Oś czasu

Za pomocą osi czasu możesz przeglądać szczegółowe historie oraz pisać notatki i komentarze do zamówień, wersji roboczych zamówień, klientów i transferów w Shopify. Wszystkie notatki i komentarze są wewnętrzne i nie będą widoczne dla klientów. Jeśli korzystasz z aplikacji Shopify, możesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy zostaniesz wskazany(-a) na osi czasu.

Komunikuj się z osią czasu

Cała komunikacja z osią czasu jest komunikacją wewnętrzną w Twoim sklepie. Gdy komentujesz coś w panelu administracyjnym Shopify, komentarz jest dołączany do tego zamówienia, wersji roboczej zamówienia, klienta lub transferu.

Możesz również powiadamiać określonych pracowników, @wskazując ich:

 • Jeśli @wskażesz innego pracownika, wówczas otrzyma on powiadomienie e-mailem z Twoim komentarzem.
 • Jeśli @wskażesz innego pracownika, który korzysta z aplikacji Shopify, otrzyma on powiadomienie push na swoim telefonie wraz z komentarzem.
 • Jeśli nikogo nie @wskażesz, Shopify nie powiadomi nikogo o Twoim komentarzu.

Dodaj komentarze do osi czasu

Możesz dodawać komentarze do zamówień, wersji roboczych zamówień, klientów i transferów.

Kroki:

Edytuj komentarze na osi czasu

Możesz edytować własne komentarze na osi czasu, jeśli chcesz dokonać zmian. Edycja komentarza jest możliwa tylko przez 5 minut po jego publikacji.

Kroki:

Usuń komentarze z osi czasu

Usunięcia komentarzy nie można cofnąć. Nie będą one już pokazywane na osi czasu.

Kroki:

Używaj emoji na osi czasu

Możesz używać emoji w rozmowach.

Kroki:

Wskaż pracowników na osi czasu

Możesz @wskazać pracowników swojego sklepu w komentarzach. Pracownicy otrzymają powiadomienia e-mail, gdy zostaną wskazani w komentarzu. Jeśli korzystają z aplikacji Shopify i mają aktywowane powiadomienia push, otrzymają także powiadomienie na swoim urządzeniu mobilnym.

Kroki:

Odwołaj się do strony na osi czasu

Na urządzeniu stacjonarnym możesz szybko odwoływać się do innych stron w panelu administracyjnym na swojej osi czasu. Po utworzeniu odwołania w komentarzu na osi czasu inni pracownicy mogą go kliknąć lub nacisnąć, aby uzyskać dostęp do informacji związanych z daną stroną. Odwołania mogą dotyczyć następujących typów stron:

 • zamówienia
 • wersje robocze zamówień
 • klienci
 • produkty
 • warianty
 • transfery
 • zamówienia

Pracownicy korzystający z urządzeń mobilnych mogą naciskać odwołania w komentarzach, aby wyświetlić informacje, których te odniesienia dotyczą, ale nie mogą tworzyć powiązanych odwołań ze swojego urządzenia.

Kroki:

 1. Podczas pisania komentarza kliknij ikonę # w polu komentarza.
 2. Kliknij typ strony, do której chcesz się odwołać.
 3. Kliknij nazwę konkretnej strony, do której chcesz się odwołać.

Dołącz pliki do osi czasu

Możesz dołączyć pliki, aby dodać kontekst lub więcej informacji do swoich rozmów. Przykład:

 • Możesz dołączyć zdjęcie towaru, aby zarejestrować jego stan przed wysyłką.
 • Możesz dołączyć kopie potwierdzeń transferu zapasów, aby zachować wszystkie informacje w tym samym miejscu.
 • Możesz dołączyć zdjęcie kodu QR na etykiecie wysyłkowej.

Plik jest dołączony jako część komentarza.

Kroki:

Dodaj zdjęcie profilowe do komentarzy na osi czasu

Możesz dodać niestandardowe zdjęcie do swojego profilu, aby było ono wyświetlane obok Twoich komentarzy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę sklepu i zdjęcie dla konta.
 2. Kliknij Zarządzaj kontem.

 3. Kliknij przycisk Załaduj zdjęcie.

 4. W oknie dialogowym znajdź obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij Otwórz.

 5. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany w swoim profilu.

Aktywuj powiadomienia na osi czasu na urządzeniach mobilnych

Możesz użyć aplikacji Shopify, aby aktywować powiadomienia na osi czasu, dzięki czemu otrzymasz powiadomienie na urządzeniu mobilnym za każdym razem, gdy inny pracownik Cię @wskaże.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo