Các trình duyệt được hỗ trợ

Shopify yêu cầu dùng trình duyệt web mới cập nhật để đảm bảo mọi tính năng của Shopify đều hoạt động. Shopify hiện hỗ trợ hai phiên bản mới nhất của tất cả các trình duyệt, trừ khi có ghi chú khác.

Để nhận được kết quả tốt nhất, hãy sử dụng Shopify trên phiên bản Google Chrome mới nhất.

Shopify hỗ trợ những trình duyệt sau:

Nếu bạn muốn xem Shopify và nhận được thông báo yêu cầu cập nhật trình duyệt, hãy cập nhật trình duyệt theo lời nhắc trên màn hình. Nếu bạn vẫn nhìn thấy thông báo này sau khi đã cập nhật trình duyệt, hãy xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt.

Cách xóa bộ nhớ đệm

Mỗi trình duyệt sẽ có một cách xóa bộ nhớ đệm riêng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục Cách xóa cookie trong Chrome, Firefox, Safari và các trình duyệt khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí