Trang chủ Shopify

Trang chủ Shopify là trang đích của trang quản trị Shopify. Trang chủ Shopify hiển thị thông tin về các tác vụ hàng ngày, các bước tiếp theo bạn cần thực hiện đối với đơn hàng, hoạt động bán hàng gần đây trong cửa hàng và các bước bạn có thể thực hiện để xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Nhân viên yêu cầu quyền nhân viên đối với Trang chủ để xem và quản lý thông tin trên Trang chủ Shopify.

Số liệu

Mục số liệu trên Trang chủ hiển thị thông tin tóm tắt về doanh số của công việc kinh doanh chung. Bạn có thể xem dữ liệu bán hàng của nhiều kênh bán hàng trong các khoảng thời gian khác nhau bằng menu thả xuống.

Dữ liệu hiển thị trong số liệu trên Trang chủ Shopify đồng bộ trực tiếp từ Phân tích của cửa hàng. Nếu bạn muốn phân tích chi tiết hơn về dữ liệu doanh số và mức độ tương tác của cửa hàng, hãy mở trang Phân tích trên trang quản trị Shopify.

Tùy chỉnh số liệu trên Trang chủ

Theo mặc định, số liệu trên Trang chủ sẽ hiển thị số phiên, tổng doanh số, tổng số đơn hàng và tỷ lệ chuyển đổi của cửa hàng trong khoảng ngày bạn chọn. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh nhanh chóng việc hiển thị 4 số liệu nào trên Trang chủ Shopify.

Số liệu trên trang chủ là duy nhất cho từng nhân viên nên người dùng có thể tùy chỉnh số liệu họ muốn hiển thị mà không làm ảnh hưởng đến việc hiển thị số liệu nào đối với người dùng khác.

Dưới đây là danh sách các số liệu có thể hiển thị trên Trang chủ:

Bảng liệt kê các số liệu có sẵn và có thể thêm vào Trang chủ Shopify.
Số liệu Định nghĩa
Giá trị đơn hàng trung bình Hiển thị giá trị trung bình của tất cả đơn hàng (ngoại trừ thẻ quà tặng), chia cho tổng số đơn hàng có ít nhất một sản phẩm không phải thẻ quà tặng. Giá trị đơn hàng tính cả thuế, phí vận chuyển và các khoản giảm giá, chưa trừ giá trị đơn hàng trả lại.
Tỷ lệ chuyển đổi Hiển thị tỷ lệ phần trăm số phiên đem đến đơn hàng theo thời gian. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.
Tổng doanh số Hiển thị giá trị của tất cả các mặt hàng đã mua trước khi thêm phí hoặc các mức điều chỉnh khác như thuế, phí vận chuyển, giảm giá hoặc trả lại.
Giá trị Lợi nhuận ròng Hiển thị giá trị của các mặt hàng bị trả lại theo thời gian.
Tỷ lệ chuyển đổi lượt tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến Hiển thị tỷ lệ phần trăm số lượt tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến đem lại đơn hàng trên tổng số lượt tìm kiếm đã thực hiện trên cửa hàng trực tuyến. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.
Số phiên của cửa hàng trực tuyến Hiển thị lưu lượng truy cập của cửa hàng trực tuyến theo phiên. Số liệu này chỉ áp dụng cho kênh Cửa hàng trực tuyến.
Doanh số bán lẻ theo vị trí POS Hiển thị giá trị tổng doanh số liên quan đến từng địa điểm bán lẻ thực tế.
Doanh số bán lẻ của nhân viên khi đăng ký Hiển thị giá trị tổng doanh số liên kết với nhân viên tạo ra doanh số qua một điểm bán lẻ.
Tỷ lệ trả lại Hiển thị tỷ lệ phần trăm mặt hàng bị trả lại cửa hàng trong tổng số mặt hàng đã được đặt.
Tỷ lệ khách hàng quen Hiển thị tỷ lệ phần trăm khách hàng đặt nhiều đơn hàng tại cửa hàng của bạn. Tỷ lệ được tính theo công thức số khách hàng quen chia cho tổng số khách hàng.
Đơn hàng trả lại Hiển thị số lượng mặt hàng bị trả lại theo thời gian. Số liệu này không bao gồm phí vận chuyển đã hoàn lại hoặc thuế đã trả.
Doanh số theo kênh Hiển thị giá trị tổng doanh số liên kết với từng kênh bán hàng đang hoạt động.
Sản phẩm bán chạy nhất Hiển thị các sản phẩm bán được nhiều đơn vị riêng lẻ nhất. Bao gồm đơn hàng từ tất cả các kênh bán hàng.
Tổng số đơn hàng Hiển thị tổng số đơn hàng.
Tổng số hàng bán được Hiển thị tổng doanh số của cửa hàng. Tổng doanh số bằng doanh số gộp - ưu đãi giảm giá - nhãn trả hàng + phí vận chuyển + thuế.
Chi tiết tổng doanh số Hiển thị tổng doanh số của cửa hàng dưới dạng bảng. Bản kê chi tiết này hiển thị giá trị doanh số gộp, ưu đãi giảm giá, nhãn trả hàng, phí vận chuyển, thuế và thuế nhập khẩu.

Để tùy chỉnh số liệu trên Trang chủ, thực hiện các bước sau:

 1. Mở Trang chủ của trang quản trị Shopify.
 2. Nhấp vào tab số liệu bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì để Chỉnh sửa tab.
 3. Chọn số liệu bạn muốn trong menu Chọn số liệu.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Việc cần làm tiếp theo

Việc cần làm tiếp theo hiển thị những tác vụ có thể thực hiện và được tùy chỉnh phù hợp với doanh nghiệp để giúp bạn phát triển doanh nghiệp.

Tác vụ đơn hàng

Mọi tác vụ với đơn hàng bỏ ngỏ đều được sắp xếp theo tác vụ, mỗi tác vụ hiển thị cùng số lượng cần hoàn thành. Ví dụ về tác vụ đơn hàng bao gồm các thao tác sau:

 • Thu hồi thanh toán.
 • Thực hiện đơn hàng.
 • Xử lý yêu cầu trả hàng.
 • Đánh giá đơn hàng rủi ro cao.
 • Gửi bằng chứng yêu cầu bồi hoàn.

Thẻ trên trang chủ

Thẻ là những khối thông tin thường xuyên thay đổi để phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Có nhiều loại thẻ hiển thị dựa vào hoạt động gần đây của cửa hàng và những việc bạn đã làm trên Shopify. Thẻ trên trang chủ có thể chứa những loại thông tin sau:

 • Thông tin cập nhật về các tính năng mới của Shopify liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
 • Lời khuyên về cách khai thác tối đa Shopify.
 • Thông tin chuyên sâu có thể thao tác, cung cấp thông tin dựa trên dữ liệu về cửa hàng và thao tác liên quan được đề xuất dựa trên thông tin chuyên sâu đó.
 • Hướng dẫn về các tác vụ được đề xuất mà bạn có thể thực hiện để đạt được hiệu quả kinh doanh cao, ví dụ như doanh số cao hơn hoặc cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Nhấp vào biểu tượng để hiển thị hoặc ẩn nội dung trên thẻ.

Gỡ bỏ thẻ trên trang chủ

Bạn có thể bỏ qua và đóng góp ý kiến về mọi thẻ trên Trang chủ, ngoại trừ tác vụ đơn hàng. Để bỏ qua hoặc đóng góp ý kiến về thẻ, thực hiện một trong hai thao tác sau:

 • Nhấp vào ... > Bỏ qua để ẩn thẻ cho đến khi bạn lại cần thông tin đó.
 • Nhấp vào ... > Gửi ý kiến đóng góp để đóng góp ý kiến phản hồi về thẻ. Thông tin này giúp cải thiện các thẻ trên Trang chủ trong tương lai.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí