Tạo ứng dụng Shopify

API của Shopify cung cấp một bộ khả năng gần như không giới hạn để liên kết nền tảng Shopify với phần mềm bên thứ ba.

Có hai cách giúp bạn kiếm tiền từ việc xây dựng ứng dụng cho cửa hàng Shopify:

  1. Tạo ứng dụng tùy chỉnh cho khách hàng: Sử dụng API Shopify để xây dựng và bán ứng dụng với các tính năng và chức năng bổ sung cho cửa hàng Shopify của khách hàng.
  2. Xây dựng một ứng dụng chung và bán trên Cửa hàng ứng dụng Shopify: Bạn sẽ nhận được 80% doanh số của mỗi ứng dụng bán ra.

Bắt đầu:

Tìm hiểu kỹ về quy trình tạo ứng dụng Shopify đầu tiên qua hướng dẫn bắt đầucủa chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về quy trình nhận khóa API, tạo cửa hàng thử nghiệm và thử nghiệm nhiều lựa chọn khác nhau với API.

Gửi ứng dụng để phê duyệt:

Nếu ứng dụng đáp ứng các yêu cầu của Shopify, bạn có thể bắt đầu bán ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Sau khi ứng dụng được phê duyệt, hãy làm theo bí quyết thành công với ứng dụng mới.

Kiếm tiền:

API Thanh toán của Shopify giúp bạn dễ dàng thu phí định kỳ hàng tháng hoặc lập hóa đơn mua hàng một lần cho khách hàng. Bạn có thể tìm thấy số liệu chi tiết về doanh thu và cài đặt cho từng ứng dụng trên trang Ứng dụng trong Trang quản lý dành cho đối tác.

Tìm hiểu thêm