Lịch trình

Trên Dòng thời gian, bạn sẽ xem được lịch sử chi tiết, viết ghi chú cũng như bình luận về đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng và đợt chuyển trong Shopify. Tất cả ghi chú và bình luận này đều là nội bộ và sẽ không hiển thị với khách hàng. Nếu dùng ứng dụng Shopify, bạn có thể nhận thông báo khi được nhắc đến trong bình luận trên Dòng thời gian.

Trao đổi thông tin trên Dòng thời gian

Toàn bộ nội dung trao đổi trên Dòng thời gian đều chỉ hiển thị với nội bộ cửa hàng của bạn. Khi bạn bình luận về một nội dung trên trang quản trị Shopify, bình luận này sẽ đính kèm với đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng hoặc đợt chuyển đó.

Bạn cũng có thể thông báo cho nhân viên cụ thể bằng cách @nhắc đến họ:

 • Nếu bạn @nhắc đến nhân viên khác, họ sẽ nhận được thông báo qua email về bình luận của bạn.
 • Nếu bạn @nhắc đến nhân viên khác dùng ứng dụng Shopify, họ sẽ nhận được thông báo đẩy trên điện thoại về bình luận của bạn.
 • Nếu bạn không @nhắc đến ai, Shopify sẽ không thông báo cho ai về bình luận của bạn.

Thêm bình luận trên Dòng thời gian

Bạn có thể bình luận về đơn hàng, đơn hàng nháp, khách hàng và đợt chuyển.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa bình luận trên Dòng thời gian

Bạn có thể chỉnh sửa bình luận của chính mình trên Dòng thời gian nếu muốn thay đổi nội dung đã viết. Chỉ có thể chỉnh sửa bình luận trong vòng 5 phút sau khi bạn đăng bình luận.

Các bước thực hiện:

Xóa bình luận trên Dòng thời gian

Thao tác xóa bình luận không thể hoàn tác được và sẽ không có trên Dòng thời gian.

Các bước thực hiện:

Dùng biểu tượng cảm xúc trên Dòng thời gian

Bạn có thể dùng biểu tượng cảm xúc khi trò chuyện.

Các bước thực hiện:

Nhắc đến nhân viên trên Dòng thời gian

Bạn có thể @nhắc đến nhân viên cửa hàng trong bình luận. Nhân viên sẽ nhận được thông báo qua email khi có người nhắc đến họ trong bình luận. Nếu dùng ứng dụng Shopify và kích hoạt thông báo đẩy, họ cũng sẽ nhận được thông báo trên thiết bị di động.

Các bước thực hiện:

Dẫn chiếu trang trên Dòng thời gian

Trên thiết bị máy tính để bàn, bạn có thể dẫn chiếu nhanh các trang khác thuộc trang quản trị trên Dòng thời gian. Bằng cách tạo tham chiếu trong bình luận trên Dòng thời gian, nhân viên khác có thể nhấp hoặc chạm vào bình luận của bạn để truy cập thông tin liên quan đến trang đó. Tham chiếu có thể bao gồm các loại trang sau:

 • đơn hàng
 • đơn hàng nháp
 • khách hàng
 • sản phẩm
 • mẫu mã
 • đợt chuyển
 • đơn đặt hàng

Nhân viên sử dụng thiết bị di động có thể chạm vào tham chiếu trong bình luận để xem thông tin được dẫn chiếu, nhưng không thể tạo tham chiếu được liên kết trên thiết bị của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Khi viết bình luận, nhấp vào biểu tượng # trong ô bình luận.
 2. Nhấp vào loại trang bạn muốn dẫn chiếu.
 3. Nhấp vào tên của trang cụ thể bạn muốn dẫn chiếu.

Đính kèm tệp vào Dòng thời gian

Bạn có thể đính kèm tệp để thêm thông tin hoặc bối cảnh cho cuộc trò chuyện của mình. Ví dụ:

 • Bạn có thể đính kèm ảnh mặt hàng để ghi lại tình trạng mặt hàng trước khi vận chuyển.
 • Bạn có thể đính kèm bản sao biên nhận chuyển hàng trong kho để tổng hợp toàn bộ thông tin ở cùng một nơi.
 • Bạn có thể đính kèm ảnh chụp mã QR trên nhãn vận chuyển.

Tệp sẽ đính kèm vào bình luận.

Các bước thực hiện:

Thêm ảnh đại diện vào bình luận trên Dòng thời gian

Bạn có thể thêm ảnh tùy chỉnh vào hồ sơ của mình để ảnh đó hiển thị bên cạnh bình luận.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào tên cửa hàng và ảnh đại diện của bạn.

 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản).

 3. Nhấp vào Upload photo (Tải lên ảnh).

 4. Trong hộp thoại, tìm ảnh bạn muốn dùng rồi nhấp vào Open (Mở).

 5. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận thay đổi trên hồ sơ.

Kích hoạt thông báo Dòng thời gian trên thiết bị di động

Bạn có thể dùng ứng dụng Shopify để kích hoạt thông báo về Dòng thời gian. Bằng cách này, bạn sẽ nhận được thông báo trên thiết bị di động mỗi khi nhân viên khác @nhắc đến bạn.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí