Strona Główna Shopify

Strona Główna Shopify to strona docelowa panelu administracyjnego Shopify. Na Stronie Głównej Shopify wyświetlane są informacje o codziennych zadaniach, kolejnych krokach, które należy podjąć w związku z zamówieniami, ostatniej aktywności sprzedaży w sklepie oraz krokach, które możesz podjąć, aby rozwijać firmę.

Pracownicy potrzebują uprawnień pracowników do Strony Głównej, aby wyświetlać informacje na Stronie Głównej Shopify i zarządzać nimi.

Wskaźniki

W sekcji wskaźników na Stronie Głównej wyświetlane jest podsumowanie sprzedaży dla całej firmy. Możesz wyświetlać dane dotyczące sprzedaży dla różnych kanałów sprzedaży w różnych okresach za pomocą rozwijanych menu.

Dane wyświetlane we wskaźnikach na Stronie Głównej Shopify są pobierane bezpośrednio z Analiz sklepu. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe analizy danych swojego sklepu dotyczących sprzedaży i zaangażowania, otwórz stronę Analizy w panelu administracyjnym Shopify.

Dostosuj wskaźniki na Stronie Głównej

Domyślnie wskaźniki na Stronie Głównej wyświetlają sesje Twojego sklepu, sprzedaż całkowitą, łączną liczbę zamówień i współczynnik konwersji dla wybranego zakresu dat. Możesz też jednak wybrać cztery kluczowe wskaźniki do wyświetlania bezpośrednio na Stronie Głównej Shopify.

Wskaźniki na Stronie Głównej są unikalne dla każdego pracownika, więc użytkownicy mogą dostosować wskaźniki, które chcą wyświetlać, bez wpływu na rodzaj wskaźników wyświetlanych innym użytkownikom.

Dostępne wskaźniki, które mogą znajdować się na Stronie Głównej, są wymienione poniżej:

Wyszczególnienie dostępnych wskaźników, które mogą być zawarte na Stronie Głównej Shopify.
Wskaźnik Definicja
Średnia wartość zamówienia Wyświetla średnią wartość wszystkich zamówień (z wyłączeniem kart prezentowych) podzieloną przez całkowitą liczbę zamówień, które zawierały co najmniej jeden produkt inny niż karta prezentowa. Wartość zamówienia obejmuje podatki, koszty wysyłki i rabaty przed zwrotem.
Współczynnik konwersji Wyświetla procent sesji, które prowadzą do złożenia zamówienia na przestrzeni czasu. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.
Sprzedaż brutto Wyświetla sumaryczną wartość wszystkich zakupionych produktów przed dodaniem opłat lub korekt, takich jak podatki, koszt wysyłki, rabaty lub zwroty.
Wartość zwrotów netto Wyświetla wartość pozycji zwróconych w przedziale czasu.
Konwersja wyszukiwań sklepu online Wyświetla procent wyszukiwań w sklepie online, które zakończyły się zamówieniem, z całkowitej liczby wyszukiwań w sklepie online. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.
Sesje sklepu online Wyświetla natężenie ruchu w sklepie online podczas sesji. Ten wskaźnik ma zastosowanie tylko do kanału sklepu online.
Sprzedaż detaliczna według lokalizacji POS Wyświetla całkowitą wartość sprzedaży powiązaną z każdym fizycznym punktem sprzedaży detalicznej.
Sprzedaż detaliczna według pracowników przy kasie Przedstawia całkowitą wartość sprzedaży powiązanej z każdym pracownikiem realizującym sprzedaż za pośrednictwem punktu sprzedaży detalicznej.
Wskaźnik zwrotów Wyświetla procent pozycji zwróconych do sklepu spośród wszystkich pozycji, które zostały zamówione.
Wskaźnik powracających klientów Wskazuje procent klientów, którzy złożyli więcej niż jedno zamówienie w Twoim sklepie. Ten wskaźnik oblicza się, dzieląc liczbę powracających klientów przez liczbę wszystkich klientów.
Zwroty Wyświetla liczbę pozycji zwróconych w przedziale czasu. Nie są uwzględniane zwrócone opłaty za wysyłkę ani zapłacone podatki.
Sprzedaż według kanału Wyświetla całkowitą wartość sprzedaży powiązaną z każdym z Twoich aktywnych kanałów sprzedaży.
Najlepiej sprzedające się produkty Przedstawia produkty z największą liczbą sprzedanych sztuk. Uwzględnione są zamówienia ze wszystkich kanałów sprzedaży.
Zamówienia łącznie Wyświetla całkowitą liczbę zamówień.
Łączna sprzedaż Wyświetla całkowitą kwotę sprzedaży zrealizowanej w sklepie. Łączna sprzedaż = sprzedaż brutto − rabaty − zwroty + koszty wysyłki + podatki.
Zestawienie całkowitej sprzedaży Wyświetla łączną kwotę sprzedaży zrealizowanej w sklepie w formie tabeli. Zestawienie przedstawia wartości sprzedaży brutto, rabaty, zwroty, koszty wysyłki, podatki i cła.

Aby dostosować wskaźniki na Stronie Głównej, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Stronę Główną panelu administracyjnego Shopify.
 2. Kliknij kartę wskaźników, którą chcesz edytować, a następnie kliknij ikonę z ołówkiem, aby edytować kartę.
 3. Wybierz żądany wskaźnik z menu Wybierz wskaźnik.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Co należy zrobić dalej

W sekcji Co należy zrobić dalej wyświetlane są możliwe do wykonania zadania, które pomogą Ci rozwinąć firmę i są dostosowane do jej potrzeb.

Zadania zamówienia

Wszystkie zadania związane z otwartymi zamówieniami są uporządkowane według typu zadania i każde zadanie do wykonania jest ponumerowane. Przykłady zadań dotyczących zamówień:

 • Rejestruj płatność.
 • Zrealizuj zamówienie.
 • Przetwórz żądanie zwrotu.
 • Sprawdź zamówienia wysokiego ryzyka.
 • Prześlij dowód dotyczący obciążeń zwrotnych.

Karty Strony głównej

Karty to bloki informacji, które zmieniają się regularnie, aby dostosować się do Twojej firmy. Istnieją różne typy kart, które są wyświetlane na podstawie ostatniej aktywności Twojego sklepu i Twoich ostatnich działań w Shopify. Karty Strony Głównej mogą zawierać następujące typy informacji:

 • Aktualizacje dotyczące nowych funkcji Shopify, które są istotne dla Twojej firmy.
 • Porady na temat optymalnego wykorzystania potencjału platformy Shopify.
 • Praktyczne analizy, które zapewniają oparte na danych informacje o sklepie oraz powiązane zalecane działania ustalone na podstawie tych analiz.
 • Przewodniki dotyczące zalecanych zadań, które możesz wykonać, aby Twoja firma osiągnęła wysokiej jakości wyniki, takie jak wyższa sprzedaż lub konwersja.

Kliknij ikonę , aby wyświetlić lub ukryć zawartość karty.

Odrzuć karty Strony Głównej

Możesz odrzucać karty Strony Głównej i przekazywać opinie na ich temat, za wyjątkiem zadań dotyczących zamówień. Aby odrzucić kartę lub przekazać opinię, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij ... > Odrzuć, aby ukryć kartę do czasu, aż informacje znów staną się istotne.
 • Kliknij ... > Zostaw opinię, aby zostawić opinię o karcie. Te informacje pomagają ulepszyć przyszłe karty Strony Głównej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo