Tạo ứng dụng Shopify

API của Shopify cung cấp một bộ khả năng gần như không giới hạn để liên kết nền tảng Shopify với phần mềm bên thứ ba.

Có hai cách giúp bạn kiếm tiền từ việc xây dựng ứng dụng cho cửa hàng Shopify:

  1. Tạo ứng dụng tùy chỉnh cho khách hàng: Sử dụng API Shopify để phát triển và bán ứng dụng với các tính năng và chức năng bổ sung cho cửa hàng Shopify của khách hàng.
  2. Xây dựng ứng dụng chung và bán ứng dụng trong Shopify App Store.

Đăng ký Shopify App Store

Nhà phát triển ứng dụng có thể đăng ký gói chia sẻ doanh thu đã giảm cho các ứng dụng đã bán qua Shopify App Store. Trong gói này, Shopify sẽ thu 15% phần chia sẻ doanh thu trên tổng doanh thu hằng năm ứng dụng kiếm được qua Shopify App Store, giảm từ 20%. Ngoài ra, đối với các nhà phát triển đáp ứng yêu cầu về điều kiện hợp lệ, Shopify sẽ thu 0% phần chia sẻ doanh thu đối với 1.000.000 USD đầu tiên trong tổng doanh thu ứng dụng hằng năm kiếm được qua Shopify App Store.

Tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký.

Bắt đầu

Tìm hiểu kỹ về quy trình tạo ứng dụng Shopify đầu tiên qua hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về quy trình nhận khóa API, tạo cửa hàng thử nghiệm và thử nghiệm nhiều lựa chọn khác nhau với API.

Gửi ứng dụng để phê duyệt

Nếu ứng dụng đáp ứng các yêu cầu của Shopify, bạn có thể bắt đầu bán ứng dụng trên Shopify App Store. Sau khi ứng dụng của bạn được phê duyệt, hãy làm theo bí quyết để thành công với ứng dụng mới.

Kiếm tiền

API Thanh toán của Shopify giúp bạn dễ dàng thu phí định kỳ hằng tháng hoặc lập hóa đơn mua hàng một lần cho khách hàng. Bạn có thể tìm thấy số liệu chi tiết về doanh thu và cài đặt cho từng ứng dụng trên trang Ứng dụng trong Trang quản lý của đối tác.

Tìm hiểu thêm