Tidslinje

Med tidslinjenkan du vise detaljerte historikker og skrive notater og kommentarer for bestillinger, bestillingsutkast, kunder og overføringer i Shopify. Alle notatene og kommentarene dine er interne og vil ikke være synlige for kundene dine. Hvis du bruker Shopify-appen kan du motta varsler hver gang du nevnes i en tidslinjekommentar.

Kommunisere på tidslinjen

All kommunikasjon med tidslinjen er intern for butikken din.

 • Når du kommenterer noe i Shopify-administrator, legges kommentaren ved bestillingen, bestillingsutkastet, kunden eller overføringen.
 • Hvis du @nevner et annet personalmedlem, blir dette personalmedlemmet varslet på e-post om kommentaren din.
 • Hvis du @nevner en annen ansatt som bruker Shopify-appen, vil den ansatte motta et push-varsel med kommentaren din på telefonen.
 • Hvis du ikke @nevner noen, vil ikke Shopify varsle noen om kommentaren din.

Legge til kommentarer i tidslinjen

Du kan legge til kommentarer til bestillinger, utkast til bestillinger, kunder og overføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator:

  • klikk på Bestillinger (eller trykk på G O) for å vise bestillingene dine.
  • klikk på Bestillinger og deretter på Utkast for å vise bestillingsutkastene dine.
  • klikk på Kunder (eller trykk på G C) for å vise kundene dine.
  • klikk på Produkter og deretter på Overføringer (eller hold inne G P T) for å vise overføringene dine.
 2. Klikk på bestillingen, bestillingsutkastet, kunden eller overføringen du vil legge til en kommentar for.

 3. I delen Tidslinje klikker du for å velge boksen merket Legg igjen en kommentar ….

 4. Skriv inn kommentaren. I kommentarteksten kan du legge ut en kobling til ansatte, bestillinger, kunder eller produkter.

 5. Klikk på Post for å legge til kommentaren.

Bruke emojier på tidslinjen

Du kan bruke emojier i samtaler.

Steg:

 1. Mens du skriver en kommentar, kan du klikke på -knappen i kommentarboksen.

 2. Klikk på emojien du vil legge til kommentaren.

Nevn ansatte på tidslinjen

Du kan @nevne butikkens personale i kommentarene. De ansatte vil motta e-postvarsler når de nevnes i en kommentar. Hvis de bruker Shopify-appen og har aktivert push-varsling, vil de også motta et varsel på mobilenheten.

Steg:

 1. Mens du skriver en kommentar kan du skrive @ og begynne å taste inn navnet til et personalmedlem. Shopify foreslår personalmedlemmer som samsvarer med det du taster inn.

 2. Hvis Shopify foreslår flere navn, kan du bruke piltastene down og up til å velge et navn og deretter enter eller return til å bekrefte valget.

Legge ved filer i tidslinjen

Du kan legge ved filer for å skape kontekst eller gi mer informasjon i samtalene dine. For eksempel:

 • Du kan legge ved et bilde av en vare for å vise varens tilstand før frakt.
 • Du kan legge ved kopier av kvittering for overføring fra lagerbeholdningen for å holde all informasjon på ett sted.
 • Du kan legge ved et bilde av en QR-kode på en fraktetikett.

Steg:

 1. Mens du skriver en kommentar, kan du klikke på bindersikonet i kommentarboksen.

 2. Velg filen du fil legge ved i dialogboksen og klikk på Åpne.

Filen legges ved som en del av kommentaren din.

Legg til et profilbilde som skal vises på tidslinjen.

Du kan også legge til et egendefinert bilde i profilen, slik at det vises ved siden av kommentarene dine.

Steg:

 1. Fra Shopify administrator klikker du på brukernavnet og kontobildet ditt.

 2. Klikk på Administrer konto.

 3. Klikk på Last opp bilde.

 4. I dialogboksen finner du bildet du vil bruke og klikker deretter på Åpne.

 5. Klikk på Lagre for å bekrefte profilendringene.

Kommunisere på tidslinjen

All kommunikasjon med tidslinjen er intern for butikken din.

 • Når du kommenterer noe i Shopify-appen, legges kommentaren ved bestillingen.
 • Hvis du @nevner et annet personalmedlem, blir dette personalmedlemmet varslet på e-post om kommentaren din.
 • Hvis du @nevner en annen ansatt som bruker Shopify-appen, vil den ansatte motta et push-varsel med kommentaren din på telefonen.
 • Hvis du ikke @nevner noen, vil ikke Shopify varsle noen om kommentaren din.

Legg til kommentarer i Tidslinjen#### Trinn:

 1. Fra Shopify-appens Bestillinger-skjerm kan du trykke på en bestilling.
 2. Sveip ned på skjermen til tidslinje-delen, så vises kommentarfeltet.
 3. Skriv inn kommentaren din og trykk på publiser-knappen.

Nevn ansatte på tidslinjen

Du kan @nevne butikkens ansatte i kommentarer. De ansatte vil motta e-postvarsler når de nevnes i en kommentar.

Steg:

 1. Mens du skriver en kommentar kan du legge inn en @ og deretter begynne å skrive navnet på personalmedlemmet. Shopify foreslår personalmedlemmer som samsvarer med det du taster inn.

 2. Når du ser personalmedlemmet du vil @nevne, kan du trykke på navnet til vedkommende.

Redigere kommentarer i tidslinjen

Steg:

 1. Fra skjermbildet Bestillinger i Shopify-appen trykker du på bestillingen med kommentaren du vil redigere.
 2. Trykk på ...-knappen ved siden av kommentaren.
 3. Trykk på Rediger kommentar.
 4. Rediger kommentaren din og trykk på Lagre.

Slett kommentarer

Steg:

 1. Fra skjermbildet Bestillinger i Shopify-appen trykker du på bestillingen med kommentaren du vil slette.
 2. Trykk på ...-knappen ved siden av kommentaren.
 3. Trykk på Slett kommentar.
 4. Trykk på Slett for å bekrefte.

Aktivere tidslinjevarsler

Du kan bruke Shopify-appen til å aktivere varsler i tidslinjen, slik at du varsles på iPhone når et annet personalmedlem @nevner deg.

Steg:

 1. Fra Shopify-appen trykker du på Butikk og deretter Innstillinger.
 2. Under App-innstillinger trykker du på Varsler.
 3. Under Push-varsler aktiverer du nevninger i tidslinjen.

Legge til et vedlegg i tidslinjen

Du kan legge ved filer for å skape kontekst eller gi mer informasjon i samtalene dine. Det kan være flere årsaker til at du vil legge ved filer i samtalene dine.

 • Du kan legge ved et bilde av en vare for å vise varens tilstand før frakt.
 • Du kan legge ved kopier av kvittering for overføring fra lagerbeholdningen for å holde all informasjon på ett sted.
 • Du kan legge ved et bilde av en QR-kode på en fraktetikett.

Steg:

 1. Mens du legger til en kommentar kan du trykke på vedleggsknappen.
 2. Velg en fil fra en av de tilgjengelige kildene.

  • Velg et av de nyeste bildene.
  • Trykk på Ta bilde for å ta et nytt bilde med iPhone-kameraet.
  • Trykk på Velg fra bibliotek for å få tilgang til alle bildene på iPhone-enheten din.
  • Trykk på Importer fil fra … for å bla i filene som er lagret på en nettskytjeneste.
 3. Tast inn en kommentar som skal følge med vedlegget.

 4. Trykk på publiser-knappen

Kommunisere med tidslinjen

All kommunikasjon med tidslinjen er intern for butikken din.

 • Når du kommenterer noe i Shopify-appen, legges kommentaren ved bestillingen.
 • Hvis du @nevner et annet personalmedlem, blir dette personalmedlemmet varslet på e-post om kommentaren din.
 • Hvis du @nevner et annet personalmedlem som bruker Shopify-appen, vil personalmedlemmet motta et push-varsel med kommentaren din på telefonen.
 • Hvis du ikke @nevner noen, vil ikke Shopify varsle noen om kommentaren din.

Legg til kommentarer i Timeline#### Trinn:

 1. Fra Shopify-appens Bestillinger-skjerm kan du trykke på en bestilling.
 2. Sveip ned på skjermen til tidslinje-delen, så vises kommentarfeltet.
 3. Skriv inn kommentaren din og trykk på publiser-knappen.

Nevn ansatte på tidslinjen

Du kan @nevne butikkens ansatte i kommentarer. De ansatte vil motta e-postvarsler når de nevnes i en kommentar.

Steg:

 1. Mens du skriver en kommentar kan du legge inn en @ og deretter begynne å skrive personalmedlemmets navn. Shopify foreslår personalmedlemmer som samsvarer med det du taster inn.

 2. Når du ser personalmedlemmet du vil @nevne, kan du trykke på navnet til vedkommende.

Redigere kommentarer i tidslinjen

Steg:

 1. Fra skjermbildet Bestillinger i Shopify-appen trykker du på bestillingen med kommentaren du vil redigere.
 2. Trykk på -knappen ved siden av kommentaren.
 3. Trykk på Rediger kommentar.
 4. Rediger kommentaren din og trykk på LAGRE.

Slette kommentarer i tidslinjen

Steg:

 1. Fra skjermbildet Bestillinger i Shopify-appen trykker du på bestillingen med kommentaren du vil slette.
 2. Trykk på -knappen ved siden av kommentaren.
 3. Trykk på Slett kommentar.
 4. Trykk på SLETT for å bekrefte.

Aktivere tidslinjevarsler

Du kan bruke Shopify-appen til å aktivere varsler i tidslinjen, slik at du varsles på Android når et annet personalmedlem @nevner deg.

Steg:

 1. Fra Shopify-appen trykker du på Butikk.
 2. Fra skjermbildet Butikk trykker du på Innstillinger.
 3. Under Generelt trykker du på Varsler.
 4. Aktiver alternativet Nevning på tidslinjen.
 5. Trykk på merket for å lagre endringene dine.

Legge til et vedlegg i tidslinjen

Du kan legge ved filer for å skape kontekst eller gi mer informasjon i samtalene dine. Det kan være flere årsaker til at du vil legge ved filer i samtalene dine.

 • Du kan legge ved et bilde av en vare for å vise varens tilstand før frakt.
 • Du kan legge ved kopier av kvittering for overføring fra lagerbeholdningen for å holde all informasjon på ett sted.
 • Du kan legge ved et bilde av en QR-kode på en fraktetikett.

Steg:

 1. Mens du legger til en kommentar kan du trykke på vedleggsknappen.
 2. Velg en fil fra en av de tilgjengelige kildene:

  • Trykk på Ta bilde for å ta et bilde med Android-enhetens kamera.
  • Trykk på Velg fra fil for å legge til en fil du har lagret på Android-enheten.
 3. Tast inn en kommentar som skal følge med vedlegget.

 4. Trykk på publiser-knappen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis