หน้าหลักของ Shopify

Shopify Home คือแลนดิ้งเพจของ Shopify admin Shopify Home จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานในแต่ละวันขั้นตอนถัดไปที่คุณต้องปฏิบัติตามกับการสั่งซื้อ กิจกรรมการขายล่าสุดในร้านค้าของคุณ และขั้นตอนต่างๆ ที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อสร้างและขยายธุรกิจของคุณให้เติบโต

พนักงานจะต้องใช้สิทธิ์อนุญาตของพนักงานในหน้าแรกเพื่อดูและจัดการข้อมูลบนหน้า Shopify Home

เกณฑ์ชี้วัด

ส่วนเกณฑ์ชี้วัดหน้าแรกจะแสดงยอดขายสรุปของธุรกิจโดยรวมของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลยอดขายของช่องทางการขายต่างๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้โดยใช้เมนูดรอปดาวน์

ข้อมูลที่แสดงในเกณฑ์ชี้วัดของ Shopify Home จะซิงค์จากส่วนตัววิเคราะห์ข้อมูลของร้านค้าคุณโดยตรง หากคุณต้องการข้อมูลวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับยอดขายและข้อมูลการมีส่วนร่วมของร้านค้า ให้เปิดหน้าตัววิเคราะห์ข้อมูลในส่วนผู้ดูแล Shopify admin ของคุณ

ปรับแต่งเกณฑ์ชี้วัดหน้าแรกของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น เกณฑ์ชี้วัดหน้าแรกจะแสดงเซสชัน ยอดขายรวม คำสั่งซื้อทั้งหมด และอัตราคอนเวอร์ชั่นของร้านค้าในช่วงวันที่ที่คุณเลือก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งเกณฑ์ชี้วัด 4 เกณฑ์ที่ต้องการแสดงได้อย่างรวดเร็วใน Shopify Home

เกณฑ์ชี้วัดหน้าแรกของพนักงานแต่ละคนจะต้องไม่ซ้ำกัน ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถปรับแต่งเกณฑ์ชี้วัดที่ต้องการแสดงได้โดยไม่ส่งผลต่อเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้ผู้ใช้รายอื่นเห็น

เกณฑ์ชี้วัดที่พร้อมใช้งานซึ่งสามารถรวมอยู่ในหน้าหลักจะแสดงอยู่ด้านล่าง:

ตารางแสดงรายการเกณฑ์ชี้วัดที่พร้อมให้ใช้งานมีอยู่ซึ่งสามารถรวมอยู่ใน Shopify Home
ตัวชี้วัด ความหมาย
มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย แสดงมูลค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อทั้งหมด (ไม่รวมบัตรของขวัญ) หารด้วยจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ไม่ใช่บัตรของขวัญ โดยมูลค่าคำสั่งซื้อประกอบด้วยภาษี ค่าจัดส่ง และส่วนลดก่อนการคืนสินค้า
อัตราคอนเวอร์ชัน แสดงร้อยละของเซสชันที่นำไปสู่คำสั่งซื้อตลอดระยะเวลา โดยเกณฑ์ชี้วัดนี้จะใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น
ยอดขายรวม แสดงมูลค่าของรายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อทั้งหมดก่อนรวมค่าธรรมเนียมหรือการปรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ภาษี การจัดส่ง ส่วนลด หรือการคืนสินค้า
มูลค่าการคืนสินค้าสุทธิ แสดงมูลค่าสินค้าที่ถูกส่งคืนตามช่วงเวลา
คอนเวอร์ชันที่เกิดจากการค้นหาร้านค้าออนไลน์ แสดงเปอร์เซ็นต์ของการค้นหาร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เกิดคำสั่งซื้อจากจำนวนการค้นหาร้านค้าออนไลน์ทั้งหมด โดยเกณฑ์ชี้วัดนี้จะใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น
เซสชันร้านค้าออนไลน์ แสดงยอดเข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณที่แสดงในรูปแบบเซสชัน โดยเกณฑ์ชี้วัดนี้จะใช้กับช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น
ยอดขายปลีกตามตำแหน่งที่ตั้ง POS แสดงมูลค่ายอดขายรวมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งจริงของระบบขายหน้าร้านค้าปลีกแต่ละแห่ง
ยอดขายปลีกตามพนักงานที่จุดชำระเงิน แสดงมูลค่ายอดขายรวมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละรายที่ทำการขายผ่านระบบขายหน้าร้านแบบค้าปลีก
อัตราการคืนสินค้า เปอร์เซ็นต์สินค้าที่ส่งคืนให้ร้านค้าของคุณจากจำนวนสินค้าทั้งหมดที่มีการสั่งซื้อ
อัตราลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้ง แสดงเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่สั่งซื้อจากร้านค้าของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยอัตราจะคำนวณจากลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกครั้งหารด้วยจำนวนลูกค้าทั้งหมด
การคืนสินค้า แสดงจำนวนสินค้าที่ถูกส่งคืนตามช่วงเวลา ซึ่งไม่รวมค่าจัดส่งหรือภาษีที่ชําระแล้วที่คืนเงิน
ยอดขายตามช่องทาง แสดงมูลค่ายอดขายรวมที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ของคุณแต่ละช่องทาง
สินค้าขายดี แสดงสินค้าที่มีจำนวนหน่วยที่จำหน่ายต่อชิ้นสูงที่สุด รวมคำสั่งซื้อจากทุกช่องทางการขาย
คำสั่งซื้อทั้งหมด แสดงจํานวนคำสั่งซื้อทั้งหมด
ยอดขายรวม แสดงจํานวนยอดขายรวมของร้านค้า ยอดขายรวมเท่ากับยอดขายรวม - ส่วนลด - การคืนสินค้า + การจัดส่ง + ภาษี
ข้อมูลแยกย่อยของยอดขายรวม แสดงจํานวนยอดขายรวมของร้านค้าในรูปแบบตาราง การแจกแจงรายละเอียดจะแสดงมูลค่าของยอดขายรวม ส่วนลด การคืนสินค้า การจัดส่ง ภาษี และอากร

หากต้องการปรับแต่งเกณฑ์ชี้วัดหน้าแรก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดหน้าแรกจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 2. คลิกแท็บเกณฑ์ชี้วัดที่ต้องการแก้ไขแล้วคลิกไอคอนรูปดินสอเพื่อแก้ไขแท็บ
 3. เลือกเกณฑ์ชี้วัดที่ต้องการจากเมนูเลือกเกณฑ์ชี้วัด
 4. คลิกที่ “บันทึก

สิ่งต่อไปที่ต้องทำ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อไปจะแสดงงานที่สามารถจัดการได้เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณ และปรับแต่งให้ธุรกิจของคุณเติบโต

งานคำสั่งซื้อ

งานสินค้าค้างส่งจะถูกจัดเรียงตามงาน โดยจํานวนของงานแต่ละงานที่ต้องเสร็จสิ้น ตัวอย่างของงานในคำสั่งซื้อมีดังต่อไปนี้:

 • ติดตามการชำระเงิน
 • จัดการคำสั่งซื้อ
 • ประมวลผลคำขอคืนสินค้า
 • ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงสูง
 • ส่งหลักฐานสำหรับการเรียกคืนยอดเงิน

การ์ดหน้าหลัก

การ์ดคือบล็อกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเป็นปกติเพื่อปรับให้เข้ากับธุรกิจของคุณ มีการ์ดประเภทต่างๆ ที่จะปรากฏขึ้นโดยอิงจากกิจกรรมล่าสุดในร้านค้าและการที่คุณไปแสดงใน Shopify การ์ดหน้าหลักอาจมีข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้:

 • การอัปเดตเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ Shopify ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
 • คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรับประโยชน์สูงสุดจาก Shopify
 • ข้อมูลเชิงลึกที่ที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งให้ข้อมูลที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าของคุณและการแนะนาที่เกี่ยวข้องโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกดังกล่าว
 • คู่มือเกี่ยวกับงานที่แนะขายที่คุณสามารถรับได้นั้นสามารถช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ระดับสูงให้กับธุรกิจของคุณ เช่น ยอดขายที่สูงกว่า หรือคอนเวอร์ชันที่พัฒนาแล้ว

คลิกไอคอน “” เพื่อแสดงหรือซ่อนเนื้อหาบนบัตร

ละทิ้งการ์ดหน้าหลัก

คุณสามารถละทิ้งและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ์ดหน้าหลักได้ยกเว้นงานในคำสั่งซื้อ หากต้องการปิดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตร ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิก “...” > “ปิด” เพื่อซ่อนการ์ดจนกว่าจะเปิดเผยเจอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
 • คลิก “...” > “แสดงความคิดเห็น” เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ์ด ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยปรับปรุงการ์ดหน้าหลักในอนาคต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี