Cộng đồng Shopify

Khi bạn bán hàng trên Shopify, có một cộng đồng hỗ trợ bạn. Ngoài Trung tâm trợ giúp của Shopify, còn có các tài nguyên khác giúp bạn phát triển công việc kinh doanh và các sự kiện mà tại đó, bạn có thể kết nối với các doanh nhân khác và xây dựng kỹ năng cho bản thân.

Cộng đồng Shopify cung cấp diễn đàn thảo luận cho thương nhân và Đối tác cũng như những người muốn tìm hiểu thêm về Shopify. Bạn có thể tham gia các cuộc trò chuyện về kinh doanh, nhận hỗ trợ cho các câu hỏi kỹ thuật từ các thành viên khác trong cộng đồng và tìm hiểu thêm về Shopify.

Nếu bạn chỉ vừa mới bắt đầu cửa hàng, hãy đọc bảng thảo luận Ý kiến đóng góp cho Cửa hàng của tôi để xem ý kiến phản hồi từ các thương nhân về cách khai thác tối đa trải nghiệm Shopify.

Nếu muốn phát triển các ứng dụng và chủ đề cho cửa hàng Shopify, hãy xây dựng cửa hàng Shopify cho thương nhân hoặc giới thiệu thương nhân mới cho Shopify, chương trình Đối tác của Shopify sẽ cung cấp nhiều tài nguyên để hỗ trợ bạn bắt đầu. Để tìm hiểu thêm về các sự kiện và tài nguyên có sẵn, xem Đối tác của Shopify.

Để biết danh sách tài nguyên đầy đủ, xem Các tài nguyên và sự kiện khác của Shopify.

Tăng trưởng: Nếu cần hỗ trợ thiết lập cửa hàng, bạn có thể thuê Đối tác của Shopify. Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí