Xây dựng cửa hàng cho thương nhân

Một số thương nhân tự xây dựng cửa hàng Shopify, nhưng nhiều thương nhân lại thích thuê người khác để thiết lập cửa hàng ban đầu. Với vai trò Đối tác của Shopify, bạn có thể xây dựng cửa hàng mới thay mặt cho khách hàng, rồi chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho khách hàng.

Cách kiếm tiền bằng việc xây dựng cửa hàng Shopify

Bạn có thể thu của khách hàng một khoản phí mà cả hai thống nhất để xây dựng cửa hàng.

Ngoài ra, khi bạn xây dựng một cửa hàng thử nghiệm, rồi chuyển cho khách hàng, Shopify sẽ thanh toán cho bạn một tỷ lệ phần trăm từ phí đăng ký hằng tháng của khách hàng. Khoản thanh toán này chính là hoa hồng giới thiệu cửa hàng thử nghiệm dành cho bạn. Tham khảo Thu nhập của Đối tác của Shopify để biết thông tin về cách tính hoa hồng này và các điều khoản áp dụng.

Xây dựng hoạt động kinh doanh dịch vụ

Nhiều Đối tác duy trì mối quan hệ kinh doanh lâu dài với khách hàng, ngay cả sau khi chuyển nhượng cửa hàng. Khách hàng có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi bằng cách ủy quyền các tác vụ kỹ thuật cho Đối tác như bạn. Xây dựng cửa hàng cho khách hàng thường là bước mở đầu cho mối quan hệ hợp tác liên tục phát triển.

Trong mục này

* Bắt đầu - Tìm hiểu cách bắt đầu xây dựng cửa hàng Shopify thay mặt khách hàng. * Tạo cửa hàng thử nghiệm - Tìm hiểu cách tạo cửa hàng thử nghiệm để sau đó có thể chuyển cho khách hàng. * Kiến thức cơ bản về thiết lập cửa hàng - Tìm hiểu kiến thức cơ bản về quá trình thiết lập cửa hàng Shopify dành cho thương nhân vừa bắt đầu bán hàng trực tuyến. * Chuyển quyền sở hữu cửa hàng - Tìm hiểu cách chuyển quyền sở hữu cửa hàng thử nghiệm cho khách hàng. * Điều cần làm sau khi dự án hoàn tất - Tìm hiểu cách Đối tác của Shopify tiếp tục hợp tác với thương nhân để gia tăng giá trị và xây dựng doanh nghiệp.