Các trình duyệt được hỗ trợ

Để sử dụng Shopify, bạn cần dùng trình duyệt web mới nhất. Nếu không sử dụng phiên bản trình duyệt mới nhất, bạn có thể không truy cập được vào trang quản trị Shopify hoặc sử dụng tất cả các tính năng của trình duyệt. Để nhận được kết quả tốt nhất, hãy truy cập Shopify bằng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Shopify hỗ trợ hai phiên bản mới nhất của tất cả các trình duyệt chính, trừ khi có ghi chú khác. Một số trình duyệt thường được dùng để truy cập Shopify là:

Nếu trình duyệt của bạn hiển thị thông báo cần cập nhật trình duyệt khi bạn cố truy cập Shopify, hãy cập nhật trình duyệt theo lời nhắc trên màn hình. Nếu thông báo vẫn hiển thị sau khi cập nhật trình duyệt, bạn cần xóa bộ nhớ đệm. Để biết thêm thông tin về việc xóa bộ nhớ đệm trên nhiều trình duyệt, tham khảo Cách xóa bộ nhớ đệm trên mọi trình duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí