Søker i Shopify administrator

Med Søk-boksen øverst i Shopify-administrator kan du søke etter bestillinger, produkter eller kunder, i tillegg til apper og salgskanaler. Søkeresultatene kan også inkludere gavekort, rabattkoder, funksjoner eller ressurser som blogger og informasjonsvideoer. Du kan begrense søkeresultatene slik at de bare inkluderer bestillinger, produkter eller kunder ved å klikke Inkluder, og deretter klikke bare produkter, bare bestillinger eller bare kunder. Søk kan ikke lagres.

Søkespørsmål

Du kan søke mer effektivt ved å bruke en søkespørring, som er en måte å begrense søkeresultatene på.

Se Søkesyntaks på Shopify.dev for å finne ut mer om spørringer og hvordan du kan bruke dem.

Eksempler på søkespørsmål

Eksempel 1: Søk etter bestillinger som ikke er sluttførte

For å vise bestillinger som er ikke-behandlet men ikke helt eller delvis refundert, kan du begrense resultatene til bestillinger og deretter søke etter:

fulfillment_status:unfulfilled AND NOT financial_status:refunded AND NOT financial_status:partially_refunded

Eksempel 2: Søk etter en produkttagg

For å vise produkter som er tagget med new kan du begrense resultatene til produkter, og deretter søke etter:

tag:new

Hvis ordet i produkttaggen brukes i andre produkter, for eksempel New Zealand, må du ekskludere resultatene for de andre taggene. Begrens resultatene til produkter, og søk deretter etter:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

Eksempel 3: Søk etter bestillinger med en rabattkode

For å søke etter bestillinger som har brukt en bestemt rabattkode kan du begrense resultatene til bestillinger, og deretter søke etter:

discount_codes:code:YOURCODE

Sørg for å erstatte YOURCODE med rabattkoden du vil søke etter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis