Bestanden uploaden en beheren

Je kunt bestanden uploaden, beheren en verwijderen vanaf de pagina Bestanden in het Shopify-beheercentrum.

Bestanden op de pagina Bestanden kunnen het volgende bevatten:

 • afbeeldingen en video's die worden gebruikt in je thema, blogposts en pagina's
 • afbeeldingen en video's die worden gebruikt in je product- en collectiebeschrijvingen
 • bestanden en video's die je beschikbaar wilt stellen aan klanten om te downloaden
 • afbeeldingen en bestanden die zijn verbonden met metavelden

Je kunt ook bestanden uploaden wanneer je het thema bewerkt, wanneer je metavelden aanmaakt of wanneer je themacontent, een pagina, een blogpost, een productbeschrijving of een collectiebeschrijving bewerkt met de RTF-editor. De bestanden die je uploadt, verschijnen op je pagina Bestanden.

Ga naar Content > Bestanden voor toegang tot de pagina Bestanden.

Bestandsvereisten

Je kunt bestanden uploaden naar de pagina Bestanden in het Shopify-beheercentrum. Bestanden moeten aan de volgende vereisten voldoen:

Vereisten voor afbeeldingsbestand

Bestandsvereisten voor afbeeldingen
Attribuut Vereiste
Bestandsgrootte Maximaal 20 MB (megabytes)
Resolutie Maximaal 20 MP (megapixels)
Breedteverhouding Tussen 100:1 en 1:100
Bestandsindelingen JPEG, PNG, WEBP, HEIC en GIF

Vereisten voor videobestand

Bestandsvereisten voor video's
Attribuut Vereiste
Bestandsgrootte Maximaal 1 GB (gigabyte)
Resolutie Maximale resolutie van 4K
Videoduur Maximale videolengte van 10 minuten
Bestandsindelingen MOV en MP4

Algemene bestandsvereisten

Generieke bestanden kunnen elk ander bestand dan HTML zijn en zijn bedoeld om door de klant te downloaden.

Bestandsvereisten voor generieke bestanden
Attribuut Vereiste
Bestandsgrootte Maximaal 20 MB
Bestandsindelingen Elk bestandstype behalve HTML

Vereisten voor bestandsindeling

Als je een betaald abonnement hebt, kun je elke andere bestandsindeling dan HTML uploaden.

Als je een proefabonnement hebt, kun je alleen de volgende bestandsindelingen uploaden:

 • JS
 • CSS
 • GIF
 • JPEG
 • PNG
 • JSON
 • CSV
 • PDF
 • WebP
 • HEIC

Je moet ook je e-mailadres verifiëren voordat je PDF-bestanden kunt uploaden.

Als je een proefabonnement hebt en je andere bestandsindelingen wilt uploaden, controleer je je abonnement en werk je deze bij.

Verschillende delen van je winkel, zoals je thema, pagina's en blogs, ondersteunen alleen bepaalde bestandsindelingen. Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen:

Een bestand uploaden naar de pagina Bestanden

Je kunt bestanden uploaden naar Shopify op de pagina Bestanden.

Als je een bestand aan klanten beschikbaar wilt stellen om te downloaden, moet je het uploaden op de pagina Bestanden in Shopify en vervolgens een link ernaar toevoegen in de content van een pagina of in de navigatie van je onlinewinkel.

Stappen:

 1. Klik op Bestanden uploaden.

 2. Selecteer maximaal 20 bestanden om te uploaden en klik vervolgens op Openen.

De bestandenlijst filteren

Je kunt de lijst met bestanden filteren of naar een bestand zoeken op de pagina Bestanden of in de bestandskiezer.

Je kunt je bestanden op de volgende manieren filteren:

 • Zoek bestandsattributen, inclusief bestandsnamen en typen, met behulp van de balk Bestanden filteren
 • Filter op maat met behulp van het vervolgkeuzelijst Bestandsgrootte
 • Filter op type met behulp van de vervolgkeuzelijst Bestandstype
 • Filter op bestandsgebruik via de vervolgkeuzelijst Gebruikt in.

Als je regelmatig dezelfde zoekopdrachten of filter op dezelfde voorwaarden moet uitvoeren, kun je de filters opslaan.

Filter je bestanden met behulp van de balk Bestanden filteren

Met behulp van de filterbestandenbalk kun je zoeken naar een specifieke bestandsnaam of naar bestanden van een bepaald type, zoals afbeeldingen of video's, of je bestanden sorteren op naam of grootte.

 1. Doe een van de volgende dingen:
 • Voer in de balk Bestanden filteren een volledige of gedeeltelijke bestandsnaam in of voer de bestandsextensie in waarnaar je op zoek bent (bijvoorbeeld .jpg of .pdf) of
 • Gebruik de vervolgkeuzelijst Bestandstype om het type bestand te selecteren dat je zoekt.

Bestanden filteren op grootte

Stappen:

 1. Klik op Bestandsgrootte.

 2. Met behulp van de velden Minimale grootte en Maximale grootte voer je de minimale grootte van het bestand in die je wilt bekijken, de maximale grootte van het bestand dat je wilt bekijken of beide.

Filters opslaan

Als je regelmatig dezelfde zoekopdrachten of hetzelfde filter op dezelfde voorwaarden moet uitvoeren, kun je de filters opslaan, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Opgeslagen filters worden toegevoegd als tabbladen bovenaan de pagina Bestanden. Je kunt op het tabblad klikken om de bestanden te filteren met behulp van de opgeslagen filterparameters.

Stappen:

 1. Filter je bestanden met behulp van de balk Bestanden filteren, de filter Bestandsgrootte of beide.

 2. Klik op Filters opslaan.

 3. Voer in het veld Opslaan als een naam in voor je opgeslagen filters.

 4. Klik op Filters opslaan.

De sorteervolgorde van de bestandenlijst wijzigen

Bestanden worden standaard weergegeven van nieuwste naar oudste, gebaseerd op de datum waarop ze zijn geüpload.

Als je de sorteervolgorde wilt wijzigen, kun je je bestanden sorteren op datum toegevoegd, op grootte of alfabetisch op bestandsnaam.

Stappen:

 1. Klik op Sorteren en selecteer vervolgens een optie in de lijst.

Een bestand beschikbaar maken als download

Als je een bestand beschikbaar wilt stellen om te downloaden, kun je het uploaden met behulp van de pagina Bestanden, voeg je een link toe in de content van een pagina of in de navigatie van je onlinewinkel. Je kunt een link naar het bestand kopiëren naar het klembord door op de knop Link naast het bestand te klikken.

Downloads voor originele media

De service Imagery van Shopify beheert je afbeeldingen en video's om ervoor te zorgen dat de best mogelijke indeling op de juiste plaats in je onlinewinkel wordt weergegeven.

Je kunt de originele, niet-geoptimaliseerd bestand naar je apparaat downloaden met behulp van de downloadknop in het venster Voorbeeld bekijken en bewerken.

Stappen:

 1. Klik op het gewenste bestand of gebruik de filters om een specifiek mediabestand te sorteren of te lokaliseren.
 2. Klik op de downloadknop. De oorspronkelijke indeling wordt op je apparaat opgeslagen.

Bestanden bewerken

Je kunt bestanden bekijken en bewerken door op de miniatuurafbeelding van het bestand te klikken op de pagina Bestanden.

Je kunt de volgende bewerkingen uitvoeren:

 • Alt-tekst toevoegen: je kunt een korte beschrijving van de afbeelding of video toevoegen voor mensen met een visuele beperking of verbindingen met lage bandbreedte.
 • Een focuspunt aan een afbeelding toevoegen: Je kunt het belangrijkste deel van de afbeelding aanwijzen, zodat thema's deze slimmer kunnen bijsnijden.
 • Een bestand vervangen: Je kunt een bestand vervangen, zodat deze dezelfde bestandsnaam en URL houdt. Je kunt alleen bestanden met dezelfde indeling vervangen. Je kunt een JPG bijvoorbeeld alleen vervangen door een andere JPG.
 • De coverafbeelding van een video bijwerken: Je kunt de coverafbeelding van een video bijwerken; deze fungeert als een voorbeeldafbeelding voor je video.
 • Een bestand hernoemen: je kunt de naam van een bestand wijzigen. Als je de naam van een bestand wijzigt, wordt de URL voor dat bestand ook gewijzigd en werkt de vorige URL voor het bestand niet meer.

Bewerkingen op de pagina Bestanden zijn overal van toepassing waar het bestand in je winkel wordt gebruikt.

Als je andere soorten bewerkingen wilt uitvoeren, download je het bestand, voer je de gewenste bewerkingen uit met de software van jouw keuze en upload je het bestand weer naar de pagina Bestanden.

Bestanden verwijderen

Je kunt een of meer bestanden verwijderen van de pagina Bestanden. Meer informatie over bulkacties.

Stappen:

 1. Selecteer het selectievakje naast het bestand dat je wilt verwijderen. Je kunt meerdere bestanden selecteren.

 2. Klik op Verwijderen, en klik daarna nogmaals op Verwijderen om dit te bevestigen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis