ไทม์ไลน์

ด้วยไทม์ไลน์ คุณสามารถดูรายละเอียดประวัติและเขียนบันทึกและความคิดเห็นสำหรับคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และข้อมูลการเติมสินค้าใน Shopify บันทึกและความคิดเห็นทั้งหมดเป็นข้อมูลภายในและจะไม่ปรากฏให้ลูกค้าของคุณเห็น หากคุณใช้แอป Shopify คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณถูกกล่าวถึงในความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

สื่อสารด้วยไทม์ไลน์

การสื่อสารทั้งหมดภายในไทม์ไลน์เป็นข้อมูลภายในร้านค้าของคุณ

 • เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน Shopify admin ของคุณ ความคิดเห็นจะติดอยู่กับคำสั่งซื้อ ร่างคำสั่งซื้อ ลูกค้า หรือข้อมูลการเติมสินค้า
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงานคนอื่น พนักงานนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณ
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงานคนอื่นที่ใช้แอป Shopify พนักงานนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณบนโทรศัพท์ของตน
 • หากคุณไม่ @กล่าวถึง ผู้ใด Shopify จะไม่แจ้งเตือนผู้ใดเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ

เพิ่มข้อความไปยังไทม์ไลน์

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นไปยังคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และข้อมูลการเติมสินค้า

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ:

- คลิกคำสั่งซื้อ (หรือกด G O) เพื่อดูคำสั่งซื้อของคุณ - คลิกคำสั่งซื้อ จากนั้นคลิก ร่าง เพื่อดูร่างคำสั่งซื้อของคุณ - คลิกลูกค้า (หรือกด G C) เพื่อดูลูกค้าของคุณ - คลิกสินค้า จากนั้นคลิกข้อมูลการเติมสินค้า (หรือกด G P T) เพื่อดูข้อมูลการเติมสินค้าของคุณ

 1. คลิกคำสั่งซื้อ ร่างคำสั่งซื้อ ลูกค้า หรือข้อมูลการเติมสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มความคิดเห็น

 2. ในส่วน ไทม์ไลน์ คลิกเพื่อเลือกกล่องที่มีป้ายกำกับว่า แสดงความคิดเห็น...

 3. ป้อนความคิดเห็นของคุณ คุณสามารถลิงก์ไปยังพนักงาน คำสั่งซื้อ ลูกค้า หรือสินค้าได้ในข้อความความคิดเห็น

 4. คลิกโพสต์เพื่อเพิ่มความคิดเห็นของคุณ

ใช้อีโมจิบนไทม์ไลน์

คุณสามารถใช้อีโมจิในบทสนทนาของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น ให้คลิกปุ่มในกล่องความคิดเห็น

 2. คลิกอีโมจิที่คุณต้องการเพิ่มไปยังความคิดเห็นของคุณ

กล่าวถึงพนักงานบนไทม์ไลน์

คุณสามารถ @กล่าวถึง สมาชิกของร้านค้าของคุณได้ในความคิดเห็น โดยสมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล เมื่อพวกเขาถูกกล่าวถึงในความคิดเห็น หากพวกเขาใช้แอป Shopify และพวกเขาได้เปิดใช้การแจ้งเตือนแบบพุช พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือของตน

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น ให้กรอก @ และเริ่มพิมพ์ชื่อของพนักงาน Shopify จะแนะนำพนักงานที่มีชื่อตรงกับสิ่งที่คุณพิมพ์

 2. หาก Shopify แนะนำหลายชื่อ ให้ใช้ปุ่มลูกศร down และ up เพื่อเลือกชื่อ และกด enter หรือ return เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

ลิงก์และฝังคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเติมสินค้า ลูกค้า หรือสินค้าบนไทม์ไลน์

คุณยังสามารถลิงก์และฝังคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเติมสินค้า ลูกค้า และสินค้าอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับวิธีที่คุณกล่าวถึงพนักงานในความคิดเห็น การฝังแหล่งข้อมูลในร้านค้าของคุณจะเป็นการสร้างลิงก์จากความคิดเห็นของคุณเพื่อให้ผู้คนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูดถึงอย่างชัดเจน

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น:

- พิมพ์ #o เพื่อกล่าวถึงคำสั่งซื้อ - พิมพ์ #d เพื่อกล่าวถึงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน - พิมพ์ #t เพื่อกล่าวถึงข้อมูลการเติมสินค้า - พิมพ์ #c เพื่อกล่าวถึงลูกค้า - พิมพ์ #p เพื่อกล่าวถึงสินค้า - พิมพ์ #v เพื่อกล่าวถึงตัวเลือกสินค้า

 1. ป้อนชื่อของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการฝังต่อ Shopify จะเสนอแหล่งข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่คุณป้อน

  ตัวอย่างเช่น ในการกล่าวถึงสินค้าที่ชื่อว่าเสื้อสเวตเตอร์ไหมพรม คุณสามารถกรอก #pwool

 2. หากมีหลายคำแนะนำ ให้ใช้ปุ่มลูกศร down และ up เพื่อเลือกแหล่งข้อมูล และกด enter หรือ return เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

แนบไฟล์ไปยังไทม์ไลน์ของคุณ

คุณสามารถแนบไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมไปยังบทสนทนาของคุณได้ ตัวอย่างเช่น:

 • คุณสามารถแนบรูปภาพของสินค้าเพื่อแสดงสภาพก่อนการจัดส่ง
 • คุณสามารถแนบสำเนาของใบเสร็จข้อมูลการเติมสินค้าสินค้าคงคลังเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวกัน
 • คุณสามารถแนบรูปคิวอาร์โค้ดบนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น คลิกไอคอนคลิปหนีบกระดาษในกล่องความคิดเห็น

 2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบโดยการใช้กล่องโต้ตอบ จากนั้นคลิกเปิด

ไฟล์ที่แนบเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของคุณ

เพิ่มรูปภาพโปรไฟล์เพื่อแสดงบนไทม์ไลน์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพที่กำหนดเองไปยังโปรไฟล์ของคุณเพื่อให้ปรากฏถัดจากความคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ คลิกชื่อผู้ใช้และรูปภาพบัญชีใช้ของคุณ

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือโปรไฟล์ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียว คุณจะเห็นโปรไฟล์ของคุณแทนบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 1. คลิกอัปโหลดรูปภาพ

 2. ในกล่องโต้ตอบ หารูปภาพที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกเปิด

 3. คลิกบันทึก เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงไปยังโปรไฟล์ของคุณ

สื่อสารด้วยไทม์ไลน์

การสื่อสารทั้งหมดภายในไทม์ไลน์เป็นข้อมูลภายในร้านของคุณ:

 • เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแอป Shopify ความคิดเห็นจะถูกแนบอยู่ในคำสั่งซื้อนั้น
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงาน พนักงานนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณ
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงานที่ใช้แอป Shopify พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณบนโทรศัพท์ของตน
 • หากคุณไม่ @กล่าวถึง ผู้ใด Shopify จะไม่แจ้งเตือนผู้ใดเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ

เพิ่มความคิดเห็นไปยังไทม์ไลน์

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify หน้า คำสั่งซื้อ ให้แตะคำสั่งซื้อ
 2. ปัดหน้าจอลงไปที่ส่วนไทม์ไลน์และช่องความคิดเห็นจะปรากฏ
 3. ป้อนความคิดเห็นของคุณ จากนั้นแตะปุ่มโพสต์:

กล่าวถึงพนักงานบนไทม์ไลน์

คุณสามารถ @กล่าวถึง สมาชิกของร้านค้าของคุณในความคิดเห็น สมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล เมื่อพวกเขาถูกกล่าวถึงในความคิดเห็น

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น ให้กรอก @ จากนั้นเริ่มเขียนชื่อของพนักงาน Shopify จะแนะนำสมาชิกที่ตรงกับสิ่งที่คุณป้อน

 2. เมื่อคุณเห็นพนักงานที่คุณต้องการ @กล่าวถึง ให้แตะชื่อของพวกเขา

แก้ไขความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าจอแอป Shopify คำสั่งซื้อ ให้แตะคำสั่งซื้อที่มีความคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข
 2. แตะปุ่ม ... ที่อยู่ด้านข้างความคิดเห็น:
 3. แตะแก้ไขความคิดเห็น
 4. แก้ไขความคิดเห็นของคุณ จากนั้นแตะบันทึก

ลบความคิดเห็น

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อของแอป Shopify ให้แตะคำสั่งซื้อที่มีความคิดเห็นที่คุณต้องการลบ
 2. แตะปุ่ม ... ที่อยู่ด้านข้างความคิดเห็น:
 3. แตะลบความคิดเห็น
 4. แตะลบเพื่อยืนยัน

เปิดใช้การแจ้งเตือนบนไทม์ไลน์

คุณสามารถใช้แอป Shopify เพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือนบนไทม์ไลน์ได้ เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน iPhone ของคุณเมื่อมีสมาชิกพนักงาน @กล่าวถึง คุณ

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify ให้แตะที่ร้านค้า จากนั้นแตะที่การตั้งค่า
 2. ในส่วนการตั้งค่าแอป ให้แตะที่การแจ้งเตือน
 3. ในส่วนการแจ้งเตือนแบบพุช ให้เปิดใช้การกล่าวถึงบนไทม์ไลน์:

เพิ่มไฟล์แนบไปยังไทม์ไลน์

คุณสามารถแนบไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมไปยังบทสนทนาของคุณได้ คุณอาจต้องการแนบไฟล์ไปยังบทสนทนาของคุณด้วยเหตุผลบางประการดังนี้:

 • คุณสามารถแนบรูปภาพของสินค้าเพื่อแสดงสภาพก่อนการจัดส่ง
 • คุณสามารถแนบสำเนาของใบเสร็จข้อมูลการเติมสินค้าสินค้าคงคลังเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวกัน
 • คุณสามารถแนบรูปคิวอาร์โค้ดบนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้

ขั้นตอน:

 1. ขณะเพิ่มความคิดเห็น ให้แตะปุ่มไฟล์แนบ:
 2. เลือกไฟล์จากแหล่งข้อมูลที่มี:

  - เลือกรูปภาพล่าสุดของคุณ

  • แตะถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพใหม่ด้วยกล้องจาก iPhone ของคุณ
  • แตะเลือกจากคลังภาพเพื่อไปที่รูปภาพทั้งหมดบน iPhone ของคุณ
  • แตะนำเข้าไฟล์จาก... เพื่อเรียกดูไฟล์ของคุณที่เก็บไว้ในบริการคลาวด์
 3. ป้อนความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับไฟล์แนบ

 4. แตะที่ปุ่มโพสต์

การสื่อสารด้วยไทม์ไลน์

การสื่อสารทั้งหมดภายในไทม์ไลน์เป็นข้อมูลภายในร้านของคุณ:

 • เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแอป Shopify ความคิดเห็นจะถูกแนบอยู่ในคำสั่งซื้อนั้น
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงาน พนักงานนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณ
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงานที่ใช้แอป Shopify พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณบนโทรศัพท์ของตน
 • หากคุณไม่ได้ @กล่าวถึง ใคร Shopify จะไม่สามารถแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณกับผู้ใดได้

เพิ่มความคิดเห็นไปยังไทม์ไลน์

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify หน้า คำสั่งซื้อ ให้แตะคำสั่งซื้อ
 2. ปัดหน้าจอลงไปที่ส่วนไทม์ไลน์และช่องความคิดเห็นจะปรากฏ
 3. ป้อนความคิดเห็นของคุณ จากนั้นแตะปุ่มโพสต์:

กล่าวถึงพนักงานบนไทม์ไลน์

คุณสามารถ @กล่าวถึง สมาชิกของร้านค้าของคุณในความคิดเห็น สมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล เมื่อพวกเขาถูกกล่าวถึงในความคิดเห็น

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น ให้กรอก @ จากนั้นเริ่มเขียนชื่อของพนักงาน Shopify จะแนะนำสมาชิกที่ตรงกับสิ่งที่คุณป้อน

 2. เมื่อคุณเห็นพนักงานที่คุณต้องการ @กล่าวถึง ให้แตะชื่อของพวกเขา

แก้ไขความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อของแอป Shopify ให้แตะคำสั่งซื้อที่มีความคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข
 2. แตะปุ่ม ด้านข้างความคิดเห็น:
 3. แตะแก้ไขความคิดเห็น
 4. แก้ไขความคิดเห็นของคุณ จากนั้นแตะบันทึก

ลบความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อของแอป Shopify ให้แตะคำสั่งซื้อที่มีความคิดห็นที่คุณต้องการลบ
 2. แตะปุ่ม ด้านข้างความคิดเห็น:
 3. แตะลบความคิดเห็น
 4. แตะลบเพื่อยืนยัน

เปิดใช้การแจ้งเตือนบนไทม์ไลน์

คุณสามารถใช้แอป Shopify เพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือนบนไทม์ไลน์ได้ เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ Android ของคุณเมื่อมีสมาชิกพนักงาน @กล่าวถึง คุณ

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify แล้วแตะ ร้านค้า
 2. ในหน้าจอร้านค้า ให้แตะการตั้งค่า
 3. ในส่วนทั่วไป แตะการแจ้งเตือน
 4. เปิดใช้ตัวเลือกการกล่าวถึงบนไทม์ไลน์:
 5. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มไฟล์แนบไปยังไทม์ไลน์

คุณสามารถแนบไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมไปยังบทสนทนาของคุณได้ คุณอาจต้องการแนบไฟล์ไปยังบทสนทนาของคุณด้วยเหตุผลบางประการดังนี้:

 • คุณสามารถแนบรูปภาพของสินค้าเพื่อแสดงสภาพก่อนการจัดส่ง
 • คุณสามารถแนบสำเนาของใบเสร็จข้อมูลการเติมสินค้าสินค้าคงคลังเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวกัน
 • คุณสามารถแนบรูปคิวอาร์โค้ดบนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้

ขั้นตอน:

 1. ขณะเพิ่มความคิดเห็น ให้แตะปุ่มไฟล์แนบ:
 2. เลือกไฟล์จากแหล่งข้อมมูลที่มี: - แตะถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพด้วยกล้องจากอุปกรณ์ Android ของคุณ

  • แตะเลือกจากไฟล์ เพื่อเพิ่มไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ Android ของคุณ
 3. ป้อนความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับไฟล์แนบ

 4. แตะที่ปุ่มโพสต์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี