ไทม์ไลน์

ด้วยไทม์ไลน์ คุณสามารถดูรายละเอียดประวัติและเขียนบันทึกและความคิดเห็นสำหรับคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และข้อมูลการเติมสินค้าใน Shopify บันทึกและความคิดเห็นทั้งหมดเป็นข้อมูลภายในและจะไม่ปรากฏให้ลูกค้าของคุณเห็น หากคุณใช้แอป Shopify คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณถูกกล่าวถึงในความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

สื่อสารด้วยไทม์ไลน์

การสื่อสารทั้งหมดภายในไทม์ไลน์เป็นข้อมูลภายในร้านค้าของคุณ เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ความคิดเห็นจะติดอยู่กับคำสั่งซื้อ ร่างคำสั่งซื้อ ลูกค้า หรือข้อมูลการเติมสินค้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถแจ้งให้พนักงานเฉพาะรายทราบโดยติด @กำลังกล่าวถึง บุคคลดังกล่าวได้:

 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงานคนอื่น พนักงานคนนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงานคนอื่นที่ใช้แอป Shopify พนักงานคนนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณในโทรศัพท์ของตน
 • หากคุณไม่ @กล่าวถึง ผู้ใด Shopify จะไม่แจ้งเตือนผู้ใดเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ

เพิ่มข้อความไปยังไทม์ไลน์

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นไปยังคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และข้อมูลการเติมสินค้า

ขั้นตอน:

แก้ไขความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

คุณสามารถแก้ไขความคิดเห็นบนไทม์ไลน์ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเขียน การแก้ไขความคิดเห็นจะยังทำได้หลังจากที่คุณโพสต์ความคิดเห็นไปแล้วไม่เกิน 5 นาที

ขั้นตอน:

ลบความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

การลบความคิดเห็นจะไม่สามารถแก้คืนได้และจะไม่รวมอยู่ในไทม์ไลน์

ขั้นตอน:

ใช้อีโมจิบนไทม์ไลน์

คุณสามารถใช้อีโมจิในบทสนทนาของคุณได้

ขั้นตอน:

กล่าวถึงพนักงานบนไทม์ไลน์

คุณสามารถใช้ @กล่าวถึง พนักงานในร้านค้าของคุณได้ในความคิดเห็น โดยพนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อคุณกล่าวถึงพวกเขาในความคิดเห็น หากพวกเขาใช้แอป Shopify และเปิดใช้การแจ้งเตือนแบบพุช พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนในอุปกรณ์มือถือของตน

ขั้นตอน:

การอ้างอิงหน้าบนไทม์ไลน์ของคุณ

บนอุปกรณ์เดสก์ท็อป คุณสามารถอ้างอิงหน้าอื่นๆ ในส่วนผู้ดูแลในไทม์ไลน์ของคุณแบบด่วนได้ เมื่อสร้างการอ้างอิงในความคิดเห็นบนไทม์ไลน์ พนักงานคนอื่นๆ จะสามารถคลิกหรือแตะความคิดเห็นของคุณเพื่อเข้าไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้านั้น การอ้างอิงอาจรวมถึงหน้าประเภทต่อไปนี้:

 • คำสั่งซื้อ
 • คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
 • ลูกค้า
 • สินค้า
 • ตัวเลือกสินค้า
 • การถ่ายโอน
 • คำสั่งซื้อ

พนักงานที่ใช้อุปกรณ์มือถือจะสามารถแตะการอ้างอิงในความคิดเห็นเพื่อดูข้อมูลที่อ้างอิงได้ แต่จะไม่สามารถสร้างการอ้างอิงที่เชื่อมโยงจากอุปกรณ์ของตนได้

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่คุณเขียนความคิดเห็น ให้คลิกปุ่ม # ในกล่องความคิดเห็น
 2. คลิกประเภทหน้าที่คุณต้องการอ้างอิง
 3. คลิกที่ชื่อของหน้าใดหน้าหนึ่งที่คุณต้องการอ้างอิง

แนบไฟล์ไปยังไทม์ไลน์ของคุณ

คุณสามารถแนบไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมไปยังบทสนทนาของคุณได้ ตัวอย่างเช่น:

 • คุณสามารถแนบรูปภาพของสินค้าเพื่อบันทึกสภาพก่อนการจัดส่ง
 • คุณสามารถแนบสำเนาของใบเสร็จข้อมูลการเติมสินค้าสินค้าคงคลังเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวกัน
 • คุณสามารถแนบรูปคิวอาร์โค้ดบนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้

ไฟล์ที่แนบเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอน:

เพิ่มรูปภาพโปรไฟล์ไปยังความคิดเห็นของคุณบนไทม์ไลน์

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพที่กำหนดเองไปยังโปรไฟล์ของคุณเพื่อให้แสดงถัดจากความคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกชื่อร้านค้าและรูปภาพบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

 3. คลิกอัปโหลดรูปภาพ

 4. ในกล่องโต้ตอบ หารูปภาพที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกเปิด

 5. คลิกบันทึก เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงไปยังโปรไฟล์ของคุณ

เปิดใช้การแจ้งเตือนบนไทม์ไลน์ในอุปกรณ์มือถือ

คุณสามารถใช้แอป Shopify เพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือนบนไทม์ไลน์ได้ เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อมีพนักงานใช้ @กล่าวถึง คุณ

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี