Tidslinje

Med tidslinjen kan du vise detaljerte logger og skrive notater og kommentarer for bestillinger, bestillingsutkast, kunder og overføringer i Shopify. Alle notatene og kommentarene dine er interne og vil ikke være synlige for kundene dine. Hvis du bruker Shopify-appen, kan du motta varsler hver gang du nevnes i en tidslinjekommentar.

Kommunisere på tidslinjen

All kommunikasjon med tidslinjen er intern for butikken din. Når du kommenterer noe i Shopify-administrator, legges kommentaren ved bestillingen, bestillingsutkastet, kunden eller overføringen.

Du kan også varsle bestemte medarbeidere ved å @nevne dem:

 • Hvis du @nevner et annet personalmedlem, blir dette personalmedlemmet varslet på e-post om kommentaren din.
 • Hvis du @nevner en annen ansatt som bruker Shopify-appen, vil den ansatte motta et push-varsel med kommentaren din på telefonen.
 • Hvis du ikke @nevner noen, vil ikke Shopify varsle noen om kommentaren din.

Legge til kommentarer i tidslinjen

Du kan legge til kommentarer til bestillinger, utkast til bestillinger, kunder og overføringer.

Steg:

Redigere kommentarer i tidslinjen

Du kan redigere dine egne kommentarer på tidslinjen hvis du vil endre det du har skrevet. Redigering av en kommentar er bare mulig i 5 minutter etter at du har publisert kommentaren.

Steg:

Slette kommentarer i tidslinjen

Sletting av kommentarer kan ikke reverseres, og vil ikke bli inkludert i tidslinjen.

Steg:

Bruke emojier på tidslinjen

Du kan bruke emojier i samtaler.

Steg:

Nevn ansatte på tidslinjen

Du kan @nevne butikkens personale i kommentarene. De ansatte vil motta e-postvarsler når de nevnes i en kommentar. Hvis de bruker Shopify-appen og har aktivert push-varsling, vil de også motta et varsel på mobilenheten.

Steg:

Henvis til en side på tidslinjen

På en datamaskin kan du raskt henvise til andre sider i administratoren i tidslinjen. Ved å opprette en henvisning i en tidslinjekommentar kan andre ansatte klikke eller trykke på kommentaren din for å få tilgang til informasjon knyttet til siden. Henvisninger kan inkludere følgende sidetyper:

 • bestillinger
 • bestillingsutkast
 • kunder
 • produkter
 • varianter
 • overføringer
 • innkjøpsordre

Personale som bruker mobilenheter kan trykke på henvisninger i kommentarer for å vise informasjonen som ble henvist, men de kan ikke opprette henvisninger med koblinger fra enheten sin.

Steg:

 1. Mens du skriver en kommentar, klikk på ikonet # i kommentarboksen.
 2. Klikk på sidetypen du vil henvise til.
 3. Klikk på navnet til den spesifikke siden du vil henvise til.

Legge ved filer i tidslinjen

Du kan legge ved filer for å skape kontekst eller gi mer informasjon i samtalene dine. For eksempel:

 • Du kan legge ved et bilde av en vare for å registrere varens tilstand før frakt.
 • Du kan legge ved kopier av kvittering for overføring fra lagerbeholdningen for å holde all informasjon på ett sted.
 • Du kan legge ved et bilde av en QR-kode på en fraktetikett.

Filen legges ved som en del av kommentaren din.

Steg:

Legg til et profilbilde i kommentarene dine på tidslinjen

Du kan legge til et tilpasset bilde i profilen, slik at det vises ved siden av kommentarene dine.

Steg:

 1. Klikk på butikknavnet og kontobildet ditt fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer konto.

 3. Klikk på Last opp bilde.

 4. I dialogboksen finner du bildet du vil bruke og klikker deretter på Åpne.

 5. Klikk på Lagre for å bekrefte profilendringene.

Aktiver tidslinjevarsler på mobilenheter

Du kan bruke Shopify-appen til å aktivere varsler i tidslinjen, slik at du varsles på mobilen når et annet personalmedlem @nevner deg.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis