Door gegevens in deze kolom te wijzigen, verwijder je bestaande variant-ID's en maak je nieuwe variant-ID's. Elke wijziging in waarden voor variant-ID's kan externe afhankelijkheden van variant-ID's opsplitsen.

Als een product een tweede optie heeft, voer de waarde in. Bijvoorbeeld Large.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Optie3 Naam

Als een product een derde optie heeft, voer de naam in.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Option3 Waarde

Let op: Door gegevens in deze kolom te wijzigen, verwijder je bestaande variant-ID's en maak je nieuwe variant-ID's. Elke wijziging in waarden voor variant-ID's kan externe afhankelijkheden van variant-ID's opsplitsen.

Als een product een derde optie heeft, voer de waarde in.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant SKU

De SKU van het product of de variant. Dit wordt gebruikt om middels voorraadtrackingsservices voorraad bij te houden.

Dit veld kan niet leeg worden gelaten als je een aangepaste fulfillmentservice gebruikt.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Grams

Het gewicht van het product of de variant in gram. Geen maateenheid opgeven of decimalen gebruiken. Voer bijvoorbeeld 5125 in voor een gewicht van 5,125 kg.

Shopify importeert en exporteert het gewicht altijd in grammen, zelfs als je een andere eenheid specificeert. Je moet nauwkeurige gewichten gebruiken als je door de bezorger berekende verzendkosten wilt aanbieden of een service van een externe partij wilt gebruiken.

Vereist. Mag niet leeg zijn of ontbreken.

Je moet een waarde invoeren, zelfs als die waarde 0 is.

Variant Inventory Tracker

Voeg je voorraadtracking toe voor deze variant of dit product. Geldige waarden zijn shopify, shipwire, amazon_marketplace_web of blanco als de voorraad niet wordt bijgehouden.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Als de bestaande opties voor het traceren van voorraad worden verwijderd, wordt de voorraad niet meer getraceerd.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Inventory Qty

Het aantal artikelen dat je op voorraad hebt voor dit product of deze variant. Deze kolom wordt alleen gebruikt voor Shopify-winkels met één locatie.

Als je winkel de voorraad op meerdere locaties beheert, wordt deze kolom niet opgenomen. Gebruik het CSV-voorraadbestand als je voorraadaantallen wilt im- of exporteren.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Inventory Policy

Hoe bestellingen te verwerken wanneer het voorraadniveau voor dit product of deze variant nul heeft bereikt: Varianten met een deny voorraadbeleid kunnen niet worden gekocht nadat hun voorraadniveau nul heeft bereikt. Varianten met een continue voorraadbeleid kunnen worden gekocht nadat hun voorraadniveau nul heeft bereikt, wat negatieve voorraadniveaus mogelijk maakt.

Vereist. Mag niet leeg zijn of ontbreken.

Variant Fulfillment Service

De fulfillmentservice voor het product of de variant die wordt gebruikt. Geldige waarden zijn: handmatig, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web.

Als je een aangepaste fulfillmentservice gebruikt, dan kun je de naam van de service in deze kolom toevoegen. Gebruik voor de aangepaste naam alleen kleine letters. Spaties zijn niet toegestaan, vervang ze door een streepje (-). Punten en andere speciale tekens worden verwijderd. Als bijvoorbeeld de naam van je fulfillmentservice "Joan's Fulfillment" is, voer dan joans-fulfillment in het CSV-bestand in.

Je moet een aangepaste fulfillmentservice hebben ingesteld in je Shopify-beheercentrum voordat je de naam van de service in deze kolom kunt toevoegen.

Vereist. Mag niet leeg zijn of ontbreken.

Variant Price

De prijs van het product of de variant. Voeg geen valutasymbolen toe, neem alleen de prijs op. Bijvoorbeeld: 9,99.

Vereist. Mag niet leeg zijn of ontbreken.

Variant Compare at Price

De 'Prijsvergelijking' van het product of de variant. Voeg geen valutasymbolen toe, neem alleen de prijs op. Bijvoorbeeld: 9,99.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Requires Shipping

De optie om verzending te vereisen. Geldige waarden zijn TRUE, FALSEof leeg (dat gelijk is aan FALSE).

Vereist, maar mag leeg zijn.

Variant Taxable

Pas belastingen toe op deze variant. Geldige waarden zijn TRUE, FALSE of leeg (dat gelijk is aan FALSE).

Vereist, maar mag leeg zijn.

Variant Barcode

De barcode, ISBN of UPC van het product.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Image Src

Voer de URL in voor de productafbeelding. Shopify downloadt de afbeeldingen tijdens het importeren en uploadt ze opnieuw naar je winkel. Deze afbeeldingen zijn niet variantspecifiek. In de variantafbeeldingenkolom kun je variantafbeeldingen opgeven.

Je kunt de afbeeldingsbestandsnaam niet wijzigen nadat die afbeelding naar je winkel is geüpload. Upload geen afbeeldingen die de achtervoegsels _thumb, _small of _medium in hun naam hebben.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Image Position

Voer het nummer in dat overeenkomt met de volgorde waarin je de afbeelding op de productpagina wilt weergeven. De afbeeldingen verschijnen in de volgorde van klein naar groot, beginnend bij een beeldpositiewaarde van 1. Voer bijvoorbeeld 1 in als je wilt dat de afbeelding als eerste voor dat product wordt weergegeven.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Image Alt Text

Alt-tekst (alternatieve tekst) beschrijft een afbeelding en is een belangrijk onderdeel van een productbeschrijving. Als een afbeelding om welke reden dan ook niet kan worden geladen, wordt de alt-tekst weergegeven. De tekst wordt ook gebruikt door ondersteunende technologie om een afbeelding te beschrijven voor een klant met een visuele beperking. Het opnemen van alt-tekst zal de SEO van je website een boost geven. Houd je alt-tekst kort en beschrijvend. De maximale lengte is 512 tekens, maar de optimale lengte is 125 of minder.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Gift Card

Geeft aan of het product een cadeaubon is of niet. Geldige waarden zijn TRUE of FALSE. Met de toevoeging van deze kolom kun je ook andere cadeaukaartgegevens bewerken, zoals de kolommen Content of Tags en deze wijzigingen importeren. Een cadeaubon kan alleen worden gemaakt en geactiveerd in het Shopify-beheercentrum. Je kunt in eerste instantie geen cadeaubon maken via een CSV-bestandsimport van een product.

Vereist, maar mag leeg zijn.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

SEO Title

De SEO-titel is te vinden op de pagina met productgegevens onder de kop Zoekmachinelijstvoorbeeld in het veld Paginatitel. De SEO-titel heeft een tekenlimiet (letters en cijfers) van 70. Als je dit veld leeg laat bij het importeren van een product, dan wordt het veld automatisch gevuld met de producttitel.

Optioneel.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

SEO Description

De SEO-beschrijving is ook te vinden op de pagina met productgegevens onder de koptekst Zoekmachinelijstvoorbeeld in het veld Metaveldbeschrijving. De SEO-beschrijving heeft een tekenlimiet (letters en cijfers) van 320. ls je dit veld leeg laat bij het importeren van een product, dan wordt het veld automatisch gevuld met de productbeschrijving.

Optioneel.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Google Shopping-metavelden

De Google Shopping-velden kunnen door een app worden gebruikt om producten te synchroniseren met het Google Merchant Center. Het Google-kanaal van Shopify gebruikt deze metavelden echter niet. Je kunt de velden in de kolommen met Google Shopping in hun naam negeren tenzij je die voor een app moet gebruiken.

Optioneel.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Image

De URL voor afbeeldingen van varianten. Als je een URL toevoegt, moet dit een goed werkende afbeeldings-URL zijn.

Optioneel.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Variant Weight Unit

Geldige waarden zijn g, kg, lb en oz.

Optioneel.

Als je dit veld leeg laat, wordt de Variant Weight Unit kg.

Variant Tax Code

Beschikbaar voor: Shopify Plus-abonnement

De Avalara-code om btw op dit product toe te passen. Dit veld is alleen van toepassing wanneer je importeert naar of exporteert vanuit een winkel die de integratie van het Shopify Plus-abonnement met Avalara AvaTax gebruikt.

Wanneer je een CSV-bestand maakt door producten te exporteren vanuit een winkel die Avalara gebruikt, wordt het veld Variant Tax Code ingevuld. Als je dit CSV-bestand importeert in een winkel die Avalara niet heeft ingesteld, mislukt je import.

Optioneel.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Cost per item

Hoeveel het product of de variant je kost. Voeg geen valutasymbolen toe, alleen de kosten. Bijvoorbeeld: 9,99.

Optioneel.

Klik hier voor meer informatie over het overschrijven van bestaande producten van invloed op de gegevens in deze kolom.

Status Of een product beschikbaar is voor je klanten. Geldige waarden zijn:
 • active: het product is actief en klaar om te worden verkocht
 • draft: het product is een concept en moet worden voltooid
 • archived: het product is gearchiveerd en niet langer beschikbaar om te verkopen

Vereist.

Als de kolom ontbreekt, worden alle producten geüpload als active. Als de kolom aanwezig is, zorgen lege waarden ervoor dat het uploaden mislukt met de fout: Status is niet geldig. Stel de status in als active, , draft of archived.

Collection kolomuitzondering

Als je je producten in collecties wilt organiseren tijdens de CSV-upload, kun je overal in je CSV-bestand een nieuwe kolom toevoegen met de koptekst Collection.

Beschrijving van de kolom Collection in het importbestand van de product-CSV.
Kolom Beschrijving Gegevensvereisten
Collection Voer de naam in van de collectie waaraan je dit product wilt toevoegen.
 • Als het een bestaande automatische collectie is, moet het product aan de voorwaarden voor de collectie voldoen.
 • Als de collectie nog niet bestaat, wordt een handmatige collectie gemaakt.

Je kunt een product aan slechts één collectie toevoegen.

Kan leeg worden gelaten.

Een CSV-productbestand maken

Beslis voor elk product of het een eenvoudig product is of een product met varianten:

 • Eenvoudig product (heeft geen varianten)

  Als je een product uploadt dat geen varianten heeft, voer alle velden (zoals hierboven beschreven) voor het product op de eerste regel in, samen met de URL voor de eerste afbeelding. Voer op de volgende regels alleen de handle en de URL in voor elke extra afbeelding.

 • Product met varianten

  Als je een product uploadt dat varianten heeft, voer alle velden (zoals hierboven beschreven) voor het product op de eerste regel in, samen met de URL voor de eerste afbeelding. Voer de handle in op de volgende regels. Sla vervolgens de kolommen Titel, Content (HTML), Producent en Tags over. Vul de overige gegevens van de varianten en elke afbeeldings-URL in.

Nadat je al je producten en afbeeldingen hebt toegevoegd, slaat je je CSV-bestand op in UTF-8-indeling met LF-linefeeds. Raadpleeg de documentatie van je spreadsheet- of teksteditorprogramma als je niet bekend bent met coderingen.

Om een voorbeeld van een CSV-bestand te bekijken, download je dit voorbeeld van een CSV-bestand en open je het vervolgens in Google Sheets of een ander spreadsheetprogramma.

Je afbeeldingen voorbereiden

Een CSV-bestand kan alleen tekst bevatten. Je moet er dus voor zorgen dat alle productafbeeldingen zich op een bestaande website bevinden. Die afbeelding-URL's worden alleen gebruikt tijdens het importeren van CSV-bestanden (met andere woorden: je kunt ze verwijderen wanneer je import is voltooid).

 • Als de bestanden alleen op je computer staan, moet je ze uploaden naar je Shopify-winkel of naar een andere hostingservice voor afbeeldingen om te koppelen naar hun URL.

 • Als je overschakelt naar Shopify vanaf een ander platform, kun je de huidige afbeeldings-URL's kopiëren en deze gebruiken in het CSV-bestand.

 • Als het CSV-productbestand is geproduceerd door je producten vanuit Shopify te exporteren, hoef je niets te doen omdat je afbeeldingen al op je website staan.

Wanneer je URL's voor elke productafbeelding hebt, kun je beginnen met het maken van je CSV-bestand.

Meerdere productafbeeldingen toevoegen in een CSV-bestand

Je kunt meer productafbeeldingen aan je CSV-bestand toevoegen door meer afbeeldingen naar je Shopify-beheercentrum te uploaden. Als je je Shopify-winkel bouwt met een CSV-bestand, is het proces een beetje anders. Dit is wat je moet weten:

 • Je moet een CSV-bestand kunnen bewerken. Shopify raadt aan Google Sheets te gebruiken om een geformatteerde versie van je CSV-bestanden te bekijken.

 • Je kunt maximaal 250 afbeeldingen aan een product toevoegen.

 • Je productafbeeldingen moeten worden geüpload naar een openbaar toegankelijke URL. Dat wil zeggen dat ze achter een https://-protocol zonder wachtwoordbeveiliging moeten zijn geplaatst. Om dit te doen, kun je afbeeldingen uploaden naar de pagina Bestanden van het Shopify-beheercentrum. De URL's worden automatisch gegenereerd. Nadat je op Bestanden uploaden hebt geklikt, kun je maximaal een paar honderd afbeeldingen selecteren om in bulk te uploaden.

Om meerdere afbeeldingen toe te voegen, moet je:

 1. Nieuwe rijen invoegen (één per afbeelding).
 2. De 'handle' kopiëren en plakken.
 3. De URL's van de afbeeldingen kopiëren en plakken.

Nieuwe rijen invoegen (één per afbeelding).

 1. Open je CSV-bestand in je spreadsheetprogramma, zoals Google Spreadsheets.

 2. Zoek de producten waaraan je afbeeldingen wilt toevoegen.

 3. Klik en sleep in de volgende rij op de rijnummers om meerdere rijen te selecteren. Selecteer hetzelfde aantal rijen als het aantal extra afbeeldingen dat je toevoegt.

  In een CSV Google-spreadsheet van een product worden de derde en vierde rij gemarkeerd.

 4. Klik met de rechtermuisknop ergens in het gemarkeerde gebied en kies X rijen hierboven invoegen terwijl deze rijen zijn gemarkeerd.

  In een CSV Google-spreadsheet van het product is de optie Voeg 2 hierboven in geselecteerd.

Hiermee maak je drie lege rijen onder het product waaraan je extra afbeeldingen wilt toevoegen.

De 'handle' kopiëren en plakken

Kopieer en plak de handle van het gewenste product in kolom A voor je nieuwe rijen.

In een CSV Google-spreadsheet van een product wordt het zwart-tekst-shirt ingevoerd onder de handlekolom in de derde en vierde rijen.

De URL's van de afbeeldingen kopiëren en plakken

 1. Upload je afbeeldingen naar Shopify op de pagina Bestanden

 2. Klik op het Kopieer link pictogram, een afbeeldings-URL per keer.

  Op de pagina Shopify-beheercentrumbestanden wordt de linkknop gemarkeerd in de rij van een afbeelding van een zwart t-shirt.

 3. Keer terug naar je spreadsheet-software en schuif zijwaarts naar de laatste kolommen van het CSV-bestand.

 4. Plak in de kolom "Image Src" (afkorting voor 'afbeeldingsbron') in elke regel één afbeeldings-URL.

  In een CSV Google-spreadsheet van een product wordt de URL van het zwarte t-shirtproduct ingevoerd in een rij in de kolom Afbeelding Src.

 5. Herhaal stap 2 - 4 voor alle afbeeldingen van dit product

 6. (Optioneel): vul de velden in onder de volgende kolom "Image Alt Text" om je SEO te verbeteren. Meer informatie over Image alt text.

Je kunt het bestand vervolgens opslaan en importeren in Shopify.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis