ไทม์ไลน์

ด้วยไทม์ไลน์ คุณสามารถดูรายละเอียดประวัติและเขียนบันทึกและความคิดเห็นสำหรับคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และข้อมูลการเติมสินค้าใน Shopify บันทึกและความคิดเห็นทั้งหมดเป็นข้อมูลภายในและจะไม่ปรากฏให้ลูกค้าของคุณเห็น หากคุณใช้แอป Shopify คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณถูกกล่าวถึงในความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

ในหน้านี้

สื่อสารด้วยไทม์ไลน์

การสื่อสารทั้งหมดภายในไทม์ไลน์เป็นข้อมูลภายในร้านค้าของคุณ

 • เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ความคิดเห็นจะติดอยู่กับคำสั่งซื้อ ร่างคำสั่งซื้อ ลูกค้า หรือข้อมูลการเติมสินค้า
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงานคนอื่น พนักงานคนนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงานคนอื่นที่ใช้แอป Shopify พนักงานคนนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณในโทรศัพท์ของตน
 • หากคุณไม่ @กล่าวถึง ผู้ใด Shopify จะไม่แจ้งเตือนผู้ใดเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ

เพิ่มข้อความไปยังไทม์ไลน์

คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นไปยังคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า และข้อมูลการเติมสินค้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ:

  • คลิกคำสั่งซื้อ (หรือกด G O) เพื่อดูคำสั่งซื้อของคุณ
  • คลิกคำสั่งซื้อ จากนั้นคลิก ร่าง เพื่อดูร่างคำสั่งซื้อของคุณ
  • คลิกลูกค้า (หรือกด G C) เพื่อดูลูกค้าของคุณ
  • คลิกสินค้า จากนั้นคลิกข้อมูลการเติมสินค้า (หรือกด G P T) เพื่อดูข้อมูลการเติมสินค้าของคุณ
 2. คลิกคำสั่งซื้อ ร่างคำสั่งซื้อ ลูกค้า หรือข้อมูลการเติมสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มความคิดเห็น

 3. ในส่วน ไทม์ไลน์ คลิกเพื่อเลือกกล่องที่มีป้ายกำกับว่า แสดงความคิดเห็น...

 4. ป้อนความคิดเห็นของคุณ โดยคุณสามารถลิงก์ไปยังพนักงาน คำสั่งซื้อ ลูกค้า หรือสินค้าในข้อความแสดงความคิดเห็นได้

 5. คลิกโพสต์เพื่อเพิ่มความคิดเห็นของคุณ

ใช้อีโมจิบนไทม์ไลน์

คุณสามารถใช้อีโมจิในบทสนทนาของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น ให้คลิกปุ่มในกล่องความคิดเห็น

 2. คลิกอีโมจิที่คุณต้องการเพิ่มไปยังความคิดเห็นของคุณ

กล่าวถึงพนักงานบนไทม์ไลน์

คุณสามารถ @กล่าวถึง พนักงานในร้านค้าของคุณได้ในความคิดเห็น โดยพนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อคุณกล่าวถึงพวกเขาในความคิดเห็น หากพวกเขาใช้แอป Shopify และเปิดใช้การแจ้งเตือนแบบพุช พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนในอุปกรณ์มือถือของตน

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น ให้ป้อน@ ต่อด้วยชื่อของพนักงาน โดย Shopify จะแนะนำพนักงานที่มีชื่อตรงกับชื่อที่คุณป้อนมาให้

 2. หาก Shopify แนะนำหลายชื่อ ให้ใช้ปุ่มลูกศร down และ up เพื่อเลือกชื่อ และกด enter หรือ return เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

แนบไฟล์ไปยังไทม์ไลน์ของคุณ

คุณสามารถแนบไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมไปยังบทสนทนาของคุณได้ ตัวอย่างเช่น:

 • คุณสามารถแนบรูปภาพของสินค้าเพื่อแสดงสภาพก่อนการจัดส่ง
 • คุณสามารถแนบสำเนาของใบเสร็จข้อมูลการเติมสินค้าสินค้าคงคลังเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวกัน
 • คุณสามารถแนบรูปคิวอาร์โค้ดบนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น คลิกไอคอนคลิปหนีบกระดาษในกล่องความคิดเห็น

 2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบโดยการใช้กล่องโต้ตอบ จากนั้นคลิกเปิด

ไฟล์ที่แนบเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของคุณ

เพิ่มรูปภาพโปรไฟล์เพื่อแสดงบนไทม์ไลน์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพที่กำหนดเองไปยังโปรไฟล์ของคุณเพื่อให้ปรากฏถัดจากความคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คลิกชื่อผู้ใช้และรูปภาพบัญชีใช้ของคุณ

 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

 3. คลิกอัปโหลดรูปภาพ

 4. ในกล่องโต้ตอบ หารูปภาพที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกเปิด

 5. คลิกบันทึก เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงไปยังโปรไฟล์ของคุณ

สื่อสารด้วยไทม์ไลน์

การสื่อสารทั้งหมดภายในไทม์ไลน์เป็นข้อมูลภายในร้านค้าของคุณ

 • เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแอป Shopify ความคิดเห็นจะถูกแนบอยู่ในคำสั่งซื้อนั้น
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงาน พนักงานคนนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงานที่ใช้แอป Shopify พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณในโทรศัพท์ของตน
 • หากคุณไม่ @กล่าวถึง ผู้ใด Shopify จะไม่แจ้งเตือนผู้ใดเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ

ขั้นตอนการเพิ่มความคิดเห็นไปยังไทม์ไลน์####:

 1. จากแอป Shopify หน้า คำสั่งซื้อ ให้แตะคำสั่งซื้อ
 2. ปัดหน้าจอลงไปที่ส่วนไทม์ไลน์และช่องความคิดเห็นจะปรากฏ
 3. ป้อนความคิดเห็นของคุณ จากนั้นแตะปุ่มโพสต์

กล่าวถึงพนักงานบนไทม์ไลน์

คุณสามารถ @กล่าวถึง พนักงานของร้านค้าของคุณในความคิดเห็นได้ พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อพวกเขาถูกกล่าวถึงในความคิดเห็น

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น ให้ป้อน @ ต่อด้วยชื่อของพนักงาน โดย Shopify จะแนะนำพนักงานที่มีชื่อตรงกับชื่อที่คุณป้อนมาให้

 2. เมื่อคุณเห็นพนักงานที่คุณต้องการ @กล่าวถึง ให้แตะชื่อของพวกเขา

แก้ไขความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

ขั้นตอน:

 1. จากหน้าจอแอป Shopify คำสั่งซื้อ ให้แตะคำสั่งซื้อที่มีความคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข
 2. แตะปุ่ม ... ด้านข้างความคิดเห็น
 3. แตะแก้ไขความคิดเห็น
 4. แก้ไขความคิดเห็นของคุณ จากนั้นแตะบันทึก

ลบความคิดเห็น

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อของแอป Shopify ให้แตะคำสั่งซื้อที่มีความคิดเห็นที่คุณต้องการลบ
 2. แตะปุ่ม ... ด้านข้างความคิดเห็น
 3. แตะลบความคิดเห็น
 4. แตะลบเพื่อยืนยัน

เปิดใช้การแจ้งเตือนบนไทม์ไลน์

คุณสามารถใช้แอป Shopify เพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือนบนไทม์ไลน์ได้ เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบน iPhone ของคุณเมื่อมีพนักงาน @กล่าวถึง คุณ

ขั้นตอน:

 1. จากแอป shopify ให้แตะ ร้านค้า จากนั้นแตะ การตั้งค่า
 2. ในส่วนการตั้งค่าแอป ให้แตะที่การแจ้งเตือน
 3. ในส่วนการแจ้งเตือนแบบพุช ให้เปิดใช้การกล่าวถึงบนไทม์ไลน์

เพิ่มไฟล์แนบไปยังไทม์ไลน์

คุณสามารถแนบไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมไปยังบทสนทนาของคุณได้ คุณอาจต้องการแนบไฟล์ไปยังบทสนทนาของคุณด้วยเหตุผลบางประการดังนี้:

 • คุณสามารถแนบรูปภาพของสินค้าเพื่อแสดงสภาพก่อนการจัดส่ง
 • คุณสามารถแนบสำเนาของใบเสร็จข้อมูลการเติมสินค้าสินค้าคงคลังเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวกัน
 • คุณสามารถแนบรูปคิวอาร์โค้ดบนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้

ขั้นตอน:

 1. ขณะเพิ่มความคิดเห็น ให้แตะปุ่มไฟล์แนบ
 2. เลือกไฟล์จากแหล่งข้อมมูลที่มี

  • เลือกรูปภาพล่าสุดของคุณ
  • แตะถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพใหม่ด้วยกล้องจาก iPhone ของคุณ
  • แตะเลือกจากคลังภาพเพื่อไปที่รูปภาพทั้งหมดบน iPhone ของคุณ
  • แตะนำเข้าไฟล์จาก... เพื่อเรียกดูไฟล์ของคุณที่เก็บไว้ในบริการคลาวด์
 3. ป้อนความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับไฟล์แนบ

 4. แตะที่ปุ่มโพสต์

การสื่อสารด้วยไทม์ไลน์

การสื่อสารทั้งหมดภายในไทม์ไลน์เป็นข้อมูลภายในร้านค้าของคุณ

 • เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแอป Shopify ความคิดเห็นจะถูกแนบอยู่ในคำสั่งซื้อนั้น
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงาน พนักงานคนนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ
 • หากคุณ @กล่าวถึง พนักงานที่ใช้แอป Shopify พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณในโทรศัพท์ของตน
 • หากคุณไม่ได้ @กล่าวถึง ใคร Shopify จะไม่สามารถแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณกับผู้ใดได้

ขั้นตอนการเพิ่มความคิดเห็นไปยังไทม์ไลน์####:

 1. จากแอป Shopify หน้า คำสั่งซื้อ ให้แตะคำสั่งซื้อ
 2. ปัดหน้าจอลงไปที่ส่วนไทม์ไลน์และช่องความคิดเห็นจะปรากฏ
 3. ป้อนความคิดเห็นของคุณ จากนั้นแตะปุ่มโพสต์

กล่าวถึงพนักงานบนไทม์ไลน์

คุณสามารถ @กล่าวถึง พนักงานของร้านค้าของคุณในความคิดเห็นได้ พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อพวกเขาถูกกล่าวถึงในความคิดเห็น

ขั้นตอน:

 1. ขณะที่เขียนความคิดเห็น ให้ป้อน @ ต่อด้วยชื่อของพนักงาน โดย Shopify จะแนะนำพนักงานที่มีชื่อตรงกับชื่อที่คุณป้อนมาให้

 2. เมื่อคุณเห็นพนักงานที่คุณต้องการ @กล่าวถึง ให้แตะชื่อของพวกเขา

แก้ไขความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อของแอป Shopify ให้แตะคำสั่งซื้อที่มีความคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข
 2. แตะที่ปุ่ม ด้านข้างความคิดเห็น
 3. แตะแก้ไขความคิดเห็น
 4. แก้ไขความคิดเห็นของคุณ จากนั้นแตะบันทึก

ลบความคิดเห็นบนไทม์ไลน์

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอคำสั่งซื้อของแอป Shopify ให้แตะคำสั่งซื้อที่มีความคิดห็นที่คุณต้องการลบ
 2. แตะที่ปุ่ม ด้านข้างความคิดเห็น
 3. แตะลบความคิดเห็น
 4. แตะลบเพื่อยืนยัน

เปิดใช้การแจ้งเตือนบนไทม์ไลน์

คุณสามารถใช้แอป Shopify เพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือนบนไทม์ไลน์ได้ เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในอุปกรณ์ Android ของคุณเมื่อมีพนักงาน @กล่าวถึง คุณ

ขั้นตอน:

 1. จาก แอป Shopify ให้แตะที่ร้านค้า
 2. ในหน้าจอร้านค้า ให้แตะการตั้งค่า
 3. ในส่วนทั่วไป แตะการแจ้งเตือน
 4. เปิดใช้ตัวเลือกการกล่าวถึงบนไทม์ไลน์
 5. แตะที่เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่มไฟล์แนบไปยังไทม์ไลน์

คุณสามารถแนบไฟล์เพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมไปยังบทสนทนาของคุณได้ คุณอาจต้องการแนบไฟล์ไปยังบทสนทนาของคุณด้วยเหตุผลบางประการดังนี้:

 • คุณสามารถแนบรูปภาพของสินค้าเพื่อแสดงสภาพก่อนการจัดส่ง
 • คุณสามารถแนบสำเนาของใบเสร็จข้อมูลการเติมสินค้าสินค้าคงคลังเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวกัน
 • คุณสามารถแนบรูปคิวอาร์โค้ดบนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้

ขั้นตอน:

 1. ขณะเพิ่มความคิดเห็น ให้แตะปุ่มไฟล์แนบ
 2. เลือกไฟล์จากแหล่งข้อมมูลที่มี:

  • แตะถ่ายภาพเพื่อถ่ายภาพด้วยกล้องจากอุปกรณ์ Android ของคุณ
  • แตะเลือกจากไฟล์ เพื่อเพิ่มไฟล์ที่ถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ Android ของคุณ
 3. ป้อนความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับไฟล์แนบ

 4. แตะที่ปุ่มโพสต์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี