Bảng thuật ngữ Đối tác của Shopify

Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến mà bạn có thể gặp khi là thành viên Chương trình đối tác của Shopify.

Phí đăng ký cửa hàng ứng dụng

Để tận dụng chương trình chia sẻ doanh thu mới, Đối tác phải hoàn tất đăng ký và thanh toán 19 USD phí đăng ký một lần. Tài khoản đối tác tạo trước ngày 1 tháng 8 năm 2021 sẽ được miễn phí đăng ký.

Tài khoản nhà phát triển liên kết

Mọi Tài khoản đối tác mà Nhà phát triển ứng dụng hoặc Nhà phát triển liên kết đã đăng ký qua trang Chương trình dành cho nhà phát triển của Shopify. Tài khoản nhà phát triển liên kết bao gồm tất cả tài khoản, ví dụ như:

  • tài khoản nhân viên
  • tài khoản thử nghiệm
  • tài khoản có ứng dụng chưa phát hành, tùy chỉnh hoặc nháp
  • tài khoản có hoặc không có hoạt động ứng dụng

Tìm hiểu thêm về Tài khoản nhà phát triển liên kết.

Tài khoản cộng tác viên

Tài khoản cộng tác viên cho phép bạn yêu cầu quyền truy cập trực tiếp vào cửa hàng Shopify của khách hàng trên Trang quản lý của đối tác. Những tài khoản này cho phép bạn truy cập và làm việc trên Cửa hàng Shopify hiện có của khách hàng một cách đơn giản hơn và an toàn hơn.

Cửa hàng thử nghiệm

Là Đối tác của Shopify, bạn có thể tạo số lượng không giới hạn cửa hàng thử nghiệm và những cửa hàng này không bao giờ hết hạn. Bạn có thể sử dụng những cửa hàng này cho mục đích thử nghiệm hoặc làm bước đầu tiên để đăng ký khách hàng với Shopify. Tạo cửa hàng thử nghiệm trên trang Cửa hàng trong Trang quản lý của đối tác. Đây là cách giới thiệu duy nhất giúp kiếm được hoa hồng định kỳ. Để tìm hiểu thêm về số tiền bạn đủ điền kiện nhận, tham khảo Giới thiệu cửa hàng thử nghiệm.

Giới thiệu cửa hàng thử nghiệm

Khi tạo cửa hàng thử nghiệm trên Trang quản lý của đối tác và chuyển khách hàng lên gói trả phí, bạn sẽ nhận được một phần phí đăng ký hằng tháng của họ chừng nào họ còn là khách hàng của Shopify. Để tìm hiểu thêm về số tiền bạn đủ điều kiện nhận, tham khảo Giới thiệu Cửa hàng phát triển.

Bạn có thể theo dõi hoa hồng giới thiệu cửa hàng thử nghiệm trên Trang quản lý của đối tác.

Trang quản lý của đối tác

Trang quản lý của đối tác là nơi tốt nhất để đồng bộ hóa với các ứng dụng, chủ đề và cửa hàng bạn đang xây dựng trong Shopify. Bạn có thể dùng Trang quản lý của đối tác để theo dõi:

  • cửa hàng bạn đang phát triển hoặc quản lý cho khách hàng
  • doanh thu, số lượt cài đặt và dữ liệu khác về ứng dụng, cổng thanh toán hoặc chủ đề bạn đã đăng
  • lịch trình thanh toán cho các lượt giới thiệu và tiền thưởng

Hỗ trợ đối tác

Bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Đối tác qua Trung tâm trợ giúp của Shopify. Bộ phận hỗ trợ Đối tác có thể giúp bạn định hướng Chương trình Đối tác, giải quyết các vấn đề đối với khách hàng và phát triển công việc Đối tác.

Lợi nhuận

Là Đối tác của Shopify, bạn kiếm được tiền dựa trên đóng góp của mình vào hệ sinh thái Shopify (các hoạt động của bạn) và Chương trình đối tác mà bạn tham gia. Thu nhập có thể thay đổi dựa trên địa điểm của bạn và địa điểm của thương nhân mà bạn hợp tác. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Thu nhập cho Đối tác của Shopify.

Đối tác của Shopify

Bất cứ ai đăng ký Chương trình đối tác của Shopify miễn phí, là chương trình cho phép người làm tự do và đại lý truy cập vào cửa hàng dùng thử không giới hạn, tài liệu chuyên sâu và nhiều luồng doanh thu. Nhận thông tin nội bộ về lộ trình sản phẩm và bản phát hành tính năng sắp ra mắt của chúng tôi, tận dụng Bộ phận hỗ trợ Đối tác. Bạn sẽ được đào tạo và tiếp cận tài nguyên miễn phí để tìm hiểu về Shopify, cũng như phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

Đối tác Shopify Plus

Đối tác Shopify Plus là những đối tác đại lý và công nghệ tốt nhất được đánh giá cẩn thận và chuyên về Shopify Plus, đây là gói quy mô lớn của chúng tôi. Thứ hạng đối tác cao nhất này nhận được các tài nguyên độc quyền, chương trình đào tạo, lời mời đến các sự kiện của ngành cũng như quyền truy cập, giới thiệu và tiếp xúc với hơn 2.500 thương nhân có mức tăng trưởng cao. Tìm hiểu thêm về Chương trình đối tác Shopify Plus.