CSV-bestanden gebruiken

U gebruikt een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) om producten in uw winkel te importeren en producten uit uw winkel te exporteren. Door een CSV-bestand te gebruiken, kunt u grote aantallen producten en hun gegevens tegelijkertijd importeren of exporteren. Dit kan handig zijn als u bulkproductgegevens tussen Shopify en een ander systeem wilt uitwisselen.

CSV-bestanden

CSV staat voor comma-separated values of 'door komma's gescheiden waarden', een bestandsindeling (.csv) voor spreadsheets. U kunt CSV-bestanden gebruiken om producten, klanten, voorraad, bestellingen (alleen exporteren) en kortingen (alleen exporteren) te importeren en te exporteren.

Ze kunnen in veel situaties nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer u van een ander e-commerceplatform naar Shopify overstapt, een lijst met klantaccounts moet importeren of producten wilt uploaden met een spreadsheet.

CSV-bestanden kunnen in eerste instantie intimiderend lijken, maar als u de indeling en de werking ervan begrijpt, kunt u ze voor allerlei taken gebruiken.

Uw CSV-bestanden moeten UTF-8-codering bevatten.

In een CSV-bestand vertegenwoordigt elk item een cel in een spreadsheet, elke regel staat voor een nieuwe rij en elke komma geeft aan waar een item eindigt en een nieuwe begint begint.

De items in dit CSV-klantenbestand:

zien er in dit spreadsheetprogramma zo uit:

CSV-bestanden importeren in Google Sheets

Als u een CSV-bestand vanaf uw Shopify-beheerder exporteert, opent dit als .csv-bestand in de lokale tekstverwerker op uw computer. U kunt ook een alternatieve tekstverwerker gebruiken, maar het is raadzamer om een spreadsheetprogramma te gebruiken om uw CSV-bestanden te bekijken en bewerken.

Stappen:

 1. Inloggen op uw Google-account.

 2. Klik op de Google Sheets pagina op Leeg in het gedeelte Start een nieuwe spreadsheet:

 3. Ga op de Naamloze Spreadsheet pagina naar Bestand > Importeren...:

 4. Zoek en selecteer het CSV-bestand dat u wilt bewerken.

 5. Selecteer in het dialoogvenster Bestand importeren de opties van uw voorkeur in de secties Actie, Scheidingsteken en Tekst converteren naar cijfers en data.

 6. Klik op Importeren:

Uw CSV-bestand ziet er na het uploaden er ongeveer zo uit:

Hier kunt u uw CSV bewerken. Wanneer u klaar bent, kunt u deze exporteren vanuit Google Sheets als een .csv-bestand.

CSV-bestanden exporteren met Google Sheets

Wanneer u klaar bent met het bekijken of bewerken van uw CSV-bestand in Google Sheets kunt u het als een .csv-bestand naar uw computer exporteren.

Stappen:

 • Ga vanaf uw CSV-spreadsheetpagina naar Bestand > Downloaden als > Door komma's gescheiden waarden (.csv, huidig blad):

  Uw CSV-bestand verschijnt in uw map met downloads.

Een voorbeeld CSV-bestand downloaden

U kunt een voorbeeld-CSV-bestand downloaden en bekijken om als sjabloon te gebruiken:

 • Het voorbeeldbestand bevat een voorbeeldproduct en een aantal varianten. Uw importbestand bevat waarschijnlijk veel meer producten en varianten. Als u het voorbeeldbestand gebruikt om uw eigen importbestand te maken, zorg er dan voor dat u alle voorbeeldproducten verwijdert.

 • Het voorbeeldbestand bevat de kolom Variant Inventory Qty, die alleen wordt gebruikt voor winkels met een enkele locatie. Gebruik als u meerdere locaties gebruikt en voorraadhoeveelheden wilt im- of exporteren het CSV-voorraadbestand.

Indeling CSV-productbestand

De eerste regel van uw CSV-productbestand moet de veldkoppen bevatten die in de tabel worden beschreven. Dit in dezelfde volgorde en elk gescheiden door een komma. Latere regels in het bestand moeten gegevens voor uw product bevatten met dezelfde velden in exact dezelfde volgorde.

Handle Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties of andere tekens, inclusief punten. Een handle wordt gebruikt in de URL van elk product. De handle voor een 'Snowboard dames' moet bijvoorbeeld snowboard-dames zijn en de URL van het product is dan https://yourstore.myshopify.com/products/snowboard-dames.

Elke regel in de CSV die begint met een andere handle, wordt behandeld als een nieuw product. Als u meerdere afbeeldingen aan een product wilt toevoegen, moet u meerdere regels toevoegen met dezelfde handle.

Title De titel van uw product. Voorbeeld: Snowboard voor dames
Body (HTML) De beschrijving van het product in HTML-indeling. Dit kan ook platte tekst zijn zonder opmaak.
Vendor (min. 2 tekens) De naam van de producent voor uw product. Bijvoorbeeld Wouters Kleding.
Type Het producttype. Bijvoorbeeld Snowboard.
Tags (kan leeg worden gelaten) Een door komma's gescheiden lijst met tags die worden gebruikt om het product te taggen. De meeste spreadsheetapplicaties voegen automatisch aanhalingstekens toe rond de tags. Als u een editor voor tekst zonder opmaak gebruikt, moet u handmatig de aanhalingstekens toevoegen. Bijvoorbeeld "tag1, tag2, tag3".
Published Geeft aan of een product in uw online winkel wordt gepubliceerd. Geldige waarden zijn TRUE als het product in uw online winkel is gepubliceerd, of FALSE als het product voor uw online winkel is verborgen. Als u het veld leeg laat, wordt het product gepubliceerd.
Option1 Name Als een product een optie heeft, voert u de naam in. Bijvoorbeeld: Kleur.

Voor producten met slechts één optie moet deze optie op Title worden ingesteld.

Option1 Value

Als u informatie in deze kolom wijzigt, worden bestaande variant-id's verwijderd en worden nieuwe variant-id's gemaakt. Elke wijziging in variant-id's kan externe afhankelijkheden van variant-id's opsplitsen.

Als een product een optie heeft, voert u de waarde in. Bijvoorbeeld: Zwart.

Voor producten met slechts één optie moet deze optie op Default Title worden ingesteld.

Option2 Name (kan leeg worden gelaten) Als een product een tweede optie heeft, voert u de naam in. Bijvoorbeeld Maat.
Option2 Value (kan leeg worden gelaten)

Als u informatie in deze kolom wijzigt, worden bestaande variant-id's verwijderd en worden nieuwe variant-id's gemaakt. Elke wijziging in variant-id's kan externe afhankelijkheden van variant-id's opsplitsen.

Als een product een tweede optie heeft, voert u de waarde in. Bijvoorbeeld Large.

Option3 Name (kan leeg worden gelaten) Als een product een derde optie heeft, voert u de naam in.
Option3 Value (kan leeg worden gelaten)

Als u informatie in deze kolom wijzigt, worden bestaande variant-id's verwijderd en worden nieuwe variant-id's gemaakt. Elke wijziging in variant-id's kan externe afhankelijkheden van variant-id's opsplitsen.

Als een product een derde optie heeft, voert u de waarde in.

Variant SKU (kan leeg worden gelaten)

De SKU van het product of de variant. Dit wordt gebruikt om middels voorraadtrackingsservices voorraad bij te houden.

Dit veld kan niet leeg worden gelaten als u een aangepaste orderverwerkingsservice gebruikt.

Variant Grams

Het gewicht van het product of de variant in gram. Geen maateenheid opgeven of decimalen gebruiken. Voer bijvoorbeeld 5125 in voor een gewicht van 5,125 kg.

Shopify importeert en exporteert het gewicht altijd in grammen, zelfs als u een andere eenheid specificeert. U moet nauwkeurige gewichten gebruiken als u door de bezorger berekende verzendkosten wilt aanbieden of een service van een externe partij wilt gebruiken.

Variant Inventory Tracker (kan leeg worden gelaten) Voeg uw voorraadtracking toe voor deze variant of dit product. Geldige waarden zijn shopify, shipwire, amazon_marketplace_web of blanco als de voorraad niet wordt bijgehouden.
Variant Inventory Qty

Het aantal artikelen dat u op voorraad heeft voor dit product of deze variant. Deze kolom wordt alleen gebruikt voor winkels met één locatie.

Als uw winkel de voorraad op meerdere locaties beheert, wordt deze kolom niet opgenomen. Als u voorraadhoeveelheden wilt im- of exporteren, gebruikt u het CSV-voorraadbestand.

Variant Inventory Policy Hoe u bestellingen verwerkt wanneer het voorraadniveau voor dit product of deze variant nul heeft bereikt. Geldige waarden zijn deny of continue. deny stopt met verkopen wanneer de voorraad 0 bereikt en continue zorgt ervoor dat de verkoop door kan gaan in negatieve voorraadniveaus.
Variant Fulfillment Service

De orderverwerkingsservice voor het product of de variant die wordt gebruikt. Geldige waarden zijn: handmatig, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web. Als u een aangepaste orderverwerkingsservice gebruikt, kunt u de naam van de service in deze kolom toevoegen. Gebruik voor de aangepaste naam alleen kleine letters. Spaties zijn niet toegestaan, vervang ze door een streepje (-). Punten en andere speciale tekens worden verwijderd. Bijvoorbeeld, als 'Mr. Fulfiller' de is naam van uw orderverwerkingsservice, voer dan mr-fulfiller in het CSV-bestand in.

U moet een aangepaste orderverwerkingsservice hebben ingesteld in uw Shopify-beheerder voordat u de naam van de service in deze kolom kunt toevoegen.

Variant Price De prijs van het product of de variant. Voeg geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.
Variant Compare at Price De optie "Vergelijk op prijs" van het product of de variant erop. Voeg geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.
Variant Requires Shipping (blank = FALSE) De optie om verzending te vereisen. Geldige waarden zijn TRUE, FALSE, of leeg.
Variant Taxable (blank = FALSE) Btw toepassen op dit product. Geldige waarden zijn TRUE, FALSE, of leeg.
Variant Barcode (kan leeg worden gelaten) De streepjescode, ISBN of UPC van het product.
Image Src (can be left blank)

Voer de URL in voor de productafbeelding. Shopify downloadt de afbeeldingen tijdens het importeren en uploadt ze opnieuw naar uw winkel. Deze afbeeldingen zijn niet variantspecifiek. In de variantafbeeldingenkolom kunt u variantafbeeldingen opgeven.

U kunt de afbeeldingsbestandsnaam niet wijzigen nadat die afbeelding naar uw winkel is geüpload. Upload geen afbeeldingen die de achtervoegsels _thumb, _small of _medium in hun naam hebben.

Image Position Voer het nummer in dat overeenkomt met de volgorde waarin u de afbeelding op de productpagina wilt weergeven. De afbeeldingen verschijnen in de volgorde van klein naar groot, beginnend bij een beeldpositiewaarde van 1. Voer bijvoorbeeld 1 in als u wilt dat de afbeelding als eerste voor dat product wordt weergegeven.
Image Alt Text (kan leeg worden gelaten) Alt-tekst (alternatieve tekst) beschrijft een afbeelding en is een belangrijk onderdeel van een productbeschrijving. Als een afbeelding om welke reden dan ook niet kan worden geladen, wordt de alt-tekst weergegeven. De tekst wordt ook gebruikt door ondersteunende technologie om een afbeelding te beschrijven voor een klant met een visuele beperking. Het opnemen van alt-tekst zal de SEO van uw website een boost geven. Houd uw alternatieve tekst kort en beschrijvend. De maximale lengte is 512 tekens, maar 125 of minder wordt aanbevolen.
Gift Card Geeft aan of het product een cadeaubon is of niet. Geldige waarden zijn TRUE of FALSE. Met de toevoeging van deze kolom kunt u ook andere cadeaukaartgegevens bewerken, zoals de kolommen Inhoud of Tags en deze wijzigingen importeren. Een cadeaubon kan alleen worden gemaakt en geactiveerd in de Shopify-beheerder. U kunt in eerste instantie geen cadeaubon maken via een CSV-import van een product.
SEO Title De SEO-titel is te vinden op de pagina met productgegevens onder de kop Zoekmachinelijstvoorbeeld in het veld Paginatitel. De SEO-titel heeft een tekenlimiet (letters en cijfers) van 70. Als u dit veld leeg laat bij het importeren van een product, wordt het veld automatisch gevuld met de producttitel.
SEO Description De SEO-beschrijving is ook te vinden op de pagina met productgegevens onder de koptekst Zoekmachinelijstvoorbeeld in het veld Metaveldbeschrijving. De SEO-beschrijving heeft een tekenlimiet (letters en cijfers) van 320. Als u dit veld leeg laat bij het importeren van een product, wordt het veld automatisch gevuld met de productbeschrijving.
Google Shopping-metavelden De Google Shopping-velden kunnen door een app worden gebruikt om producten te synchroniseren met het Google Merchant Center. De Google Shopping-app van Shopify gebruikt deze metavelden echter niet. U kunt de velden in de kolommen met Google Shopping in hun naam negeren tenzij u die voor een app moet gebruiken.
Variant Image De URL voor variantafbeeldingen.
Variant Weight Unit (can be left blank) Geldige waarden zijn g, kg, lb en oz. Als dit veld leeg wordt gelaten, is de gewichtseenheid voor varianten kg.
Variant Tax Code SHOPIFY PLUS

De Avalara-code om btw op dit product toe te passen. Dit veld is alleen van toepassing wanneer u importeert naar of exporteert vanuit een winkel die de integratie van Shopify Plus met Avalara AvaTaxgebruikt.

Wanneer u een CSV-bestand maakt door producten te exporteren vanuit een winkel die Avalara gebruikt, wordt het veld Variantbelastingcode ingevuld. Als u dit CSV-bestand importeert in een winkel die Avalara niet heeft ingesteld, mislukt uw import.

Cost per item Hoeveel het product of de variant u kost. Voeg geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.

Kolomuitzondering collectie

Als u uw producten in collecties wilt organiseren tijdens de CSV-upload, kunt u overal in uw CSV-bestand een nieuwe kolom toevoegen met de koptekst Collection. Dit is de enige kolom die u aan het CSV-bestand kunt toevoegen die de indeling niet breekt:

Collection (must create a new column, can be left blank) Voer de naam in van de collectie waaraan u dit product wilt toevoegen. Als het een bestaande automatische collectie is, moet het product aan de voorwaarden voor de collectie voldoen. Als de collectie nog niet bestaat, wordt een handmatige collectie gemaakt. U kunt een product aan slechts één collectie toevoegen.

Een CSV-productbestand maken

Beslis voor elk product of het een eenvoudig product is of een product met varianten:

 • Eenvoudig product (heeft geen varianten)

  Als u een product uploadt dat geen varianten heeft, voert u alle velden (zoals hierboven beschreven) voor het product op de eerste regel in, samen met de URL voor de eerste afbeelding. Voer op de volgende regels alleen de handle en de URL in voor elke extra afbeelding.

 • Product met varianten

  Als u een product uploadt dat varianten heeft, voert u alle velden (zoals hierboven beschreven) voor het product op de eerste regel in, samen met de URL voor de eerste afbeelding. Voer de handle in op de volgende regels. Sla vervolgens de kolommen Titel, Inhoud (HTML), Producent en Tags over. Vul de overige gegevens van de varianten en elke afbeeldings-URL in.

Nadat u al uw producten en afbeeldingen heeft toegevoegd, slaat u uw CSV-bestand op in UTF-8-indeling met LF-linefeeds. Als u niet bekend bent met coderingen, raadpleegt u de documentatie van uw spreadsheet- of teksteditorprogramma.

Als u een voorbeeld van een CSV-bestand wilt bekijken, klikt u op Importerenop de pagina Productenen klikt u op de koppeling voorbeeld CSV-sjabloon:

Uw afbeeldingen voorbereiden

Een CSV-bestand kan alleen tekst bevatten. U moet er dus voor zorgen dat alle productafbeeldingen zich op een bestaande website bevinden. Die afbeelding-URL's worden alleen gebruikt tijdens het importeren van CSV-bestanden (met andere woorden: u kunt ze verwijderen wanneer uw import is voltooid).

 • Als de bestanden alleen op uw computer staan, moet u ze uploaden naar uw Shopify-winkel of naar een andere hostingservice voor afbeeldingen om te koppelen naar hun URL.

 • Als u overschakelt naar Shopify vanaf een ander platform, kunt u de huidige afbeeldings-URL's kopiëren en deze gebruiken in het CSV-bestand.

 • Als het CSV-productbestand is geproduceerd door uw producten vanuit Shopify te exporteren, hoeft u niets te doen omdat uw afbeeldingen al op uw website staan.

Wanneer u URL's voor elke productafbeelding heeft, kunt u beginnen met het maken van uw CSV-bestand.

Meerdere productafbeeldingen toevoegen in een CSV-bestand

U kunt meer productafbeeldingen aan uw CSV toevoegen door meer afbeeldingen naar uw Shopify-beheerder te uploaden. Als u uw winkel bouwt met een CSV-bestand, is het proces een beetje anders. Dit is wat u moet weten:

 • U moet een CSV-bestand kunnen bewerken. Shopify raadt aan Google Sheets te gebruiken om een geformatteerde versie van uw CSV-bestanden te bekijken.

 • Uw productafbeeldingen moeten worden geüpload naar een openbaar toegankelijke URL. Dat wil zeggen dat ze achter een https://-protocol zonder wachtwoordbeveiliging moeten zijn geplaatst. De beste manier om dit te doen is door afbeeldingen te uploaden naar de pagina Bestanden van de Shopify-beheerder. We genereren automatisch de URL's voor u:

Nadat u op Bestanden uploaden heeft geklikt, kunt u maximaal een paar honderd afbeeldingen selecteren om in bulk te uploaden. Door te veel bestanden te selecteren (meestal meer dan ~ 300) kan het uploaden mislukken.

Om meerdere afbeeldingen toe te voegen, moet u:

 1. Nieuwe rijen invoegen (één per afbeelding).
 2. De 'handle' kopiëren en plakken.
 3. De URL's van de afbeeldingen kopiëren en plakken.

Nieuwe rijen invoegen (één per afbeelding).

 1. Open uw CSV-bestand in uw spreadsheetprogramma naar keuze. Shopify raadt aan Google Sheets te gebruiken:

 2. Zoek het product (of de producten) waaraan u afbeeldingen wilt toevoegen. In dit voorbeeld is dat het 'Black and White Bracelet Pack'.

 3. Klik en sleep in de volgende rij op de rijnummers om meerdere rijen te selecteren. Selecteer hetzelfde aantal rijen als het aantal extra afbeeldingen dat u toevoegt.

 4. Terwijl deze rijen zijn gemarkeerd, klikt u met de rechtermuisknop ergens in het gemarkeerde gebied en kiest u X rijen hierboven invoegen

  Hiermee maakt u drie lege rijen onder het product waaraan u extra afbeeldingen wilt toevoegen.

De handle kopiëren en plakken.

Kopieer en plak de handle van het gewenste product in kolom A voor uw nieuwe rijen.

De URL's van de afbeeldingen kopiëren en plakken.

 1. Upload uw afbeeldingen naar Shopify op de pagina Bestanden

 2. Markeer en kopieer vervolgens één afbeeldings-URL per keer.

 3. Keer terug naar uw spreadsheet-software en schuif zijwaarts naar de laatste kolommen van het CSV-bestand.

 4. In de kolom "Image Src" (afkorting voor 'afbeeldingsbron') plakt u in elke regel één afbeeldings-URL.

 5. Herhaal stap 2 - 4 voor alle afbeeldingen van dit product

 6. (Optioneel): vul de velden in onder de volgende kolom "Image Alt Text" om uw SEO te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over alt-tekst van afbeelding.

U kunt het bestand vervolgens opslaan en importeren in Shopify.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis