Bulkbewerkingen

Je kunt de bulk-editortool gebruiken om tegelijkertijd wijzigingen aan te brengen in meerdere producten en productvarianten. In het Shopify-beheercentrum selecteer je welke producten je wilt wijzigen en welke eigenschappen je wilt bijwerken. Breng vervolgens je wijzigingen aan. De bulk-editor geeft tegelijkertijd maximaal 100 producten en productvarianten weer. Met de bulk-editor bewerk je ook collecties, klanten, voorraad en metavelden.

Als je met Microsoft Edge als webbrowser producten in bulk bewerkt, kan dat fouten opleveren door een beperkte URL-lengte. Overweeg om andere webbrowsers te gebruiken, zoals Chrome, Firefox of Safari.

Producten selecteren om te bewerken

Je kunt producten selecteren die je in bulk wilt bewerken via de pagina Producten in je Shopify-beheercentrum.

Stappen:

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Producten.
  2. Gebruik de selectievakjes om elk product te selecteren dat je wilt bewerken.
  3. Klik op Bulkbewerking.

Producteigenschappen selecteren om te bewerken

Op de bulk-editor worden in een tabel de producten weergegeven die je hebt geselecteerd naast een aantal eigenschappen. Je kunt wijzigen welke producteigenschappen in de tabel worden opgenomen.

Elke kolom in de tabel vertegenwoordigt een producteigenschap, zoals prijs, SKU en prijsvergelijkingen. Elke rij in de tabel vertegenwoordigt een geselecteerd product of een geselecteerde productvariant.

Een producteigenschap toevoegen

  1. Klik in de bulk-editor op Kolommen.
  2. Selecteer alle producteigenschappen die je aan de tabel wilt toevoegen.

Een producteigenschap verwijderen

  1. Klik in de bulk-editor op Kolommen.
  2. Deselecteer alle producteigenschappen die je uit de tabel wilt verwijderen.

Producten in bulk bewerken

Nadat je de producteigenschappen hebt geselecteerd die je wilt bewerken, kun je op de velden in de editor klikken om nieuwe gegevens in te typen of bestaande gegevens te bewerken.

Stappen:

  1. Klik en typ in een veld in de tabel om de producteigenschap voor dat product of die productvariant te bewerken.
  2. Klik op Opslaan. Als er fouten optreden, los je ze op en klik je vervolgens opnieuw op Opslaan.

Sneltoetsen in de bulk-editor

Je kunt de volgende snelkoppelingen gebruiken om je te helpen bij het efficiënt navigeren door en bewerken van producteigenschappen in de bulk-editor:

Snelkoppelingen in bulk-editor
Actie Sneltoets
Door cellen bewegen Klik om een tabelcel te selecteren en druk vervolgens op een pijltoets op je toetsenbord om naar de volgende bewerkbare cel in die richting te gaan.
Meerdere cellen selecteren die niet aan elkaar grenzen Houd de Alt-knop vast op een pc of de Command-knop op een Mac en klik op verschillende cellen.
Meerdere cellen selecteren Klik om een cel te selecteren, houd de Shift-knop ingedrukt en klik op de laatste cel in het cellenbereik dat je wilt selecteren.
Meerdere velden tegelijk selecteren en bewerken Klik en sleep je cursor over meerdere cellen. Dit werkt voor het typen van tekst en cijfers, het klikken op selectievakjes en het gebruik van vervolgkeuzelijsten in de geselecteerde cellen.
Pas de waarde van een cel toe op de cellen eronder of erboven Klik en versleep de aanvul-handle van de cel over de cellen eronder of erboven.
De breedte van een kolom aanpassen Klik op de scheidingslijn rechts van een kolomtitel en sleep de cursor om de breedte van de kolom aan te passen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis