Shopify administrator-oversikt

Ut ifra hvilken enhet du bruker, kan du gjøre forskjellige ting i administratoren. Hvis du logger på Shopify-administrator fra en nettleser, kan du administrere alle aspektene med butikken. Hvis du logger på Shopify-appen på telefonen, kan du se butikkens nylige aktivitet, oppdatere butikkens katalog og administrere bestillingene.

Hvis administrator er nede eller ikke lastes inn, kan du se Shopify Status for å finne ut om det er et aktivt problem.

Shopify-administrator

Du får tilgang til de ulike seksjonene i Shopify-administratoren ved å bruke sidepanelet. Seksjoner av Shopify-administrator inkluderer:

Søk etter apper og salgskanaler

Klikk på knappen Apper eller Salgskanaler i søkefeltet for å begrense søket. Søkeknappen viser alle installerte salgskanaler og apper. Klikk på en salgskanal eller app for å åpne siden for det aktuelle elementet.

Søkefeltet inneholder anbefalinger for apper eller kanaler du kanskje ønsker å installere.

Klikk på knappen Anbefalte salgskanaler for å se anbefalte salgskanaler. Klikk på en salgskanal for mer informasjon.

Klikk på knappen Anbefalte apper for å se anbefalte apper. Klikk på hvilken som helst app for mer informasjon.

Apper og kanaler

Appene og salgskanalene dine er plassert i sidefeltet i Shopify-administrator. Elementene i dette området inkluderer:

 • Salgskanaler, inkludert Nettbutikk, Salgssted og Kjøp-knapp
 • Apper installert på kontoen
 • Shop-salgskanalen

Hvis du har kontoer i mer enn én Shopify-butikk, kan du bruke rullegardinmenyen til å navigere til disse butikkene.

Feste apper og kanaler

Du kan «feste» favorittappene og -kanalene dine. En festet app legges til nederst på elementlisten (for eksempel salgskanaler eller apper), og vises alltid i listen for hurtignavigasjon. Du kan sortere festede apper og kanaler ved å klikke og dra et element til en ny plassering på den aktuelle listen.

For å feste en app eller kanal må du åpne appen eller kanalen fra administrator. Klikk på fest-ikonet for å bevare appen eller kanalen i listen. Klikk og dra elementet for å endre plasseringen. Du kan også feste en app eller kanal ved å dra den direkte til den foretrukne posisjonen i sidefeltet etter at den er åpnet.

For å oppheve festingen av en app eller kanal klikker du på knappenålsikonet øverst i appen eller i salgskanaloverskriften. For å navigere til denne appen eller kanalen i fremtiden må du bruke søkefeltet eller navigasjonen i venstre sidefelt.

Innstillinger for apper og salgskanaler

Gå til Innstillinger-siden for apper og salgskanaler fra søkefeltet. Du kan også klikke Innstillinger > Apper og salgskanaler fra venstre sidefelt.

På innstillingssiden for apper og salgskanaler kan du fjerne appen eller kanalen, besøke Shopify App Store eller få støtte for appen eller salgskanalen. Du finner Om-siden gjennom overflytmenyen i overskriften for en åpen integrert app. Ved å klikke på navnet til en app eller salgskanal åpnes elementet i Shopify-administrator.

Varslingsfeed

Varslingsfeeden varsler deg om viktig, tidssensitiv informasjon eller nødvendige handlinger i butikken. Du kan motta varsler for følgende scenarier:

 • En oppgave som kan forhindre et avvik i virksomhetens aktiviteter eller vanlige bruk av Shopify.
 • En forstyrrelse i virksomhetens aktiviteter eller vanlige bruk av Shopify.
 • En kommunikasjon om produktsamsvar.
 • Bekreftelse på en pengetransaksjon mellom deg og Shopify.
 • Bekreftelse på at en tidkrevende prosess du har initiert er fullført.

Klikk på bjelleikonet i administrator for å åpne varslingsfeeden. Antall uleste varsler vises som et tall ved siden av bjelleikonet.

I varslingsfeeden kan du klikke på et bestemt varsel for å utføre en handling knyttet til varselet. Du kan veksle bestemte varsler som lest eller ulest, eller merke alle varsler som lest.

Butikkens aktivitetslogg

Alle handlinger som utføres i Shopify-administrator av en butikkeier eller et personalmedlem registreres i Loggen over butikkaktivitet. Hver hendelse inkluderer dato og klokkeslett for når hendelsen er registrert, sammen med personen, appen eller kanalen som utførte handlingen.

Noen eksempler på butikkaktivitet kan inkludere følgende handlinger:

 • Slette et produkt
 • Endre en butikkinnstilling
 • Gi butikktilgang til en app

Loggen over butikkaktivitet er skrivebeskyttet, og informasjonen kan ikke eksporteres.

Det kan hende du ser at «Shopify» er oppført som utøver av en handling. Hvis du vil ha mer informasjon om en administratorhandling som dette, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Se aktivitetsloggen for butikken

Du kan se aktivitetsloggen for butikken for å se en liste over nylige handlinger som er gjort i Shopify-administrator. Maksimalt 250 resultater kan vises på siden.

For å se loggen over butikkaktivitet, må personalmedlemmer ha tillatelsene Hjem og Butikkinnstillinger > Administrer innstillinger.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Generelt fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Aktivitetslogg for butikk i seksjonen Ressurser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis