Søker i Shopify administrator

Du kan bruke administratorsøk til å finne bestillinger, produkter eller kunder. Når du søker etter et begrep eller et uttrykk, taster du det inn i søkefeltet i Shopify administrator.

Hvis du vil begrense søkeresultatene, kan du bruke filtre til å velge hvilken type søkeresultater som skal være inkludert. Du kan bruke administratorsøk til å finne bare bestillinger, produkter eller kunder. Du kan også søke etter resultater som ikke er inkludert i filtrene, f.eks. gavekort, rabattkoder eller butikkansatte.

Du kan ikke lagre disse søkene, men hvis du har behov for å søke etter spesifikke resultater ofte, kan du legge til et bokmerke for søkesiden i nettleseren din. Så lenge du er logget på Shopify vil bokmerkene ta deg rett til de oppdaterte søkeresultatene.

Søkespørsmål

Du kan søke etter spesifikke resultater i Shopify-administrator med et søkespørsmål. Et spørsmål er en streng med tekst som består av uttrykk, deres forbindelser, deres modifikatorer og regler om hvordan de skal sammenlignes. Se for eksempel Søkesyntaks i Shopify-utviklernes dokumentasjon for å lese de fullstendige reglene for hvordan du søker i Shopify administrator.

Eksempler på søkespørsmål

Eksempel 1: Søk etter bestillinger som ikke er sluttførte

For å vise bestillinger som ikke er sluttførte, men ikke helt eller delvis refundert, kan du filtrere etter bestillinger og deretter søke etter:

fulfillment_status:unfulfilled AND NOT financial_status:refunded AND NOT financial_status:partially_refunded

Eksempel 2: Søk etter en produkttagg

For å vise produkter tagget med new kan du filtrere etter produkter og deretter søke etter:

tag:new

Hvis ordet i produkttaggen brukes i andre produkter, for eksempel New Zealand, må du ekskludere resultatene for de andre taggene. Filtrer etter produkt og søk etter:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

Eksempel 3: Søk etter bestillinger med en rabattkode

For å søke etter bestillinger med en bestemt rabattkode kan du filtrere etter bestillinger og deretter søke etter:

discount_codes:code:YOURCODE

Sørg for å erstatte YOURCODE med rabattkoden du vil søke etter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis