Tạo ứng dụng Shopify

API của Shopify cung cấp một bộ khả năng gần như không giới hạn để liên kết nền tảng Shopify với phần mềm bên thứ ba.

Có hai cách giúp bạn kiếm tiền từ việc xây dựng ứng dụng cho cửa hàng Shopify:

  1. Tạo ứng dụng tùy chỉnh cho khách hàng: Sử dụng API Shopify để phát triển và bán ứng dụng với các tính năng và chức năng bổ sung cho cửa hàng Shopify của khách hàng.
  2. Xây dựng ứng dụng chung và bán ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Đăng ký Cửa hàng ứng dụng Shopify:

Nhà phát triển ứng dụng có thể đăng ký gói chia sẻ doanh thu đã giảm cho các ứng dụng đã bán qua Cửa hàng ứng dụng Shopify. Trong gói này, Shopify sẽ thu 0% đối với 1.000.000 USD đầu tiên trong tổng doanh thu ứng dụng hằng năm kiếm được qua Cửa hàng ứng dụng Shopify. Tổng doanh thu ứng dụng vượt quá 1.000.000 USD mỗi năm sẽ phải chia sẻ 15% doanh thu, đã giảm so với 20% trước đó. Tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký.

Bắt đầu:

Tìm hiểu kỹ về quy trình tạo ứng dụng Shopify đầu tiên qua hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về quy trình nhận khóa API, tạo cửa hàng thử nghiệm và thử nghiệm nhiều lựa chọn khác nhau với API.

Gửi ứng dụng để phê duyệt:

Nếu ứng dụng đáp ứng các yêu cầu của Shopify, bạn có thể bắt đầu bán ứng dụng trên Cửa hàng ứng dụng Shopify. Sau khi ứng dụng của bạn được phê duyệt, hãy làm theo bí quyết để thành công với ứng dụng mới.

Kiếm tiền:

API Thanh toán của Shopify giúp bạn dễ dàng thu phí định kỳ hằng tháng hoặc lập hóa đơn mua hàng một lần cho khách hàng. Bạn có thể tìm thấy số liệu chi tiết về doanh thu và cài đặt cho từng ứng dụng trên trang Ứng dụng trong Trang quản lý của đối tác.

Trên trang này

Tìm hiểu thêm