Hỗ trợ các đối tác trong dịch COVID-19

Tìm hiểu về cách chúng tôi hỗ trợ và kết nối các đối tác trong dịch COVID-19. Tìm được câu trả lời cho câu hỏi của bạn, cũng như truy cập vào thông tin và nguồn lực để giúp bạn vận hành công việc kinh doanh trong giai đoạn khó khăn này.

Tìm hiểu thêm Cộng đồng đối tác

Tài nguyên dành cho đối tác

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Tạo cửa hàng thử nghiệm

Không tìm được câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify