Công cụ năng suất cho trang quản trị Shopify

Bạn có thể sử dụng các công cụ năng suất để đẩy nhanh nhiều tác vụ trên trang quản trị Shopify mà bạn thường xuyên thực hiện. Những công cụ này sẽ giúp bạn xây dựng thương hiệu, quản lý cửa hàng và theo dõi đơn hàng và hàng trong kho. Đây là một số công cụ và phím tắt khả dụng:

 • Tệp CSV

  Sử dụng tệp CSV để nhập và xuất lượng lớn dữ liệu vào và từ cửa hàng trên Shopify.

 • Trình biên tập văn bản đa dạng thức

  Sử dụng trình biên tập văn bản đa dạng thức để chỉnh sửa sản phẩm, bộ sưu tập, trang, chính sách cửa hàng và bài viết blog.

 • Thao tác hàng loạt

  Thực hiện nhiều đơn hàng cùng lúc, xóa nhiều tệp để giải phóng bộ nhớ và nhiều thao tác khác.

 • Tải tệp lên

  Tải lên, quản lý và xóa tệp trong trang quản trị Shopify.

 • Chỉnh sửa hàng loạt

  Chỉnh sửa nhiều mặt hàng cùng lúc để thay đổi giá, tiêu đề sản phẩm, nhà cung cấp hoặc nhiều thuộc tính khác.

 • Chỉnh sửa hình ảnh

  Sử dụng trình chỉnh ảnh để chỉnh sửa và thay đổi kích thước hình ảnh tải lên Shopify.

 • Đăng sau

  Lên lịch đăng sản phẩm, bộ sưu tập, bài viết blog và trang trong tương lai.

 • Phím tắt

  Di truyển trên trang quản trị Shopify mà không cần dùng chuột.

 • Công cụ miễn phí

  Sử dụng nhiều công cụ và mẫu miễn phí để xây dựng thương hiệu và vận hành cửa hàng của bạn tốt hơn.

 • Thẻ

  Dùng thẻ để gắn nhãn sản phẩm, đợt chuyển, khách hàng, đơn hàng, đơn hàng nháp và bài viết blog.

 • Lịch trình

  Gửi tin nhắn và bình luận về đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng và đợt chuyển ngay trên trang.

 • Tìm kiếm trên trang quản trị

  Sử dụng công cụ tìm kiếm trên trang quản trị để tìm đơn hàng, sản phẩm hoặc khách hàng cụ thể trên Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí