Công cụ năng suất cho trang quản trị Shopify

Mục Công cụ năng suất ra đời nhằm hướng dẫn bạn tăng tốc một số công việc thường nhật để giúp bạn theo dõi đơn hàng trên trang quản trị Shopify. Sau đây là một số công cụ và phím tắt có sẵn:

 • Tệp CSV

  Sử dụng tệp CSV để nhập và xuất lượng lớn dữ liệu vào và từ cửa hàng trên Shopify.

 • Trình biên tập văn bản đa dạng thức

  Sử dụng trình biên tập văn bản đa dạng thức để chỉnh sửa sản phẩm, bộ sưu tập, trang, chính sách cửa hàng và bài viết blog.

 • Thao tác hàng loạt

  Thực hiện nhiều đơn hàng cùng lúc, xóa nhiều tệp để giải phóng bộ nhớ và nhiều thao tác khác.

 • Chỉnh sửa hàng loạt

  Chỉnh sửa nhiều mặt hàng cùng lúc để thay đổi giá, tiêu đề sản phẩm, nhà cung cấp hoặc nhiều thuộc tính khác.

 • Chỉnh sửa hình ảnh

  Sử dụng trình chỉnh ảnh để chỉnh sửa và thay đổi kích thước hình ảnh tải lên Shopify.

 • Đăng sau

  Lên lịch đăng sản phẩm, bộ sưu tập, bài viết blog và trang trong tương lai.

 • Phím tắt

  Di truyển trên trang quản trị Shopify mà không cần dùng chuột.

 • Công cụ miễn phí

  Sử dụng một trong những công cụ miễn phí này để điều hành cửa hàng hiệu quả hơn.

 • Thẻ

  Dùng thẻ để gắn nhãn sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, đơn hàng, đơn hàng nháp và bài viết blog.

 • Lịch trình

  Gửi tin nhắn và bình luận về đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng và đợt chuyển ngay trên trang.

 • Tìm kiếm trên trang quản trị

  Sử dụng công cụ tìm kiếm trên trang quản trị để tìm đơn hàng, sản phẩm hoặc khách hàng cụ thể trên Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí