Masseredigering

Du kan bruke masseredigeringsprogrammet for å gjøre endringer i flere produkter og produktvarianter samtidig. Fra Shopify-administrator kan du velge hvilke produkter du vil endre, velge hvilke egenskaper du vil oppdatere og deretter gjøre endringene. Masseredigeringsprogrammet viser inntil 100 produkter og produktvarianter samtidig. Du kan også bruke masseredigeringsprogrammet til å redigere samlinger, kunder, lagerbeholdning og metafelter.

Hvis du bruker nettleseren Microsoft Edge til masseredigering av produkter kan det oppstå feil på grunn av begrenset lengde på URL-adresser. Vurder å bruke en annen nettleser, som Chrome, Firefox eller Safari.

Velg produkter som skal redigeres

Du kan velge produkter som skal masseredigeres fra Produkter-siden i Shopify-administrator.

Steg:

  1. Klikk på Produkter fra Shopify-administrator.
  2. Bruk avmerkingsboksene for å velge hvert av produktene du vil redigere.
  3. Klikk på Masseredigering.

Velg produktegenskaper som skal redigeres

Masseredigeringsprogrammet viser produktene du har valgt og noen av egenskapene deres i en tabell. Du kan endre hvilke produktegenskaper som vises i tabellen.

Hver kolonne i tabellen representerer en produktegenskap, som pris, SKU og sammenlign med-pris. Hver rad i tabellen representerer et valgt produkt eller produktvariant.

Legg til en produktegenskap

  1. Klikk på Kolonner i masseredigeringsprogrammet.
  2. Velg alle produktegenskapene du vil legge til i tabellen.

Fjerne en produktegenskap

  1. Klikk på Kolonner i masseredigeringsprogrammet.
  2. Fjern avmerkingen fra alle produktegenskaper du vil fjerne fra tabellen.

Masseredigering av produkter

Når du har valgt hvilke produktegenskaper du vil redigere, kan du klikke på feltene i redigeringsprogrammet for å skrive inn nye opplysninger eller redigere eksisterende opplysninger.

Steg:

  1. Klikk og skriv i et felt i tabellen for å redigere produktegenskapen for det produktet eller produktvarianten.
  2. Klikk på Lagre. Hvis det oppstår noen feil må du rette dem, og så klikke på Lagre på nytt.

Snarveier i masseredigeringsprogramet

Du kan bruke følgende snarveier for å hjelpe deg med å navigere og redigere produktegenskaper på en effektiv måte i masseredigeringsprogrammet:

Snarveier for masseredigeringsprogram
Handling Snarvei
Flytt mellom celler Klikk for å velge en celle i tabellen og trykk på en piltast på tastaturet for å gå til neste redigerbare celle i pilens retning.
Velg flere celler som ikke ligger ved siden av hverandre Hold nede tasten Alt på PC eller command på Mac og klikk på ulike celler.
Velg flere tilstøtende celler Klikk for å velge en celle, hold skift-tasten nede og klikk på den siste cellen i rekken av celler du vil velge.
Velg og rediger flere felter samtidig Klikk og dra markøren over flere celler. Dette fungerer for inntasting av tekst og tall, klikke på avmerkingsbokser og bruke rullegardinmenyer i de valgte cellene.
Bruk verdien i en celle på cellene over eller under den Klikk og dra cellens fyllhåndtak over cellene som ligger nedenfor eller ovenfor.
Juster bredden på en kolonne Klikk på skillelinjen til høyre for en kolonnetitttel og dra markøren for å justere kolonnebredden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis