Điều cần làm sau khi dự án hoàn tất

Sau khi bạn chuyển nhượng cửa hàng cho khách hàng, họ có thể muốn được trợ giúp thêm các vấn đề liên quan đến cửa hàng. Ví dụ: Họ có thể muốn bạn xây dựng thêm tính năng, sửa đổi các tính năng hiện có hoặc thực hiện các tác vụ kỹ thuật. Bạn có thể thương lượng chi phí cho những dịch vụ này và tiếp tục truy cập vào cửa hàng của họ bằng tài khoản cộng tác viên.

Bạn có thể theo dõi thông tin về cửa hàng đã chuyển nhượng trên trang Giới thiệu trong Trang quản lý của đối tác.

Nếu không còn làm việc tại cửa hàng của khách hàng, bạn có thể xóa cửa hàng khỏi mục Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác bằng cách lưu trữ cửa hàng. Bạn có thể hủy lưu trữ cửa hàng bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng thêm cửa hàng trên Shopify, có sẵn nhiều tài nguyên để hỗ trợ bạn.

  • Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu phát triển doanh nghiệp trình bày cách xây dựng doanh nghiệp thông qua việc trợ giúp những người khác xây dựng doanh nghiệp của họ. Học hỏi cách tìm kiếm khách hàng, lập đề xuất, quyết định cách tính phí và nhiều nội dung khác.
  • Hướng dẫn cơ bản để tìm kiếm khách hàng thiết kế web vạch ra chiến thuật để tìm kiếm công việc kinh doanh mới.
  • Theo dõi blog của Đối tác của Shopify để biết thêm các mẹo và thông tin chi tiết về những cách hiệu quả nhất để tìm kiếm và hợp tác với khách hàng.
  • Nếu bạn quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng của bản thân hoặc cung cấp thêm dịch vụ, hãy cân nhắc tham gia các khóa học của Shopify Partner Academy. Shopify Partner Academy là chương trình đào tạo trực tuyến và cấp chứng chỉ dành riêng cho Đối tác của Shopify. Các khóa học, hướng dẫn học tập và kỳ thi lấy chứng chỉ có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về Shopify hoặc khám phá các cơ hội kinh doanh mới.

Nếu đã là Đối tác giàu kinh nghiệp của Shopify, bạn có thể đăng ký để cung cấp dịch vụ qua Trung tâm chuyên gia.