Chương trình đối tác của Shopify Plus

Chương trình Đối tác Shopify Plus hỗ trợ thương nhân Shopify bằng cách xây dựng các dịch vụ và giải pháp đẳng cấp thế giới cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Chương trình dành riêng cho Đối tác của Shopify, những người mang lại chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu suất, quyền riêng tư và dịch vụ hỗ trợ ở một mức độ nhất định, đáp ứng yêu cầu nâng cao của thương nhân dùng Shopify Plus.

Trong chương trình này, Shopify thường hợp tác với các loại hình tổ chức sau:

 • Các đơn vị thiết kế và phát triển
 • Các đơn vị tiếp thị kỹ thuật số
 • Các đơn vị tích hợp hệ thống
 • Cố vấn doanh nghiệp

Đối tác trong Chương trình Đối tác Shopify Plus cung cấp cho thương nhân Shopify nhiều giải pháp kinh doanh toàn diện, như:

 • Phát triển trang web tùy chỉnh
 • Di chuyển từ các nền tảng khác
 • Tiếp thị, xây dựng thương hiệu và chiến lược đang thực hiện
 • UX và thiết kế
 • Tích hợp hệ thống và ứng dụng
 • Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
 • Giải pháp tiếp thị kỹ thuật số
 • Lập kế hoạch và tư vấn kinh doanh

Để xem tổng quan chi tiết về các dịch vụ hiện cung cấp, truy cập Danh mục Đối tác Shopify Plus của chúng tôi.

Lợi ích của chương trình

Đối tác Shopify Plus nhận được nhiều lợi ích nằm trong chương trình, bao gồm:

 • Tiếp cận tài nguyên giáo dục, đào tạo và hỗ trợ độc quyền dành cho Shopify Plus
 • Có cơ hội tham gia vào các hoạt động kinh doanh của Shopify Plus
 • Có cơ hội tham gia vào hoạt động tiếp thị Shopify Plus
 • Khả năng nhận hoa hồng và tiền thưởng định kỳ cho các hoạt động của Chương trình đối tác
 • Nhận được hỗ trợ từ cộng đồng các đơn vị đầu ngành và các nhà cung cấp công nghệ thương mại để giúp bạn thành công
 • Được truy cập vào nhóm trò chuyện riêng của Đối tác Shopify Plus
 • Nhận diện và trạng thái công khai là Đối tác Shopify Plus

Đối tác Shopify Plus cũng nhận được hồ sơ kinh doanh nêu bật các dịch vụ mình cung cấp. Hồ sơ này được công khai trên Danh mục Đối tác Shopify Plus.

Trong phần này