Trang quản trị Shopify

Sau khi đăng nhập vào Shopify, bạn có thể thiết lập cửa hàng, cấu hình các mục cài đặt và quản lý công việc kinh doanh của mình bằng trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí